×
×
Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,869Vốn hóa thị trường:  $324,436,484,406Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,458,977,583BTC Chiếm Ưu Thế:  58.7%
Vốn hóa thị trường:  $324,436,484,406Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,458,977,583BTC Chiếm Ưu Thế:  58.7%Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,869

Bitbns

$6,301,118 USD
612.52357175 BTC

Thông tin về Bitbns

Founded in Dec 2017, Bitbns claims to have become one of India’s largest spot cryptocurrency trading platforms. The brainchild of three founding partners, Bitbns has reportedly attracted over half a million users within a year of its inception.

Bitbns claims to be the first cryptocurrency exchange to introduce Bracket Orders in cryptocurrency trading. The exchange sports a stack of trading tools and features like Margin Trading, Stop Limit, and Trailing Stop Limit.

Bitbns also prides itself of being the first exchange in India that listed 50+ cryptocurrencies within a year of its launch. Bitbns also has a P2P FIAT deposit and withdrawal mechanism.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,345,667
$10,502.15
37.23%
242
Spot
Percentage
Gần đây
2
$976,717
$19.51
15.50%
120
Spot
Percentage
Gần đây
3
$601,231
$1.05
9.54%
136
Spot
Percentage
Gần đây
4
$476,856
$341.83
7.57%
146
Spot
Percentage
Gần đây
5
$327,081
$0.235489
5.19%
80
Spot
Percentage
Gần đây
6
$273,891
$0.081047
4.35%
99
Spot
Percentage
Gần đây
7
$227,497
$10,828.02
3.61%
85
Spot
Percentage
Gần đây
8
$172,873
$87.48
2.74%
92
Spot
Percentage
Gần đây
9
$136,405
$2.74
2.16%
66
Spot
Percentage
Gần đây
10
$134,300
$22.89
2.13%
116
Spot
Percentage
Gần đây
11
$89,546
$344.02
1.42%
75
Spot
Percentage
Gần đây
12
$87,579
$2.56
1.39%
133
Spot
Percentage
Gần đây
13
$80,882
$0.232534
1.28%
11
Spot
Percentage
Gần đây
14
$78,231
$44.37
1.24%
105
Spot
Percentage
Gần đây
15
$74,715
$0.014218
1.19%
73
Spot
Percentage
Gần đây
16
$41,284
$21.58
0.66%
43
Spot
Percentage
Gần đây
17
$32,097
$45.83
0.51%
50
Spot
Percentage
Gần đây
18
$26,523
$218.49
0.42%
90
Spot
Percentage
Gần đây
19
$12,719
$0.350603
0.20%
45
Spot
Percentage
Gần đây
20
$12,138
$0.081474
0.19%
49
Spot
Percentage
Gần đây
21
$10,089
$2.59
0.16%
37
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8,977
$0.073354
0.14%
21
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,742
$0.079307
0.14%
48
Spot
Percentage
Gần đây
24
$7,366
$0.026255
0.12%
37
Spot
Percentage
Gần đây
25
$6,465
$0.368791
0.10%
33
Spot
Percentage
Gần đây
26
$5,852
$0.024974
0.09%
70
Spot
Percentage
Gần đây
27
$4,885
$0.014887
0.08%
27
Spot
Percentage
Gần đây
28
$4,434
$0.070741
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,607
$154.62
0.06%
17
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,472
$222.35
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,338
$24.51
0.05%
41
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,777
$0.000595
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,625
$8.49
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,175
$0.000609
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,074
$0.077145
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,023
$0.125865
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,887
$0.012857
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,623
$2.92
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,428
$0.013534
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,299
$0.002774
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,206
$0.000317
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,117
$0.009744
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,100
$0.005089
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
44
$908
$0.035053
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
45
$862
$1.73
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
46
$820
$0.108948
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
47
$753
$0.406016
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
48
$730
$0.000298
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
49
$573
$0.021383
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
50
$519
$0.018974
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
51
$508
$1.22
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
52
$493
$0.005955
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
53
$460
$0.087293
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
54
$386
$0.002639
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
55
$305
$0.015564
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
56
$298
$0.020977
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
57
$260
$0.024902
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
58
$252
$0.007173
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
59
$242
$0.002707
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
60
$232
$2.65
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
61
$227
$16.11
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
62
$207
$0.169170
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
63
$201
$0.002923
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$182
$169.17
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
65
$175
$0.000217
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
66
$164
$0.217756
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
67
$160
$0.000305
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
68
$154
$0.002571
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$153
$0.634061
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
70
$146
$0.004290
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
71
$140
$5.45
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
72
$119
$69.83
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
73
$114
$0.006767
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
74
$71
$0.041955
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$69
$0.000149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$68
$0.007037
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
77
$66
$0.148599
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $65
*** $0.319264
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
79
$62
$0.021654
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
80
$43
$1.37
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
81
$33
$0.000217
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
82
$23
$0.676005
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
83
$16
$2.30
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
84
$14
$0.136960
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
85
$10
$0.117745
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
86
$8
$0.001759
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3
$0.002571
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3
$0.001854
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1
$0.628367
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$100.15
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.081338
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$55.49
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$16.00
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.084585
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.514413
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.055488
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.098120
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$1.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$1.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
*** $?
*** $0.020382
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000230
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
*** $?
*** $1.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...