Bitci TR

Bitci TR

Khối lượng giao dịch (24h)

₫1,709,488,946,075.28

989 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Bitci TR

Launched in 2018, Bitci TR is a centralized exchange based in Turkey. Bitci TR claims to serve more than 5 million registered users and allows Turkish Lira deposits and withdrawals through its integration with seven Turkish banks – this service is available 24 hours a day, seven days a week. Bitci TR currently offers Turkish Lira and USDT pairs.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Rosa Inu

₫458.41

----

₫254,710,939,259

14.90%

Gần đây

2

Bitcoin

₫1,724,527,362.40

₫2,535,222,713,744,452.50₫468,603,641,432,869.44

₫200,773,446,068

11.74%

Gần đây

3

Tether USDt

₫25,516.48

₫14,914,532.11₫17,583,660.73

₫173,552,023,360

10.15%

Gần đây

4

Ethereum

₫88,915,990.39

₫8,286,337,670,560.83₫1,976,139,764,251.76

₫65,098,763,445

3.81%

Gần đây

5

Ethereum

₫89,089,147.90

₫297,053,415,220,545.38₫48,703,474,279,539.91

₫62,211,803,479

3.64%

Gần đây

6

Bitcoin

₫1,727,970,998.57

₫50,015,835,312,804,560.00₫92,028,260,739,536,832.00

₫58,987,036,992

3.45%

Gần đây

7

Solana

₫3,835,956.92

₫7,311,413,147.34₫612,653,993.97

₫55,871,311,405

3.27%

Gần đây

8

Shiba Inu

₫0.5467

----

₫54,296,781,434

3.18%

Gần đây

9

Wrapped Solana

₫3,845,433.27

₫390,442,741,171.62₫37,476,366,563.96

₫53,710,729,340

3.14%

Gần đây

10

Bitcoin Cash

₫11,293,899.81

₫77,878,501,273.98₫2,533,260,530.24

₫50,215,092,731

2.94%

Gần đây

11

The Graph

₫6,434.39

----

₫49,839,352,976

2.92%

Gần đây

12

BNB

₫15,341,792.27

₫88,170,599,625.37₫31,189,788,207.44

₫46,428,176,256

2.72%

Gần đây

13

BNB

₫15,449,719.24

₫4,446,092,157,904.11₫2,509,978,133,662.37

₫39,291,596,876

2.30%

Gần đây

14

Dogecoin

₫3,667.27

----

₫35,640,216,903

2.08%

Gần đây

15

Zcash

₫589,755.80

₫460,152,330.76₫37,093,647.56

₫28,863,671,528

1.69%

Gần đây

16

Chainlink

₫391,050.33

₫109,398,886.53₫64,167,333.27

₫24,109,258,339

1.41%

Gần đây

17

DigiByte

₫243.23

----

₫20,316,936,632

1.19%

Gần đây

18

Synthetix

₫57,627.13

₫5,496,831.39--

₫19,493,230,920

1.14%

Gần đây

19

Dogecoin

₫3,671.10

----

₫18,225,522,080

1.07%

Gần đây

20

Tether EURt

₫27,013.28

₫43,476,374.37--

₫17,861,669,128

1.04%

Gần đây

21

Render

₫221,705.44

₫27,056,508.52--

₫17,564,066,048

1.03%

Gần đây

22

Cosmos

₫192,370.30

₫70,580,704.03₫13,689,776.27

₫14,651,563,159

0.86%

Gần đây

23

Holo

₫54.21

----

₫14,163,635,493

0.83%

Gần đây

24

Tezos

₫21,040.90

----

₫13,771,145,299

0.81%

Gần đây

25

Ankr

₫976.48

----

₫13,555,971,787

0.79%

Gần đây

26

Uniswap

₫253,915.57

₫20,175,934.91--

₫13,540,309,302

0.79%

Gần đây

27

Cardano

₫10,919.90

----

₫13,299,206,457

0.78%

Gần đây

28

Worldcoin

₫94,274.68

₫328,504,357.89₫23,785,478.98

₫13,189,265,933

0.77%

Gần đây

29

Storj

₫11,698.43

----

₫12,575,726,729

0.74%

Gần đây

30

Avalanche

₫814,809.91

₫37,002,325,805.95₫4,807,875,895.31

₫11,721,742,638

0.69%

Gần đây

31

BitciX

₫1,491.44

----

₫11,234,824,772

0.66%

Gần đây

32

Open Campus

₫18,851.78

₫11,685,025.66₫2,608,947.41

₫10,582,337,033

0.62%

Gần đây

33

Tether Gold

₫58,669,953.32

₫151,760,293,071,210.94₫68,443,299,482,059.94

₫9,567,867,115

0.56%

Gần đây

34

BEERCOIN

₫7.8107

----

₫9,113,796,626

0.53%

Gần đây

35

Zilliqa

₫524.88

----

₫8,302,011,867

0.49%

Gần đây

36

Arkham

₫53,081.99

₫13,134,063.12₫12,666,136.91

₫8,165,608,224

0.48%

Gần đây

37

Avalanche

₫814,158.13

₫953,560,287.77₫44,961,585.28

₫7,689,521,138

0.45%

Gần đây

38

Arkham

₫53,118.73

----

₫7,421,179,401

0.43%

Gần đây

39

Shiba Inu

₫0.5498

----

₫7,329,186,578

0.43%

Gần đây

40

Dash

₫673,970.28

₫601,534,534.03₫123,239,483.46

₫6,858,691,123

0.40%

Gần đây

41

EOS

₫17,478.96

----

₫6,483,747,680

0.38%

Gần đây

42

JasmyCoin

₫910.50

----

₫5,813,137,399

0.34%

Gần đây

43

Enjin Coin

₫5,854.31

----

₫5,088,431,633

0.30%

Gần đây

44

Render

₫222,715.76

----

₫4,897,945,521

0.29%

Gần đây

45

Toncoin

₫193,859.06

----

₫4,767,861,955

0.28%

Gần đây

46

Jito

₫79,610.78

----

₫4,357,541,784

0.25%

Gần đây

47

Illuvium

₫2,068,979.35

₫4,171,324,700.09₫712,931,825.91

₫4,170,874,707

0.24%

Gần đây

48

SKALE

₫1,716.60

----

₫4,130,946,187

0.24%

Gần đây

49

Spell Token

₫22.92

----

₫4,121,755,622

0.24%

Gần đây

50

Basic Attention Token

₫5,536.28

----

₫3,668,683,108

0.21%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.