Bilaxy

Bilaxy

Khối lượng giao dịch (24h)

₫10,484,594,010,491.31

7,470 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Bilaxy

Launched in Apr 2018, Bilaxy exchange is a centralized exchange registered in the Republic of Seychelles and launched in early 2018, Bilaxy exchange claims to have hundreds of thousands of traders from more than 80 countries all over the world.

Bilaxy places a strong focus on liquidity for new tokens for global crypto traders. With 150+ crypto pairs, Bilaxy aims to establish a leading global trading platform that provides a broad range of trading products and services for global traders with a focus on transparency, reliability, quality execution, and client services.

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,404,285,694.32

₫353,372,175.48₫21,610,940,362.53

₫5,883,237,239,613

55.99%

Gần đây

2

Ethereum

₫80,024,630.87

₫880,133,635.45₫6,292,421,974.87

₫3,693,823,098,882

35.15%

Gần đây

3

Wrapped Solana

₫2,664,282.47

₫21,008,652,663.38₫21,139,710,127.23

₫183,383,817,890

1.75%

Gần đây

4

Chainlink

₫466,163.14

₫4,702,218,995.16₫3,064,429,986.50

₫73,717,481,349

0.70%

Gần đây

5

Aptos

₫246,219.54

₫755,457,864.94₫276,133,722.98

₫72,595,452,008

0.69%

Gần đây

6

Worldcoin

₫182,397.63

₫6,464,300,740.34₫6,172,263,180.03

₫68,530,798,171

0.65%

Gần đây

7

Uniswap

₫272,832.14

₫4,323,152,324.49₫4,407,203,138.31

₫61,945,663,107

0.59%

Gần đây

8

Arbitrum

₫46,353.85

₫3,732,445,269.52₫2,138,313,548.61

₫46,206,559,199

0.44%

Gần đây

9

Filecoin

₫192,999.28

₫7,683,945,287.02₫8,246,941,804.08

₫30,119,974,092

0.29%

Gần đây

10

Chiliz

₫3,485.81

₫3,272,061,575.31₫2,131,730,404.31

₫29,476,036,604

0.28%

Gần đây

11

Gala

₫999.54

₫3,139,947,381.16₫2,820,088,498.51

₫28,376,021,889

0.27%

Gần đây

12

Compound

₫2,072,301.88

₫968,400,918.93₫759,678,491.56

₫23,505,027,596

0.22%

Gần đây

13

Polygon

₫25,375.53

₫8,121,550,474.78₫7,516,728,990.07

₫22,422,257,461

0.21%

Gần đây

14

SuperVerse

₫30,762.03

₫2,093,462,608.35₫1,382,171,600.68

₫21,292,727,704

0.20%

Gần đây

15

Polkadot

₫204,882.98

₫7,178,116,037.50₫7,458,053,091.57

₫18,160,944,754

0.17%

Gần đây

16

Cosmos

₫275,328.91

₫1,878,431,068.02₫3,677,781,541.21

₫18,032,598,117

0.17%

Gần đây

17

inSure DeFi

₫137.46

--

₫15,920,101,569

0.15%

Gần đây

18

Tellor

₫2,894,565.63

₫1,920,655,543.14₫1,817,436,187.04

₫14,382,804,565

0.14%

Gần đây

19

Injective

₫1,022,935.61

₫7,330,416,444.73₫9,103,128,846.92

₫14,073,543,030

0.13%

Gần đây

20

Litecoin

₫1,836,594.50

₫2,418,500,308.75₫3,602,786,861.37

₫12,211,652,156

0.12%

Gần đây

21

Pixels

₫13,599.69

₫2,433,419,250.88₫3,678,396,094.17

₫10,258,809,500

0.10%

Gần đây

22

Bancor

₫21,447.89

₫298,064,563.90₫277,275,787.97

₫8,827,025,654

0.08%

Gần đây

23

Pendle

₫71,435.37

₫598,273,620.27₫703,661,171.83

₫8,561,453,042

0.08%

Gần đây

24

The Sandbox

₫13,831.45

₫2,899,163,013.27₫3,711,343,217.95

₫7,223,779,738

0.07%

Gần đây

25

Ocean Protocol

₫18,937.95

₫691,451,105.61₫1,132,124,510.02

₫6,974,078,358

0.07%

Gần đây

26

CyberConnect

₫219,725.29

₫979,407,443.44₫1,208,571,187.12

₫6,074,620,712

0.06%

Gần đây

27

Fantom

₫11,030.64

₫2,440,238,874.65₫4,257,417,856.30

₫5,788,549,868

0.06%

Gần đây

28

Ren

₫1,891.18

₫462,372,591.88₫214,798,828.19

₫4,706,823,608

0.04%

Gần đây

29

The Graph

₫6,846.20

₫3,204,768,195.78₫3,861,299,281.49

₫4,675,590,942

0.04%

Gần đây

30

Holo

₫67.65

₫615,745,323.41₫1,268,992,582.49

₫4,438,173,089

0.04%

Gần đây

31

Cartesi

₫8,873.54

₫1,720,022,620.22₫1,352,839,223.41

₫4,129,915,764

0.04%

Gần đây

32

Badger DAO

₫111,687.11

₫568,735,281.02₫793,735,260.33

₫4,064,949,593

0.04%

Gần đây

33

KIZUNA

₫0.001232

--

₫3,835,970,804

0.04%

Gần đây

34

MultiversX

₫1,473,628.87

₫2,083,655,565.52₫2,165,028,469.47

₫3,509,322,288

0.03%

Gần đây

35

Maker

₫53,057,542.58

₫3,001,683,164.76₫4,125,016,910.68

₫3,485,440,758

0.03%

Gần đây

36

Harmony

₫558.94

₫740,887,610.17₫973,220,457.98

₫3,389,629,500

0.03%

Gần đây

37

BNB

₫9,790,732.64

₫27,605,870,301.20₫19,067,981,041.51

₫3,260,678,341

0.03%

Gần đây

38

SushiSwap

₫38,511.10

₫1,646,790,241.88₫1,689,838,357.61

₫3,163,609,140

0.03%

Gần đây

39

Shiba Inu

₫0.2755

₫3,990,829,630.42₫5,513,377,649.09

₫3,150,840,845

0.03%

Gần đây

40

TROY

₫63.19

₫56,935,796.12₫49,575,324.84

₫3,103,826,564

0.03%

Gần đây

41

Contentos

₫179.74

₫305,634,380.57₫25,977,616.52

₫3,083,329,516

0.03%

Gần đây

42

1inch Network

₫12,201.76

₫1,595,579,551.30₫1,849,189,907.63

₫3,057,433,903

0.03%

Gần đây

43

Reef

₫50.94

₫677,754,259.08₫551,392,580.69

₫2,993,904,453

0.03%

Gần đây

44

PancakeSwap

₫78,279.60

₫2,729,004,637.90₫2,979,376,438.98

₫2,989,615,352

0.03%

Gần đây

45

NKN

₫3,476.44

₫994,368,987.12₫465,379,110.50

₫2,934,577,871

0.03%

Gần đây

46

DODO

₫5,286.03

₫358,534,528.70₫344,271,524.17

₫2,883,770,069

0.03%

Gần đây

47

Polkastarter

₫25,138.23

₫371,464,952.05₫514,196,031.90

₫2,867,014,711

0.03%

Gần đây

48

WazirX

₫6,489.35

₫44,025,570.51₫87,622,373.18

₫2,786,622,843

0.03%

Gần đây

49

Lido DAO

₫85,207.65

₫3,796,164,712.67₫11,165,543,460.21

₫2,359,281,645

0.02%

Gần đây

50

Optimism

₫91,987.77

₫11,860,721,401.62₫13,653,787,161.66

₫2,225,033,989

0.02%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.