STRK

Strike giá 
STRK

₫282,313.07  

4.20% (1n)

biểu đồ Strike sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Strike
Vốn hóa thị trường
 

4.13%

₫1,347,195,633,150
#609
Khối lượng (24 giờ)
 

47.24%

₫60,164,721,973
#816
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
4.47%
Lượng cung lưu hành
 
4,771,992 STRK
72.96%
Tổng cung
 
6,540,888 STRK
Nguồn cung tối đa
 
6,540,888 STRK
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,846,578,179,983
công cụ chuyển đổi STRK sang VND
STRK
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫262,697.49
Cao
₫307,857.49
Cao nhất mọi thời đại
Apr 12, 2021 (3 years ago)
₫2,2...66.89
-87.34%
Thấp nhất mọi thời đại
Dec 30, 2022 (a year ago)
₫207,763.30
+35.88%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi31,432x
1054th / 9.7K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Strike community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Strike markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Strike%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Strike

What Is Strike (STRK)?

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

When a user deposits tokens to a Strike market, they receive sTokens in return. These sTokens represent the individual’s stake in the pool and can be used to redeem the underlying cryptocurrency initially deposited into the pool at any time. For example, by depositing ETH into a pool, you will receive sETH in return. Over time, the exchange rate of these sTokens to the underlying asset increases, which means you can redeem them for more of the underlying asset than you initially put in — this is how the interest is distributed.

On the flip side, borrowers can take a secured loan from any Strike pool by depositing collateral. The maximum loan-to-value (LTV) ratio varies based on the collateral asset, but currently ranges from 50 to 80%. The interest rate paid varies by borrowed asset and borrowers can face automatic liquidation if their collateral falls below a specific maintenance threshold.

Who Are the Founders of Strike?

What Makes Strike Unique?

How Many Strike (STRK) Coins Are There in Circulation?

How is Strike Finance Secured?