CEX.IO

$55,044,993 USD
982.08648095 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$56,229.20
$12,192,713
22.15%
528
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,199.90
$9,630,442
17.50%
555
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.34
$5,990,083
10.88%
298
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,189.44
$3,481,019
6.32%
535
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$267.69
$2,240,191
4.07%
326
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$1,430,171
2.60%
458
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.22
$1,010,978
1.84%
285
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$56,192.01
$949,638
1.73%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$36.93
$912,340
1.66%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$56,289.08
$898,529
1.63%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$2,203.90
$770,479
1.40%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.1855
$752,663
1.37%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$56,365.80
$739,504
1.34%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$5.68
$663,607
1.21%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.01
$634,773
1.15%
382
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.3356
$632,715
1.15%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.01
$577,982
1.05%
403
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.5107
$545,066
0.99%
260
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$266.76
$538,735
0.98%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$112.68
$536,616
0.97%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$35.46
$518,160
0.94%
347
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$905.00
$470,453
0.85%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.01608
$454,772
0.83%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.32
$434,264
0.79%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.34
$412,457
0.75%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.007895
$388,092
0.71%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$19.88
$355,952
0.65%
237
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2,195.34
$338,109
0.61%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$2.95
$317,302
0.58%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,175.96
$313,188
0.57%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$32.19
$283,160
0.51%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.33
$280,182
0.51%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.008419
$233,937
0.42%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1.34
$225,923
0.41%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$12.38
$224,986
0.41%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1.65
$219,263
0.40%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$28.16
$184,788
0.34%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.1317
$183,406
0.33%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$648.83
$170,742
0.31%
275
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$16.53
$145,917
0.27%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.9051
$130,603
0.24%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$5.15
$129,781
0.24%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$329.62
$128,943
0.23%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1.21
$125,961
0.23%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.185
$121,118
0.22%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$5.02
$114,351
0.21%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.01593
$111,249
0.20%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$296.03
$106,215
0.19%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.0445
$105,784
0.19%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2.18
$98,329
0.18%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$82.42
$91,157
0.17%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$2.17
$84,555
0.15%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.22
$80,474
0.15%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$113.90
$80,279
0.15%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.5123
$78,673
0.14%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$114.15
$77,127
0.14%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1.01
$76,990
0.14%
467
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.5284
$75,048
0.14%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$54.26
$73,212
0.13%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.7446
$68,387
0.12%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.56
$67,685
0.12%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$929.65
$67,233
0.12%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$923.70
$63,529
0.12%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.598
$62,053
0.11%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1.34
$60,869
0.11%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.408
$59,078
0.11%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$18.34
$58,878
0.11%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$57,530.57
$56,007
0.10%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$35.29
$50,213
0.09%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$268.29
$48,603
0.09%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.3357
$47,793
0.09%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$19.21
$38,982
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.008041
$38,670
0.07%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$270.24
$37,836
0.07%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.3313
$36,798
0.07%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$296.16
$35,616
0.06%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.513
$35,357
0.06%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.1339
$31,532
0.06%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1.01
$29,561
0.05%
437
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1.32
$28,770
0.05%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$1.36
$27,310
0.05%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$297.89
$26,975
0.05%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.23
$26,920
0.05%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$5.72
$25,999
0.05%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$5.67
$25,503
0.05%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.1332
$25,437
0.05%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$273.92
$25,254
0.05%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$294.31
$24,431
0.04%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.3324
$24,255
0.04%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$3,800.70
$24,114
0.04%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$113.11
$24,039
0.04%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.4474
$23,714
0.04%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.03665
$22,674
0.04%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$8.02
$21,580
0.04%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$912.52
$21,439
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.1313
$21,384
0.04%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.0826
$19,621
0.04%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.4996
$19,184
0.03%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.5505
$18,809
0.03%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$37.98
$18,555
0.03%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$1.03
$17,799
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.04611
$17,223
0.03%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.0895
$16,803
0.03%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$1.43
$14,936
0.03%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$1.61
$14,284
0.03%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.04825
$13,451
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$2.29
$13,021
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.0449
$12,933
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.5512
$12,284
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$1.46
$11,888
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.9982
$11,403
0.02%
388
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$930.08
$11,256
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$16.74
$11,086
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$490.00
$10,421
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.9995
$10,382
0.02%
390
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$48,278.30
$9,943
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$19.76
$9,804
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$20.03
$9,701
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$1.19
$9,476
0.02%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$2,481.40
$8,936
0.02%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.4478
$8,761
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$17.48
$8,480
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$5.82
$6,934
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.572
$6,923
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$1.01
$6,841
0.01%
415
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.08189
$6,544
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$289.97
$6,471
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$36.77
$5,773
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$1.01
$5,530
0.01%
342
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$20.11
$5,410
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.567
$5,275
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$8.03
$4,378
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$2.85
$4,191
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$1.00
$3,959
0.01%
414
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.5859
$3,452
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$4.24
$3,355
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$2.18
$3,352
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$0.5377
$3,324
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$483.91
$3,311
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$1.00
$3,030
0.01%
385
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$1.17
$2,829
0.01%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$31.00
$2,699
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$8.20
$2,570
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$8.15
$2,398
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$1.16
$2,181
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$57,592.86
$1,336
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$1.00
$1,209
0.00%
394
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.05211
$1,177
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$15.85
$1,157
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$1.00
$1,070
0.00%
414
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$15.50
$944
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$53.01
$932
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$38.06
$762
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
*** $0.13
*** $639
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$443.36
$522
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
*** $19.00
*** $467
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
*** $4.81
*** $354
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
*** $6.89
*** $352
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.8614
$321
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$1.24
$247
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$20.39
$135
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$1.50
$75
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$8.05
$66
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$2.67
$58
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$70.19
$42
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
*** $739.89
*** $33
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
*** $57,224.90
*** $25
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...