Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,169,571,349,902,424Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,939,563,760,649,653Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  221 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,169,571,349,902,424Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,939,563,760,649,653Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  221 Gwei
EFAR

FridnEFAR

Xếp hạng -
Token
Trên 214 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored