TOYBOX

Memefi Toybox 404 giá 
TOYBOX

₫1,7...82.14
  

0.70% (1n)

biểu đồ Memefi Toybox 404 sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Memefi Toybox 404
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫15,792,928,421
#7398
Khối lượng (24 giờ)
 

46.36%

₫1,759,943
#7078
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.01%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
8,888 TOYBOX
100.00%
Tổng cung
 
8,888 TOYBOX
Nguồn cung tối đa
 
8,888 TOYBOX
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫15,792,928,347
công cụ chuyển đổi TOYBOX sang VND
TOYBOX
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫1,7...82.14
Cao
₫1,7...65.05
Cao nhất mọi thời đại
Feb 12, 2024 (3 months ago)
₫3,6...26.60
-51.89%
Thấp nhất mọi thời đại
May 15, 2024 (5 days ago)
₫1,6...34.25
+6.12%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi443x
7716th / 10.0K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Memefi Toybox 404 community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Memefi Toybox 404 Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Memefi Toybox 404%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Memefi Toybox 404

MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. This is the first entry that brings Social Tech where it's meant to be — gaming. The game features a chaotic and exuberant art style tapping into the virality of meme culture. Key trading, a major social element of the app, fuels the virality even further revealing the gaming utility of the Social Tech trend. This approach blends gaming with a unique social and economic experience, enhancing the PvP & PvE gameplay.

$TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming. The token will power the chaotic character economy of MemeFI and will serve as a foundational element for the gameplay.