×
×
Các loại tiền điện tử:  6,422Các thị trường giao dịch:  25,706Vốn hóa thị trường:  $347,011,954,971Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,709,460,530BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%
Vốn hóa thị trường:  $347,011,954,971Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,709,460,530BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%Các loại tiền điện tử:  6,422Các thị trường giao dịch:  25,706

P2PB2B

$146,301,919 USD
12,859 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$32,366,981
$11,322.39
22.12%
292
Spot
Percentage
Gần đây
2
$25,434,851
$11,340.64
17.39%
249
Spot
Percentage
Gần đây
3
$15,596,399
$375.87
10.66%
215
Spot
Percentage
Gần đây
4
$15,191,147
$375.29
10.38%
215
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,277,059
$278.07
3.61%
181
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,632,979
$53.53
2.48%
115
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,337,888
$376.38
2.28%
213
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,001,681
$20.94
2.05%
151
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,997,773
$13.60
1.37%
110
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,985,809
$13.57
1.36%
109
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,781,419
$86.52
1.22%
133
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,644,884
$11,344.62
1.12%
221
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,615,571
$278.47
1.10%
180
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,596,400
$53.44
1.09%
116
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,539,390
$53.58
1.05%
103
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,507,713
$86.44
1.03%
135
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,489,140
$3.13
1.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,355,133
$278.64
0.93%
171
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,274,244
$3.12
0.87%
64
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,269,905
$3.13
0.87%
80
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,226,591
$6.67
0.84%
113
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,126,646
$6.66
0.77%
113
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,049,936
$86.69
0.72%
110
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,023,434
$20.96
0.70%
110
Spot
Percentage
Gần đây
25
$974,021
$0.001816
0.67%
13
Spot
Percentage
Gần đây
26
$949,452
$1.84
0.65%
55
Spot
Percentage
Gần đây
27
$792,411
$0.098257
0.54%
70
Spot
Percentage
Gần đây
28
$726,652
$13.59
0.50%
57
Spot
Percentage
Gần đây
29
$535,467
$0.098653
0.37%
43
Spot
Percentage
Gần đây
30
$524,931
$0.003359
0.36%
35
Spot
Percentage
Gần đây
31
$520,975
$1.84
0.36%
66
Spot
Percentage
Gần đây
32
$521,732
$6.66
0.36%
91
Spot
Percentage
Gần đây
33
$480,618
$0.006468
0.33%
3
Spot
Percentage
Gần đây
34
$468,462
$0.006471
0.32%
6
Spot
Percentage
Gần đây
35
$468,092
$0.006450
0.32%
8
Spot
Percentage
Gần đây
36
$452,908
$3.85
0.31%
75
Spot
Percentage
Gần đây
37
$445,415
$375.96
0.30%
147
Spot
Percentage
Gần đây
38
$438,069
$0.003406
0.30%
26
Spot
Percentage
Gần đây
39
$409,433
$0.098450
0.28%
74
Spot
Percentage
Gần đây
40
$393,043
$1.83
0.27%
65
Spot
Percentage
Gần đây
41
$373,751
$20.95
0.26%
75
Spot
Percentage
Gần đây
42
$372,052
$10.33
0.25%
48
Spot
Percentage
Gần đây
43
$365,649
$6.67
0.25%
49
Spot
Percentage
Gần đây
44
$364,309
$0.003353
0.25%
32
Spot
Percentage
Gần đây
45
$350,923
$0.089458
0.24%
26
Spot
Percentage
Gần đây
46
$310,309
$0.339440
0.21%
4
Spot
Percentage
Gần đây
47
$306,855
$53.65
0.21%
63
Spot
Percentage
Gần đây
48
$287,751
$86.71
0.20%
57
Spot
Percentage
Gần đây
49
$273,981
$3.85
0.19%
86
Spot
Percentage
Gần đây
50
$269,394
$0.093585
0.18%
4
Spot
Percentage
Gần đây
51
$236,665
$1.61
0.16%
38
Spot
Percentage
Gần đây
52
$202,941
$0.047113
0.14%
8
Spot
Percentage
Gần đây
53
$198,800
$0.089493
0.14%
41
Spot
Percentage
Gần đây
54
$194,143
$3.84
0.13%
81
Spot
Percentage
Gần đây
55
$183,065
$0.059828
0.13%
20
Spot
Percentage
Gần đây
56
$169,903
$0.098547
0.12%
50
Spot
Percentage
Gần đây
57
$167,368
$1.84
0.11%
44
Spot
Percentage
Gần đây
58
$161,584
$13.62
0.11%
59
Spot
Percentage
Gần đây
59
$157,407
$0.204183
0.11%
17
Spot
Percentage
Gần đây
60
$156,027
$3.41
0.11%
34
Spot
Percentage
Gần đây
61
$155,517
$0.003374
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$143,169
$1.70
0.10%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$141,458
$0.725425
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
64
$137,998
$0.059808
0.09%
32
Spot
Percentage
Gần đây
65
$124,024
$2.68
0.08%
40
Spot
Percentage
Gần đây
66
$121,799
$0.032468
0.08%
22
Spot
Percentage
Gần đây
67
$116,294
$0.984687
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$116,027
$0.468583
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
69
$107,125
$0.468959
0.07%
0
Spot
Percentage
9 giờ trước
70
$106,684
$2.68
0.07%
40
Spot
Percentage
Gần đây
71
$104,146
$0.423562
0.07%
29
Spot
Percentage
Gần đây
72
$100,230
$0.422144
0.07%
62
Spot
Percentage
Gần đây
73
$97,133
$0.098767
0.07%
8
Spot
Percentage
Gần đây
74
$95,637
$0.467723
0.07%
30
Spot
Percentage
Gần đây
75
$94,932
$0.069704
0.06%
20
Spot
Percentage
Gần đây
76
$89,952
$0.027927
0.06%
12
Spot
Percentage
Gần đây
77
$90,088
$0.069881
0.06%
29
Spot
Percentage
Gần đây
78
$89,438
$0.093658
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
79
$84,754
$2.69
0.06%
46
Spot
Percentage
Gần đây
80
$84,254
$0.032330
0.06%
46
Spot
Percentage
Gần đây
81
$83,731
$0.028059
0.06%
27
Spot
Percentage
Gần đây
82
$83,544
$0.032571
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
83
$82,776
$0.423000
0.06%
63
Spot
Percentage
Gần đây
84
$81,567
$0.199987
0.06%
50
Spot
Percentage
Gần đây
85
$80,926
$1.43
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$79,567
$0.032380
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
87
$78,469
$0.199918
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
88
$77,778
$0.019770
0.05%
30
Spot
Percentage
Gần đây
89
$77,092
$0.199740
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
90
$74,994
$0.099061
0.05%
26
Spot
Percentage
Gần đây
91
$75,203
$0.257702
0.05%
40
Spot
Percentage
Gần đây
92
$74,176
$0.017262
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$73,199
$0.199789
0.05%
34
Spot
Percentage
Gần đây
94
$72,942
$0.470334
0.05%
33
Spot
Percentage
Gần đây
95
$68,561
$0.000590
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
96
$63,069
$2.68
0.04%
60
Spot
Percentage
Gần đây
97
$57,457
$1.72
0.04%
15
Spot
Percentage
Gần đây
98
$54,963
$0.257699
0.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
99
$53,905
$375.51
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
100
$52,835
$0.258400
0.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
101
$50,166
$0.011352
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$48,795
$0.999900
0.03%
52
Spot
Percentage
Gần đây
103
$48,466
$1.61
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
104
$48,057
$0.476805
0.03%
1
Spot
Percentage
9 giờ trước
105
$47,228
$11,337.48
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
106
$44,925
$1.61
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
107
$43,283
$0.019793
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
108
$42,706
$0.257984
0.03%
52
Spot
Percentage
Gần đây
109
$38,168
$2.59
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
110
$35,090
$2.65
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
111
$34,766
$0.010518
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
112
$34,507
$0.010453
0.02%
0
Spot
Percentage
114 giờ trước
113
$34,315
$0.000807
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
114
$34,073
$1.60
0.02%
53
Spot
Percentage
Gần đây
115
$34,035
$124.83
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
116
$33,096
$0.000807
0.02%
54
Spot
Percentage
Gần đây
117
$28,996
$0.019753
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
118
$28,259
$0.016461
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
119
$24,736
$0.012601
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
120
$24,352
$0.014867
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$21,770
$1.61
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
122
$20,218
$0.000805
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
123
$18,331
$0.484300
0.01%
-
Spot
Percentage
9 giờ trước
124
$16,784
$0.407555
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
125
$15,658
$2.48
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$15,579
$0.000395
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
127
$12,986
$0.004159
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$11,940
$0.000996
0.01%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
129
$11,608
$1.61
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
130
$11,415
$0.005903
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$11,268
$0.988363
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
132
$11,225
$0.014191
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
133
$11,204
$0.096947
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$9,947
$0.000835
0.01%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
135
$9,640
$0.171423
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
136
$9,069
$14,542.55
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
137
$9,017
$0.000690
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
138
$8,140
$62.25
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
139
$7,980
$0.000908
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
140
$7,670
$0.000470
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$7,631
$62.50
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
142
$7,141
$62.05
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
143
$7,133
$0.002120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$7,089
$0.002043
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
145
$7,078
$0.000945
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
146
$6,379
$0.000495
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
147
$6,309
$0.031000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$5,888
$0.004992
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
149
$5,142
$0.422064
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
150
$5,043
$0.000056
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
151
$4,509
$0.000756
0.00%
0
Spot
Percentage
9 giờ trước
152
$4,549
$2.20
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
153
$4,465
$0.028205
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
154
$4,395
$1.30
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
155
$4,320
$0.030992
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
156
$4,279
$0.015047
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
157
$3,884
$2.05
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
158
$3,859
$62.52
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$3,843
$0.025316
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
160
$3,915
$0.279044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$3,802
$0.001707
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$3,611
$0.035760
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
163
$3,433
$0.000908
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
164
$3,309
$0.231998
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
165
$3,253
$0.616541
0.00%
0
Spot
Percentage
9 giờ trước
166
$3,088
$0.045410
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
167
$3,059
$0.279839
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
168
$3,012
$102.01
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
169
$3,003
$0.001045
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
170
$2,841
$0.001362
0.00%
5
Spot
Percentage
9 giờ trước
171
$2,727
$0.001900
0.00%
1
Spot
Percentage
9 giờ trước
172
$2,703
$4.18
0.00%
1
Spot
Percentage
9 giờ trước
173
$2,516
$0.001200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$2,362
$0.001963
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$2,196
$105.15
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,933
$154.02
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,837
$0.143500
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,740
$3.24
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,721
$0.000350
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,705
$0.141793
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,627
$0.018391
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,621
$0.246349
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,555
$0.000008
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,542
$0.024309
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,352
$0.007833
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,312
$0.000380
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,250
$0.000236
0.00%
10
Spot
Percentage
143 giờ trước
188
$1,243
$0.133093
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,196
$0.024439
0.00%
5
Spot
Percentage
143 giờ trước
190
$1,149
$0.004995
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,137
$0.016944
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,036
$0.888518
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
193
$860
$0.225915
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
194
$734
$0.119201
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
195
$708
$0.005265
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
196
$704
$0.002270
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
197
$613
$0.004541
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$609
$3.18
0.00%
5
Spot
Percentage
9 giờ trước
199
$608
$0.006017
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
200
$605
$0.001950
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$534
$0.007379
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
202
$526
$0.001135
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
203
$502
$0.001622
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
204
$452
$0.011352
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$389
$0.225642
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
206
$385
$0.086366
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$377
$0.601336
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
208
$296
$0.036896
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$270
$0.000590
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
210
$233
$0.003500
0.00%
-
Spot
Percentage
104 giờ trước
211
$227
$0.194697
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
212
$174
$0.019932
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
213
$158
$0.683080
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
214
$149
$0.000568
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
$132
$0.690000
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
216
$128
$1.18
0.00%
1
Spot
Percentage
143 giờ trước
217
$122
$0.001948
0.00%
0
Spot
Percentage
104 giờ trước
218
$122
$0.000341
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
219
$115
$30.88
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
220
$104
$30.90
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
221
$103
$0.000064
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
222
$100
$30.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$75
$0.001172
0.00%
0
Spot
Percentage
104 giờ trước
224
$69
$0.007606
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
225
$57
$0.007630
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
226
$52
$0.006393
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
227
$42
$0.007615
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
228
$32
$0.268000
0.00%
-
Spot
Percentage
182 giờ trước
229
$30
$0.907065
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
230
$28
$0.021934
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
231
$28
$0.819701
0.00%
1
Spot
Percentage
143 giờ trước
232
$21
$0.008048
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
233
$21
$0.641963
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$18
$0.037607
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
235
$11
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$10
$0.003292
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
237
$9
$0.000114
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
238
$6
$0.346737
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
239
$6
$0.001406
0.00%
0
Spot
Percentage
104 giờ trước
240
$6
$0.006446
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
241
$5
$0.034598
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
242
$4
$0.000317
0.00%
4
Spot
Percentage
143 giờ trước
243
$3
$0.003080
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
244
$2
$54.34
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
245
$2
$4.10e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$1
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$1
$0.005109
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
248
$0.896927
$0.003385
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
249
$0.463679
$0.000180
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
250
$0.134390
$0.000445
0.00%
3
Spot
Percentage
143 giờ trước
251
$0.109999
$0.000005
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
252
$0.108500
$7.00e-8
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.206900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.002157
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.005266
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.010046
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
257
$?
$0.018804
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$4.02
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.124107
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.179700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.634803
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$1.24
0.00%
0
Spot
Percentage
9 giờ trước
263
$?
$0.023430
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
264
$?
$0.009984
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.681150
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.000026
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$0.000340
0.00%
-
Spot
Percentage
143 giờ trước
268
$?
$0.681150
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$9.98e-8
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.077541
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
271
$?
$0.000051
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
272
$?
$0.001997
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.000227
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.095352
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$1.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$0.000195
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.029953
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$0.006000
0.00%
-
Spot
Percentage
177 giờ trước
279
$?
$0.001158
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
280
$?
$0.000162
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.116418
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
282
$?
$0.000114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.876243
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.011394
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.005563
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.000399
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
287
$?
$0.027246
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.008968
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$1.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000126
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
292
$?
$0.000114
0.00%
1
Spot
Percentage
28 giờ trước
293
$?
$0.058500
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.000274
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$20.37
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$1.75
0.00%
0
Spot
Percentage
143 giờ trước
297
$?
$0.036896
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.006811
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.005222
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
300
$?
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.977782
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.087963
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$1.30
0.00%
1
Spot
Percentage
143 giờ trước
304
$?
$0.010496
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
305
$?
$0.021570
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.039928
0.00%
-
Spot
Percentage
177 giờ trước
307
$?
$0.000064
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$1.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.051086
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.000004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.484638
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.005483
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.006401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.000114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000227
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.034057
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.029516
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.004990
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.305500
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.003292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.002725
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.001135
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.225642
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.163967
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.223417
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.003300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.249755
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.006187
0.00%
-
Spot
Percentage
177 giờ trước
329
$?
$0.001274
0.00%
0
Spot
Percentage
182 giờ trước
330
$?
$0.000227
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.227050
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$5.64
0.00%
0
Spot
Percentage
9 giờ trước
333
$?
$0.004132
0.00%
0
Spot
Percentage
104 giờ trước
334
$?
$0.074926
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000583
0.00%
0
Spot
Percentage
177 giờ trước
336
$?
$0.073791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...