Top các token Data Provenance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

16

2.95%12.55%

$13,548,568,675

$1,812,342,517

8,603,259,684 VET

64,315,576,989 VET

3077-price-graph

539

36.57%28.55%

$63,680,154

$1,455,834

12,984,820 TONE

567,973,686 TONE

2578-price-graph

553

3.37%4.80%

$60,720,185

$56,289

397,211 TNT

428,481,269 TNT

1923-price-graph

754

8.79%21.95%

$27,907,342

$81,699

28,622 FCT

9,776,916 FCT

1087-price-graph

1008

2.27%4.87%

$12,936,643

$277,267

163,434,636 CV

7,625,478,192 CV

2450-price-graph

1551

6.41%4.76%

$2,304,967

$54,161

1,644,834 PTOY

70,000,000 PTOY

1708-price-graph

1633

7.91%22.92%

$1,824,434

--

293,150,782 JCT

3828-price-graph

1740

34.12%55.71%

$1,209,621

$1,052,367

434,998,672 ZPT

500,000,000 ZPT

2481-price-graph

1866

110.36%24.49%

$760,556

$1,247

204,465 AT

124,689,207 AT

3944-price-graph

1945

25.55%30.27%

$534,225

$199,980

7,486,748 ARNX

20,000,000 ARNX

2153-price-graph
LOCIcoinLOCI$0.00

Hiển thị 1 - 11 trong số 11

Hiển thị hàng

100