×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $351,519,428,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,705,486,961BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $351,519,428,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,705,486,961BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

MXC (MoCha)

$294,774,741 USD
26,966 BTC

Thông tin về MXC (MoCha)

Launched in Apr 2018, MXC is a centralized cryptocurrency exchange registered in Seychelles. It supports CNY, VND, USD, GBP, EUR, AUD deposit, and CNY, VND withdrawal.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$31,611,933
$6.59
10.72%
204
Spot
Percentage
Gần đây
2
$18,203,353
$32,092.37
6.18%
210
Spot
Percentage
Gần đây
3
$13,707,749
$6.59
4.65%
106
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,702,713
$379.74
3.63%
515
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,723,551
$1.65
2.96%
80
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,304,346
$145.34
2.48%
58
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,182,073
$10,927.69
2.44%
846
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,541,983
$233.22
2.22%
513
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,431,352
$26.83
1.84%
299
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,653,591
$146.10
1.58%
176
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,504,741
$1.00
1.53%
194
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,437,226
$1.71
1.51%
132
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,166,838
$0.028014
1.41%
237
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,093,644
$5.14
1.39%
230
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,629,193
$0.126346
1.23%
35
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,305,152
$11.72
1.12%
69
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,111,733
$44.47
1.06%
118
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,086,095
$3.08
1.05%
34
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,092,447
$45.83
1.05%
166
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,018,022
$5.11
1.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,989,590
$0.104021
1.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,585,605
$32,244.49
0.88%
73
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,503,584
$15.61
0.85%
38
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,418,398
$4.30
0.82%
143
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,423,980
$4.69
0.82%
77
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,322,591
$3.35
0.79%
32
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,395,046
$11.74
0.81%
61
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,329,519
$161.88
0.79%
344
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,313,066
$3.02
0.78%
206
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,322,611
$1.71
0.79%
92
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,129,454
$0.117168
0.72%
25
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,947,673
$0.609055
0.66%
36
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,897,404
$0.586962
0.64%
175
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,752,252
$91.98
0.59%
239
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,648,096
$25.17
0.56%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,662,317
$48.13
0.56%
331
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,652,431
$1.36
0.56%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
38
$1,671,840
$0.021613
0.57%
55
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,628,593
$0.274960
0.55%
108
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,583,482
$4.89
0.54%
378
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,446,481
$0.545548
0.49%
6
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,414,157
$0.327291
0.48%
141
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,413,671
$72.09
0.48%
311
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,342,924
$3.02
0.46%
95
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,318,594
$0.158692
0.45%
103
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,305,921
$5.23
0.44%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
47
$1,259,314
$11.67
0.43%
91
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,192,275
$45.69
0.40%
78
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,180,715
$0.248445
0.40%
349
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,166,537
$0.012070
0.40%
47
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,155,246
$3.53
0.39%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
52
$1,029,281
$24.99
0.35%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,152,599
$0.017792
0.39%
30
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,134,137
$379.85
0.38%
158
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,133,841
$3.49
0.38%
75
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,124,634
$4.10
0.38%
130
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,120,900
$0.014357
0.38%
244
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,108,658
$0.105694
0.38%
92
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,099,116
$506.30
0.37%
138
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,049,726
$56.77
0.36%
101
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,047,673
$44.55
0.36%
73
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,039,854
$0.228181
0.35%
111
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,030,036
$2.65
0.35%
156
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,038,043
$2.79
0.35%
62
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,017,146
$0.568343
0.35%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
66
$989,677
$10.16
0.34%
269
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,000,619
$0.013669
0.34%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
68
$996,985
$0.084179
0.34%
37
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,020,075
$0.019349
0.35%
31
Spot
Percentage
Gần đây
70
$971,057
$0.013202
0.33%
72
Spot
Percentage
Gần đây
71
$964,050
$0.797965
0.33%
235
Spot
Percentage
Gần đây
72
$958,584
$23.18
0.33%
119
Spot
Percentage
Gần đây
73
$908,634
$0.498591
0.31%
81
Spot
Percentage
Gần đây
74
$907,309
$0.263123
0.31%
123
Spot
Percentage
Gần đây
75
$904,012
$0.013658
0.31%
93
Spot
Percentage
Gần đây
76
$903,594
$0.013205
0.31%
103
Spot
Percentage
Gần đây
77
$901,688
$4.31
0.31%
104
Spot
Percentage
Gần đây
78
$896,173
$24.65
0.30%
148
Spot
Percentage
Gần đây
79
$880,359
$10.14
0.30%
128
Spot
Percentage
Gần đây
80
$882,150
$0.040133
0.30%
26
Spot
Percentage
Gần đây
81
$864,830
$0.040177
0.29%
102
Spot
Percentage
Gần đây
82
$849,043
$1.25
0.29%
42
Spot
Percentage
Gần đây
83
$823,024
$0.110325
0.28%
13
Spot
Percentage
Gần đây
84
$814,846
$2.84
0.28%
53
Spot
Percentage
Gần đây
85
$789,376
$3.07
0.27%
127
Spot
Percentage
Gần đây
86
$780,048
$1.49
0.26%
140
Spot
Percentage
Gần đây
87
$768,481
$0.806770
0.26%
113
Spot
Percentage
Gần đây
88
$767,781
$152.56
0.26%
175
Spot
Percentage
Gần đây
89
$763,099
$0.029542
0.26%
36
Spot
Percentage
Gần đây
90
$755,528
$0.137033
0.26%
28
Spot
Percentage
Gần đây
91
$748,861
$0.277382
0.25%
32
Spot
Percentage
Gần đây
92
$752,956
$1.00
0.26%
62
Spot
Percentage
Gần đây
93
$742,966
$0.000247
0.25%
27
Spot
Percentage
Gần đây
94
$738,982
$0.208034
0.25%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
95
$742,575
$0.002795
0.25%
138
Spot
Percentage
Gần đây
96
$735,838
$0.002770
0.25%
-
Spot
Percentage
379 giờ trước
97
$737,734
$0.022444
0.25%
97
Spot
Percentage
Gần đây
98
$731,146
$0.173807
0.25%
50
Spot
Percentage
Gần đây
99
$733,988
$58.27
0.25%
243
Spot
Percentage
Gần đây
100
$721,316
$0.219528
0.24%
83
Spot
Percentage
Gần đây
101
$709,365
$0.043799
0.24%
144
Spot
Percentage
Gần đây
102
$725,215
$0.010996
0.25%
28
Spot
Percentage
Gần đây
103
$657,652
$5.23
0.22%
195
Spot
Percentage
Gần đây
104
$662,723
$0.227663
0.22%
123
Spot
Percentage
Gần đây
105
$639,597
$0.274940
0.22%
68
Spot
Percentage
Gần đây
106
$647,191
$0.954556
0.22%
79
Spot
Percentage
Gần đây
107
$640,142
$0.081224
0.22%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
108
$611,806
$3,865.85
0.21%
146
Spot
Percentage
Gần đây
109
$603,489
$0.000250
0.20%
27
Spot
Percentage
Gần đây
110
$595,620
$0.017600
0.20%
78
Spot
Percentage
Gần đây
111
$591,315
$20.86
0.20%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
112
$579,907
$1.25
0.20%
107
Spot
Percentage
Gần đây
113
$589,304
$0.179705
0.20%
8
Spot
Percentage
Gần đây
114
$577,223
$0.020705
0.20%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
115
$572,818
$0.024303
0.19%
28
Spot
Percentage
Gần đây
116
$564,378
$2.70
0.19%
468
Spot
Percentage
Gần đây
117
$567,877
$0.355898
0.19%
57
Spot
Percentage
Gần đây
118
$545,867
$0.061086
0.19%
82
Spot
Percentage
Gần đây
119
$553,096
$0.030389
0.19%
10
Spot
Percentage
Gần đây
120
$533,993
$4.41
0.18%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
121
$529,836
$0.269773
0.18%
96
Spot
Percentage
Gần đây
122
$519,559
$0.009210
0.18%
102
Spot
Percentage
Gần đây
123
$507,301
$0.067391
0.17%
12
Spot
Percentage
Gần đây
124
$500,652
$187.94
0.17%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
125
$467,772
$0.021052
0.16%
19
Spot
Percentage
Gần đây
126
$467,358
$0.006054
0.16%
71
Spot
Percentage
Gần đây
127
$465,690
$0.030050
0.16%
10
Spot
Percentage
Gần đây
128
$457,435
$0.173901
0.16%
70
Spot
Percentage
Gần đây
129
$450,050
$70.93
0.15%
27
Spot
Percentage
Gần đây
130
$403,438
$0.004209
0.14%
10
Spot
Percentage
Gần đây
131
$436,177
$18.75
0.15%
130
Spot
Percentage
Gần đây
132
$426,131
$3.07
0.14%
91
Spot
Percentage
Gần đây
133
$419,963
$0.095616
0.14%
32
Spot
Percentage
Gần đây
134
$409,397
$4.95
0.14%
185
Spot
Percentage
Gần đây
135
$412,010
$1.31
0.14%
122
Spot
Percentage
Gần đây
136
$394,570
$0.003562
0.13%
15
Spot
Percentage
Gần đây
137
$394,761
$0.031428
0.13%
9
Spot
Percentage
Gần đây
138
$386,003
$0.014211
0.13%
24
Spot
Percentage
Gần đây
139
$390,108
$37.64
0.13%
90
Spot
Percentage
Gần đây
140
$386,060
$0.000399
0.13%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
141
$382,057
$0.040798
0.13%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
142
$372,423
$544.37
0.13%
90
Spot
Percentage
Gần đây
143
$371,108
$0.022604
0.13%
18
Spot
Percentage
Gần đây
144
$370,300
$0.006301
0.13%
82
Spot
Percentage
Gần đây
145
$368,690
$5.41
0.13%
18
Spot
Percentage
Gần đây
146
$366,310
$0.710674
0.12%
55
Spot
Percentage
Gần đây
147
$367,387
$0.000840
0.12%
65
Spot
Percentage
Gần đây
148
$364,783
$11.67
0.12%
76
Spot
Percentage
Gần đây
149
$370,243
$0.092654
0.13%
50
Spot
Percentage
Gần đây
150
$359,784
$0.024975
0.12%
58
Spot
Percentage
Gần đây
151
$352,587
$0.034344
0.12%
6
Spot
Percentage
Gần đây
152
$350,082
$0.093533
0.12%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
153
$346,464
$0.077498
0.12%
250
Spot
Percentage
Gần đây
154
$346,300
$37.72
0.12%
75
Spot
Percentage
Gần đây
155
$341,654
$0.025396
0.12%
88
Spot
Percentage
Gần đây
156
$341,865
$0.000356
0.12%
45
Spot
Percentage
Gần đây
157
$341,937
$2.61
0.12%
125
Spot
Percentage
Gần đây
158
$340,085
$0.002069
0.12%
37
Spot
Percentage
Gần đây
159
$336,163
$0.047238
0.11%
17
Spot
Percentage
Gần đây
160
$333,134
$0.008566
0.11%
14
Spot
Percentage
Gần đây
161
$330,804
$2.29
0.11%
222
Spot
Percentage
Gần đây
162
$328,176
$0.003808
0.11%
37
Spot
Percentage
Gần đây
163
$322,783
$0.000351
0.11%
31
Spot
Percentage
Gần đây
164
$328,059
$0.051520
0.11%
66
Spot
Percentage
Gần đây
165
$321,285
$0.006316
0.11%
107
Spot
Percentage
Gần đây
166
$316,655
$0.416443
0.11%
69
Spot
Percentage
Gần đây
167
$320,559
$1.02
0.11%
194
Spot
Percentage
Gần đây
168
$315,184
$0.804646
0.11%
55
Spot
Percentage
Gần đây
169
$319,634
$0.000843
0.11%
26
Spot
Percentage
Gần đây
170
$312,492
$0.136379
0.11%
98
Spot
Percentage
Gần đây
171
$312,317
$1.99
0.11%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
172
$320,738
$2.90
0.11%
35
Spot
Percentage
Gần đây
173
$304,929
$0.027716
0.10%
60
Spot
Percentage
Gần đây
174
$299,801
$0.140242
0.10%
80
Spot
Percentage
Gần đây
175
$297,618
$0.126534
0.10%
84
Spot
Percentage
Gần đây
176
$284,945
$0.006310
0.10%
94
Spot
Percentage
Gần đây
177
$284,064
$0.031286
0.10%
111
Spot
Percentage
Gần đây
178
$283,461
$0.032368
0.10%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
179
$285,432
$3,875.82
0.10%
69
Spot
Percentage
Gần đây
180
$278,655
$0.269457
0.09%
119
Spot
Percentage
Gần đây
181
$278,026
$0.114267
0.09%
102
Spot
Percentage
Gần đây
182
$277,578
$0.006000
0.09%
26
Spot
Percentage
Gần đây
183
$280,759
$0.063725
0.10%
57
Spot
Percentage
Gần đây
184
$268,600
$0.001301
0.09%
65
Spot
Percentage
Gần đây
185
*** $269,362
*** $0.773493
0.09%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
186
$270,008
$0.000331
0.09%
78
Spot
Percentage
Gần đây
187
$264,540
$0.108277
0.09%
33
Spot
Percentage
Gần đây
188
$262,270
$0.001908
0.09%
76
Spot
Percentage
Gần đây
189
$263,588
$0.179004
0.09%
38
Spot
Percentage
Gần đây
190
$263,546
$0.005964
0.09%
33
Spot
Percentage
Gần đây
191
$262,605
$0.000401
0.09%
42
Spot
Percentage
Gần đây
192
$260,951
$0.023334
0.09%
40
Spot
Percentage
Gần đây
193
$258,948
$0.256249
0.09%
66
Spot
Percentage
Gần đây
194
$260,654
$0.110857
0.09%
80
Spot
Percentage
Gần đây
195
$244,499
$0.004272
0.08%
46
Spot
Percentage
Gần đây
196
$241,668
$0.000332
0.08%
115
Spot
Percentage
Gần đây
197
$241,044
$0.084442
0.08%
27
Spot
Percentage
Gần đây
198
$239,509
$0.039081
0.08%
18
Spot
Percentage
Gần đây
199
*** $239,850
*** $39.33
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
200
$238,730
$0.005619
0.08%
35
Spot
Percentage
Gần đây
201
$233,511
$0.021666
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
202
$235,436
$0.629867
0.08%
110
Spot
Percentage
Gần đây
203
$231,952
$0.405236
0.08%
137
Spot
Percentage
Gần đây
204
$230,769
$0.091547
0.08%
254
Spot
Percentage
Gần đây
205
$230,178
$0.147025
0.08%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
206
$224,972
$0.760743
0.08%
21
Spot
Percentage
Gần đây
207
$224,365
$29.08
0.08%
67
Spot
Percentage
Gần đây
208
$222,702
$1.09
0.08%
24
Spot
Percentage
Gần đây
209
$223,618
$0.335295
0.08%
78
Spot
Percentage
Gần đây
210
$220,123
$0.054112
0.07%
74
Spot
Percentage
Gần đây
211
$217,205
$0.431576
0.07%
48
Spot
Percentage
Gần đây
212
$217,973
$0.004961
0.07%
84
Spot
Percentage
Gần đây
213
$216,704
$0.417243
0.07%
102
Spot
Percentage
Gần đây
214
$219,225
$0.000406
0.07%
49
Spot
Percentage
Gần đây
215
$211,546
$0.039217
0.07%
30
Spot
Percentage
Gần đây
216
$206,319
$0.115998
0.07%
96
Spot
Percentage
Gần đây
217
*** $209,885
*** $0.085175
0.07%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
218
$203,590
$0.673957
0.07%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
219
$201,927
$0.000588
0.07%
62
Spot
Percentage
Gần đây
220
$202,183
$0.048459
0.07%
14
Spot
Percentage
Gần đây
221
$202,885
$0.046212
0.07%
7
Spot
Percentage
Gần đây
222
$200,572
$0.008657
0.07%
30
Spot
Percentage
Gần đây
223
$200,255
$0.006785
0.07%
-
Spot
Percentage
379 giờ trước
224
$199,594
$0.110416
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
225
$198,176
$3.93
0.07%
97
Spot
Percentage
Gần đây
226
$198,577
$0.105481
0.07%
40
Spot
Percentage
Gần đây
227
$194,483
$29.12
0.07%
108
Spot
Percentage
Gần đây
228
$193,684
$0.003202
0.07%
10
Spot
Percentage
Gần đây
229
$193,192
$0.171940
0.07%
109
Spot
Percentage
Gần đây
230
$187,691
$0.110591
0.06%
64
Spot
Percentage
Gần đây
231
$187,114
$0.031688
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
232
$185,677
$0.079206
0.06%
79
Spot
Percentage
Gần đây
233
$182,892
$0.025074
0.06%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
234
$181,046
$3.93
0.06%
144
Spot
Percentage
Gần đây
235
$180,261
$0.008229
0.06%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
236
$179,747
$0.386747
0.06%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
237
$181,149
$0.000593
0.06%
50
Spot
Percentage
Gần đây
238
$174,010
$0.085213
0.06%
-
Spot
Percentage
378 giờ trước
239
$175,439
$0.026541
0.06%
49
Spot
Percentage
Gần đây
240
$169,181
$0.153597
0.06%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
241
$167,905
$0.793498
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
242
*** $168,933
*** $0.007192
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
243
$166,660
$0.797389
0.06%
54
Spot
Percentage
Gần đây
244
$166,948
$0.029899
0.06%
0
Spot
Percentage
379 giờ trước
245
$167,274
$0.007929
0.06%
16
Spot
Percentage
Gần đây
246
$167,990
$1.09
0.06%
11
Spot
Percentage
Gần đây
247
$164,229
$0.090570
0.06%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
248
$164,397
$4.42
0.06%
74
Spot
Percentage
Gần đây
249
$161,905
$3.49
0.05%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
250
$160,310
$0.766046
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
251
$159,452
$3.47
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
252
$158,316
$0.448436
0.05%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
253
$157,468
$0.007754
0.05%
-
Spot
Percentage
378 giờ trước
254
$157,509
$0.433252
0.05%
97
Spot
Percentage
Gần đây
255
$155,591
$12.71
0.05%
85
Spot
Percentage
Gần đây
256
$156,989
$0.001721
0.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
257
$154,171
$0.002135
0.05%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
258
$153,691
$0.005638
0.05%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
259
$154,190
$0.068490
0.05%
45
Spot
Percentage
Gần đây
260
$158,274
$0.043886
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
261
$147,053
$0.034930
0.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
262
$147,871
$4.96
0.05%
141
Spot
Percentage
Gần đây
263
$144,636
$0.007526
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
264
$144,054
$0.350904
0.05%
64
Spot
Percentage
Gần đây
265
$144,549
$297.68
0.05%
20
Spot
Percentage
Gần đây
266
$129,905
$0.025525
0.04%
22
Spot
Percentage
Gần đây
267
$137,290
$0.165997
0.05%
132
Spot
Percentage
Gần đây
268
$137,166
$5.23
0.05%
110
Spot
Percentage
Gần đây
269
$135,877
$0.016607
0.05%
140
Spot
Percentage
Gần đây
270
$135,434
$0.002007
0.05%
73
Spot
Percentage
Gần đây
271
$134,692
$0.584641
0.05%
101
Spot
Percentage
Gần đây
272
$134,710
$2.43
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
273
$133,916
$0.116338
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
274
$133,141
$0.016120
0.05%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
275
$132,963
$0.011135
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
276
$130,607
$0.014327
0.04%
31
Spot
Percentage
Gần đây
277
$130,729
$0.021009
0.04%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
278
$129,548
$0.005547
0.04%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
279
$129,495
$0.064988
0.04%
30
Spot
Percentage
Gần đây
280
$126,919
$0.373718
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
281
$125,675
$0.041334
0.04%
-
Spot
Percentage
378 giờ trước
282
$124,671
$0.000015
0.04%
-
Spot
Percentage
379 giờ trước
283
$123,757
$0.073664
0.04%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
284
$119,811
$1.18
0.04%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
285
$117,714
$5.25
0.04%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
286
$118,279
$0.006361
0.04%
169
Spot
Percentage
Gần đây
287
$112,302
$0.005803
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
288
$110,696
$0.000013
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
289
$113,056
$0.001691
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
290
$111,278
$0.209371
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
291
$108,445
$0.058804
0.04%
15
Spot
Percentage
Gần đây
292
$109,242
$0.008321
0.04%
20
Spot
Percentage
Gần đây
293
$107,205
$0.002405
0.04%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
294
$106,440
$0.060876
0.04%
63
Spot
Percentage
Gần đây
295
*** $106,087
*** $0.958559
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
296
$102,067
$0.000756
0.03%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
297
$101,640
$0.096774
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
298
$98,529
$0.000420
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
299
$98,553
$0.211044
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
300
$97,796
$0.201728
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
301
$97,138
$0.750661
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
302
$96,024
$0.001233
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
303
$93,970
$0.005582
0.03%
64
Spot
Percentage
Gần đây
304
$93,234
$0.005820
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$91,960
$0.007424
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
306
$90,630
$0.788695
0.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây
307
$88,879
$1.00
0.03%
308
Spot
Percentage
Gần đây
308
$87,933
$0.000289
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
309
$89,260
$0.687801
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
310
$87,166
$0.000549
0.03%
52
Spot
Percentage
Gần đây
311
$85,893
$0.470274
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
312
$85,369
$0.422646
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
313
$82,964
$0.143884
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
314
$86,298
$0.026413
0.03%
84
Spot
Percentage
Gần đây
315
$82,867
$0.005430
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
316
$82,676
$0.858213
0.03%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
317
$80,759
$0.001246
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
318
$80,920
$0.033866
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
319
$80,003
$0.016073
0.03%
63
Spot
Percentage
Gần đây
320
$81,311
$0.001250
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
321
$77,704
$0.000260
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
322
$76,000
$1.34
0.03%
-
Spot
Percentage
359 giờ trước
323
$74,830
$0.710163
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
324
$70,928
$0.576826
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
325
$73,704
$0.055883
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
326
$73,800
$0.019419
0.03%
62
Spot
Percentage
Gần đây
327
$72,840
$0.007997
0.02%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
328
$72,711
$0.038743
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
329
$72,062
$0.001022
0.02%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
330
$69,928
$0.002335
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
331
$69,189
$0.003802
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
332
$68,851
$18.82
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
333
$65,343
$0.000295
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
334
$67,576
$3.49
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
335
$65,907
$0.126259
0.02%
53
Spot
Percentage
Gần đây
336
$65,599
$0.091954
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
337
$66,352
$0.000162
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
338
*** $65,254
*** $0.000604
0.02%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
339
$64,683
$0.000809
0.02%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
340
$61,624
$1.11
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
341
$61,175
$1.24
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
342
$60,239
$0.021573
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
343
$59,938
$0.003343
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
344
$57,068
$0.051573
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
345
$56,676
$0.037182
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
346
$54,766
$1.08
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
347
$53,350
$0.172400
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
348
$52,843
$0.022083
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
349
$51,934
$0.000526
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
350
$52,640
$1.18
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
351
$47,199
$0.004362
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
352
$47,388
$0.000325
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
353
$46,663
$0.000047
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
354
*** $46,453
*** $0.341917
0.02%
-
Spot
Percentage
343 giờ trước
355
$46,435
$0.069930
0.02%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
356
$42,285
$0.000440
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
357
$44,890
$0.030697
0.02%
-
Spot
Percentage
378 giờ trước
358
$43,745
$0.002020
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
359
$41,987
$0.000171
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
360
$41,931
$1.00
0.01%
454
Spot
Percentage
Gần đây
361
$41,175
$0.012027
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
362
$37,550
$0.004303
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
363
$36,602
$0.011447
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
364
$34,230
$0.003351
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
365
$29,895
$0.001229
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
366
$24,719
$0.000204
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
367
$23,106
$0.007684
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
368
$20,374
$0.342199
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
369
$17,052
$0.001361
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
370
$14,844
$0.211123
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
371
$15,090
$0.996180
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
372
$13,827
$0.000116
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
373
$10,819
$0.000385
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
374
*** $10,772
*** $0.000158
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
375
$8,780
$0.018236
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
376
$6,518
$0.001487
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
377
*** $6,298
*** $0.023414
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
378
$858
$70.04
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
379
$846
$0.030027
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
380
$594
$0.653062
0.00%
-
Spot
Percentage
377 giờ trước
381
*** $584
*** $0.001900
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
382
*** $102
*** $0.000540
0.00%
-
Spot
Percentage
832 giờ trước
383
$63
$72.18
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
384
$6
$0.002700
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...