THORChain (BEP20)

THORChain (BEP20)

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về THORChain (BEP20)

THORChain là gì (BEP20)?

THORChain là một mạng thanh khoản chuỗi chéo (cross-chain) phi tập trung và tự trị. Mạng này sẽ phi tập trung hóa tính thanh khoản của tiền điện tử bằng cách cung cấp một mạng lưới các node công khai cho phép các giao dịch hoán đổi trên chuỗi (on-chain) gốc. Bất kỳ người, sản phẩm hoặc tổ chức nào cũng có thể trao đổi các loại tiền điện tử khác nhau như BTC, ETH, DOGE, BNB, BCHLTC thông qua tính thanh khoản chuỗi chéo (cross-chain). THORChain sử dụng Threshold Signature Scheme và dựa trên bộ công cụ phát triển phần mềm Tendermint và Cosmos.

Giao thức này có thể được mô tả như một trình quản lý kho tiền không có người lãnh đạo, quan sát tiền gửi của người dùng đến vào kho tiền, xử lý bước bắt buộc như hoán đổi tiền tệ hoặc thêm và xóa thanh khoản cũng như thực hiện giao dịch gửi đi. Điều đó thúc đẩy mục tiêu cốt lõi của giao thức: chống lại sự tập trung hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh khoản chuỗi chéo (cross-chain). Với sự đảm bảo kinh tế về sự an toàn của tài sản, mạng cung cấp một giải pháp an toàn cho vấn đề này.

Tất cả những thứ này đều có sẵn mà không yêu cầu người dùng phải đăng ký hay phải sử dụng các tài sản được gói (wrapped). Thay vào đó, THORChain sẽ trao đổi tài sản lớp một gốc trên nhiều chuỗi khác nhau. Khi làm như vậy, token RUNE của nó đóng vai trò là tài sản thanh toán, cung cấp bảo mật mạng, có thể được sử dụng để quản trị và khuyến khích sử dụng giao thức.

Những ai đãi sáng lập ra THORChain (BEP20)?

Dự án không có CEO, người sáng lập hay giám đốc. Dự án sử dụng Gitlab để tổ chức phát triển và tập trung vào việc phi tập trung hóa dự án. Tính ẩn danh của dự án giúp các nhà phát triển đóng góp bằng mã vận chuyển để cải thiện giá trị của hệ thống và giúp các nhà đầu tư bảo đảm tài sản của họ.

THORChain (BEP20) được phát hành khi nào?

"Mạng chuỗi đa chuỗi (Multichain chainnet)" tương đương với một mạng chính. Mạng ra mắt vào tháng 4/2021. Trước đó, dự án đã được phát triển trong 3 năm.

THORChain (BEP20) có trụ sở ở đâu?

Vì THORChain không có lãnh đạo và các đội ngũ mang tính tập trung, nên dự án không có trụ sở chính và hoạt động theo cách phi tập trung.

Các quốc gia bị hạn chế sử dụng THORChain (BEP20)

Tại thời điểm viết bài, không có thông tin về các quốc gia bị hạn chế sử dụng THORChain.

Danh sách các loại coin được THORChain (BEP20) hỗ trợ

Dự án hỗ trợ trao đổi tiền điện tử gốc trên chuỗi (on-chain) cho một số coin khác nhau: BTC, ETH, DOGE, BNB, BCHLTC.

Phí của THORChain (BEP20) là bao nhiêu?

Người dùng phải trả một khoản tiền gấp 3 lần chi phí gas được lưu trữ cho mỗi chuỗi. Điều này cho phép quỹ (pool) và khoản dự trữ kiếm được một khoản tiền ký quỹ. Số phí chính xác phụ thuộc vào phí gas cho mỗi chuỗi.

Có thể sử dụng đòn bẩy hoặc giao dịch ký quỹ trên THORChain (BEP20) không?

Không có đòn bẩygiao dịch ký quỹ trên sàn giao dịch này.

Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.