×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658Vốn Hóa Thị Trường:  $273,473,627,463Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,280,422,631BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $273,473,627,463Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,280,422,631BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658

Bitcoin.com

$726,236,954 USD
75,542 BTC

Thông tin về Bitcoin.com

Bitcoin.com is a centralized exchange registered in Saint Kitts and Nevis.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$286,853,332
$9,612.81
39.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$286,607,826
$9,604.58
39.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$30,297,920
$240.43
4.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,498,470
$240.38
2.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$14,794,006
$46.57
2.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$11,956,388
$252.09
1.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,224,494
$0.085970
1.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,690,622
$6.87
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,471,160
$6.85
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,645,207
$0.016888
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,793,947
$52.99
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,780,976
$0.080229
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,303,995
$46.53
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,744,679
$0.202961
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,433,358
$6.84
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,353,163
$0.574128
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,437,276
$78.10
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,250,996
$0.203229
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,991,968
$67.48
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,987,710
$1.72
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,714,755
$52.87
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,712,509
$0.085925
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,656,088
$0.080074
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,403,411
$67.50
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,327,789
$1.72
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$817,143
$0.573795
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$736,380
$78.08
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$627,805
$0.016902
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$518,074
$78.31
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$509,392
$251.92
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$314,693
$1.15
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$208,596
$0.080277
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$203,672
$0.086069
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$187,637
$0.254973
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$186,870
$0.016850
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$174,811
$0.575237
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$173,381
$53.04
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$126,371
$4.82
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$105,218
$2.37
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$84,185
$1.72
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$70,736
$3.08
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$65,905
$67.65
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$42,562
$4.82
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$36,974
$3.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$25,183
$4.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$15,067
$0.020539
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$12,389
$9,618.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$6,746
$0.203274
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$6,258
$0.340271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$6,225
$0.000240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$5,755
$0.340652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4,783
$0.000353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,102
$0.342005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,872
$0.020795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2,770
$2.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,729
$239.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,378
$0.004795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,804
$0.341775
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,502
$0.004339
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,225
$2.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,083
$77.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$860
$67.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$670
$255.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$590
$4.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$580
$46.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$518
$1.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$405
$0.115201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$263
$3.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$203
$0.748555
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$173
$1.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$171
$4.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$135
$239.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$110
$0.079436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$98
$0.200388
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$95
$1.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$78
$0.015776
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$77
$0.096432
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$77
$0.000391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$69
$46.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$58
$4.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$50
$0.003840
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$19
$4.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$11
$6.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3
$4.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3
$0.016507
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1
$0.015867
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$0.168955
$0.084477
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$0.166759
$2.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$0.127145
$254.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.005804
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.201262
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.002882
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.201559
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.812417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.000168
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.566076
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$7,334.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.029374
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000550
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.201732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.032766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$51.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.041385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$245.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...