×
×
Các loại tiền điện tử:  6,364Các thị trường giao dịch:  24,902Vốn hóa thị trường:  $363,735,517,749Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,647,455,718BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%
Vốn hóa thị trường:  $363,735,517,749Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,647,455,718BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%Các loại tiền điện tử:  6,364Các thị trường giao dịch:  24,902

Bitay

$70,280,292 USD
5,904 BTC

Thông tin về Bitay

Launched on 28/12/2018, Bitay is a centralized exchange based in Buyukdere Cad Giz2000 Plaza No:7/2 Sariyer, Istanbul Turkey. It supports Turkish Lira fiat pairs/fiat deposits/fiat withdrawals.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$23,719,496
$11,959.24
33.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,065,242
$396.53
11.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,688,387
$13.54
9.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,124,343
$13.59
8.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,091,848
$11,914.23
7.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,493,556
$394.97
3.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,794,788
$225.65
2.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,512,742
$0.296129
2.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,041,101
$0.270830
1.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,026,770
$91.42
1.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$960,637
$0.271917
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$929,486
$224.78
1.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$901,269
$304.74
1.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$657,238
$0.295012
0.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$654,359
$7.07
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$622,784
$58.99
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$576,083
$4.77
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$495,054
$303.62
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$470,213
$7.05
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$431,257
$1.01
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$425,572
$0.102081
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$384,553
$58.76
0.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$371,822
$1.80
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$370,407
$4.76
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$352,392
$1.79
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$314,793
$0.484305
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$308,072
$0.003849
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$300,054
$91.09
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$297,096
$0.486290
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$260,134
$2.02
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$255,307
$96.64
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$221,302
$0.003868
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$218,944
$0.105540
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$186,856
$7.52
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$184,958
$0.101811
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$182,768
$0.021469
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$175,387
$7.55
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$145,574
$96.30
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$139,218
$0.219155
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$115,319
$2.01
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$93,687
$0.021374
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$89,041
$0.219995
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$88,607
$0.105128
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$68,361
$3.51
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$61,382
$0.514401
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$55,952
$0.014188
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$55,745
$0.014248
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$51,721
$0.119388
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$49,574
$0.020422
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$43,129
$0.020340
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$30,585
$0.279593
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$29,928
$0.000868
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$27,739
$3.49
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$25,717
$0.279580
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$21,446
$0.029241
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$21,150
$0.081783
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$21,021
$0.000871
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$20,666
$0.512564
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$20,308
$0.036558
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$17,420
$0.118847
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$16,242
$0.029100
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$13,121
$0.081469
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$6,274
$0.035173
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,499
$0.007331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,764
$0.001603
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,623
$0.003512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,042
$0.001597
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$551
$0.003417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$345
$0.007546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...