×
×
Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,805Vốn hóa thị trường:  $396,679,669,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,849,731,121BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%
Vốn hóa thị trường:  $396,679,669,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,849,731,121BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,805

Bitci

$4,243,947 USD
312.66319441 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,040,054
$13,572.06
48.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
2
$867,191
$384.34
20.43%
36
Spot
Percentage
Gần đây
3
$194,984
$385.02
4.59%
83
Spot
Percentage
Gần đây
4
$149,948
$0.019937
3.53%
34
Spot
Percentage
Gần đây
5
$119,186
$0.238693
2.81%
41
Spot
Percentage
Gần đây
6
$111,940
$11.29
2.64%
36
Spot
Percentage
Gần đây
7
$87,624
$2.51
2.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$68,961
$53.98
1.62%
39
Spot
Percentage
Gần đây
9
$64,230
$1.09
1.51%
118
Spot
Percentage
Gần đây
10
$52,821
$70.26
1.24%
31
Spot
Percentage
Gần đây
11
$48,252
$0.002632
1.14%
26
Spot
Percentage
Gần đây
12
$43,806
$11.28
1.03%
39
Spot
Percentage
Gần đây
13
$41,039
$0.076718
0.97%
42
Spot
Percentage
Gần đây
14
$37,815
$0.020072
0.89%
38
Spot
Percentage
Gần đây
15
$37,351
$385.27
0.88%
97
Spot
Percentage
Gần đây
16
$31,280
$124.47
0.74%
36
Spot
Percentage
Gần đây
17
$29,532
$59.60
0.70%
21
Spot
Percentage
Gần đây
18
$28,100
$11.27
0.66%
30
Spot
Percentage
Gần đây
19
$27,568
$54.14
0.65%
45
Spot
Percentage
Gần đây
20
$17,191
$123.40
0.41%
36
Spot
Percentage
Gần đây
21
$14,666
$13,559.47
0.35%
41
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11,814
$0.239481
0.28%
42
Spot
Percentage
Gần đây
23
$11,776
$0.021037
0.28%
26
Spot
Percentage
Gần đây
24
$9,804
$0.077669
0.23%
31
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,093
$70.56
0.21%
20
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8,386
$0.000466
0.20%
18
Spot
Percentage
Gần đây
27
$8,126
$0.323345
0.19%
36
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,628
$59.45
0.18%
21
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,417
$262.01
0.15%
27
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,370
$2.51
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$5,787
$0.076661
0.14%
34
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,374
$0.084582
0.13%
31
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,458
$59.29
0.11%
24
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,550
$0.238726
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,413
$0.000511
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,230
$2.51
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,178
$123.99
0.07%
31
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,806
$0.184456
0.07%
17
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,679
$54.21
0.06%
47
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,002
$0.002618
0.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,958
$0.187753
0.05%
46
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,845
$7.19
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,775
$70.13
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,650
$0.188967
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,337
$261.58
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,065
$0.084689
0.03%
38
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,048
$0.084695
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,019
$0.000533
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
49
$878
$7.10
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
50
$775
$0.000155
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
51
$659
$0.002565
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
52
$410
$0.324761
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
53
$181
$7.19
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
54
$0.275023
$211.89
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...