×
×
Các loại tiền điện tử:  7,810Các thị trường giao dịch:  33,516Vốn hóa thị trường:  $555,655,993,476Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $160,103,952,167BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%

Bitay

$138,217,380 USD
7,461 BTC

Thông tin về Bitay

Launched on 28/12/2018, Bitay is a centralized exchange based in Buyukdere Cad Giz2000 Plaza No:7/2 Sariyer, Istanbul Turkey. It supports Turkish Lira fiat pairs/fiat deposits/fiat withdrawals.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$39,710,118
$18,525.69
28.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$20,655,839
$0.625783
14.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$12,259,871
$18,598.99
8.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,733,176
$584.47
7.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,445,025
$0.628356
6.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,944,545
$0.168013
5.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$5,389,171
$13.98
3.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,252,197
$6.58
2.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,236,402
$6.55
2.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,133,916
$586.73
2.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,609,188
$0.168586
1.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,807,229
$0.199510
1.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,709,611
$0.198727
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,475,602
$14.03
1.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$950,133
$76.33
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$847,724
$108.38
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$846,532
$3.84
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$793,973
$7.03
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$783,040
$108.77
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$719,297
$0.995039
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$612,420
$7.06
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$591,727
$247.92
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$532,526
$79.42
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$506,505
$0.003547
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$496,328
$174.45
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$453,208
$175.16
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$407,819
$4.10
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$396,745
$0.031219
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$349,273
$0.081310
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$331,268
$110.93
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$309,130
$3.85
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$308,429
$2.42
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$252,413
$0.024701
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$240,333
$0.042807
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$229,319
$79.69
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$226,392
$0.024787
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$214,964
$4.09
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$208,424
$0.104414
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$199,130
$0.419003
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$198,560
$254.39
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$188,671
$0.042585
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$180,443
$0.011794
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$171,305
$4.46
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$168,498
$0.083733
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$165,250
$0.143955
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$164,824
$0.003562
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$157,974
$2.41
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$154,081
$0.144540
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$144,352
$0.031194
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$129,262
$0.329283
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$125,151
$0.081680
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$118,548
$0.330725
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$118,525
$0.084023
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$117,762
$0.003526
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$117,449
$0.002137
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$102,140
$0.000320
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$95,247
$76.67
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$93,623
$0.014356
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$87,257
$0.237262
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$73,117
$0.119550
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$69,435
$4.53
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$65,003
$111.35
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$64,700
$0.019225
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$62,455
$0.003540
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$59,819
$0.000321
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$58,183
$0.000584
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$56,665
$1.04
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$52,947
$0.011835
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$50,213
$0.359794
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$45,844
$0.345381
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$44,829
$0.002129
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$43,335
$4.51
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$42,265
$0.005800
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$40,708
$0.000587
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$35,765
$0.014297
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$35,515
$0.236505
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$33,434
$0.014378
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$33,144
$0.344136
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$32,400
$0.119632
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$30,468
$0.420564
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$29,007
$0.361999
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$27,274
$0.019311
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$26,800
$0.104515
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$24,217
$0.949122
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$23,881
$0.014326
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$23,218
$1.04
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$18,691
$0.005726
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$13,466
$0.938035
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$12,744
$0.000734
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$7,182
$4.48
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,701
$0.000750
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$2,349
$0.450650
0.00%
-
Spot
Percentage
961 giờ trước
93
*** $513
*** $0.441197
0.00%
-
Spot
Percentage
444 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...