CoinMetro CoinMetro

$3,689,459 USD
75.48831218 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,886.80
$1,079,254
29.25%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$51.42
$546,191
14.80%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$48,825.61
$486,592
13.19%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$48,825.61
$211,907
5.74%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.36
$198,359
5.38%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.36
$181,494
4.92%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.3661
$115,447
3.13%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$1.04
$104,188
2.82%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.09
$86,097
2.33%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$312.97
$79,298
2.15%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.55
$78,235
2.12%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.09
$71,787
1.95%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$43.91
$67,738
1.84%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1.00
$59,407
1.61%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,886.80
$46,943
1.27%
282
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.3339
$35,126
0.95%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.6884
$29,793
0.81%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.3667
$27,469
0.74%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1.49
$23,254
0.63%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$51.69
$18,367
0.50%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây