Top các token Data Provenance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Data Provenance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

30

5.96%18.69%

₫161.48T₫161,480,419,057,578

₫8,488,485,178,681

3,380,854,628 VET

64,315,576,989 VET

vechain-7d-price-graph

686

6.88%19.23%

₫936.01B₫936,010,097,077

₫177,567,318,510

9,376,877 VIDT

49,428,303 VIDT

vidt-datalink-7d-price-graph

787

12.87%25.37%

₫659.51B₫659,509,387,120

₫8,627,381,456

7,439,767 TONE

568,723,686 TONE

te-food-7d-price-graph

880

8.25%13.91%

₫512.60B₫512,598,231,091

₫693,457,490

419,670 MFG

310,216,351 MFG

smart-mfg-7d-price-graph

983

4.32%0.41%

₫377.81B₫377,811,014,192

10,130,226 FCT

factom-7d-price-graph

1294

10.42%15.35%

₫143.19B₫143,189,266,480

₫5,860,896,288

312,119,322 CV

7,625,478,192 CV

carvertical-7d-price-graph

1839

1.57%13.95%

₫25.96B₫25,959,097,318

₫27,446,195

74,010 PTOY

70,000,000 PTOY

patientory-7d-price-graph

2073

4.75%3.01%

₫11.93B₫11,929,034,011

₫1,101,914,401

46,186,238 ZPT

500,000,000 ZPT

zeepin-7d-price-graph

2251

33.74%56.89%

₫6.09B₫6,092,367,437

₫113,458,644

2,322,097 AT

124,689,207 AT

artfinity-7d-price-graph

2721

47.52%30.41%

₫125.91M₫125,909,571

₫983,397,334

156,206,924 ARNX

20,000,000 ARNX

aeron-7d-price-graph
TierionTNT$0.12
LOCIcoinLOCI$0.00
Japan Content TokenJCT$0.00
All.Art protocolAART$0.00

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100