Các loại tiền điện tử:  11,164Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,585,641,123,243Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,102,632,183Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.3% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  36 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,164Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,585,641,123,243Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,102,632,183Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.3% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  36 Gwei
VLO

VELO TokenVLO

Xếp hạng -
Token
Trên 372 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

VLO Dữ liệu về giá theo thời gian thực

VELO aims to implements a simple rule-based inverse and elastic supply curve that expands and contracts token supply, enables direct interaction with velocity.