Các loại tiền điện tử:  11,107Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,568,300,418,774Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,433,695,170Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.8% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  33 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,107Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,568,300,418,774Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,433,695,170Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.8% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  33 Gwei
VOL

Volume NetworkVOL

Xếp hạng -
Token
Trên 357 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

VOL Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Volume Network describes itself as an anti-attack cryptocurrency that supports harddisk mining. It uses a proprietary Proof of Space and Time(PoST) consensus mechanism.