Emirex

$37,317,613 USD
1,954 BTC

Thông tin về Emirex

Launched on 10/09/2019, Emirex is a centralized exchange located at 405, Al Saaha Offices C, Dubai, UAE. It supports USD, EUR fiat pairs/OTC/IEOs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,159,889
$19,162.92
19.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,774,938
$597.82
15.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,424,345
$19,150.87
6.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,273,304
$19,120.77
6.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,968,700
$19,125.70
5.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,792,370
$597.24
4.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,669,793
$19,107.10
4.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,531,921
$88.45
4.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,158,454
$597.13
3.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$999,219
$596.55
2.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$978,557
$596.93
2.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$769,930
$596.49
2.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$713,825
$293.52
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$666,804
$0.227660
1.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$649,246
$0.231346
1.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$608,829
$170.41
1.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$597,630
$13.68
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$524,277
$28,395.35
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$433,544
$1.00
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$424,070
$1.00
1.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$370,616
$88.08
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$278,906
$19,107.87
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$237,399
$2.22
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$212,298
$1.00
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$211,745
$2,026.25
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$176,557
$1.00
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$171,497
$293.10
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$165,474
$83.80
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$164,857
$3.73
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$152,387
$0.952639
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$140,955
$28,341.22
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$132,513
$0.768519
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$121,717
$19,177.04
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$118,623
$13.67
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$87,117
$170.05
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$82,638
$19,117.83
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$82,181
$0.321637
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$77,478
$0.321951
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$72,483
$596.58
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$58,440
$1.00
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$55,225
$0.636160
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$55,139
$6.31
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$53,411
$83.50
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$46,670
$19,120.44
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$44,512
$0.020504
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$43,348
$5.27
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$42,278
$1.00
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$38,886
$0.460311
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$36,238
$0.770007
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$34,088
$0.238361
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$34,030
$0.954356
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$28,125
$3.73
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$26,655
$2,020.17
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$26,240
$550.61
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$25,790
$107.53
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$25,546
$0.979991
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$25,489
$0.420100
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$24,433
$0.421084
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$24,426
$0.012586
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$20,753
$0.148680
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$20,618
$0.019233
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$20,452
$0.461431
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$18,859
$3.33
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$17,628
$1.02
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$17,406
$0.197303
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$16,423
$0.090611
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$14,827
$0.000206
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$14,803
$5.24
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$14,708
$0.986066
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$14,406
$13.99
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$13,724
$0.020826
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$12,584
$31.97
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$11,359
$0.148810
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$11,233
$0.018739
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$10,936
$0.637023
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$10,774
$7.72
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$10,241
$6.29
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$10,163
$0.238254
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$9,454
$20.66
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$8,790
$0.120081
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$8,634
$0.974258
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$8,252
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8,121
$0.012620
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8,054
$0.360738
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7,918
$3.31
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$6,618
$0.231002
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6,446
$0.091019
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$5,515
$551.42
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$5,415
$20.56
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$4,639
$13.92
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$3,555
$0.196419
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3,468
$107.96
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,220
$31.95
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,091
$0.358720
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2,679
$0.978845
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,292
$7.76
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$966
$0.002528
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$608
$0.041080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...