BankCEX

$195,628,279 USD
3,413 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$57,434.15
$76,983,988
39.35%
437
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,504.06
$51,151,050
26.15%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,506.85
$33,886,295
17.32%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.70
$6,089,974
3.11%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$361.98
$3,228,021
1.65%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,035.18
$2,930,653
1.50%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1,430.01
$2,579,211
1.32%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$396.76
$2,568,327
1.31%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$117.72
$2,299,378
1.18%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$116.79
$2,278,720
1.16%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$290.00
$2,146,643
1.10%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$3.26
$1,014,245
0.52%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$3.26
$992,469
0.51%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$363.38
$949,258
0.49%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$144.43
$800,841
0.41%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$292.19
$783,434
0.40%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.49
$774,018
0.40%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$9.97
$725,081
0.37%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$2.18
$463,148
0.24%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$9.93
$440,616
0.23%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$2.15
$407,448
0.21%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
*** $0.3234
*** $380,538
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.71
$372,493
0.19%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$3.62
$312,856
0.16%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.6383
$239,171
0.12%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.6361
$227,731
0.12%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.01772
$157,062
0.08%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.49
$152,586
0.08%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.1465
$135,689
0.07%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1.70
$128,891
0.07%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$398.71
$82,922
0.04%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.0136
$80,700
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.009192
$80,669
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.148
$76,761
0.04%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.9983
$45,487
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1657
$33,457
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.0121
$16,610
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
669 giờ trước
38
$2.00
$2,736
0.00%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.0879
$2,218
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.06492
$153
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.025
$10
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
134 ngày trước
42
$0.02465
$7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
134 ngày trước
43
*** $219.81
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$278.83
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1.44
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$244.36
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$2.54
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.6298
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$99.40
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
*** $9.09
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.0906
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.06249
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $0.2196
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
*** $4.69
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.11
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.2292
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.196
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...