×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818Vốn Hóa Thị Trường:  $202,730,957,473Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $51,370,916,771BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $202,730,957,473Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $51,370,916,771BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818

WazirX

$298,191 USD
39.81420774 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$147,872
$7,479.32
49.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$54,183
$149.03
18.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$21,201
$0.226265
7.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,610
$45.51
2.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,097
$0.038842
2.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,433
$0.014564
2.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,384
$0.066101
2.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,338
$211.69
1.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,801
$0.032202
1.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,973
$0.085274
1.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,701
$0.039324
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,307
$0.005498
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,500
$0.290076
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,297
$0.056186
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,944
$1.49
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,792
$0.186882
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,748
$0.299080
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,478
$0.000739
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,019
$147.73
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$929
$0.209421
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$922
$0.039004
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$608
$0.226130
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$517
$0.064940
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$509
$2.04
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$509
$0.080261
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$431
$0.838392
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$408
$0.006509
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$404
$0.000184
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$354
$45.29
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$345
$0.000317
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$300
$0.014381
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$290
$52.45
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$283
$0.579647
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$264
$0.239237
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$252
$2.72
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$242
$3.90
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$201
$1.75
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$169
$0.001033
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$166
$100.97
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$154
$0.006442
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$131
$0.189578
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$110
$0.001535
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$110
$0.136245
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$108
$0.000544
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$97
$0.003952
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$94
$0.038050
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$80
$0.003881
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$63
$0.032283
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$56
$3.91
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$53
$1.02
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$52
$0.006024
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$50
$0.004576
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$50
$0.073782
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$49
$0.975076
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$39
$0.000025
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$37
$0.002262
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$36
$3.61
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$32
$0.000158
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$23
$0.023115
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$22
$0.000225
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$21
$10.58
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$19
$0.002790
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$15
$6.15
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$13
$0.005842
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$10
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$5
$0.003970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$5
$0.757635
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4
$0.001429
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$3
$0.037675
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$3
$0.000022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2
$0.120299
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2
$0.136322
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1
$29.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1
$0.020484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.977871
$0.022741
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.783853
$0.004869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.011235
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.021497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.013443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.240436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.682400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.002234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.835161
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$2.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.002172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$51.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.047170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.014381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.001423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.023530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.014100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.000674
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$54.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$54.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.003296
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.010552
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.003369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.096249
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.037376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$126.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$3.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.004569
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.204777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$54.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.764004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.000974
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$7,027.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...