BankCEX

BankCEX

Khối lượng giao dịch (24h)

₫285,589,698,405.16

174 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

BNB

₫14,493,961.14

₫10,322,530,776.17₫12,745,270,078.47

₫115,225,691,243

40.34%

Gần đây

2

FLOKI

₫4.6006

₫1,213,539,186.39₫202,139,503.86

₫17,980,074,972

6.30%

Gần đây

3

Bitcoin

₫1,635,752,466.52

₫4,408,234,576.30₫792,755,550.26

₫12,805,803,542

4.48%

Gần đây

4

Arkham

₫41,454.70

₫3,217,167.74₫7,461,807.90

₫9,534,241,244

3.34%

Gần đây

5

Solana

₫4,004,250.97

₫7,399,045,718.64₫4,591,794,831.81

₫7,554,037,995

2.64%

Gần đây

6

Ethereum

₫86,551,750.64

₫2,581,583,186.50₫1,243,032,646.64

₫7,373,748,475

2.58%

Gần đây

7

NEAR Protocol

₫157,517.75

₫1,913,103,578.91₫2,870,252,721.98

₫6,623,674,100

2.32%

Gần đây

8

Worldcoin

₫72,381.23

₫950,858,719.22₫995,104,146.08

₫5,354,848,704

1.87%

Gần đây

9

Cardano

₫11,136.61

₫1,627,690,429.27₫959,159,055.83

₫5,345,331,204

1.87%

Gần đây

10

Shiba Inu

₫0.4759

₫367,995,215.01₫370,801,620.13

₫5,143,684,472

1.80%

Gần đây

11

Bitcoin Cash

₫9,620,062.45

₫1,509,501,769.29₫1,174,133,921.53

₫4,614,846,831

1.62%

Gần đây

12

Polkadot

₫160,149.79

₫573,533,612.90₫705,578,189.38

₫4,391,684,283

1.54%

Gần đây

13

TRON

₫3,373.74

₫51,961,578.91₫67,310,700.00

₫4,321,386,557

1.51%

Gần đây

14

Talentum

₫5,407,804.94

----

₫3,643,804,979

1.28%

Gần đây

15

Talentum

₫5,259,572.62

----

₫3,302,500,015

1.16%

Gần đây

16

Compound

₫1,311,213.77

₫557,268,381.42₫277,501,113.16

₫3,077,394,166

1.08%

Gần đây

17

TrueUSD

₫25,100.59

₫1,972,139,744.94₫2,478,179,550.30

₫3,019,119,082

1.06%

Gần đây

18

Ethereum

₫86,308,697.83

₫3,101,848,462.95₫3,120,282,957.00

₫2,935,991,894

1.03%

Gần đây

19

Stellar

₫2,702.26

₫80,562,703.24₫83,034,135.69

₫2,914,767,739

1.02%

Gần đây

20

Ethereum Classic

₫580,821.39

₫338,825,945.12₫309,959,472.51

₫2,894,636,601

1.01%

Gần đây

21

Talentum

₫5,043,187.65

₫3,543,906.55--

₫2,886,955,871

1.01%

Gần đây

22

Dogecoin

₫3,116.70

₫1,213,854,792.13₫875,477,136.64

₫2,715,067,324

0.95%

Gần đây

23

TRON

₫3,394.83

₫652,751,166.04₫1,163,610,724.62

₫2,709,469,925

0.95%

Gần đây

24

The Graph

₫5,286.87

₫107,027,796.01₫156,357,281.46

₫2,696,325,085

0.94%

Gần đây

25

USDC

₫25,254.97

₫1,041,743,662.20₫5,546,747,302.59

₫2,331,596,513

0.82%

Gần đây

26

Cyber

₫118,138.31

₫220,081,185.85₫166,300,301.32

₫2,321,605,126

0.81%

Gần đây

27

Maker

₫72,988,622.21

₫1,673,989,611.27₫1,742,569,768.77

₫2,320,876,281

0.81%

Gần đây

28

Gala

₫651.68

₫165,947,831.22₫151,126,617.63

₫2,293,259,049

0.80%

Gần đây

29

Neo

₫301,419.73

₫532,016,673.97₫1,418,368,917.43

₫2,241,440,853

0.78%

Gần đây

30

Cardano

₫11,143.02

₫304,465,291.56₫109,988,766.36

₫1,877,825,934

0.66%

Gần đây

31

Zcash

₫790,119.55

₫334,843,673.05₫356,233,838.22

₫1,731,835,253

0.61%

Gần đây

32

The Sandbox

₫8,652.85

₫291,017,774.14₫392,278,802.66

₫1,703,401,686

0.60%

Gần đây

33

Dogecoin

₫3,062.57

----

₫1,664,024,456

0.58%

Gần đây

34

TRON

₫3,395.76

₫578,900,538.60₫715,073,486.56

₫1,367,386,643

0.48%

Gần đây

35

Arbitrum

₫19,158.25

₫197,782,120.59₫180,524,299.50

₫1,301,375,775

0.46%

Gần đây

36

Filecoin

₫115,582.19

₫618,223,761.47₫1,033,158,156.27

₫1,274,111,836

0.45%

Gần đây

37

XRP

₫15,277.75

₫872,591,857.03₫1,012,901,044.76

₫1,273,013,910

0.45%

Gần đây

38

Litecoin

₫1,823,197.07

₫558,073,981.23₫624,267,328.89

₫1,267,077,886

0.44%

Gần đây

39

Lido DAO

₫49,654.53

₫95,626,465.74₫148,456,771.70

₫1,220,080,312

0.43%

Gần đây

40

Frontier

₫23,789.63

----

₫1,139,936,548

0.40%

Gần đây

41

XRP

₫14,968.91

----

₫1,139,523,300

0.40%

Gần đây

42

Polygon

₫13,820.77

₫295,691,875.17₫200,694,537.06

₫1,128,932,861

0.40%

Gần đây

43

Automata Network

₫2,596.61

₫33,658,889.00₫29,074,953.12

₫1,076,745,187

0.38%

Gần đây

44

Band Protocol

₫31,306.15

₫45,456,251.58₫48,147,843.23

₫998,317,231

0.35%

Gần đây

45

ApeCoin

₫20,651.43

----

₫972,470,028

0.34%

Gần đây

46

USDP Stablecoin

₫25,323.31

₫1,720,860,595.84₫5,116,207,429.28

₫893,572,042

0.31%

Gần đây

47

Ontology

₫5,281.80

₫321,542,478.80₫418,644,034.55

₫832,907,659

0.29%

Gần đây

48

PancakeSwap

₫50,717.48

₫102,512,065.68₫96,833,302.80

₫832,817,517

0.29%

Gần đây

49

SushiSwap

₫18,525.54

----

₫756,404,705

0.26%

Gần đây

50

XRP

₫15,206.84

₫6,411,154.40₫4,631,982.37

₫733,633,310

0.26%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.