×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $355,896,104,233Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,791,185,828BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $355,896,104,233Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,791,185,828BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

CEX.IO

$4,489,983 USD
405.46775818 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,425,094
$11,106.50
31.74%
298
Spot
Percentage
Gần đây
2
$563,307
$384.49
12.55%
154
Spot
Percentage
Gần đây
3
$483,228
$11,097.47
10.76%
171
Spot
Percentage
Gần đây
4
$361,668
$11,120.45
8.05%
184
Spot
Percentage
Gần đây
5
$298,371
$385.13
6.65%
143
Spot
Percentage
Gần đây
6
$206,973
$24.34
4.61%
135
Spot
Percentage
Gần đây
7
$133,666
$385.61
2.98%
161
Spot
Percentage
Gần đây
8
$117,144
$385.70
2.61%
147
Spot
Percentage
Gần đây
9
$104,422
$1.00
2.33%
284
Spot
Percentage
Gần đây
10
$95,779
$11,142.82
2.13%
155
Spot
Percentage
Gần đây
11
$84,409
$24.32
1.88%
129
Spot
Percentage
Gần đây
12
$72,841
$11,325.46
1.62%
128
Spot
Percentage
Gần đây
13
$60,033
$0.251810
1.34%
139
Spot
Percentage
Gần đây
14
$44,630
$0.092997
0.99%
83
Spot
Percentage
Gần đây
15
$35,206
$10.27
0.78%
89
Spot
Percentage
Gần đây
16
$28,508
$48.72
0.63%
156
Spot
Percentage
Gần đây
17
$26,293
$2.33
0.59%
72
Spot
Percentage
Gần đây
18
$24,596
$5.09
0.55%
42
Spot
Percentage
Gần đây
19
$23,761
$383.39
0.53%
147
Spot
Percentage
Gần đây
20
$23,268
$0.092532
0.52%
96
Spot
Percentage
Gần đây
21
$22,130
$1.01
0.49%
133
Spot
Percentage
Gần đây
22
$18,254
$1.00
0.41%
126
Spot
Percentage
Gần đây
23
$16,686
$0.252209
0.37%
126
Spot
Percentage
Gần đây
24
$16,172
$0.092599
0.36%
98
Spot
Percentage
Gần đây
25
$16,089
$48.70
0.36%
132
Spot
Percentage
Gần đây
26
$15,218
$24.32
0.34%
132
Spot
Percentage
Gần đây
27
$15,082
$0.092841
0.34%
84
Spot
Percentage
Gần đây
28
$14,405
$48.84
0.32%
119
Spot
Percentage
Gần đây
29
$13,079
$0.252260
0.29%
103
Spot
Percentage
Gần đây
30
$11,407
$48.74
0.25%
99
Spot
Percentage
Gần đây
31
$11,323
$0.252672
0.25%
104
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,212
$233.65
0.23%
115
Spot
Percentage
Gần đây
33
$9,430
$24.17
0.21%
127
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,981
$234.34
0.20%
65
Spot
Percentage
Gần đây
35
$7,100
$3.10
0.16%
47
Spot
Percentage
Gần đây
36
$6,525
$0.021050
0.15%
73
Spot
Percentage
Gần đây
37
$5,916
$2.31
0.13%
47
Spot
Percentage
Gần đây
38
$5,763
$0.028583
0.13%
66
Spot
Percentage
Gần đây
39
$5,593
$10.26
0.12%
77
Spot
Percentage
Gần đây
40
$4,696
$0.251719
0.10%
113
Spot
Percentage
Gần đây
41
$4,640
$0.003300
0.10%
27
Spot
Percentage
Gần đây
42
$4,597
$1.02
0.10%
10
Spot
Percentage
Gần đây
43
$4,154
$0.774234
0.09%
31
Spot
Percentage
Gần đây
44
$4,014
$0.780000
0.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,923
$74.00
0.07%
31
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,743
$154.36
0.06%
44
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,656
$8.21
0.06%
51
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,521
$2.00
0.06%
36
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,251
$2.34
0.05%
41
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,099
$0.078400
0.05%
97
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,851
$1.01
0.04%
94
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,701
$0.028101
0.04%
72
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,593
$3.06
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,547
$0.000339
0.03%
30
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,543
$4.99
0.03%
58
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,530
$0.028375
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,383
$0.141030
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,260
$48.64
0.03%
108
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,148
$0.029006
0.03%
36
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,126
$1.00
0.03%
89
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,094
$0.248150
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,060
$2.00
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
63
$972
$2.04
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
64
$840
$73.17
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
65
$827
$0.126870
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
66
$804
$10.55
0.02%
76
Spot
Percentage
Gần đây
67
$789
$1.01
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
68
$764
$73.55
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
69
$689
$0.020961
0.02%
72
Spot
Percentage
Gần đây
70
$654
$73.20
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
71
$639
$11.11
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
72
$604
$5.13
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
73
$601
$0.410810
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
74
$438
$0.243457
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
75
$423
$0.078143
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
76
$412
$234.08
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
77
$409
$5.05
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
78
$386
$3.13
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
79
$361
$0.000539
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
80
$324
$5.06
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
81
$289
$0.003315
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
82
$259
$0.021674
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
83
$251
$0.142008
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
84
$231
$0.787080
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
85
$222
$5.01
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
86
$215
$0.076342
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
87
$181
$0.249841
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
88
$164
$0.003325
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
89
$159
$0.921957
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
90
$148
$3.07
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
91
*** $136
*** $0.000443
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
92
$117
$233.19
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
93
$93
$0.424151
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
94
$93
$0.985063
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
95
$84
$1.00
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
96
$78
$232.03
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
97
$70
$7.85
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
98
$40
$0.000541
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
99
$40
$1.99
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
100
$39
$8.05
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
101
$38
$0.256431
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
102
$38
$0.154998
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
103
$35
$0.021501
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
104
$35
$0.003487
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
105
$30
$2.33
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
106
$28
$0.136630
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
107
$26
$0.130691
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
108
$20
$9.00
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
109
$12
$0.000341
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8
$0.081019
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
111
$6
$0.143923
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
112
$6
$0.145423
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
113
$2
$163.96
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...