Top các token Atomic Swaps hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Atomic Swaps. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

567

0.78%2.71%7.21%

₫1.59T₫1,585,820,776,671

₫94,450,692,345

8,097,345 KMD

135,953,876 KMD

komodo-7d-price-graph

698

0.18%1.33%11.01%

₫1T₫1,002,742,790,376

₫1,792,341,810

21,780 ZANO

12,185,041 ZANO

zano-7d-price-graph

924

0.57%1.47%1.46%

₫446.65B₫446,652,106,171

₫4,833,380,473

194,335,965 XEP

17,958,563,062 XEP

electra-protocol-7d-price-graph

8597

0.17%0.59%11.70%

₫7.13B₫7,127,094,604

--

142,215,728 TAU

lamden-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hiển thị 1 - 6 trong số 6
Hiển thị hàng
100