×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512Vốn Hóa Thị Trường:  $274,956,759,547Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,869,258,301BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,956,759,547Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,869,258,301BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512

WazirX

$2,924,901 USD
302.75470142 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$533,985
$1.01
18.26%
3
Spot
Percentage
Gần đây
2
$368,802
$9,793.56
12.61%
2
Spot
Percentage
Gần đây
3
$286,813
$9,639.45
9.81%
2
Spot
Percentage
Gần đây
4
$240,996
$0.134272
8.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
5
$208,351
$245.67
7.12%
2
Spot
Percentage
Gần đây
6
$136,697
$249.08
4.67%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
$88,141
$0.997461
3.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
8
$71,642
$0.135440
2.45%
1
Spot
Percentage
Gần đây
9
$68,988
$0.090042
2.36%
1
Spot
Percentage
Gần đây
10
$61,478
$0.003833
2.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
11
$57,608
$0.008644
1.97%
1
Spot
Percentage
Gần đây
12
$54,397
$0.205233
1.86%
2
Spot
Percentage
Gần đây
13
$47,693
$0.017508
1.63%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$44,221
$0.017388
1.51%
1
Spot
Percentage
Gần đây
15
$41,732
$0.021540
1.43%
1
Spot
Percentage
Gần đây
16
$38,204
$0.134751
1.31%
1
Spot
Percentage
Gần đây
17
$33,885
$47.58
1.16%
1
Spot
Percentage
Gần đây
18
$32,449
$0.021800
1.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$31,496
$0.281370
1.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
20
$27,440
$0.207665
0.94%
1
Spot
Percentage
Gần đây
21
$26,388
$0.086110
0.90%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
$23,718
$1.00
0.81%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$21,398
$1.00
0.73%
1
Spot
Percentage
Gần đây
24
$20,752
$0.006153
0.71%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$20,307
$0.012005
0.69%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$20,120
$0.000062
0.69%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$17,481
$47.71
0.60%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$17,055
$1.86
0.58%
1
Spot
Percentage
Gần đây
29
$16,067
$0.024081
0.55%
1
Spot
Percentage
Gần đây
30
$14,577
$0.004362
0.50%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$13,569
$0.017427
0.46%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,731
$17.49
0.37%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$10,053
$17.51
0.34%
1
Spot
Percentage
Gần đây
34
$9,663
$0.224504
0.33%
1
Spot
Percentage
Gần đây
35
$9,126
$0.280416
0.31%
1
Spot
Percentage
Gần đây
36
$8,833
$0.021637
0.30%
1
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,458
$245.38
0.29%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,274
$0.000212
0.28%
1
Spot
Percentage
Gần đây
39
$7,771
$3.03
0.27%
1
Spot
Percentage
Gần đây
40
$6,968
$253.78
0.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
41
$6,422
$0.014487
0.22%
1
Spot
Percentage
Gần đây
42
$6,302
$0.206996
0.22%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,884
$0.004057
0.20%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$5,631
$0.024912
0.19%
1
Spot
Percentage
Gần đây
45
$5,160
$4.48
0.18%
1
Spot
Percentage
Gần đây
46
$4,961
$2.71
0.17%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$4,554
$0.045521
0.16%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4,542
$0.254318
0.16%
1
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4,477
$0.205265
0.15%
1
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,237
$0.000147
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,193
$0.245313
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4,189
$0.204965
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,189
$0.032005
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4,166
$9.38
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
55
$4,060
$0.017194
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
$4,047
$0.000302
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,984
$0.002881
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$3,749
$0.006283
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
59
$3,642
$0.003782
0.12%
1
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,274
$0.328352
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
61
$3,265
$6.92
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3,224
$0.000319
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$3,126
$0.000315
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3,034
$0.005052
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,997
$0.089834
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,915
$0.006279
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,836
$0.046416
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,639
$1.71
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,446
$0.000641
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,137
$14.50
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,110
$0.002251
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,027
$0.002851
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,974
$2.89
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,924
$0.017870
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,916
$0.337856
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,899
$0.020559
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,711
$0.001740
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,523
$77.99
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,498
$0.045421
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,381
$0.340982
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,149
$4.75
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,131
$0.354764
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,006
$0.050193
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
84
$979
$0.886410
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
85
$959
$52.64
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
86
$936
$0.003342
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$912
$47.08
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
88
$833
$1.82
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
89
$783
$0.240111
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
90
$754
$0.003292
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$717
$0.020575
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$699
$0.383277
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$685
$0.001739
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$671
$0.000386
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
95
$666
$0.003121
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$598
$0.022948
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
97
$485
$0.040499
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$438
$0.000088
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
99
$434
$17.58
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
100
$335
$197.89
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$332
$1.72
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$315
$67.02
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
103
$302
$0.046076
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$269
$2.71
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$207
$0.027916
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
106
$194
$0.016325
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
107
$178
$0.003188
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
108
$177
$2.99
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$174
$0.000580
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$162
$0.028813
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
111
$145
$0.343880
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
112
$142
$0.051018
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$127
$1.23
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$72
$0.000386
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$53
$0.005023
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
116
$51
$2.90
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
117
$49
$1.12
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
118
$46
$68.55
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
119
$42
$0.002801
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
$40
$0.017878
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
121
$35
$0.051002
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$30
$0.000193
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$22
$0.333641
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
124
$20
$0.025308
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$20
$78.47
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
126
$19
$2.98
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$18
$0.224778
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2
$0.003284
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.998061
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...