Graviex

$218,317 USD
4.58400848 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,306
$0.02279
27.17%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$40,766
$0.1031
18.67%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$23,720
$0.04216
10.86%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$15,246
$173.28
6.98%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$14,600
$0.003380
6.69%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$12,444
$0.01514
5.70%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$7,778
$0.001285
3.56%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$6,480
$1,466.96
2.97%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$5,193
$0.07906
2.38%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$3,939
$0.01557
1.80%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$2,363
$1.24
1.08%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,297
$1.64
1.05%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,288
$9.49
1.05%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1,928
$0.001886
0.88%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1,848
$0.05360
0.85%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1,657
$0.001428
0.76%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1,635
$0.03409
0.75%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,356
$0.3258
0.62%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,334
$2.62
0.61%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,293
$0.02819
0.59%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,111
$0.1883
0.51%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,095
$0.01700
0.50%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
*** $1,076
*** $0.0004761
0.49%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$748
$0.05429
0.34%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.00004747
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$570
$0.1668
0.26%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$576
$0.008573
0.26%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$557
$48,596.19
0.25%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$478
$0.00009522
0.22%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$431
$0.0002857
0.20%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$422
$0.03405
0.19%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$365
$0.00003005
0.17%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$357
$0.02038
0.16%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$323
$0.04575
0.15%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$287
$0.03571
0.13%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$264
$0.04875
0.12%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$252
$0.01662
0.12%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$241
$0.0001904
0.11%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$182
$0.003237
0.08%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$162
$0.001428
0.07%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$150
$0.008570
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$130
$0.02423
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$126
$0.1267
0.06%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$124
$0.0001899
0.06%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$117
$0.001904
0.05%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$109
$0.002039
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$104
$0.01857
0.05%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$102
$0.0001424
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$101
$0.0009525
0.05%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$98
$0.1500
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$88
$0.008525
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
*** $83
*** $0.0009998
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$78
$0.0001247
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$62
$0.4280
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$62
$0.3524
0.03%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$61
$47.47
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$55
$0.00001501
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$39
$0.01520
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
13 giờ trước
59
$38
$29.03
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$36
$0.02999
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$36
$0.0001202
0.02%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$35
$0.08703
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$33
$0.001920
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$30
$0.002048
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$29
$1,569.88
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$27
$0.06285
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$25
$0.007142
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$25
$0.01409
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$23
$0.06239
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$23
$0.05417
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$16
$0.00001532
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$15
$0.1423
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$14
$142.41
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$14
$0.00004761
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$14
$0.001619
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$14
$0.003143
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$10
$0.001476
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$10
$0.00004761
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$9
$0.0002857
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$9
$0.03523
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$6
$0.002381
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$6
$0.04807
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$4
$0.05013
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$3
$0.00005675
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
*** $2
*** $0.004951
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$2
$0.001476
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1
$0.00004761
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$1
$0.0001007
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1
$0.006903
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$1
$47,802.67
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.891323
$0.001614
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.812009
$0.002571
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.506504
$0.00002157
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.449493
$0.01047
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.319493
$0.0006722
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.315181
$185.40
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.261971
$0.07383
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.166466
$0.04889
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.145729
$0.003125
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.126048
$0.002493
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.090836
$0.04643
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.084637
$0.00001316
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.042091
$0.2105
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.036017
$0.003633
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.001428
$0.001428
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.001005
$0.005904
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.000186
$0.09289
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.000092
$0.01836
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.000081
$0.00001223
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.000060
$0.002322
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.000043
$0.0004763
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$3.50e-7
$0.0003540
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
15 giờ trước
113
$?
$201.89
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.02693
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.007911
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.0001428
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.006861
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.0009495
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.0001429
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.001994
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.001428
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$?
$50,943.27
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
*** $?
*** $0.1245
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.002238
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.03428
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.001578
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$?
$11.06
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.00004761
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
496 giờ trước
129
$?
$0.005997
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.02781
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.0009522
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.03390
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.002429
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.02671
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.01501
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.01766
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.2060
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.8468
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.03989
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.1989
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.2595
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.1646
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.08858
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.09993
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.001434
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$?
$2.99
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$?
$3.80
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.01072
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.2374
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.04571
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.1451
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$?
$3.33
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.001500
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.001571
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
*** $?
*** $0.004489
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.0007142
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.00003899
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.001428
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.005237
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.001805
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.0004761
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.1267
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.01909
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.00004761
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.00006906
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.0004285
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.05418
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$?
$9.79
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.002848
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.00001600
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.1614
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.1500
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.07513
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.02553
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.0002381
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
*** $?
*** $0.007028
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$?
$1.60
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
*** $?
*** $0.02254
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.5098
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.002857
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$?
$8.50
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
*** $?
*** $0.00007327
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.02333
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.001051
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.0002402
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
*** $?
*** $0.03434
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
*** $?
*** $0.04577
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
*** $?
*** $0.03171
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.06080
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
*** $?
*** $0.06000
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
*** $?
*** $0.04115
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
*** $?
*** $0.05625
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
*** $?
*** $0.06000
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.05868
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.0006068
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.00002542
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.00004747
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.00002606
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...