Bitspay

Bitspay

Khối lượng giao dịch (24h)

₫9,963,949,596,092.68

6,841 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Bitspay

Launched in January 2020, Bitspay is a centralized exchange based in Estonia. It is regulated by Estonia under the Anti Money Laundering Counter-Terrorism Financing Act 2019. Its geographical focus is on Australia, New Zealand. and Singapore. Citizens from 30+ countries are permitted to join. In January 2020, it launched in Estonia and aims to become a major licensed cryptocurrency exchange. Bitspay describes itself as a pro-regulation exchange with a focus on trust and security.With mandatory KYC and tiered trading fees, its services are available to individuals, businesses, trusts and Self-Managed Superannuation Funds.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

BTC/ETH

₫1,460,380,123.92

₫32,065,335,177.42₫435,954,025,962.60

₫785,302,119,144

7.88%

Gần đây

2

Bitcoin

BTC/USDT

₫1,458,545,270.42

₫2,245,393,191,156.77₫1,529,552,881,398.79

₫706,269,569,128

7.09%

Gần đây

3

Bitcoin

BTC/USDC

₫1,458,966,350.77

₫578,863,246,791.27₫380,823,366,230.50

₫615,672,129,168

6.18%

Gần đây

4

Ethereum

ETH/USDT

₫78,848,598.04

₫354,533,975,485.89₫262,546,044,958.19

₫610,440,752,697

6.13%

Gần đây

5

Bitcoin Cash

BCH/BNB

₫8,832,091.08

₫393,347,981,953.10₫32,123,861,320.44

₫397,226,582,568

3.99%

Gần đây

6

Bitcoin

BTC/BNB

₫1,457,095,606.00

₫226,081,135,842.51₫435,266,205,936.10

₫358,614,690,148

3.60%

Gần đây

7

Bitcoin SV

BSV/BNB

₫967,553.48

₫207,500,372,063.67₫42,722,368,958.16

₫316,141,135,098

3.17%

Gần đây

8

TRON

TRX/BTC

₫3,424.93

₫842,288,561,190.98₫681,793,855,484.57

₫287,773,829,751

2.89%

Gần đây

9

Ethereum

ETH/BNB

₫78,884,221.89

₫415,141,450,328.91₫72,289,052,284.67

₫279,739,121,501

2.81%

Gần đây

10

Tether USDt

USDT/BNB

₫25,445.95

₫45,601,199,890.84₫384,230,121,911.28

₫240,072,795,999

2.41%

Gần đây

11

BUSD

BUSD/BNB

₫25,445.73

₫101,719,493,109.51₫442,147,930,623.51

₫199,785,828,710

2.01%

Gần đây

12

Ethereum Classic

ETC/BTC

₫527,761.93

₫96,873,225,056.97₫38,405,276,022.99

₫177,186,328,680

1.78%

Gần đây

13

Litecoin

LTC/BTC

₫1,714,777.26

₫39,086,295,991.67₫3,490,047,875.91

₫175,312,658,727

1.76%

Gần đây

14

Ethereum Classic

ETC/USDC

₫526,816.89

₫63,540,959,667.51₫1,134,031,344.47

₫174,697,045,474

1.75%

Gần đây

15

Bitcoin SV

BSV/USDC

₫966,512.37

₫49,152,006,149.96₫2,478,912,280.79

₫174,620,182,866

1.75%

Gần đây

16

Bitcoin SV

BSV/BTC

₫967,546.19

₫29,211,882,417.56₫21,253,373,237.57

₫172,473,382,222

1.73%

Gần đây

17

Bitcoin Cash

BCH/BTC

₫8,842,583.31

₫52,553,260,302.18₫18,599,788,490.64

₫164,307,783,703

1.65%

Gần đây

18

XRP

XRP/BTC

₫11,427.21

₫9,985,286,641.29₫27,801,288,184.13

₫164,304,522,435

1.65%

Gần đây

19

TRON

TRX/BUSD

₫3,418.20

₫53,847,393,398.34₫1,777,182,753.82

₫162,951,648,267

1.64%

Gần đây

20

Litecoin

LTC/BNB

₫1,714,924.80

₫286,317,510,619.19₫2,121,496,266.72

₫159,778,144,045

1.60%

Gần đây

21

TRON

TRX/ETH

₫3,430.20

₫8,137,993,032.32₫27,830,276,806.65

₫158,202,507,429

1.59%

Gần đây

22

BNB

BNB/BUSD

₫13,371,965.02

₫69,753,691,998.87₫37,302,814,514.86

₫157,980,390,507

1.59%

Gần đây

23

Litecoin

LTC/USDT

₫1,714,199.06

₫39,522,978,794.52₫2,343,392,771.72

₫156,811,977,402

1.57%

Gần đây

24

BUSD

BUSD/BTC

₫25,527.33

₫1,653,371,034.04₫15,950,628,493.14

₫155,598,730,818

1.56%

Gần đây

25

Ethereum

ETH/BUSD

₫78,898,066.68

₫233,416,681,775.36₫193,815,926,691.27

₫140,547,107,408

1.41%

Gần đây

26

Tether USDt

USDT/USDC

₫25,437.65

₫1,238,467,770.65₫1,927,217,963.59

₫137,230,136,688

1.38%

Gần đây

27

Bitcoin Cash

BCH/USDT

₫8,828,815.24

₫16,278,926.33₫32,656,337.97

₫137,196,110,185

1.38%

Gần đây

28

Ethereum

ETH/USDC

₫78,883,484.44

₫116,050,804,216.96₫86,635,971,501.25

₫137,030,701,397

1.38%

Gần đây

29

XRP

XRP/ETH

₫11,440.43

₫8,144,511,715.99₫16,158,718,442.54

₫135,790,975,351

1.36%

Gần đây

30

Litecoin

LTC/ETH

₫1,715,994.83

₫50,147,478,352.53₫5,276,628,643.05

₫131,681,038,467

1.32%

Gần đây

31

BUSD

BUSD/ETH

₫25,470.09

₫23,914,048,630.67₫24,858,944,584.15

₫119,968,079,039

1.20%

Gần đây

32

OMG Network

OMG/USDC

₫7,005.03

₫11,584,168,164.07₫11,625,725,405.93

₫119,941,623,102

1.20%

Gần đây

33

XRP

XRP/USDT

₫11,422.17

₫46,909,057,697.44₫20,565,666,716.07

₫119,758,025,715

1.20%

Gần đây

34

Bitcoin Cash

BCH/ETH

₫8,842,974.22

₫85,265,064,843.86₫49,496,926,461.21

₫119,066,457,598

1.20%

Gần đây

35

TRON

TRX/BNB

₫3,418.27

₫339,525,469,237.87₫103,000,939,034.67

₫95,207,430,899

0.96%

Gần đây

36

XRP

XRP/BNB

₫11,432.85

₫38,985,293,147.68₫367,322,774,758.32

₫95,161,602,426

0.96%

Gần đây

37

USDC

USDC/BNB

₫25,438.09

₫37,265,827,467.56₫459,588,833,898.48

₫94,887,200,177

0.95%

Gần đây

38

Ethereum Classic

ETC/USDT

₫526,030.85

₫9,719,488,847.51₫6,804,419,696.44

₫83,561,750,009

0.84%

Gần đây

39

TrueUSD

TUSD/BNB

₫25,407.27

₫51,132,215,213.69₫435,882,115,456.89

₫78,901,473,013

0.79%

Gần đây

40

OMG Network

OMG/BUSD

₫7,005.28

₫18,840,894,075.46₫14,011,789,696.54

₫75,427,101,659

0.76%

Gần đây

41

Bitcoin Cash

BCH/USDC

₫8,832,721.22

₫728,735,956,282.66₫586,123,943,768.75

₫75,263,448,006

0.76%

Gần đây

42

Ethereum Classic

ETC/BUSD

₫526,812.25

₫35,727,928,591.53₫156,049,914.40

₫71,858,923,535

0.72%

Gần đây

43

OMG Network

OMG/BTC

₫7,005.32

₫12,836,641,386.75₫1,319,343,617.85

₫71,235,147,470

0.72%

Gần đây

44

TRON

TRX/USDT

₫3,416.55

₫45,768,921,731.56₫35,254,363,518.43

₫67,882,561,177

0.68%

Gần đây

45

OMG Network

OMG/BNB

₫7,002.50

₫197,322,493,966.42₫10,052,219,062.62

₫63,892,722,065

0.64%

Gần đây

46

XRP

XRP/BUSD

₫11,426.46

₫106,409,235,335.73₫19,978,570,138.41

₫61,616,525,318

0.62%

Gần đây

47

Litecoin

LTC/USDC

₫1,711,695.91

₫34,159,532,294.34₫9,510,365,195.77

₫60,659,184,719

0.61%

Gần đây

48

TRON

TRX/USDC

₫3,418.23

₫33,650,278,627.03₫2,193,065,055.64

₫60,440,908,066

0.61%

Gần đây

49

BNB

BNB/BTC

₫13,375,683.28

₫174,028,179,712.05₫117,468,186,131.86

₫56,999,907,750

0.57%

Gần đây

50

OMG Network

OMG/ETH

₫7,011.20

₫12,337,869,403.59₫11,538,219,513.73

₫54,602,928,644

0.55%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.