Các loại tiền điện tử:  11,952Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫49,780,166,580,735,592Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,268,038,815,404,460Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 19.0%Phí gas trên ETH:  51 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,952Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫49,780,166,580,735,592Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,268,038,815,404,460Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 19.0%Phí gas trên ETH:  51 Gwei
ADN

AladdinADN

Xếp hạng -
Token
Trên 1,300 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored