Top Atomic Swaps Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

161

4.50%6.88%

$368,387,068

$76,505,397

26,089,100 KMD

125,623,649 KMD

1521-price-graph

758

10.42%20.10%

$26,054,461

$226,345

92,331 ZANO

10,628,140 ZANO

4691-price-graph

924

39.35%6.39%

$15,806,359

$103,257

929,038 TAU

142,215,728 TAU

2337-price-graph

3247

6.40%24.93%
--

$122,411

270,545 MORA

0 MORA

9031-price-graph

3642

3.42%16.74%
--

$18,574

7,751,372 XEP

0 XEP

8216-price-graph

4076

11.25%20.41%
--

$1,314

31,355,420 ECA

--
1711-price-graph

Hiển thị 1 - 6 trong số 6

Hiển thị hàng

100