×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $262,630,961,613Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,297,931,237BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,630,961,613Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,297,931,237BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655

CoinMetro

$19,396.92 USD
2.05195454 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,470
$9,465.61
53.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,025
$215.30
20.75%
203
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,447
$5.94
12.62%
230
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,250
$0.207401
6.44%
107
Spot
Percentage
Gần đây
5
$577
$0.025037
2.97%
226
Spot
Percentage
Gần đây
6
$238
$44.44
1.23%
188
Spot
Percentage
Gần đây
7
$196
$0.067217
1.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
8
$115
$0.025023
0.59%
100
Spot
Percentage
Gần đây
9
$55
$0.198802
0.28%
235
Spot
Percentage
Gần đây
10
$26
$3.96
0.13%
211
Spot
Percentage
Gần đây
11
$0.000002
$237.24
0.00%
206
Spot
Percentage
Gần đây
12
$0.000002
$214.81
0.00%
196
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3.99e-7
$44.39
0.00%
185
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1.47e-8
$1.63
0.00%
187
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1.91e-9
$0.212431
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1.78e-9
$0.198509
0.00%
211
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2.25e-10
$0.025001
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...