×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,134,501,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,409,808,141BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $331,134,501,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,409,808,141BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

Graviex

$85,698.50 USD
8.18496120 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,063
$0.240938
17.58%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
2
$12,859
$0.027600
15.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
3
$12,061
$0.009099
14.07%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
4
$10,910
$0.061671
12.73%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
5
$6,661
$0.011957
7.77%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
6
$5,235
$0.003989
6.11%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
7
$3,893
$0.002649
4.54%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
8
$2,216
$0.066174
2.59%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
9
$1,991
$0.132798
2.32%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
10
$1,835
$345.53
2.14%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
11
$1,728
$0.032689
2.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
12
$1,690
$0.028836
1.97%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
13
$1,470
$0.000733
1.72%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
14
$955
$0.000094
1.11%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
15
$833
$0.046384
0.97%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
16
$827
$0.007643
0.97%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
17
$643
$0.134023
0.75%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
18
$525
$47.07
0.61%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
19
$388
$0.136923
0.45%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
20
$365
$0.000251
0.43%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
21
$326
$0.000335
0.38%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
22
$302
$0.000691
0.35%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
23
$288
$6.28
0.34%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
24
$273
$0.008272
0.32%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
25
$248
$0.026532
0.29%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
26
$213
$0.009800
0.25%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
27
$193
$0.013842
0.22%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
28
*** $101
*** $0.006261
0.12%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
29
$85
$0.002792
0.10%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
30
$85
$0.031551
0.10%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
31
$82
$0.008376
0.10%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
32
$79
$0.015727
0.09%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
33
$76
$0.000013
0.09%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
34
$72
$0.025129
0.08%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
35
$69
$0.020522
0.08%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
36
$69
$0.000340
0.08%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
37
$64
$0.001288
0.07%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
38
$61
$0.000019
0.07%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
39
$59
$0.000126
0.07%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
40
$58
$0.000419
0.07%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
41
$49
$367.12
0.06%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
42
*** $41
*** $0.001675
0.05%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
43
$38
$0.034029
0.04%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
44
$36
$0.000733
0.04%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
45
$36
$0.020627
0.04%
-
Spot
Percentage
621 giờ trước
46
$35
$0.018899
0.04%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
47
$32
$0.033516
0.04%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
48
$30
$0.000377
0.04%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
49
$29
$0.007905
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
50
$26
$0.438297
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
51
$25
$0.005989
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
52
$24
$0.033125
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
53
$24
$0.000022
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
54
$24
$9,914.06
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
55
$22
$0.000326
0.03%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
56
$22
$0.000957
0.03%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
57
$21
$0.016104
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
58
$19
$0.009368
0.02%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
59
$19
$0.057588
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
60
$18
$0.009444
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
61
$16
$0.002827
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
62
$16
$0.107543
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
63
$15
$0.000007
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
64
$14
$0.136117
0.02%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
65
$10
$0.001120
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
66
$10
$0.003173
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
67
$10
$0.006188
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
68
$10
$0.000007
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
69
$8
$0.000782
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
70
$8
$0.001120
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
71
$8
$0.064729
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
72
$8
$0.507402
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
73
*** $7
*** $0.000942
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
74
$7
$0.022292
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
75
$7
$0.019833
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
76
$6
$11,581.40
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
77
$6
$0.054712
0.01%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
78
$5
$67.23
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
79
$5
$0.004167
0.01%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
80
$4
$0.000019
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
81
$3
$0.410392
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
82
$3
$0.004094
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
83
$3
$0.002806
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
84
$3
$0.055714
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
85
$3
$0.000178
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
86
$3
$0.002199
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
87
$2
$0.000063
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
88
$2
$0.000084
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
89
$2
$91.39
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
90
$2
$0.020428
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
91
$2
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
92
$2
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
93
$2
$0.002565
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
94
$1
$0.001357
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
95
$1
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
96
$1
$0.026025
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
97
$1
$0.004460
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
98
*** $1
*** $0.001885
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
99
$1
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
100
*** $1
*** $0.000565
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
101
$1
$0.009738
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
102
$0.955291
$0.000320
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
103
$0.624889
$0.000737
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
104
$0.376147
$0.057150
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
105
*** $0.170976
*** $0.006079
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
106
*** $0.034073
*** $0.000679
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
107
$0.015790
$0.007895
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
108
$0.014567
$0.002951
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
109
*** $0.001802
*** $0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
110
$0.000099
$0.001763
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
111
$?
$53.17
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
112
$?
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
113
$?
$0.000296
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
114
$?
$8.22
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
115
$?
$0.000395
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
116
$?
$0.000230
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
117
$?
$0.000534
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
118
$?
$0.002304
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
119
$?
$0.000230
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
120
$?
$0.002461
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
121
$?
$0.000712
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
122
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
123
*** $?
*** $0.001361
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
124
$?
$0.000157
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
125
*** $?
*** $0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
126
$?
$0.003057
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
127
$?
$7,785.84
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
128
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
129
$?
$0.014072
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
130
$?
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
131
$?
$2.30
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
132
$?
$0.052353
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
133
$?
$0.003020
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
134
$?
$3.51
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
135
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
136
$?
$0.006596
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
137
$?
$0.005697
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
138
$?
$0.084811
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
139
$?
$0.050048
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
140
$?
$0.068048
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
141
$?
$0.005958
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
142
$?
$0.070247
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
143
$?
$0.029255
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
144
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
145
$?
$0.005287
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
146
$?
$0.006418
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
147
$?
$0.069765
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
148
*** $?
*** $0.118657
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
149
$?
$0.040000
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
150
*** $?
*** $0.025075
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
151
$?
$0.075021
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
152
$?
$0.082927
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
153
$?
$0.136781
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
154
$?
$0.002115
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
155
$?
$5.47
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
156
*** $?
*** $4.43
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
157
$?
$0.002610
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
158
*** $?
*** $0.001686
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
159
$?
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
160
$?
$0.001710
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
161
$?
$0.003903
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
162
*** $?
*** $0.000031
0.00%
0
Spot
Percentage
22 giờ trước
163
$?
$0.001749
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
164
$?
$0.008628
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
165
*** $?
*** $0.458216
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
166
*** $?
*** $0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
167
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
168
$?
$0.004382
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
169
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
170
*** $?
*** $0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
171
*** $?
*** $0.000471
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
172
$?
$0.050150
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
173
$?
$2.48
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
174
$?
$0.000838
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
175
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
176
$?
$0.341952
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
177
$?
$0.395954
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
178
$?
$0.214646
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
179
$?
$0.000932
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
180
$?
$0.002199
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
181
$?
$0.002272
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
182
$?
$0.354428
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
183
*** $?
*** $0.102586
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
184
*** $?
*** $0.510488
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
185
$?
$0.007539
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
186
$?
$3.30
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
187
*** $?
*** $0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
188
*** $?
*** $0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
189
$?
$0.021486
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
190
$?
$0.000115
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
191
$?
$0.266957
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước
192
$?
$0.010889
0.00%
-
Spot
Percentage
22 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...