×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,831Các thị trường giao dịch:  20,908Vốn Hóa Thị Trường:  $231,725,051,736Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,626,544,676BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $231,725,051,736Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,626,544,676BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  4,831Các thị trường giao dịch:  20,908

Independent Reserve

$704,479 USD
83.09008293 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$581,130
$8,421.33
82.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$65,958
$8,405.80
9.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$32,985
$182.64
4.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,105
$0.258052
2.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,347
$3.61
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,027
$57.86
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,910
$0.281065
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$551
$0.272739
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$198
$0.068867
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$126
$8,426.31
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$43
$0.000839
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$39
$0.997612
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$26
$0.998241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$20
$182.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10
$5.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.000840
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.272894
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$5.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$5.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.258199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.044463
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$57.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$11.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$3.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$182.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$3.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000839
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...