Các loại tiền điện tử:  21,111Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $914,215,604,565.215Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,593,138,357.07Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.2% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  10 Gwei
OSC

Oasis CityOSC

Xếp hạng -
Token
On 157 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

OSC Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Oasis City describes itself as a VR platform that will offer users a chance to participate in an international blockchain-based ecosystem.