Các loại tiền điện tử:  12,053Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,386,911,986,299,608Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫3,042,704,744,607,516Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%Phí gas trên ETH:  76 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,053Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,386,911,986,299,608Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫3,042,704,744,607,516Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%Phí gas trên ETH:  76 Gwei

Trao đổi Sơ đồ trang


  1. 1