Top các token Data Provenance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Data Provenance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

34

₫811.80
1.19%2.17%27.13%

₫65.74T₫65,743,908,261,156

₫1,604,634,964,557

1,976,630,719 VET

80,985,041,177 VET

vechain-7d-price-graph

180

₫17,579.45
0.31%0.71%3.82%

₫7.15T₫7,153,513,303,411

₫50,059,570,061

2,847,619 TRAC

406,924,832 TRAC

origintrail-7d-price-graph

1798

₫8.70
0.11%2.64%10.72%

₫20.8B₫20,799,623,620

₫2,521,043,171

289,624,423 AART

2,389,518,379 AART

all-art-protocol-7d-price-graph

1948

₫19.85
0.00%16.69%62.10%

₫12.04B₫12,043,097,097

₫9,220,213

464,593 TONE

606,833,706 TONE

te-food-7d-price-graph

2546

₫0.05502
0.07%18.44%25.11%

₫1.1M₫1,100,459

₫3,863,722

70,220,171 ARNX

20,000,000 ARNX

aeron-7d-price-graph

2566

₫1,926.97
0.74%3.33%4.55%

₫600.65B₫600,654,938,882

₫467,530,389,168

242,624,595 MASA

311,709,494 MASA

masa-network-7d-price-graph

4711

₫4.67
0.27%4.06%8.52%--

₫427,447,994

91,545,836 ZPT

--zeepin-7d-price-graph

7689

₫13.25
0.30%5.02%13.58%

₫5.11B₫5,108,419,819

₫471,497

35,574 MFG

385,428,426 MFG

smart-mfg-7d-price-graph

8514

₫180.05
0.33%2.87%12.13%

₫12.6B₫12,603,805,902

--

70,000,000 PTOY

patientory-7d-price-graph
--------------------
TierionTNT$--
carVerticalCV$--
LOCIcoinLOCI$--
Japan Content TokenJCT$--
ArtfinityAT$--
Hiển thị 1 - 15 trong số 15
Hiển thị hàng
100