×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $248,027,530,357Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,750,823,524BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $248,027,530,357Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,750,823,524BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

MXC

$616,017,052 USD
69,812 BTC

Thông tin về MXC

Launched in Apr 2018, MXC is a centralized exchange based in Singapore. It supports CNY, VND, USD, GBP, EUR, AUD deposit, and CNY, VND withdrawal.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$120,552,105
$8,822.12
19.57%
695
Spot
Percentage
Gần đây
2
$89,545,334
$203.61
14.54%
307
Spot
Percentage
Gần đây
3
$44,510,257
$230.95
7.23%
279
Spot
Percentage
Gần đây
4
$42,351,419
$185.30
6.88%
301
Spot
Percentage
Gần đây
5
$29,489,874
$0.194696
4.79%
173
Spot
Percentage
Gần đây
6
$28,303,379
$42.92
4.59%
303
Spot
Percentage
Gần đây
7
$20,505,004
$2.52
3.33%
331
Spot
Percentage
Gần đây
8
$17,563,992
$6.87
2.85%
252
Spot
Percentage
Gần đây
9
$10,600,312
$61.77
1.72%
173
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,246,155
$188.79
1.66%
102
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,095,763
$107.06
1.15%
68
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,940,391
$0.014637
1.13%
188
Spot
Percentage
Gần đây
13
$5,974,472
$2.71
0.97%
172
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,305,894
$3.87
0.86%
221
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,170,891
$185.81
0.84%
88
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,089,566
$0.140213
0.83%
100
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,025,037
$0.356686
0.82%
33
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,991,200
$2.22
0.81%
114
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,860,262
$1.69
0.79%
139
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,529,672
$3.88
0.74%
73
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,388,079
$45.39
0.71%
131
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,364,510
$6.85
0.71%
85
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,285,773
$0.183748
0.70%
102
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,077,232
$73.06
0.66%
220
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,010,386
$0.065461
0.65%
224
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,428,756
$203.59
0.56%
209
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,406,766
$16.32
0.55%
240
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,325,353
$9.86
0.54%
121
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,309,082
$1.63
0.54%
109
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,299,953
$0.015818
0.54%
73
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,291,141
$0.207467
0.53%
123
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,248,263
$0.076169
0.53%
49
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3,226,676
$0.510690
0.52%
37
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,167,126
$3.88
0.51%
211
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,000,726
$0.125030
0.49%
33
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,581,712
$0.484689
0.42%
136
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,436,346
$0.061349
0.40%
40
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,407,794
$1.69
0.39%
53
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,320,220
$1.70
0.38%
55
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,297,184
$13.89
0.37%
77
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,272,325
$1.69
0.37%
94
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,204,793
$0.002499
0.36%
71
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,108,495
$0.003663
0.34%
58
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,022,726
$0.006574
0.33%
47
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,982,986
$0.017454
0.32%
46
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,949,037
$0.117184
0.32%
89
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,926,389
$0.004925
0.31%
172
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,888,145
$3.88
0.31%
118
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,855,532
$3.87
0.30%
120
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,794,823
$0.026526
0.29%
4
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,706,274
$0.087870
0.28%
86
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,633,198
$0.007641
0.27%
62
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,605,326
$139.24
0.26%
188
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,602,777
$0.011823
0.26%
49
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,558,601
$10.49
0.25%
83
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,555,841
$139.93
0.25%
226
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,481,332
$0.006195
0.24%
21
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,359,988
$0.912477
0.22%
29
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,196,172
$0.354184
0.19%
58
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,135,624
$0.087509
0.18%
74
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,114,599
$0.166624
0.18%
26
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,035,543
$0.321558
0.17%
113
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,020,058
$0.027792
0.17%
30
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,018,389
$0.014639
0.17%
116
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,003,372
$0.100210
0.16%
41
Spot
Percentage
Gần đây
66
$985,188
$0.053438
0.16%
147
Spot
Percentage
Gần đây
67
$969,911
$0.211770
0.16%
27
Spot
Percentage
Gần đây
68
$968,029
$1.30
0.16%
106
Spot
Percentage
Gần đây
69
$928,044
$0.087779
0.15%
74
Spot
Percentage
Gần đây
70
$927,684
$0.022678
0.15%
17
Spot
Percentage
Gần đây
71
$895,900
$235.83
0.15%
84
Spot
Percentage
Gần đây
72
$894,799
$0.004292
0.15%
144
Spot
Percentage
Gần đây
73
$890,729
$11.49
0.14%
58
Spot
Percentage
Gần đây
74
$766,805
$0.398520
0.12%
83
Spot
Percentage
Gần đây
75
$763,802
$0.021767
0.12%
58
Spot
Percentage
Gần đây
76
$749,433
$0.012213
0.12%
114
Spot
Percentage
Gần đây
77
$746,677
$10.32
0.12%
81
Spot
Percentage
Gần đây
78
$720,453
$6.42
0.12%
110
Spot
Percentage
Gần đây
79
$703,920
$0.139612
0.11%
41
Spot
Percentage
Gần đây
80
$698,133
$6.45
0.11%
49
Spot
Percentage
Gần đây
81
$695,585
$2.59
0.11%
130
Spot
Percentage
Gần đây
82
$691,086
$16.34
0.11%
143
Spot
Percentage
Gần đây
83
$642,706
$0.676604
0.10%
77
Spot
Percentage
Gần đây
84
$640,296
$0.005695
0.10%
48
Spot
Percentage
Gần đây
85
$633,508
$0.038991
0.10%
57
Spot
Percentage
Gần đây
86
$629,274
$0.111119
0.10%
52
Spot
Percentage
Gần đây
87
$620,163
$1.00
0.10%
301
Spot
Percentage
Gần đây
88
$607,323
$0.017446
0.10%
47
Spot
Percentage
Gần đây
89
$604,663
$1.00
0.10%
200
Spot
Percentage
Gần đây
90
$567,416
$0.020617
0.09%
47
Spot
Percentage
Gần đây
91
$552,490
$0.004290
0.09%
81
Spot
Percentage
Gần đây
92
$541,492
$0.004110
0.09%
78
Spot
Percentage
Gần đây
93
$526,557
$0.000586
0.09%
55
Spot
Percentage
Gần đây
94
$525,271
$0.025832
0.09%
93
Spot
Percentage
Gần đây
95
$517,773
$0.485385
0.08%
85
Spot
Percentage
Gần đây
96
$512,828
$0.005155
0.08%
37
Spot
Percentage
Gần đây
97
$476,826
$4.53
0.08%
89
Spot
Percentage
Gần đây
98
$468,062
$0.011089
0.08%
76
Spot
Percentage
Gần đây
99
$453,700
$0.010609
0.07%
63
Spot
Percentage
Gần đây
100
$418,716
$0.021731
0.07%
60
Spot
Percentage
Gần đây
101
$415,600
$0.038911
0.07%
55
Spot
Percentage
Gần đây
102
$415,235
$0.000559
0.07%
49
Spot
Percentage
Gần đây
103
$400,845
$0.473180
0.07%
52
Spot
Percentage
Gần đây
104
$389,269
$0.000827
0.06%
76
Spot
Percentage
Gần đây
105
$387,373
$0.321656
0.06%
98
Spot
Percentage
Gần đây
106
$386,890
$0.282327
0.06%
74
Spot
Percentage
Gần đây
107
$386,771
$0.117371
0.06%
74
Spot
Percentage
Gần đây
108
$377,324
$0.007179
0.06%
25
Spot
Percentage
Gần đây
109
$372,168
$0.484192
0.06%
82
Spot
Percentage
Gần đây
110
$357,656
$0.020297
0.06%
127
Spot
Percentage
Gần đây
111
$354,193
$0.061866
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
112
$334,012
$0.046708
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
113
$330,513
$6.26
0.05%
51
Spot
Percentage
Gần đây
114
$312,125
$0.023939
0.05%
23
Spot
Percentage
Gần đây
115
$309,885
$0.000266
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
116
$307,525
$0.005119
0.05%
32
Spot
Percentage
Gần đây
117
$306,280
$0.008197
0.05%
34
Spot
Percentage
Gần đây
118
$302,611
$0.012240
0.05%
69
Spot
Percentage
Gần đây
119
$295,302
$0.282546
0.05%
70
Spot
Percentage
Gần đây
120
$288,303
$0.002012
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
121
$286,657
$0.005653
0.05%
65
Spot
Percentage
Gần đây
122
$286,123
$0.061690
0.05%
41
Spot
Percentage
Gần đây
123
$279,590
$0.025730
0.05%
62
Spot
Percentage
Gần đây
124
$275,921
$0.005603
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
125
$275,356
$0.106706
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
126
$264,948
$0.190953
0.04%
73
Spot
Percentage
Gần đây
127
$261,930
$0.011928
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
128
$259,975
$0.000276
0.04%
123
Spot
Percentage
Gần đây
129
$259,202
$2.59
0.04%
130
Spot
Percentage
Gần đây
130
$255,046
$0.002133
0.04%
55
Spot
Percentage
Gần đây
131
$252,995
$0.005572
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
132
$232,994
$0.082606
0.04%
97
Spot
Percentage
Gần đây
133
$222,502
$0.000277
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
134
$220,128
$1.28
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
135
$210,256
$2.59
0.03%
132
Spot
Percentage
Gần đây
136
$205,052
$0.476643
0.03%
62
Spot
Percentage
Gần đây
137
$202,558
$0.003183
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
138
$198,266
$0.110183
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
139
$191,924
$0.992797
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
140
$191,377
$0.022268
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
141
$187,828
$0.000011
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
142
$172,141
$0.000278
0.03%
63
Spot
Percentage
Gần đây
143
$171,806
$0.473981
0.03%
105
Spot
Percentage
Gần đây
144
$169,743
$0.002985
0.03%
53
Spot
Percentage
Gần đây
145
$165,525
$0.002132
0.03%
67
Spot
Percentage
Gần đây
146
$159,859
$0.000070
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
147
$159,644
$0.000281
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
148
$147,079
$0.005672
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
149
$146,992
$0.017953
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
150
$141,007
$0.000381
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
151
$137,290
$0.000383
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
152
$134,519
$0.013885
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
153
$134,185
$0.000170
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
154
$131,926
$0.031635
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
155
$131,880
$0.027122
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
156
$125,102
$0.002922
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
157
$122,020
$8,958.83
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
158
$116,897
$0.718177
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
159
$112,260
$0.003001
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
160
$111,592
$0.031912
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
161
$109,128
$0.082066
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
162
$108,673
$0.001607
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
163
$96,411
$1.32
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
164
$95,734
$0.009658
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
165
$94,360
$1.31
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
166
$93,981
$0.000280
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
167
$92,665
$0.644918
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
168
$92,187
$0.013854
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
169
$89,816
$0.012020
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
170
$89,145
$0.027922
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
171
$87,188
$0.024079
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
172
$85,955
$0.098409
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
173
$80,973
$0.011978
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
174
$76,095
$0.000088
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
175
$72,390
$0.000692
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
176
$71,537
$0.006573
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
177
$66,899
$0.000830
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
178
$64,540
$0.024057
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
179
$64,052
$0.003213
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
180
$63,311
$0.000171
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
181
$61,178
$0.002137
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
182
$59,435
$0.000798
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
183
$59,179
$0.000183
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
184
$53,967
$0.001156
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
185
$53,047
$0.013750
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
186
$52,549
$0.001756
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
187
$48,737
$0.000759
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
188
$48,197
$0.012079
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
189
$46,705
$143.37
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
190
$44,820
$0.001631
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
191
$43,467
$0.007986
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
192
$42,557
$0.002454
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
193
$39,451
$0.026219
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
194
$38,124
$0.002142
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
195
$35,139
$0.001102
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
196
$32,923
$0.004364
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
197
$30,779
$0.000927
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
198
$28,415
$0.001313
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
199
$27,306
$0.048678
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
200
$25,831
$0.000011
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
201
$25,812
$0.002402
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
202
$25,366
$0.008627
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
203
$25,329
$0.000466
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
204
$21,645
$0.000162
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
205
$20,383
$0.001651
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
206
$19,791
$0.000525
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
207
$17,678
$1.33
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
208
$16,553
$0.006908
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
209
$14,200
$0.000755
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
210
$13,537
$0.001388
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
211
$9,418
$0.010108
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
212
$2,752
$0.001568
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
213
$2,282
$0.010610
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
214
$1,835
$0.006625
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.000023
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...