MXC.COM

$7,099,840,126 USD
115,644 BTC

Thông tin về MXC.COM

Launched in Apr 2018, MXC is a centralized cryptocurrency exchange registered in Seychelles. It supports CNY, VND, USD, GBP, EUR, AUD deposit, and CNY, VND withdrawal.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.3237
$2,797,020,997
39.40%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$1,051.89
$695,298,365
9.79%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$40.23
$301,376,972
4.24%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$390.48
$267,493,020
3.77%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$13.69
$247,411,414
3.48%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$2,401.51
$221,881,158
3.13%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
7
$0.08062
$218,712,820
3.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
8
$0.3266
$208,380,637
2.94%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$60,760.50
$199,749,500
2.81%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$61,363.15
$121,788,488
1.72%
880
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.9874
$118,232,474
1.67%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.000002033
$115,768,579
1.63%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$43.92
$105,079,711
1.48%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
14
$1.59
$93,870,495
1.32%
477
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.1599
$90,924,649
1.28%
358
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.59
$84,627,135
1.19%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
17
$61,363.42
$79,633,488
1.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$2,401.95
$74,901,873
1.05%
765
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$314.48
$70,389,321
0.99%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
20
$473.99
$63,724,687
0.90%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
21
$0.16
$61,706,216
0.87%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
22
$2,377.55
$53,575,500
0.75%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
23
$523.91
$52,766,642
0.74%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
24
$1,050.19
$52,520,319
0.74%
298
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$40.22
$47,272,730
0.67%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$7.99
$46,305,151
0.65%
347
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$390.09
$45,186,402
0.64%
303
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$8.00
$37,685,051
0.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
29
$35.96
$37,114,900
0.52%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
30
$40.15
$32,151,735
0.45%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.9867
$26,401,872
0.37%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$2,401.67
$19,427,236
0.27%
569
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.6271
$16,645,687
0.23%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$314.68
$14,327,024
0.20%
307
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$43.81
$12,326,794
0.17%
391
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$523.24
$11,026,496
0.16%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$374.12
$9,174,916
0.13%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$180.94
$8,413,214
0.12%
438
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$3.91
$7,295,106
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
40
$41.44
$6,937,633
0.10%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$93.91
$6,233,347
0.09%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$3.10
$6,208,391
0.09%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.49
$6,193,043
0.09%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.05009
$5,128,503
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
45
$0.2302
$5,006,391
0.07%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.02452
$4,824,680
0.07%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$43.80
$4,686,072
0.07%
265
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.008901
$4,611,409
0.06%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.6431
$3,909,778
0.06%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.9345
$3,907,421
0.06%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$291.42
$3,801,566
0.05%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$18.66
$3,715,339
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
68 ngày trước
53
$0.02252
$3,519,799
0.05%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.02977
$3,469,199
0.05%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.02251
$3,464,287
0.05%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$19.44
$3,368,454
0.05%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$2.36
$3,021,347
0.04%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
*** $2,400.45
*** $2,984,519
0.00%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.2113
$2,941,662
0.04%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.363
$2,851,830
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
61
$1.45
$2,817,852
0.04%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$2.02
$2,778,402
0.04%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$53.05
$2,578,954
0.04%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.04784
$2,574,231
0.04%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$41.34
$2,518,546
0.04%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$12.18
$2,486,140
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
68 ngày trước
67
$0.07427
$2,178,846
0.03%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$3.89
$2,138,006
0.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$7.23
$2,068,464
0.03%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.008915
$2,010,481
0.03%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$6.36
$1,929,535
0.03%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$238.04
$1,921,488
0.03%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$3.84
$1,906,682
0.03%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.1866
$1,906,329
0.03%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.06025
$1,880,460
0.03%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.2135
$1,859,787
0.03%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$17.92
$1,813,547
0.03%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.6708
$1,800,591
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.05608
$1,766,641
0.02%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$2.93
$1,700,674
0.02%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.1869
$1,677,737
0.02%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$14.84
$1,676,355
0.02%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$4.65
$1,637,832
0.02%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$12.08
$1,598,389
0.02%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.5521
$1,584,707
0.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$1.77
$1,583,870
0.02%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1.06
$1,498,592
0.02%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.02791
$1,421,563
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.1594
$1,391,823
0.02%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.3362
$1,378,166
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$35.91
$1,374,933
0.02%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$2.45
$1,349,915
0.02%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.73
$1,337,627
0.02%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.08048
$1,316,264
0.02%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$21.04
$1,281,315
0.02%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.03003
$1,278,132
0.02%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$3.89
$1,262,782
0.02%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$123.81
$1,254,289
0.02%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.0705
$1,253,103
0.02%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$2.35
$1,249,966
0.02%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.2243
$1,189,788
0.02%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$29.07
$1,184,538
0.02%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.5334
$1,175,025
0.02%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$436.33
$1,174,007
0.02%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.6851
$1,159,716
0.02%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$196.58
$1,155,844
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.01898
$1,149,758
0.02%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.4627
$1,147,173
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.7918
$1,138,009
0.02%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$1.40
$1,112,984
0.02%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$3.76
$1,083,046
0.02%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$72.75
$1,072,540
0.02%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.4559
$1,072,022
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.7353
$1,063,576
0.01%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.3922
$1,063,001
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.01891
$1,015,101
0.01%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$25.20
$1,009,376
0.01%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$50,383.05
$999,257
0.01%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.1449
$992,206
0.01%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.9301
$976,734
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.6072
$960,597
0.01%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$21.01
$960,002
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$6.07
$958,193
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.2299
$953,891
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$23.53
$944,575
0.01%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$2.09
$940,004
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$398.64
$937,457
0.01%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$112.17
$935,777
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$12.07
$921,585
0.01%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.8121
$912,779
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.2898
$908,856
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$48.10
$901,784
0.01%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$2.21
$899,300
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$4.26
$896,674
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.582
$893,873
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$463.99
$893,022
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$0.026
$890,864
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$33.03
$889,638
0.01%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$9.73
$886,669
0.01%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.07195
$886,576
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.8218
$883,835
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$718.49
$882,589
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$32.95
$877,447
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.1257
$874,392
0.01%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$85.19
$866,390
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.5086
$861,908
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$78.88
$861,774
0.01%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$14.67
$860,646
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$2.82
$855,331
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$7.21
$851,739
0.01%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$203.12
$849,570
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$6.06
$848,714
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.04002
$846,587
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$46.61
$837,118
0.01%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$0.1063
$822,683
0.01%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$1.13
$819,998
0.01%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$364.50
$807,744
0.01%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$16.49
$807,492
0.01%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$50,290.82
$805,061
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.5632
$802,455
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$29.07
$795,587
0.01%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$3.27
$784,773
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$4.74
$784,681
0.01%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$46.54
$784,320
0.01%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.5129
$775,692
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$85.45
$772,465
0.01%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$0.1676
$769,964
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.3526
$767,591
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$0.6978
$762,961
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$2.82
$753,238
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.001568
$753,013
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$1.27
$745,720
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$553.11
$740,593
0.01%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.4597
$716,630
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$6.33
$714,272
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$2.85
$709,086
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.6996
$708,238
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$7.31
$685,686
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.6313
$678,672
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.04378
$677,582
0.01%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$1.03
$672,457
0.01%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.078
$671,318
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$2.66
$670,325
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$1.29
$665,643
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.9319
$663,013
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.4099
$657,431
0.01%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.02133
$654,377
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.1181
$653,917
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$1.73
$642,743
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$6.72
$639,874
0.01%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.1867
$639,046
0.01%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.04748
$636,885
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
555 giờ trước
193
$56.06
$634,322
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.6738
$629,630
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$15.16
$624,063
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$21.98
$622,496
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$6.12
$621,089
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$7.67
$620,726
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$3.45
$617,591
0.01%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$8.71
$614,430
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$1.13
$613,682
0.01%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$74.08
$608,428
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$1.21
$599,292
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.001576
$599,223
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$8.36
$597,064
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
51 ngày trước
206
$0.594
$593,672
0.01%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$13.64
$590,583
0.01%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$2.71
$587,561
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$17.50
$587,039
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$3,467.76
$586,446
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$10.28
$582,856
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.03008
$579,402
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$6.10
$577,716
0.01%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$6.71
$576,392
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$0.005876
$575,888
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$38.27
$575,488
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$2.17
$574,028
0.01%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$90.01
$571,305
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$1.01
$570,222
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$72.68
$565,000
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.09877
$564,962
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.2117
$564,475
0.01%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$25.25
$560,001
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$198.51
$558,439
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.6723
$555,346
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
*** $12.08
*** $551,455
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.002464
$549,456
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$3,095.64
$548,421
0.01%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$0.1061
$546,200
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$1.69
$543,791
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$90.33
$541,272
0.01%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$1.01
$539,851
0.01%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.6934
$537,101
0.01%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.8197
$534,733
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$6.80
$532,098
0.01%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$0.009484
$530,822
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.5946
$523,131
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$10.42
$522,688
0.01%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$25.56
$521,047
0.01%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.05035
$518,266
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$1.27
$515,583
0.01%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$24.62
$509,049
0.01%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$0.1685
$508,400
0.01%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.07247
$506,254
0.01%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.8076
$505,892
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$8.36
$505,113
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$11.28
$504,597
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$2.10
$503,013
0.01%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.08211
$500,691
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.05671
$500,674
0.01%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$133.71
$498,079
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$0.1502
$496,835
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.7855
$494,812
0.01%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$15.53
$490,998
0.01%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.000554
$488,303
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.02027
$487,707
0.01%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$1.16
$487,685
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$1.40
$484,597
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$15.83
$483,820
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.04593
$482,739
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$25.52
$478,490
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$12.50
$477,134
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.03117
$474,673
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.3766
$474,302
0.01%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$1.90
$474,025
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$0.2483
$472,251
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$0.04407
$466,412
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.1605
$464,632
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$121.00
$464,530
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$3.60
$462,864
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$55.17
$458,674
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.001216
$455,586
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$3.11
$455,250
0.01%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$1.04
$452,070
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.0007862
$452,069
0.01%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.2389
$445,513
0.01%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$3.22
$445,455
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.2406
$444,789
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.02175
$442,397
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.1587
$439,739
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$0.0006736
$438,182
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$1.16
$437,591
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$1.99
$428,620
0.01%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.9318
$421,081
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.01042
$419,234
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$0.01668
$415,863
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$3.61
$414,101
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$35.83
$414,077
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$25.29
$413,692
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$62.99
$408,271
0.01%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.4363
$404,608
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$9.35
$403,401
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.5114
$401,806
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$4.18
$400,538
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$1.06
$399,446
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.2403
$398,661
0.01%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$250.84
$395,773
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.7079
$395,340
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$1.73
$394,973
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.8056
$389,604
0.01%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.511
$386,328
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.3585
$386,167
0.01%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$23.90
$383,584
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.1223
$382,529
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.7635
$370,832
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$1.69
$367,701
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$2,303.79
$366,387
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.5099
$365,738
0.01%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.07621
$365,383
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$0.5932
$364,549
0.01%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.07558
$363,410
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$9.02
$362,477
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$1.19
$357,654
0.01%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$23.22
$357,253
0.01%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$164.41
$356,774
0.01%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.3559
$354,173
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$2.32
$353,509
0.00%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$29.89
$353,331
0.00%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$1.69
$350,363
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$16.48
$346,487
0.00%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$35.85
$341,606
0.00%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$7.56
$340,118
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$1.72
$339,341
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.003758
$337,904
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$0.3393
$333,217
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$0.1135
$333,037
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.031
$332,530
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.09885
$329,154
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.01037
$328,376
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$444.40
$327,913
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.0003182
$327,880
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
116 ngày trước
332
$0.4336
$327,850
0.00%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.1882
$327,011
0.00%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.1666
$318,581
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$0.01433
$317,625
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$1.06
$316,554
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$3,090.03
$311,619
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$13.45
$309,808
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.5573
$309,230
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
856 giờ trước
340
$1.63
$308,119
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.2362
$305,205
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.01104
$303,526
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$26.38
$302,994
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$37.49
$302,706
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$3.23
$299,151
0.00%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$497.14
$298,564
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.0881
$296,342
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.5019
$296,174
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$0.08986
$295,654
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$1.69
$295,254
0.00%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$1.01
$293,914
0.00%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.001921
$290,654
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
867 giờ trước
353
$0.009609
$289,227
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$6.12
$286,126
0.00%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$6.51
$285,644
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$2.88
$283,739
0.00%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$1.72
$282,704
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.2243
$282,596
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$0.05175
$282,326
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$0.07108
$280,440
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$0.2195
$279,236
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$462.66
$278,574
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$1.23
$276,059
0.00%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$0.08274
$275,542
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$110.07
$273,761
0.00%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$24.80
$271,750
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$0.1132
$264,560
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$15.15
$263,794
0.00%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$63.17
$258,981
0.00%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$2.01
$258,324
0.00%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$1.13
$257,824
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$51.11
$256,985
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$1.31
$254,569
0.00%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$9.72
$254,445
0.00%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.02943
$254,391
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$1.05
$250,600
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$0.00385
$249,719
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$17.51
$249,386
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$1.01
$248,946
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$5.70
$242,286
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$6.65
$240,786
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$123.54
$240,550
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$0.5886
$238,011
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$1.14
$236,044
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$1.26
$235,351
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$1.02
$234,914
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$2.95
$232,444
0.00%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$1.24
$231,598
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$0.009569
$230,655
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$2.04
$230,264
0.00%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$877.82
$222,960
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$0.0883
$221,582
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$0.1305
$220,518
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
531 giờ trước
394
$0.009951
$219,084
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$0.006477
$214,312
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$25.25
$211,843
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$0.08577
$208,925
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$0.4075
$208,216
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$0.001511
$207,705
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$50.91
$207,551
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...