FLDC

FoldingCoinFLDC

Xếp hạng -
Token
Trên 89 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

FLDC Dữ liệu về giá theo thời gian thực

FoldingCoin (FLDC) is a cryptocurrency . FoldingCoin has a current supply of 1,000,000,000 with 778,797,162 in circulation. The last known price of FoldingCoin is 0.0002745 USD and is up 0.00 over the last 24 hours. More information can be found at http://www.foldingcoin.net/.