×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $271,873,134,594Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $113,299,170,322BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $271,873,134,594Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $113,299,170,322BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Bitci

$1,343,714 USD
139.91448150 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$462,327
$9,672.52
34.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$149,406
$240.82
11.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$62,361
$0.017571
4.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$60,610
$239.22
4.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$57,527
$1.04
4.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$49,922
$0.206425
3.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$43,579
$4.44
3.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$41,941
$0.079669
3.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$39,260
$9,621.62
2.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$33,409
$4.49
2.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$32,526
$0.017395
2.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$29,194
$238.12
2.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$27,831
$2.71
2.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$26,754
$46.89
1.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$25,517
$52.14
1.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$24,015
$46.86
1.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$19,560
$251.63
1.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$14,982
$67.82
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$13,268
$0.017510
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$11,484
$4.51
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$10,585
$0.082748
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$9,611
$0.199132
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$9,280
$78.39
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$8,972
$0.000631
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$8,630
$67.49
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$6,513
$2.68
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$6,357
$49.71
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,133
$0.080617
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,816
$248.38
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,188
$0.087164
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,972
$51.56
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,902
$0.000627
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3,659
$0.000143
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,606
$0.086936
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,393
$2.74
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,106
$0.202006
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,672
$0.086880
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,388
$47.21
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,184
$9.21
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,941
$0.002600
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,912
$77.38
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,905
$76.36
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,853
$0.326858
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,765
$67.96
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,146
$9.29
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$660
$0.000596
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$650
$0.002595
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$426
$0.329027
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$14
$9.37
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...