BIT

BIT

Khối lượng giao dịch (24h)

₫4,352,614,865,462.16

3,418 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về BIT

BIT is a full-featured cryptocurrency exchange that is designed for use by professionals. It provides services such as the execution of trading strategies, price discovery, and liquidity provision. BIT is always working to encourage the creation of innovative new financial products, improve the trading tools available to users, and offer a wide variety of tokens. Trade with confidence knowing that the platform is built with institutional-grade security and risk management measures in place.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫75,001,098.55

₫4,357,741,555.79₫4,241,917,670.25

₫1,524,440,849,233

36.12%

Gần đây

2

Ethereum

₫74,986,259.33

₫15,460,670,654.53₫15,396,015,001.16

₫480,235,544,917

11.38%

Gần đây

3

Bitcoin

₫1,272,866,789.34

₫14,680,678,777.11₫12,053,348,755.53

₫238,041,895,257

5.64%

Gần đây

4

Solana

₫2,538,254.59

₫8,903,848,712.50₫8,908,927,817.43

₫183,228,738,621

4.34%

Gần đây

5

Bitcoin Cash

₫6,587,240.06

₫21,703,761,181.64₫21,703,222,124.69

₫167,096,553,040

3.96%

Gần đây

6

Worldcoin

₫222,351.69

₫60,450,092.21₫265,891,180.48

₫151,770,973,407

3.60%

Gần đây

7

Uniswap

₫264,273.18

₫4,363,927,047.73₫3,491,141,638.18

₫122,854,746,914

2.91%

Gần đây

8

Render

₫185,760.02

₫273,971,634.60₫104,857,940.37

₫96,055,412,462

2.28%

Gần đây

9

SushiSwap

₫39,992.11

₫719,571,184.99₫719,571,184.99

₫94,253,456,926

2.23%

Gần đây

10

Maker

₫50,119,501.29

₫47,624,984.66₫36,976,511.14

₫60,392,316,447

1.43%

Gần đây

11

XRP

₫13,419.41

₫3,359,784,894.36₫3,351,480,383.94

₫60,029,384,593

1.42%

Gần đây

12

Litecoin

₫1,724,859.93

₫690,105,856.68₫690,105,856.68

₫57,932,072,486

1.37%

Gần đây

13

BNB

₫9,476,873.25

₫68,040,006.39₫68,513,954.61

₫55,689,996,235

1.32%

Gần đây

14

Filecoin

₫204,617.67

₫30,226,610.08₫32,657,765.13

₫52,422,936,599

1.24%

Gần đây

15

Pepe

₫0.03228

-₫2,607,043.91

₫47,528,883,863

1.13%

Gần đây

16

Compound

₫1,708,350.55

₫15,476,873.52₫15,575,920.05

₫43,206,617,257

1.02%

Gần đây

17

TRON

₫3,388.12

₫98,813,910.56₫177,008,536.80

₫42,157,470,364

1.00%

Gần đây

18

SingularityNET

₫18,833.01

₫369,543,824.28₫369,543,824.28

₫40,318,996,045

0.96%

Gần đây

19

Curve DAO Token

₫14,957.00

₫157,197,349.26₫157,197,349.26

₫39,069,192,880

0.93%

Gần đây

20

Bone ShibaSwap

₫14,678.56

₫4,407,050.85₫4,407,050.85

₫35,588,505,214

0.84%

Gần đây

21

Avalanche

₫910,233.22

₫819,124,338.04₫819,124,338.04

₫32,899,830,740

0.78%

Gần đây

22

FLOKI

₫0.8816

₫2,789,867.54₫5,770,203.90

₫32,685,054,464

0.77%

Gần đây

23

Galxe

₫82,546.87

₫12,283,102.27₫12,263,565.25

₫30,701,010,195

0.73%

Gần đây

24

NEAR Protocol

₫90,924.76

₫228,147,225.92₫150,314,968.57

₫29,258,427,118

0.69%

Gần đây

25

dYdX (ethDYDX)

₫85,947.31

₫18,359,630.90₫24,482,374.33

₫27,960,806,228

0.66%

Gần đây

26

Chainlink

₫461,276.83

₫2,722,367,946.47₫2,722,367,946.47

₫27,541,112,712

0.65%

Gần đây

27

Cardano

₫14,496.22

₫28,147,593.79₫27,648,687.55

₫27,521,598,235

0.65%

Gần đây

28

RSS3

₫5,901.49

₫33,983,121.19₫32,981,885.38

₫24,809,104,499

0.59%

Gần đây

29

Mask Network

₫110,662.08

₫39,362,084.39₫39,804,355.00

₫22,358,739,173

0.53%

Gần đây

30

Basic Attention Token

₫6,362.27

₫8,582,272.65₫8,582,272.65

₫20,850,115,657

0.49%

Gần đây

31

Stellar

₫2,868.20

₫123,366,906.49₫126,546,288.28

₫18,395,980,263

0.44%

Gần đây

32

Polygon

₫24,049.48

₫30,976,168.02₫20,825,063.80

₫15,782,773,679

0.37%

Gần đây

33

Tranchess

₫5,322.43

₫4,174,219.97₫10,005,992.49

₫15,505,388,358

0.37%

Gần đây

34

Toncoin

₫52,103.09

₫200,351,492.86₫100,682,773.45

₫14,151,074,796

0.34%

Gần đây

35

Bitget Token

₫24,537.36

₫1,223,247,200.06₫902,741,463.62

₫13,993,364,305

0.33%

Gần đây

36

Doge Killer

₫7,342,975.12

₫4,922,500.47₫24,788,830.73

₫13,183,806,941

0.31%

Gần đây

37

ConstitutionDAO

₫725.77

₫71,880,098.68₫76,126,507.54

₫13,169,278,042

0.31%

Gần đây

38

Polkadot

₫191,459.45

₫43,194,346.52₫43,200,089.43

₫12,826,044,460

0.30%

Gần đây

39

Sommelier

₫5,150.19

--

₫12,557,124,951

0.30%

Gần đây

40

Fantom

₫10,299.88

₫6,769,241.23₫6,824,844.97

₫12,144,076,200

0.29%

Gần đây

41

Decentraland

₫12,367.25

₫56,582,414.43₫46,701,180.74

₫10,794,054,837

0.26%

Gần đây

42

yearn.finance

₫207,924,718.28

--

₫10,495,519,883

0.25%

Gần đây

43

Gala

₫741.69

₫56,910,509.43₫77,238,925.87

₫10,189,203,287

0.24%

Gần đây

44

OMG Network

₫18,973.46

₫51,563,457.91₫79,972,642.35

₫10,178,613,805

0.24%

Gần đây

45

Tether EURt

₫26,612.12

₫102,022,046.82₫12,200,025.44

₫9,657,429,012

0.23%

Gần đây

46

Terra

₫16,164.40

--

₫8,778,399,938

0.21%

Gần đây

47

RACA

₫4.0165

₫7,390,375.54₫12,055,144.87

₫8,079,841,548

0.19%

Gần đây

48

Volt Inu

₫0.009856

--

₫7,534,555,634

0.18%

Gần đây

49

Chiliz

₫3,171.28

₫37,941,943.09₫38,008,513.46

₫7,172,333,996

0.17%

Gần đây

50

The Graph

₫7,074.39

₫12,304,237.43₫12,282,875.91

₫7,079,045,045

0.17%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.