×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $232,921,066,558Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,268,059,722BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $232,921,066,558Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,268,059,722BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

CoinMetro

$8,104.77 USD
0.95304919 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,889
$8,470.97
60.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,626
$0.027856
20.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$957
$180.55
11.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$273
$57.67
3.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$241
$0.027951
2.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$120
$0.027948
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$0.000002
$265.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$0.000002
$181.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5.00e-7
$57.86
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5.39e-8
$6.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2.64e-8
$3.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9.09e-9
$1.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2.26e-9
$0.261703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2.25e-9
$0.260827
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2.22e-9
$0.253521
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7.42e-10
$0.084620
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6.30e-10
$0.071830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5.70e-10
$0.064968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3.94e-10
$0.044893
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5.87e-11
$0.006692
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...