×
×
Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753Vốn hóa thị trường:  $385,994,127,673Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,465,348,530BTC Chiếm Ưu Thế:  61.1%
Vốn hóa thị trường:  $385,994,127,673Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,465,348,530BTC Chiếm Ưu Thế:  61.1%Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753

CoinMetro

$519,914 USD
40.82537304 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$423,373
$12,756.93
81.43%
234
Spot
Percentage
Gần đây
2
$34,060
$12,758.45
6.55%
274
Spot
Percentage
Gần đây
3
$28,227
$393.37
5.43%
212
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,551
$52.89
1.45%
191
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,843
$0.041513
1.32%
232
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,223
$10.93
1.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
7
$5,166
$11.98
0.99%
237
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,681
$0.252054
0.71%
233
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,206
$0.147082
0.42%
98
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,434
$393.43
0.28%
269
Spot
Percentage
Gần đây
11
$454
$259.08
0.09%
202
Spot
Percentage
Gần đây
12
$436
$0.084000
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$115
$0.216502
0.02%
122
Spot
Percentage
Gần đây
14
$61
$0.041420
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6
$0.041441
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
16
$0.000110
$12,757.81
0.00%
263
Spot
Percentage
Gần đây
17
$0.000003
$393.41
0.00%
249
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3.00e-8
$3.35
0.00%
201
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2.00e-8
$2.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1.00e-8
$1.00
0.00%
247
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.085161
0.00%
164
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.251475
0.00%
237
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$52.77
0.00%
180
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$392.49
0.00%
208
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.252092
0.00%
294
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.219409
0.00%
153
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...