×
The Capital is happening tomorrow! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $240,116,249,366Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,262,589,648BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $240,116,249,366Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,262,589,648BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Exmo

$19,511,465 USD
2,222 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,599,472
$8,967.23
23.57%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,239,410
$8,938.94
11.48%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,341,912
$190.33
6.88%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$870,855
$0.281439
4.46%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$673,624
$186.47
3.45%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$538,083
$63.83
2.76%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$515,350
$190.28
2.64%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$448,906
$8,766.97
2.30%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$444,494
$0.030899
2.28%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$420,652
$296.37
2.16%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$390,333
$0.275812
2.00%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$353,463
$8,604.21
1.81%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$349,254
$8,767.47
1.79%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$331,154
$62.44
1.70%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$246,264
$0.280274
1.26%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$233,743
$290.04
1.20%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$228,229
$0.004477
1.17%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$174,003
$186.12
0.89%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$171,206
$63.65
0.88%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$165,925
$62.43
0.85%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$165,477
$186.89
0.85%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$155,824
$181.90
0.80%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$140,243
$3.56
0.72%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$135,618
$296.02
0.70%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$133,697
$5.02
0.69%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$133,518
$37.91
0.68%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$131,914
$187.38
0.68%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$125,593
$0.275741
0.64%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$121,682
$63.50
0.62%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$120,401
$3.48
0.62%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$116,920
$8,755.42
0.60%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$112,970
$0.276379
0.58%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$112,777
$37.15
0.58%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$106,270
$71.18
0.54%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$98,226
$290.06
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$95,282
$8,701.86
0.49%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$91,485
$289.68
0.47%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$88,316
$0.082664
0.45%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$87,933
$11.62
0.45%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$85,600
$0.019570
0.44%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$84,263
$0.781438
0.43%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$84,161
$290.57
0.43%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$82,007
$11.34
0.42%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$80,644
$4.93
0.41%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$79,151
$62.25
0.41%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$76,036
$1.02
0.39%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$75,096
$5.01
0.38%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$66,684
$0.080760
0.34%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$65,043
$37.84
0.33%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$64,074
$0.019470
0.33%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$63,017
$73.10
0.32%
Spot
Percentage
Gần đây
52
$53,237
$0.799627
0.27%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$52,162
$62.38
0.27%
Spot
Percentage
Gần đây
54
$49,010
$0.995288
0.25%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$45,441
$0.044231
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$43,258
$0.275802
0.22%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$43,162
$0.019137
0.22%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$42,602
$0.982036
0.22%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$41,805
$0.995363
0.21%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$41,107
$0.797279
0.21%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$39,049
$186.76
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
62
$38,993
$184.41
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$38,441
$11.52
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$38,231
$0.269035
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$35,694
$0.082389
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$34,426
$1.01
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
67
$34,199
$0.781448
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
68
$32,997
$62.28
0.17%
Spot
Percentage
Gần đây
69
$31,520
$37.10
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$30,178
$1.00
0.15%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$27,767
$283.69
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$26,881
$1.00
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$26,586
$0.068523
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
74
$26,152
$0.070011
0.13%
Spot
Percentage
Gần đây
75
$26,021
$0.043452
0.13%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$24,240
$0.306185
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$23,251
$659.01
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$22,956
$2.14
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$22,747
$72.88
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$22,444
$2.18
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$22,189
$0.005945
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$22,078
$1.00
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$21,921
$0.005978
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$20,387
$0.068558
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$20,155
$0.307157
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$19,920
$2.13
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$19,744
$0.996762
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
88
$19,136
$0.949257
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
89
$19,073
$1.02
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
90
$18,220
$17.23
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
91
$17,144
$71.28
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
92
$16,495
$652.08
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
93
$16,256
$1.01
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
94
$16,182
$0.972112
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
95
$15,725
$0.000250
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
96
$14,638
$0.040725
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
97
$14,619
$0.952350
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
98
$14,450
$69.68
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
99
$13,992
$0.039646
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13,781
$0.315358
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12,203
$1.52
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
102
$11,788
$0.043414
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
103
$11,341
$17.16
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
104
$10,790
$1.49
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
105
$10,666
$0.039590
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
106
$10,310
$0.762564
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9,739
$0.018748
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
108
$9,646
$3.48
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
109
$9,469
$16.51
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8,900
$0.777132
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,776
$0.773425
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
112
$7,911
$0.003118
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
113
$7,592
$0.002633
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
114
$6,953
$0.003103
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
115
$6,806
$0.038811
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,713
$0.002690
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,534
$8.62
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
118
$6,310
$0.272897
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
119
$6,304
$0.000243
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
120
$6,286
$0.003019
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,882
$0.000243
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,383
$8.80
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
123
$4,094
$0.079839
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3,979
$0.982020
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,530
$1.01
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
126
$2,663
$8.58
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
127
$2,635
$0.026686
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2,001
$0.027227
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,944
$0.026353
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,802
$0.003248
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,682
$0.006057
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
132
$1,668
$61.04
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
133
$1,435
$63.37
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,425
$0.000263
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,088
$0.001077
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,032
$0.001080
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,002
$0.045208
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
138
$857
$60.81
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
139
$791
$0.989910
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
140
$773
$0.001045
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
141
$689
$0.000439
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
142
$533
$0.001053
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
143
$495
$0.045421
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
144
$337
$0.002985
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
145
$322
$0.000448
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
146
$285
$0.000088
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
147
$269
$0.001053
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
148
$179
$0.006434
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
149
$174
$0.004113
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
150
$57
$0.000428
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
151
$48
$0.003775
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
152
$8
$0.003851
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
153
*** $1
*** $0.709386
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...