THORChain (BEP20)

THORChain (BEP20)

Khối lượng(24 giờ)

₫318,545,894,534.44

579 BTC

Thông tin về THORChain (BEP20)

THORChain is the first decentralized exchange (DEX) in the world to enable crosschain trading (i.e. native BTC for native ETH)

https://app.thorswap.finance/

Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Binance USD

₫23,418.68

--

₫244,488,642,315

76.75%

0

Gần đây

2

BNB

₫7,230,161.79

--

₫25,974,529,851

8.15%

0

Gần đây

3

Ethereum

₫43,564,010.34

--

₫16,275,351,905

5.11%

0

Gần đây

4

Travala.com

₫18,069.27

--

₫571,826,111

0.18%

0

Gần đây

5

Bitcoin BEP2

₫551,018,980.49

--

₫19,962,726,594

6.27%

0

Gần đây

6

Trust Wallet Token

₫24,739.42

--

₫11,654,846,229

3.66%

0

Gần đây