Các loại tiền điện tử:  11,055Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,397,769,570,528Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,114,370,062Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.2% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,055Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,397,769,570,528Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,114,370,062Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.2% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
JCT

Japan Content TokenJCT

Xếp hạng -
Token
Trên 1,343 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

JCT Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Japan Content Token describes itself as a combined platform for the issuance and re-sale/auction of ownership certification. The project also seeks to help brands introduce loyalty programsm, with the JCT token functioning as loyalty points.