P2PB2B

$272,443,055 USD
4,566 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$467.16
$40,856,988
15.00%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$59,726.61
$36,096,423
13.25%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$466.06
$31,114,974
11.42%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$59,582.84
$27,546,157
10.11%
346
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,129.27
$18,441,425
6.77%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,124.05
$14,221,039
5.22%
296
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$466.04
$7,623,109
2.80%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$14.41
$5,539,093
2.03%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$2,124.19
$5,358,310
1.97%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$59,566.85
$4,906,809
1.80%
335
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$676.26
$4,858,353
1.78%
231
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$677.34
$4,747,230
1.74%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$244.03
$4,084,667
1.50%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$244.82
$3,956,995
1.45%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$6.41
$3,443,975
1.26%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$20.08
$3,328,389
1.22%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$20.14
$3,111,568
1.14%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.1247
$3,042,835
1.12%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$3.20
$2,769,454
1.02%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$3.20
$2,741,321
1.01%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$9.75
$2,543,504
0.93%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$9.77
$2,481,874
0.91%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$16.51
$2,216,596
0.81%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.1575
$1,979,505
0.73%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.5462
$1,717,631
0.63%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$676.30
$1,572,235
0.58%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2,126.24
$1,570,292
0.58%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.5472
$1,551,810
0.57%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$16.41
$1,416,457
0.52%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$3.21
$1,339,798
0.49%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$2,117.65
$1,178,942
0.43%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$244.71
$1,024,105
0.38%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$61.54
$1,013,618
0.37%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$467.18
$979,220
0.36%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$59,335.16
$950,128
0.35%
353
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.01288
$890,482
0.33%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$3.20
$879,795
0.32%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$2.17
$830,426
0.30%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$2.17
$829,414
0.30%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$5.03
$747,886
0.27%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$5.03
$701,941
0.26%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$276.54
$641,918
0.24%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.1234
$587,655
0.22%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$16.43
$586,512
0.22%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$277.19
$562,342
0.21%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$8.89
$545,151
0.20%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.5682
$505,318
0.19%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$277.26
$447,608
0.16%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.117
$424,673
0.16%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2.89
$406,563
0.15%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$1.45
$380,390
0.14%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.5449
$379,309
0.14%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.77
$356,043
0.13%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$3.93
$354,130
0.13%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$21.71
$342,459
0.13%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$20.05
$340,927
0.13%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1.78
$313,477
0.12%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.5885
$305,050
0.11%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$3.15
$290,546
0.11%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$6.40
$288,275
0.11%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$4.58
$262,667
0.10%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$5.02
$257,018
0.09%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.5875
$252,816
0.09%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$1.44
$241,703
0.09%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$2.16
$238,807
0.09%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.5884
$238,013
0.09%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.1229
$212,467
0.08%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$11.71
$211,626
0.08%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$61.29
$208,225
0.08%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.06414
$200,074
0.07%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1.44
$194,806
0.07%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.45
$194,422
0.07%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$13.11
$190,678
0.07%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.5914
$187,488
0.07%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.9901
$186,166
0.07%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.5454
$181,971
0.07%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$9.76
$170,510
0.06%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1.06
$159,001
0.06%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$15.43
$151,494
0.06%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$15.42
$147,778
0.05%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.1217
$144,790
0.05%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$244.17
$141,157
0.05%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.06
$139,859
0.05%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.003392
$136,837
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$15.36
$136,644
0.05%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.5655
$132,258
0.05%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1.85
$128,061
0.05%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$16.52
$119,570
0.04%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$6.41
$116,680
0.04%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.08889
$115,690
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.413
$113,429
0.04%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$9.76
$109,536
0.04%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.84
$100,978
0.04%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.123
$100,112
0.04%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.185
$94,662
0.03%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$15.45
$93,533
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.7022
$93,397
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
132 giờ trước
98
$1.78
$93,138
0.03%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$441.23
$89,779
0.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$447.94
$88,211
0.03%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$43,563.99
$87,938
0.03%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$43,569.01
$86,009
0.03%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$2.07
$82,876
0.03%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$349.61
$82,232
0.03%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$31.66
$73,768
0.03%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.9884
$71,946
0.03%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$43,644.22
$70,541
0.03%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$50.15
$70,350
0.03%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$2.93
$68,507
0.03%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.00002484
$67,984
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$31.68
$66,421
0.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$49.99
$65,213
0.02%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$20.04
$62,967
0.02%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.4142
$59,170
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$442.63
$53,456
0.02%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$277.27
$49,398
0.02%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$3.89
$46,615
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$2.16
$44,528
0.02%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.8356
$44,502
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$2.92
$43,549
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$7.10
$41,579
0.02%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.8315
$40,867
0.02%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$2,950.49
$36,485
0.01%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$2,943.59
$36,456
0.01%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$7.13
$36,221
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$56.96
$34,652
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$102.23
$34,053
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.8774
$32,674
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$3.63
$32,426
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.9675
$32,355
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
132 giờ trước
131
$31.73
$28,026
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$50.25
$21,967
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.6149
$21,565
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
132 giờ trước
134
$1.00
$20,154
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.3128
$19,889
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$3.63
$18,724
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
*** $3.60
*** $15,249
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$2.92
$14,902
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.1808
$14,057
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.001234
$13,022
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$2.00
$10,136
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.005968
$9,746
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
438 giờ trước
143
$0.0742
$9,256
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$2,953.25
$8,689
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.5081
$7,526
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$1.82
$7,294
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$0.0004894
$6,220
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.5819
$5,797
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$1.85
$5,692
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$55.93
$3,664
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.0444
$3,601
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$2.90
$3,536
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$9.80
$3,417
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$0.0476
$3,153
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$0.009779
$3,098
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.0004998
$3,005
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$2.87
$3,004
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$0.0004758
$2,855
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.4489
$2,503
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.0336
$2,425
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$56.37
$2,395
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$0.06983
$2,375
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$0.1497
$2,293
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$1.28
$2,046
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.599
$1,991
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.05108
$1,963
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$0.1432
$1,801
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$1.86
$1,749
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$0.01002
$1,598
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.01985
$1,300
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$2.17
$1,114
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$0.0001423
$1,010
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$0.1432
$1,003
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
29 giờ trước
174
$1.26
$927
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$0.1936
$736
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.01015
$564
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.003597
$540
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$0.00000002
$421
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$20.17
$208
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.0005969
$111
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$53.72
$95
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.01197
$79
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$14.68
$73
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.06307
$62
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.4775
$23
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.1074
$17
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
196 giờ trước
187
$0.0001496
$10
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.191
$8
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$0.005289
$0.587034
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$1.61
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.00179
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.002596
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.002266
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.004256
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$56.90
$?
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$56.67
$?
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$0.005969
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.01015
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
*** $0.09001
*** $?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$0.017
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$2.81
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...