Các loại tiền điện tử:  22,360Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,036,006,639,679.21Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,179,291,374Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.5%Phí gas trên ETH:  18 Gwei
MDO

Midas DollarMDO

Xếp hạng -
Token
On 1,280 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

MDO Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Decentralized Stablecoin with an Algorithmic Central Bank.