×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,214,136,537Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,618,476,575BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,214,136,537Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,618,476,575BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

CEX.IO

$5,276,414 USD
549.92432282 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,330,351
$9,572.40
44.17%
354
Spot
Percentage
Gần đây
2
$660,153
$9,584.11
12.51%
194
Spot
Percentage
Gần đây
3
$587,128
$240.23
11.13%
238
Spot
Percentage
Gần đây
4
$517,647
$9,597.42
9.81%
143
Spot
Percentage
Gần đây
5
$186,161
$0.082690
3.53%
73
Spot
Percentage
Gần đây
6
$143,650
$0.205800
2.72%
164
Spot
Percentage
Gần đây
7
$78,997
$47.39
1.50%
133
Spot
Percentage
Gần đây
8
$77,800
$0.084853
1.47%
146
Spot
Percentage
Gần đây
9
$69,220
$239.96
1.31%
191
Spot
Percentage
Gần đây
10
$55,363
$0.084414
1.05%
144
Spot
Percentage
Gần đây
11
$50,465
$0.003259
0.96%
20
Spot
Percentage
Gần đây
12
$42,422
$0.084957
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$42,169
$9,577.92
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$40,480
$0.084798
0.77%
140
Spot
Percentage
Gần đây
15
$38,760
$0.021680
0.73%
119
Spot
Percentage
Gần đây
16
$33,035
$240.05
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$31,827
$9,658.58
0.60%
109
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23,082
$240.39
0.44%
185
Spot
Percentage
Gần đây
19
$21,571
$12.49
0.41%
111
Spot
Percentage
Gần đây
20
$19,960
$249.60
0.38%
118
Spot
Percentage
Gần đây
21
$18,671
$47.37
0.35%
125
Spot
Percentage
Gần đây
22
$15,304
$239.92
0.29%
166
Spot
Percentage
Gần đây
23
$12,021
$0.205664
0.23%
121
Spot
Percentage
Gần đây
24
$11,642
$0.083402
0.22%
56
Spot
Percentage
Gần đây
25
$10,255
$2.98
0.19%
89
Spot
Percentage
Gần đây
26
$9,773
$47.52
0.19%
118
Spot
Percentage
Gần đây
27
$9,660
$0.205165
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$9,578
$0.003400
0.18%
33
Spot
Percentage
Gần đây
29
$9,094
$0.017001
0.17%
38
Spot
Percentage
Gần đây
30
$9,067
$79.36
0.17%
49
Spot
Percentage
Gần đây
31
$8,755
$1.89
0.17%
48
Spot
Percentage
Gần đây
32
$8,439
$0.003483
0.16%
15
Spot
Percentage
Gần đây
33
$8,400
$0.205512
0.16%
118
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,228
$0.000330
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
35
$6,925
$0.204753
0.13%
135
Spot
Percentage
Gần đây
36
$6,429
$250.90
0.12%
125
Spot
Percentage
Gần đây
37
$5,910
$0.021832
0.11%
113
Spot
Percentage
Gần đây
38
$5,341
$47.21
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$4,470
$1.72
0.08%
23
Spot
Percentage
Gần đây
40
$4,449
$2.98
0.08%
75
Spot
Percentage
Gần đây
41
$4,445
$0.003273
0.08%
12
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,873
$0.999900
0.07%
144
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,599
$9.16
0.07%
56
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,038
$47.01
0.06%
112
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,922
$0.139470
0.06%
23
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,843
$0.021856
0.05%
107
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,603
$1.90
0.05%
37
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,145
$1.88
0.04%
41
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,105
$0.222050
0.04%
86
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,621
$78.23
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,574
$12.45
0.03%
104
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,308
$0.016776
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,298
$1.01
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,208
$0.016798
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,103
$0.602890
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
56
$909
$251.69
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
57
$865
$1.52
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
58
$835
$0.123377
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
59
$741
$0.000383
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
60
$685
$12.47
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
61
$640
$2.84
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
62
$544
$2.95
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
63
$458
$260.59
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
64
$308
$0.223717
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
65
$308
$2.88
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
66
$287
$0.618094
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
67
$285
$0.000311
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
68
$270
$1.05
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
69
$250
$9.31
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
70
$194
$0.556300
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
71
$142
$0.214507
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
72
$127
$0.131147
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
73
$52
$2.75
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
74
$46
$9.09
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
75
$44
$1.73
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
76
$42
$76.97
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
77
$42
$0.077405
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...