Các loại tiền điện tử:  22,375Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,076,227,500,339.99Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $49,739,499,524Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.5% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  17 Gwei
MORA

MelioraMORA

Xếp hạng -
Token
On 5,275 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

MORA Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Meliora is a cross-chain atomic swap platform that provides from wallet to wallet, trust-less, permission-less and secure swaps.