Graviex

Graviex

Khối lượng giao dịch (24h)

₫255,381,793.60

0 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Adshares

₫14,153.53

--

₫130,062,095

50.94%

Gần đây

2

Adshares

₫14,097.54

--

₫75,335,256

29.50%

Gần đây

3

x42 Protocol

₫101.50

--

₫9,842,467

3.85%

Gần đây

4

Litecoin

₫1,676,971.58

-₫133,072,360.43

₫8,169,860

3.20%

Gần đây

5

Peony

₫5.0753

--

₫6,741,389

2.64%

Gần đây

6

DigiByte

₫249.95

--

₫4,485,153

1.76%

Gần đây

7

BlackHat

₫710.52

--

₫3,811,073

1.49%

Gần đây

8

Dogecoin

₫2,106.19

₫2,717,517.81₫53,837,091.47

₫2,914,808

1.14%

Gần đây

9

BlackHat

₫1,445.90

--

₫2,286,361

0.90%

Gần đây

10

GlobalBoost

₫625.51

--

₫2,259,301

0.88%

Gần đây

11

MONK

₫11.42

--

₫1,273,117

0.50%

Gần đây

12

BlackHat

₫823.83

--

₫1,251,833

0.49%

Gần đây

13

Swap

₫114.19

--

₫1,014,306

0.40%

Gần đây

14

HempCoin

₫105.31

--

₫944,243

0.37%

Gần đây

15

Ethereum

₫72,828,619.36

-₫8,561,071.89

₫720,721

0.28%

Gần đây

16

Coin Edelweis

₫6.3427

--

₫695,994

0.27%

Gần đây

17

Sapphire

₫274.06

--

₫606,490

0.24%

Gần đây

18

Dash

₫735,896.40

-₫3,693,174.57

₫568,920

0.22%

Gần đây

19

BitCore

₫860.24

--

₫402,373

0.16%

Gần đây

20

Expanse

₫39.33

--

₫346,707

0.14%

Gần đây

21

Coin Edelweis

₫8.9599

--

₫341,100

0.13%

Gần đây

22

Lightcoin

₫30.45

--

₫182,434

0.07%

Gần đây

23

Bitcoin Gold

₫560,805.74

--

₫178,266

0.07%

Gần đây

24

Documentchain

₫240.11

--

₫151,087

0.06%

Gần đây

25

Bolivarcoin

₫116.73

--

₫145,701

0.06%

Gần đây

26

Dogecoin

₫2,094.01

--

₫140,987

0.06%

Gần đây

27

Documentchain

₫214.43

--

₫121,358

0.05%

Gần đây

28

Ritocoin

₫1.2689

--

₫106,750

0.04%

Gần đây

29

Bontecoin

₫0.2214

--

₫68,348

0.03%

Gần đây

30

NewYorkCoin

₫0.0524

--

₫68,206

0.03%

Gần đây

31

Graviocoin

₫342.57

--

₫39,720

0.02%

Gần đây

32

EtherGem

₫11.42

--

₫29,449

0.01%

Gần đây

33

TrezarCoin

₫2.5375

--

₫12,683

<0.01%

Gần đây

34

Uniform Fiscal Object

₫3.8064

--

₫12,168

<0.01%

Gần đây

35

Rupee

₫1.2689

--

₫7,610

<0.01%

Gần đây

36

Dogecoin

₫2,118.54

--

₫4,397

<0.01%

Gần đây

37

NestEGG Coin

₫1.2689

--

₫309.95

<0.01%

Gần đây

38

PAC Protocol

₫0.9592

--

₫156.55

<0.01%

Gần đây

39

Arepacoin

₫31.15

--

₫0.68

<0.01%

Gần đây

40

MedicCoin

₫2.5375

--

₫0.00

-

Gần đây

41

Zcash

₫640,232.08

--

₫0.00

-

Gần đây

42

Ravencoin

₫526.55

--

₫0.00

-

Gần đây

43

Verge

₫100.23

--

₫0.00

-

Gần đây

44

Graviocoin

₫317.41

--

₫0.00

-

Gần đây

45

Graviocoin

₫340.37

--

₫0.00

-

Gần đây

46

Graviocoin

₫348.75

--

₫0.00

-

Gần đây

47

Graviocoin

₫314.96

--

₫0.00

-

Gần đây

48

Arepacoin

₫30.45

--

₫0.00

-

Gần đây

49

Apollon

₫11.42

--

₫0.00

-

Gần đây

50

Bitcoin Incognito

₫41.87

--

₫0.00

-

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.