Các loại tiền điện tử:  11,109Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,580,327,831,852Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,795,217,500Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  38 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,109Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,580,327,831,852Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,795,217,500Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  38 Gwei
OSC

Oasis CityOSC

Xếp hạng -
Token
Trên 107 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

OSC Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Oasis City describes itself as a VR platform that will offer users a chance to participate in an international blockchain-based ecosystem.