Graviex

Graviex

Khối lượng(24 giờ)

₫5,454,555,485.14

5 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

ESBC

₫567.70

--

₫1,537,662,673

28.19%

2

Gần đây

2

Adshares

₫78,233.09

₫8,611,081.53₫2,921,325.21

₫1,256,944,710

23.04%

113

Gần đây

3

Adshares

₫77,240.69

₫8,260,296.46₫11,416,442.29

₫971,109,821

17.80%

161

Gần đây

4

Uniform Fiscal Object

₫40.13

₫16,059,460.85₫72,570,933.57

₫453,441,692

8.31%

14

Gần đây

5

BitcoinZ

₫8.26

-₫63,703,917.73

₫221,300,349

4.06%

13

Gần đây

6

Beacon

₫11,211.23

₫44,201,997.14₫7,921,670.54

₫201,738,744

3.70%

155

Gần đây

7

Sapphire

₫10,789.04

₫22,260,232.14₫87,532,451.50

₫189,402,600

3.47%

172

Gần đây

8

Litecoin

₫3,781,591.11

₫6,674,958.95₫56,163,949.41

₫119,148,104

2.18%

214

Gần đây

9

Ethereum

₫94,424,725.43

₫90,473,007.68₫57,325,569.52

₫60,620,674

1.11%

98

Gần đây

10

Peony

₫8,674.86

₫9,637,261.36₫168,529,481.04

₫60,002,396

1.10%

131

Gần đây

11

NestEGG Coin

₫89.70

--

₫43,762,794

0.80%

8

Gần đây

12

PEPS Coin

₫1,002.04

₫20,975,273.98₫8,357,589.49

₫40,487,052

0.74%

19

Gần đây

13

EtherGem

₫404.71

₫3,367,418.35₫11,910,977.57

₫35,083,946

0.64%

6

Gần đây

14

Lobstex

₫1,262.50

--

₫31,666,702

0.58%

3

Gần đây

15

BlackHat

₫10,805.71

--

₫29,513,672

0.54%

0

Gần đây

16

BlackHat

₫10,393.71

--

₫27,112,138

0.50%

1

Gần đây

17

BlackHat

₫9,647.39

--

₫25,896,944

0.47%

0

Gần đây

18

Monero

₫5,243,419.32

₫12,623,725.23₫15,080,852.39

₫21,310,829

0.39%

14

Gần đây

19

Dogecoin

₫4,281.87

₫18,459,285.54₫4,860,392.08

₫17,407,598

0.32%

8

Gần đây

20

SAFE DEAL

₫39,007.37

-₫16,067,983.80

₫16,032,030

0.29%

3

Gần đây

21

Teloscoin

₫460.30

--

₫11,536,533

0.21%

49

Gần đây

22

Trittium

₫652.68

-₫77,518,692.62

₫8,650,619

0.16%

16

Gần đây

23

Modern Investment Coin

₫1,632.99

-₫30,873,141.98

₫7,865,393

0.14%

14

Gần đây

24

Rapids

₫448.50

--

₫7,820,842

0.14%

3

Gần đây

25

Netrum

₫597.21

₫3,837,083.94-

₫7,166,780

0.13%

2

Gần đây

26

Dash

₫3,210,290.18

₫3,694,220.17₫6,380,134.02

₫6,800,037

0.12%

28

Gần đây

27

Emerald Crypto

₫1,120.91

--

₫6,657,201

0.12%

5

Gần đây

28

Electra Protocol

₫24.02

--

₫3,976,486

0.07%

35

Gần đây

29

Ravencoin

₫2,148.06

-₫23,305,112.08

₫3,816,428

0.07%

14

Gần đây

30

x42 Protocol

₫175.86

--

₫3,394,430

0.06%

1

Gần đây

31

VerusCoin

₫18,304.55

--

₫3,055,944

0.06%

11

Gần đây

32

Uniform Fiscal Object

₫30.05

-₫7,960,163.33

₫3,054,023

0.06%

4

Gần đây

33

Ignition

₫1,109.11

--

₫3,042,283

0.06%

1

Gần đây

34

TrezarCoin

₫25.97

-₫3,448,067.74

₫3,035,332

0.06%

7

Gần đây

35

Cheesecoin

₫5.90

-₫3,986,581.49

₫2,956,402

0.05%

11

Gần đây

36

Zcash

*** ₫5,687,569.88

-₫3,907,864.93

*** ₫2,684,533

0.00%

7

Gần đây

37

DigiByte

₫908.80

--

₫2,662,272

0.05%

21

Gần đây

38

NewYorkCoin

₫1.18

₫174,851,872.74-

₫2,282,002

0.04%

0

Gần đây

39

uPlexa

₫5.90

₫5,258,459.37₫5,665,836.74

₫2,234,325

0.04%

10

Gần đây

40

Bolivarcoin

₫176.99

₫3,466,356.98-

₫2,221,943

0.04%

10

Gần đây

41

Graviocoin

₫955.72

--

₫1,958,503

0.04%

2

Gần đây

42

Oracolxor

₫37.43

--

₫1,780,429

0.03%

0

Gần đây

43

FYDcoin

₫118.03

-₫2,804,366.63

₫1,769,259

0.03%

7

Gần đây

44

Raptoreum

*** ₫692.94

--

*** ₫1,698,111

0.00%

3

Gần đây

45

Kemacoin

₫15.34

--

₫1,458,246

0.03%

4

Gần đây

46

Graviocoin

₫943.81

-₫3,079,535.67

₫993,980

0.02%

6

Gần đây

47

Oracolxor

₫11.80

--

₫885,804

0.02%

2

Gần đây

48

Ritocoin

₫3.54

-₫5,507,089.28

₫802,866

0.01%

7

Gần đây

49

Dogecoin

₫4,192.19

--

₫735,836

0.01%

1

Gần đây

50

Documentchain

₫224.05

--

₫736,143

0.01%

3

Gần đây

51

Documentchain

₫238.34

--

₫700,878

0.01%

5

Gần đây

52

01coin

₫22.42

--

₫631,663

0.01%

3

Gần đây

53

Bitcoin Plus

₫178,267.82

-₫5,257,030.38

₫617,876

0.01%

9

Gần đây

54

Etho Protocol

₫2,023.04

--

₫586,048

0.01%

3

Gần đây

55

NewYorkCoin

₫0.9427

--

₫463,877

0.01%

1

Gần đây

56

Merebel

₫287.98

--

₫431,973

0.01%

7

Gần đây

57

ZCore

₫247.85

-₫2,460,060.17

₫426,256

0.01%

2

Gần đây

58

PAC Protocol

₫69.87

--

₫384,275

0.01%

4

Gần đây

59

Graviocoin

₫1,055.01

--

₫364,946

0.01%

5

Gần đây

60

EtherGem

₫345.45

-₫4,315,985.10

₫324,762

0.01%

4

Gần đây

61

Emerald Crypto

₫2,074.43

₫6,735,864.29-

₫317,474

0.01%

1

Gần đây

62

ZENZO

₫990.23

--

₫306,972

0.01%

2

Gần đây

63

NewYorkCoin

₫0.8301

-₫14,051,150.13

₫221,381

0.00%

8

Gần đây

64

Ethereum

*** ₫56,585,727.54

₫6,239,517.77-

*** ₫215,026

0.00%

18

Gần đây

65

NewYorkCoin

₫0.9781

--

₫204,819

0.00%

2

Gần đây

66

Dogecoin

₫3,926.17

--

₫147,743

0.00%

1

Gần đây

67

Uniform Fiscal Object

₫9.96

--

₫141,167

0.00%

0

Gần đây

68

Verge

₫460.30

-₫4,154,230.79

₫139,010

0.00%

8

Gần đây

69

Oracolxor

₫8.89

--

₫111,159

0.00%

1

Gần đây

70

Bitcoin

₫1,166,527,731.57

₫3,469,879.92-

₫107,924

0.00%

19

Gần đây

71

ProxyNode

₫4.72

--

₫94,326

0.00%

4

Gần đây

72

KZ Cash

₫46.03

--

₫87,739

0.00%

1

Gần đây

73

PAC Protocol

₫106.19

₫48,589,613.07₫96,513,365.96

₫74,347

0.00%

11

Gần đây

74

Social Send

₫92.06

--

₫70,378

0.00%

8

Gần đây

75

YENTEN

₫41.30

--

₫56,382

0.00%

5

Gần đây

76

Codex

₫1.18

--

₫54,338

0.00%

0

Gần đây

77

PAC Protocol

₫109.72

--

₫50,831

0.00%

3

Gần đây

78

Bitcoin

₫1,172,955,524.25

₫2,399,361.84₫3,462,255.39

₫22,670

0.00%

2

Gần đây

79

Waves

₫424,891.19

--

₫21,754

0.00%

5

Gần đây

80

SafeCapital

₫171.14

--

₫12,909

0.00%

1

Gần đây

81

Mobile Crypto Pay Coin

₫34.23

--

₫4,216

0.00%

3

Gần đây

82

GlobalBoost-Y

₫678.65

--

₫1,967

0.00%

1

Gần đây

83

Bitcoin Incognito

₫105.01

--

₫1,308

0.00%

5

Gần đây

84

SCRIV NETWORK

₫25.95

--

₫804.50

0.00%

4

Gần đây

85

Electra Protocol

₫23.60

₫26,989,651.10₫24,656,973.05

₫656.03

0.00%

8

Gần đây

86

Stipend

₫446.14

--

₫619.64

0.00%

6

Gần đây

87

Arepacoin

₫63.30

--

₫417.81

0.00%

1

Gần đây

88

Graviocoin

₫933.39

--

₫268.26

0.00%

0

Gần đây

89

Arepacoin

₫35.40

--

₫58.82

0.00%

1

Gần đây

90

Lightcoin

₫283.18

--

₫31.15

0.00%

1

Gần đây

91

PEPS Coin

₫637.04

--

₫28.03

0.00%

1

Gần đây

92

Dogecoin

₫3,923.53

--

₫10.99

0.00%

17

Gần đây

93

Graviocoin

₫851.69

--

₫2.98

0.00%

2

Gần đây

94

NewYorkCoin

*** ₫0.4919

--

*** ₫0.14

0.00%

1

Gần đây

95

PAC Protocol

*** ₫145.54

--

*** ₫0.10

0.00%

1

Gần đây

96

BitcoinV

₫35.41

₫2,645,610.55₫3,260,307.13

₫0.04

0.00%

4

Gần đây

97

Altbet

₫59.01

--

₫0.03

0.00%

2

Gần đây

98

X-CASH

₫1.13

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

99

X-CASH

₫1.18

--

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

100

X-CASH

₫1.56

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện