AA

A3S Protocol giá 
AA

₫13,287.66  

1.35% (1n)

Please note that A3S Protocol has migrated to new contract address.

biểu đồ A3S Protocol sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về A3S Protocol
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫15,996,601,154
#3016
Khối lượng (24 giờ)
 

9.27%

₫6,942,132,197
#1810
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
43.40%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
1,203,869 AA
0.12%
Tổng cung
 
99,928,869 AA
Nguồn cung tối đa
 
1,000,000,000 AA
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫13,287,660,437,336
công cụ chuyển đổi AA sang VND
AA
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫12,521.06
Cao
₫13,516.03
Cao nhất mọi thời đại
Dec 22, 2023 (2 months ago)
₫50,346.30
-73.61%
Thấp nhất mọi thời đại
Jun 02, 2023 (9 months ago)
₫3,508.01
+278.78%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi401x
7116th / 8.9K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token

Please note that A3S Protocol has migrated to new contract address.

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

A3S Protocol community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

A3S Protocol markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về A3S Protocol%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về A3S Protocol

A3S Protocol is a multi-chain protocol to realize Interaction Abstraction, enabling every users to experience the advanced functions of smart contract in a simpler way. It changes functional smart contracts into A3S smart NFTs, thereby users can freely trade or collect the smart NFTs to get the corresponding functions and realize some complex on chain interactions. A3S Protocol in the first stage build up the architecture of transferable addresses that equips contract addresses with liquidity and integrability.   Steps by steps, We aim to taking ‘Account Abstraction’ further to the next era of ‘Interaction Abstraction’.