×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798Vốn Hóa Thị Trường:  $207,856,283,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,720,502,713BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $207,856,283,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,720,502,713BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798

Bitci

$659,900 USD
86.62565044 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$219,949
$7,637.16
33.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$94,474
$0.244027
14.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$46,577
$0.061942
7.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$45,486
$0.006881
6.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$38,706
$2.54
5.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$37,998
$160.19
5.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$26,555
$158.99
4.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$25,968
$50.41
3.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$24,774
$31.39
3.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,400
$60.82
2.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$17,589
$0.075429
2.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,211
$0.000830
1.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,398
$0.238693
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,789
$0.061024
0.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,762
$0.265248
0.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,491
$60.21
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,027
$30.99
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,499
$6.94
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,910
$0.002367
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,832
$0.006772
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,774
$53.48
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,317
$2.51
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,238
$6.85
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,628
$50.48
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$887
$0.002359
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$545
$0.075024
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$153
$0.000837
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$217.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$224.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...