CEX.IO

$30,185,415 USD
829.82129450 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,670,765
$36,314.40
41.98%
217
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,580,295
$1,166.42
18.49%
213
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,801,782
$36,338.27
5.97%
130
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,744,823
$1,164.40
5.78%
115
Spot
Percentage
Gần đây
5
$733,168
$36,324.25
2.43%
138
Spot
Percentage
Gần đây
6
$703,329
$0.9994
2.33%
336
Spot
Percentage
Gần đây
7
$670,043
$0.2797
2.22%
144
Spot
Percentage
Gần đây
8
$545,027
$14.00
1.81%
31
Spot
Percentage
Gần đây
9
$454,389
$1,168.88
1.51%
111
Spot
Percentage
Gần đây
10
$430,581
$1,167.25
1.43%
107
Spot
Percentage
Gần đây
11
$385,177
$481.55
1.28%
77
Spot
Percentage
Gần đây
12
$374,596
$22.07
1.24%
69
Spot
Percentage
Gần đây
13
$366,010
$0.2840
1.21%
136
Spot
Percentage
Gần đây
14
$356,427
$36,355.77
1.18%
155
Spot
Percentage
Gần đây
15
$325,833
$0.3111
1.08%
89
Spot
Percentage
Gần đây
16
$303,383
$0.06706
1.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
17
$290,304
$142.49
0.96%
111
Spot
Percentage
Gần đây
18
$257,667
$1,166.52
0.85%
124
Spot
Percentage
Gần đây
19
$221,621
$0.02931
0.73%
71
Spot
Percentage
Gần đây
20
$209,042
$0.2793
0.69%
85
Spot
Percentage
Gần đây
21
$171,016
$0.9996
0.57%
158
Spot
Percentage
Gần đây
22
$124,362
$0.02968
0.41%
60
Spot
Percentage
Gần đây
23
$99,513
$7.33
0.33%
69
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $96,368
*** $29.89
0.32%
15
Spot
Percentage
Gần đây
25
$82,555
$0.2807
0.27%
65
Spot
Percentage
Gần đây
26
$75,832
$0.2798
0.25%
93
Spot
Percentage
Gần đây
27
$72,329
$0.06650
0.24%
84
Spot
Percentage
Gần đây
28
$70,482
$0.2827
0.23%
112
Spot
Percentage
Gần đây
29
$66,114
$1.00
0.22%
142
Spot
Percentage
Gần đây
30
$58,391
$21.52
0.19%
59
Spot
Percentage
Gần đây
31
$44,508
$0.3078
0.15%
84
Spot
Percentage
Gần đây
32
$43,552
$0.02937
0.14%
51
Spot
Percentage
Gần đây
33
$42,464
$23.60
0.14%
79
Spot
Percentage
Gần đây
34
$41,878
$3.55
0.14%
37
Spot
Percentage
Gần đây
35
$35,509
$2.80
0.12%
67
Spot
Percentage
Gần đây
36
$35,212
$125.22
0.12%
42
Spot
Percentage
Gần đây
37
$31,797
$7.98
0.11%
60
Spot
Percentage
Gần đây
38
$31,714
$0.2799
0.11%
67
Spot
Percentage
Gần đây
39
$29,915
$0.03348
0.10%
71
Spot
Percentage
Gần đây
40
$29,880
$0.2838
0.10%
88
Spot
Percentage
Gần đây
41
$29,771
$34,955.45
0.10%
93
Spot
Percentage
Gần đây
42
$28,435
$143.60
0.09%
77
Spot
Percentage
Gần đây
43
$25,374
$22.16
0.08%
61
Spot
Percentage
Gần đây
44
$23,638
$0.3086
0.08%
98
Spot
Percentage
Gần đây
45
$21,773
$0.2947
0.07%
23
Spot
Percentage
Gần đây
46
$20,908
$0.3139
0.07%
84
Spot
Percentage
Gần đây
47
$20,027
$486.83
0.07%
62
Spot
Percentage
Gần đây
48
$18,983
$0.5300
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
49
$18,147
$23.65
0.06%
59
Spot
Percentage
Gần đây
50
$18,027
$1.00
0.06%
92
Spot
Percentage
Gần đây
51
$17,973
$0.02941
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
52
$16,277
$2.50
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
53
$16,147
$8.18
0.05%
58
Spot
Percentage
Gần đây
54
$15,641
$6.37
0.05%
66
Spot
Percentage
Gần đây
55
$15,411
$143.09
0.05%
74
Spot
Percentage
Gần đây
56
$15,093
$8.25
0.05%
63
Spot
Percentage
Gần đây
57
$15,050
$0.9972
0.05%
108
Spot
Percentage
Gần đây
58
$14,008
$0.0007560
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
59
$13,592
$22.33
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
60
$13,098
$142.81
0.04%
68
Spot
Percentage
Gần đây
61
$11,837
$483.58
0.04%
69
Spot
Percentage
Gần đây
62
$11,232
$1.80
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
63
$10,972
$0.2852
0.04%
40
Spot
Percentage
Gần đây
64
$10,881
$0.9707
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
65
$10,428
$143.01
0.03%
96
Spot
Percentage
Gần đây
66
$8,932
$0.003300
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
67
$8,841
$0.03454
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
68
$8,802
$130.12
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
69
$8,568
$463.48
0.03%
39
Spot
Percentage
Gần đây
70
$8,141
$0.0007178
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
71
$7,389
$212.37
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
72
$6,560
$126.40
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
73
$6,406
$123.27
0.02%
62
Spot
Percentage
Gần đây
74
$6,081
$90.00
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,823
$0.03396
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,370
$0.0003611
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
77
$4,275
$23.21
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
78
$4,157
$1.02
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,298
$2.78
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
80
$3,270
$2.78
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
81
$3,267
$3.41
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
82
$3,186
$0.2838
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
83
$3,162
$3.48
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3,004
$8.12
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,850
$0.03092
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,757
$3.58
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
87
$2,735
$2.84
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,132
$23.72
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,040
$481.88
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
90
$2,037
$0.6497
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,933
$0.2277
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,874
$18.81
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,866
$0.003263
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $1,693
*** $0.4790
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,675
$0.5327
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,603
$0.6400
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,437
$0.09109
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,322
$0.0004106
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,266
$7.87
0.00%
-
Spot
Percentage
102 ngày trước
100
$1,031
$0.2263
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
101
$976
$1.76
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
102
$809
$1.76
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
103
$769
$0.2901
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
104
$668
$0.6477
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
105
$654
$114.73
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
106
$624
$0.2517
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
107
$558
$1.79
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
108
$528
$0.2254
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
109
$480
$0.2076
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
110
$449
$194.05
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
111
$328
$0.6630
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
112
$313
$10.16
0.00%
-
Spot
Percentage
102 ngày trước
113
$259
$0.003382
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
114
$217
$7.56
0.00%
-
Spot
Percentage
102 ngày trước
115
$199
$14.22
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
116
$139
$0.09904
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
117
$77
$0.4438
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
118
$68
$0.09959
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
119
$42
$7.77
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $31
*** $10.34
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
121
$31
$1.00
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
122
*** $24
*** $1.20
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
123
$20
$9.00
0.00%
-
Spot
Percentage
102 ngày trước
124
*** $18
*** $9.00
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
125
$17
$0.07687
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
126
$16
$0.003941
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
127
*** $7
*** $1.40
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
128
*** $6
*** $0.0007258
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...