×
×
Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715Vốn Hóa Thị Trường:  $270,484,254,484Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,556,371,666BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $270,484,254,484Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,556,371,666BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715

Bitkub

$6,110,609 USD
637.46623241 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,922,421
$9,455.46
47.83%
342
Spot
Percentage
Gần đây
2
$710,491
$0.988313
11.63%
185
Spot
Percentage
Gần đây
3
$689,062
$236.04
11.28%
144
Spot
Percentage
Gần đây
4
$478,408
$1.70
7.83%
77
Spot
Percentage
Gần đây
5
$348,645
$0.016740
5.71%
48
Spot
Percentage
Gần đây
6
$312,771
$0.078648
5.12%
61
Spot
Percentage
Gần đây
7
$165,415
$0.203095
2.71%
149
Spot
Percentage
Gần đây
8
$99,540
$4.29
1.63%
115
Spot
Percentage
Gần đây
9
$66,935
$0.072647
1.10%
62
Spot
Percentage
Gần đây
10
$50,665
$0.204359
0.83%
41
Spot
Percentage
Gần đây
11
$45,332
$240.68
0.74%
86
Spot
Percentage
Gần đây
12
$44,373
$0.005054
0.73%
27
Spot
Percentage
Gần đây
13
$30,123
$46.43
0.49%
78
Spot
Percentage
Gần đây
14
$29,955
$191.44
0.49%
73
Spot
Percentage
Gần đây
15
$27,251
$0.092546
0.45%
65
Spot
Percentage
Gần đây
16
$21,666
$0.325963
0.35%
53
Spot
Percentage
Gần đây
17
$12,523
$17.16
0.20%
93
Spot
Percentage
Gần đây
18
$10,548
$0.306064
0.17%
38
Spot
Percentage
Gần đây
19
$9,753
$0.192672
0.16%
40
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,368
$0.142135
0.10%
49
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,633
$0.028427
0.09%
37
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,625
$0.002533
0.09%
74
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,327
$0.025584
0.07%
43
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,013
$0.038219
0.07%
57
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,601
$0.698042
0.04%
56
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,558
$0.006949
0.04%
30
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,774
$0.040430
0.03%
37
Spot
Percentage
Gần đây
28
$984
$0.051169
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
29
$944
$0.099810
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2
$0.157928
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...