FUN

FUNToken giá 
FUN

₫147.59  

6.24% (1n)

biểu đồ FUNToken sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về FUNToken
Vốn hóa thị trường
 

6.24%

₫1,618,024,180,910
#545
Khối lượng (24 giờ)
 

18.57%

₫53,090,478,491
#824
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
3.28%
Lượng cung lưu hành
 
10,962,808,529 FUN
Tổng cung
 
10,977,277,070 FUN
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,620,159,623,542
công cụ chuyển đổi FUN sang VND
FUN
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫138.21
Cao
₫149.73
Cao nhất mọi thời đại
Jul 01, 2017 (7 years ago)
₫8,596.79
-98.28%
Thấp nhất mọi thời đại
Mar 13, 2020 (4 years ago)
₫26.73
+452.1%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi49,761x
779th / 9.7K
Thẻ
GamblingMarketplaceDeFiHiển thị tất cả
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

FUNToken community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

FUNToken Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về FUNToken%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về FUNToken

What Makes FUNToken Unique?

FUNToken stands out in the crowded blockchain space due to its unique combination of innovation, utility, and commitment to the GameFi and DeFi sectors. At its core, FUNToken is designed to revolutionize online gaming and decentralized finance by providing a fast, transparent, and trustless platform for transactions and gaming experiences. Unlike traditional gaming and financial platforms, FUNToken leverages blockchain technology to ensure security, reduce transaction costs, and enhance user autonomy by allowing players and investors to have complete control over their assets without intermediaries. Moreover, its integration into various gaming platforms and DeFi applications offers users unparalleled access to a vast ecosystem of entertainment and financial opportunities. With its focus on user experience, scalability, and continuous innovation, FUNToken is not just another digital asset; it's a gateway to a new era of digital interaction, making it a standout project in the blockchain community.