×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,545Vốn Hóa Thị Trường:  $247,093,900,507Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,994,723,931BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,093,900,507Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,994,723,931BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,545

Graviex

$73,662.86 USD
8.36343385 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,516
$0.031353
15.63%
10
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,848
$0.003466
12.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,137
$0.070994
11.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,703
$0.019416
9.10%
8
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,251
$0.010284
7.13%
4
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,903
$0.029585
6.66%
14
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,049
$1.33
4.14%
11
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,020
$0.000004
4.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,573
$0.006193
3.49%
4
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,363
$0.000088
3.21%
14
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,127
$0.002481
2.89%
44
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,558
$0.000528
2.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,458
$0.000633
1.98%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,343
$1.31
1.82%
6
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,260
$197.38
1.71%
41
Spot
Percentage
Gần đây
16
$902
$0.010909
1.22%
3
Spot
Percentage
Gần đây
17
$887
$0.007302
1.20%
15
Spot
Percentage
Gần đây
18
$843
$0.018034
1.14%
11
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $739
*** $0.010038
1.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
20
$618
$0.074768
0.84%
3
Spot
Percentage
Gần đây
21
$592
$0.061933
0.80%
9
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $541
*** $0.028174
0.73%
4
Spot
Percentage
Gần đây
23
$494
$41.87
0.67%
39
Spot
Percentage
Gần đây
24
$361
$0.029623
0.49%
2
Spot
Percentage
Gần đây
25
$310
$0.041259
0.42%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$295
$0.012958
0.40%
6
Spot
Percentage
Gần đây
27
$256
$0.017199
0.35%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$251
$0.000018
0.34%
2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$245
$0.017427
0.33%
3
Spot
Percentage
Gần đây
30
$236
$0.070378
0.32%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$222
$0.011436
0.30%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$204
$0.000282
0.28%
17
Spot
Percentage
Gần đây
33
$188
$0.065540
0.26%
4
Spot
Percentage
Gần đây
34
$182
$0.001267
0.25%
7
Spot
Percentage
Gần đây
35
$179
$0.000100
0.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
36
$166
$0.000079
0.23%
17
Spot
Percentage
Gần đây
37
$154
$0.000102
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$147
$0.004047
0.20%
2
Spot
Percentage
Gần đây
39
$141
$0.021993
0.19%
3
Spot
Percentage
Gần đây
40
$137
$0.000035
0.19%
8
Spot
Percentage
Gần đây
41
$136
$0.014894
0.18%
1
Spot
Percentage
Gần đây
42
$114
$0.185200
0.15%
8
Spot
Percentage
Gần đây
43
$108
$0.000950
0.15%
8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$83
$0.017067
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
45
$82
$0.025512
0.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
46
$79
$0.050357
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$77
$0.027289
0.10%
3
Spot
Percentage
Gần đây
48
$70
$0.002453
0.09%
4
Spot
Percentage
Gần đây
49
$66
$7.92
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
50
$46
$0.001496
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$43
$0.639068
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
52
$43
$0.000016
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$41
$0.291541
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
54
$37
$0.010029
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
55
$35
$1.10
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
56
$31
$0.071017
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$30
$0.025574
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
58
$29
$0.006246
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
59
$27
$0.019917
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
60
$27
$0.004056
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
61
$26
$1.49
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$25
$0.019970
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
63
$24
$0.003607
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
64
$23
$0.002481
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
65
$21
$0.017806
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
66
$21
$72.96
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
67
$19
$0.043327
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
68
$19
$0.071962
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
69
$18
$0.010891
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
70
$17
$0.000020
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$14
$0.012753
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
72
$13
$0.000288
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$13
$0.002457
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
74
$12
$8,550.00
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$11
$0.000220
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$11
$0.000289
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$11
$0.000053
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
78
$9
$0.000008
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
79
$9
$0.000302
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
80
$9
$0.105567
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
81
$9
$0.039588
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$9
$0.005278
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8
$0.000537
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
84
$7
$0.000616
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7
$0.030221
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7
$0.007935
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6
$0.001909
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
88
$5
$0.005489
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$5
$0.000008
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
90
$5
$0.025697
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
91
$5
$0.029543
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$4
$0.000132
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
93
$4
$0.000097
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$4
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
95
$4
$0.000020
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$3
$0.000008
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
97
$3
$64.18
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2
$44.81
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2
$0.000149
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2
$0.044048
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2
$0.005190
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2
$0.000132
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1
$8,854.08
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1
$0.001211
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1
$0.002000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1
$0.035383
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1
$0.000099
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1
$0.000026
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
109
$0.994051
$0.039762
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$0.910433
$0.030959
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
111
$6
$0.004144
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
112
$0.492726
$0.002929
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
113
$0.350986
$0.000079
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$0.265282
$0.022257
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$0.180784
$0.001320
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
116
$0.087650
$0.087641
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
117
$0.047152
$0.000088
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
118
$0.027322
$0.000377
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$0.009817
$0.002288
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
$0.003589
$0.000211
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$0.003457
$0.000026
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$0.000364
$0.000026
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$0.000173
$0.000950
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$0.000141
$0.001265
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$0.000077
$0.005356
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.000027
$0.000545
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.000024
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$0.000009
$0.000003
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.002023
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.002023
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.100714
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$11.99
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.034397
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.001891
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$200.63
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.001320
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$4.68
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.020145
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000537
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.000660
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000062
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.003170
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.003510
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000018
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.000866
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.130024
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$1.99e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.000185
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$6.90
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.025160
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$3.83e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$10,318.85
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000968
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000053
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000466
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$4.03e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.000290
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.224427
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.051030
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.002820
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.001144
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.039056
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000014
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.004399
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000044
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.483850
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.002036
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.355000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.000167
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.018131
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.002138
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.000264
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.003853
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.000020
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$7.79
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.000026
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$8.63
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$9.06
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.000180
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$3.25
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000035
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.020533
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.006140
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.000277
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...