×
×
Các loại tiền điện tử:  7,810Các thị trường giao dịch:  33,516Vốn hóa thị trường:  $554,691,632,019Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $159,617,757,774BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%

P2PB2B

$62,027,250 USD
3,345 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,672,291
$587.50
10.76%
223
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,832,186
$587.70
7.79%
227
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,443,496
$79.84
7.16%
179
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,143,561
$18,623.22
6.68%
219
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,147,134
$18,600.44
6.69%
220
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,102,754
$18,625.78
6.61%
203
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,330,983
$79.92
5.37%
165
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,055,335
$587.38
4.93%
212
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,615,337
$16.87
4.22%
98
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,150,346
$293.37
3.47%
207
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,105,733
$108.94
3.39%
194
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,088,294
$108.77
3.37%
195
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,905,692
$292.82
3.07%
198
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,446,506
$18,614.73
2.33%
302
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,184,249
$30.14
1.91%
224
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,090,287
$25,810.68
1.76%
195
Spot
Percentage
Gần đây
17
$797,795
$7.07
1.29%
158
Spot
Percentage
Gần đây
18
$744,935
$30.21
1.20%
213
Spot
Percentage
Gần đây
19
$695,837
$30.14
1.12%
200
Spot
Percentage
Gần đây
20
$542,462
$6.59
0.87%
167
Spot
Percentage
Gần đây
21
$517,602
$585.38
0.83%
213
Spot
Percentage
Gần đây
22
$480,117
$6.60
0.77%
170
Spot
Percentage
Gần đây
23
$477,351
$18.03
0.77%
155
Spot
Percentage
Gần đây
24
$423,124
$0.198650
0.68%
92
Spot
Percentage
Gần đây
25
$395,546
$0.197696
0.64%
96
Spot
Percentage
Gần đây
26
$373,016
$292.17
0.60%
180
Spot
Percentage
Gần đây
27
$356,341
$108.68
0.57%
134
Spot
Percentage
Gần đây
28
$302,796
$0.198254
0.49%
58
Spot
Percentage
Gần đây
29
$252,324
$79.49
0.41%
124
Spot
Percentage
Gần đây
30
$243,876
$0.011661
0.39%
22
Spot
Percentage
Gần đây
31
$242,593
$587.49
0.39%
131
Spot
Percentage
Gần đây
32
$228,407
$0.001559
0.37%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
33
$224,514
$0.003572
0.36%
33
Spot
Percentage
Gần đây
34
$215,267
$3.61
0.35%
10
Spot
Percentage
Gần đây
35
$213,389
$17.98
0.34%
118
Spot
Percentage
Gần đây
36
$202,372
$7.07
0.33%
124
Spot
Percentage
Gần đây
37
$185,639
$0.003582
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
38
$183,060
$18,564.35
0.30%
16
Spot
Percentage
Gần đây
39
$168,182
$0.003612
0.27%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
40
$158,423
$1.24
0.26%
2
Spot
Percentage
Gần đây
41
$147,574
$0.139835
0.24%
4
Spot
Percentage
Gần đây
42
$107,767
$0.199770
0.17%
57
Spot
Percentage
Gần đây
43
$103,187
$14.03
0.17%
94
Spot
Percentage
Gần đây
44
$98,363
$586.04
0.16%
18
Spot
Percentage
Gần đây
45
$96,449
$6.57
0.16%
88
Spot
Percentage
Gần đây
46
$91,199
$0.179893
0.15%
29
Spot
Percentage
Gần đây
47
$89,133
$0.232700
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$89,862
$7.05
0.14%
91
Spot
Percentage
Gần đây
49
$89,746
$25,889.04
0.14%
133
Spot
Percentage
Gần đây
50
$88,836
$25,731.81
0.14%
133
Spot
Percentage
Gần đây
51
$88,547
$0.692000
0.14%
25
Spot
Percentage
Gần đây
52
$87,383
$0.460981
0.14%
62
Spot
Percentage
Gần đây
53
$86,937
$79.94
0.14%
96
Spot
Percentage
Gần đây
54
$82,203
$2.42
0.13%
129
Spot
Percentage
Gần đây
55
$80,663
$0.236800
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$80,647
$0.320841
0.13%
3
Spot
Percentage
Gần đây
57
$74,710
$0.031120
0.12%
41
Spot
Percentage
Gần đây
58
$74,709
$1,932.96
0.12%
101
Spot
Percentage
Gần đây
59
$69,906
$0.463000
0.11%
63
Spot
Percentage
Gần đây
60
$68,633
$1,931.94
0.11%
105
Spot
Percentage
Gần đây
61
$68,312
$0.000235
0.11%
2
Spot
Percentage
Gần đây
62
$66,458
$6.64
0.11%
11
Spot
Percentage
Gần đây
63
$63,794
$3.63
0.10%
3
Spot
Percentage
Gần đây
64
$60,867
$0.462650
0.10%
43
Spot
Percentage
Gần đây
65
$59,601
$14.03
0.10%
53
Spot
Percentage
Gần đây
66
$58,887
$2.87
0.09%
46
Spot
Percentage
Gần đây
67
$58,446
$0.034942
0.09%
-
Spot
Percentage
76 ngày trước
68
$57,148
$215.51
0.09%
10
Spot
Percentage
Gần đây
69
$56,328
$3.86
0.09%
97
Spot
Percentage
Gần đây
70
$54,475
$14.55
0.09%
71
Spot
Percentage
Gần đây
71
$53,333
$0.151684
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
72
$50,637
$36,159.02
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
73
$49,374
$2.87
0.08%
52
Spot
Percentage
Gần đây
74
$49,227
$18.01
0.08%
58
Spot
Percentage
Gần đây
75
$46,738
$0.328259
0.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
76
$45,624
$0.010392
0.07%
-
Spot
Percentage
96 ngày trước
77
$45,070
$0.241094
0.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$44,856
$0.180395
0.07%
37
Spot
Percentage
Gần đây
79
$44,814
$3.88
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
80
$43,962
$7.11
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
81
$43,009
$3.85
0.07%
101
Spot
Percentage
Gần đây
82
$43,038
$0.693511
0.07%
33
Spot
Percentage
Gần đây
83
$42,081
$0.145157
0.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
84
$41,587
$0.081575
0.07%
52
Spot
Percentage
Gần đây
85
$41,314
$14.55
0.07%
69
Spot
Percentage
Gần đây
86
$40,299
$3.31
0.06%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
87
$40,297
$0.044881
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
88
$39,172
$3.85
0.06%
69
Spot
Percentage
Gần đây
89
$37,671
$30.28
0.06%
106
Spot
Percentage
Gần đây
90
$33,926
$0.081540
0.05%
56
Spot
Percentage
Gần đây
91
$33,225
$0.945988
0.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
92
$32,518
$2.67
0.05%
-
Spot
Percentage
162 giờ trước
93
$32,318
$1.05
0.05%
40
Spot
Percentage
Gần đây
94
$32,018
$109.20
0.05%
78
Spot
Percentage
Gần đây
95
$30,814
$2.42
0.05%
57
Spot
Percentage
Gần đây
96
$30,984
$0.946000
0.05%
82
Spot
Percentage
Gần đây
97
$30,122
$1,923.37
0.05%
84
Spot
Percentage
Gần đây
98
$28,427
$0.003709
0.05%
-
Spot
Percentage
139 giờ trước
99
$27,702
$2.86
0.04%
61
Spot
Percentage
Gần đây
100
$27,701
$0.081601
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
101
$27,542
$0.082097
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
102
$27,242
$0.031285
0.04%
35
Spot
Percentage
Gần đây
103
$25,590
$0.100318
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
104
$26,837
$0.000656
0.04%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
105
$26,540
$2.42
0.04%
97
Spot
Percentage
Gần đây
106
$26,509
$0.002598
0.04%
-
Spot
Percentage
76 ngày trước
107
$26,586
$0.144980
0.04%
28
Spot
Percentage
Gần đây
108
$25,713
$18.04
0.04%
78
Spot
Percentage
Gần đây
109
$24,452
$0.143193
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
$24,219
$0.237100
0.04%
52
Spot
Percentage
Gần đây
111
$23,832
$0.144601
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
112
$23,523
$0.237448
0.04%
47
Spot
Percentage
Gần đây
113
$23,470
$0.031157
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
114
$23,412
$0.121639
0.04%
43
Spot
Percentage
Gần đây
115
$23,437
$0.403369
0.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
116
$20,770
$0.144451
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
117
$20,500
$0.120547
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
118
$20,424
$0.235497
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
119
$19,993
$0.330230
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
120
$19,870
$0.000065
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
121
$19,685
$0.361641
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
122
$19,442
$0.330876
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
123
$19,433
$0.999100
0.03%
53
Spot
Percentage
Gần đây
124
$19,067
$1.14
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
125
$18,757
$0.042956
0.03%
37
Spot
Percentage
Gần đây
126
$18,683
$111.65
0.03%
88
Spot
Percentage
Gần đây
127
$18,304
$14.08
0.03%
91
Spot
Percentage
Gần đây
128
$18,162
$9.35
0.03%
26
Spot
Percentage
Gần đây
129
$18,068
$0.420940
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
130
$17,715
$0.309670
0.03%
-
Spot
Percentage
62 giờ trước
131
$17,246
$0.054339
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
132
$17,019
$0.421000
0.03%
71
Spot
Percentage
Gần đây
133
$16,721
$6.61
0.03%
73
Spot
Percentage
Gần đây
134
$16,339
$0.600727
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
135
$16,507
$16.43
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
136
*** $16,384
*** $0.045817
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$16,388
$3,330.81
0.03%
0
Spot
Percentage
91 giờ trước
138
$16,200
$16.94
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
$15,552
$0.000586
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
140
$15,335
$2.02
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$15,097
$111.71
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $14,946
*** $0.155876
0.02%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
143
$14,711
$1.12
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
144
$13,638
$0.084712
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
145
$13,736
$111.39
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
146
$13,276
$0.237962
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
147
$13,089
$0.000586
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
148
$12,809
$2.93
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
149
$12,633
$16.66
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
150
$12,417
$0.420987
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
151
$11,555
$0.101378
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
152
$11,094
$0.946387
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
153
$11,107
$0.364328
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
154
$10,758
$2.88
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
155
$10,703
$0.012013
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
156
$10,672
$0.003896
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
157
$10,637
$1.05
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
158
$9,105
$0.022600
0.01%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
159
$9,104
$0.000651
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
160
$9,038
$0.423538
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
161
$8,929
$14.55
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
162
$8,663
$0.015779
0.01%
-
Spot
Percentage
76 ngày trước
163
$8,572
$0.013044
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
164
$8,384
$2.14
0.01%
-
Spot
Percentage
790 giờ trước
165
*** $8,055
*** $0.215628
0.01%
-
Spot
Percentage
76 ngày trước
166
$7,529
$0.122000
0.01%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
167
$7,516
$0.000001
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
168
$7,034
$0.004898
0.01%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
169
$7,013
$1.01
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
170
$6,781
$1.00
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
171
$6,698
$0.984081
0.01%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
172
$6,456
$0.084197
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
173
$6,090
$2.14
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
174
$5,415
$3,025.00
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
175
$4,864
$0.000927
0.01%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
176
$4,811
$0.008186
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$4,532
$0.007766
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
178
$4,451
$0.007789
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
179
$4,317
$0.000987
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$4,283
$0.267985
0.01%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
181
$4,082
$2.16
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
182
$4,170
$0.943141
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
183
$3,850
$58.10
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
184
$3,815
$0.000185
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$3,709
$0.000185
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$3,704
$0.000182
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
187
$3,686
$0.000909
0.01%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
188
$3,608
$0.008646
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
189
$3,486
$0.180624
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
190
$3,353
$0.067311
0.01%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
191
$3,295
$58.75
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
192
$3,253
$0.005486
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
193
$3,225
$0.932574
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
194
$3,185
$0.015022
0.01%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
195
$3,119
$62.76
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
196
$3,052
$0.156463
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$3,048
$0.036061
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
198
$3,037
$0.040002
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
199
$3,032
$0.299300
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
200
$3,030
$0.063100
0.00%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
201
$2,993
$2.04
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
202
$2,981
$2.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
*** $2,936
*** $0.012193
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$2,885
$0.000391
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
205
$2,885
$0.011820
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
206
$2,840
$0.090394
0.00%
-
Spot
Percentage
64 giờ trước
207
$2,838
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
161 giờ trước
208
$2,827
$0.040062
0.00%
-
Spot
Percentage
64 giờ trước
209
$2,825
$0.125900
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
210
$2,823
$0.000699
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
211
$2,821
$0.000603
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$2,777
$0.000252
0.00%
-
Spot
Percentage
303 giờ trước
213
$2,509
$0.019844
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
214
$2,204
$58.96
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
215
$2,054
$0.008773
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
216
$1,998
$0.001661
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
217
$1,863
$0.000247
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
218
$1,765
$0.001855
0.00%
0
Spot
Percentage
85 giờ trước
219
$1,682
$0.038440
0.00%
-
Spot
Percentage
255 giờ trước
220
$1,636
$0.000394
0.00%
-
Spot
Percentage
256 giờ trước
221
*** $1,537
*** $0.000909
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
222
$1,436
$0.000021
0.00%
1
Spot
Percentage
73 ngày trước
223
$1,426
$0.013724
0.00%
-
Spot
Percentage
64 giờ trước
224
$1,289
$0.011311
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
225
$1,169
$0.000390
0.00%
-
Spot
Percentage
87 ngày trước
226
*** $1,124
*** $0.004987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$1,000
$0.000370
0.00%
-
Spot
Percentage
94 ngày trước
228
$912
$68.79
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
229
$789
$0.497854
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
230
$778
$0.004546
0.00%
-
Spot
Percentage
94 ngày trước
231
*** $708
*** $0.002225
0.00%
0
Spot
Percentage
85 giờ trước
232
$687
$1.76
0.00%
-
Spot
Percentage
85 giờ trước
233
$614
$0.006862
0.00%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
234
$602
$0.268727
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
235
$588
$0.507410
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
236
$579
$3.71
0.00%
0
Spot
Percentage
85 giờ trước
237
$557
$0.500734
0.00%
-
Spot
Percentage
85 giờ trước
238
$556
$0.010015
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
239
$548
$0.001819
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
240
$537
$0.022066
0.00%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
241
$535
$0.224371
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
242
$534
$0.021884
0.00%
-
Spot
Percentage
63 giờ trước
243
$519
$0.000020
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$493
$0.276331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$492
$0.038946
0.00%
-
Spot
Percentage
85 giờ trước
246
$487
$0.650954
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
247
$478
$0.001581
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
248
$475
$48.17
0.00%
0
Spot
Percentage
68 giờ trước
249
$471
$0.032907
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
250
$395
$0.073132
0.00%
0
Spot
Percentage
74 ngày trước
251
$375
$0.001312
0.00%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
252
$373
$0.000909
0.00%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
253
$359
$0.001039
0.00%
-
Spot
Percentage
73 ngày trước
254
*** $262
*** $0.041567
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
255
$263
$1.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$245
$0.000531
0.00%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
257
$242
$0.005456
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
258
$190
$0.222353
0.00%
0
Spot
Percentage
91 giờ trước
259
$190
$0.255430
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$180
$0.010936
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
261
$172
$0.010015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$172
$0.009401
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
263
$168
$0.003008
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
264
$165
$0.000405
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
265
$162
$0.006405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$160
$0.568823
0.00%
0
Spot
Percentage
85 giờ trước
267
*** $158
*** $0.000390
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
268
$157
$0.253855
0.00%
-
Spot
Percentage
63 giờ trước
269
$152
$0.029969
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
270
$115
$0.005078
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
271
$86
$0.090874
0.00%
-
Spot
Percentage
236 giờ trước
272
$82
$0.139093
0.00%
-
Spot
Percentage
63 giờ trước
273
$59
$0.258432
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
274
$43
$47.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$33
$0.371099
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$32
$2.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$29
$0.000185
0.00%
-
Spot
Percentage
832 giờ trước
278
$29
$0.007014
0.00%
0
Spot
Percentage
74 ngày trước
279
$25
$0.103807
0.00%
0
Spot
Percentage
88 ngày trước
280
$21
$1.50
0.00%
-
Spot
Percentage
929 giờ trước
281
$19
$0.299792
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
282
$15
$0.005876
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
283
$12
$0.000041
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
284
$10
$0.018186
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
285
$9
$85.21
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
286
$9
$0.297500
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
287
$6
$0.045464
0.00%
-
Spot
Percentage
85 ngày trước
288
$6
$0.008703
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
289
$6
$0.018543
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
290
$3
$0.000520
0.00%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
291
$2
$5.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$2
$0.558226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$2
$0.000037
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
294
$1
$0.005900
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
295
*** $1
*** $0.100105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$1
$0.647565
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
297
$1
$0.606033
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
298
$0.710400
$80.00
0.00%
-
Spot
Percentage
256 giờ trước
299
*** $0.373114
*** $0.433853
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
300
$0.249135
$0.005469
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
301
*** $0.004305
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
302
$0.002903
$0.285826
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
303
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
55 ngày trước
304
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
55 ngày trước
305
$?
$0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
55 ngày trước
306
$?
$0.006120
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.080674
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.000371
0.00%
-
Spot
Percentage
259 giờ trước
309
$?
$0.000600
0.00%
-
Spot
Percentage
72 ngày trước
310
$?
$0.000045
0.00%
-
Spot
Percentage
118 giờ trước
311
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.000700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
*** $?
*** $0.002208
0.00%
-
Spot
Percentage
75 ngày trước
314
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
75 ngày trước
315
*** $?
*** $0.038969
0.00%
-
Spot
Percentage
88 ngày trước
316
$?
$0.000000
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.001763
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.023253
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
319
$?
$0.030600
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
320
$?
$0.006800
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
321
$?
$0.074183
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.780959
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.612888
0.00%
-
Spot
Percentage
76 ngày trước
324
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
325
$?
$0.409827
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
326
*** $?
*** $0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
52 ngày trước
327
$?
$0.064067
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.001855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.001113
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.250380
0.00%
-
Spot
Percentage
72 ngày trước
331
*** $?
*** $0.000000
0.00%
0
Spot
Percentage
109 giờ trước
332
$?
$0.000000
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
261 giờ trước
334
$?
$0.100105
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
336
*** $?
*** $0.322143
0.00%
-
Spot
Percentage
95 ngày trước
337
*** $?
*** $0.002202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
*** $?
*** $0.129820
0.00%
-
Spot
Percentage
258 giờ trước
340
$?
$0.183602
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.128088
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
342
*** $?
*** $0.927285
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.588615
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...