Top các token Store of Value hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Bài viết này sẽ liệt kê kho tài sản tiền điện tử giá trị hàng đầu. Chúng được liệt kê theo vốn hóa thị trường từ giá trị lớn nhất và sau đó theo thứ tự giảm dần.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.41%
11.84%

$946,772,421,010

$66,204,016,832

$1,308,309

18,709,912 BTC

1-price-graph

6

0.00%
0.01%

$57,762,495,723

$183,094,359,859

$183,073,431,246

57,755,893,177 USDT

825-price-graph

10

1.90%
6.63%

$24,625,437,682

$6,981,345,398

$5,312,027

18,737,219 BCH

1831-price-graph

26

0.01%
0.01%

$7,799,575,839

$10,678,920,814

$10,677,890,786

7,798,823,536 BUSD

4687-price-graph

31

4.37%
0.86%

$6,331,689,369

$549,691,258

$33,301,915

383,592,381 LUNA

4172-price-graph

33

0.95%
20.54%

$6,149,700,525

$1,943,668,350

$5,920,606

18,732,595 BSV

3602-price-graph

39

6.03%
1.52%

$5,105,938,567

994,654 MKR

1518-price-graph

57

0.47%
0.02%

$2,637,136,667

$43,384,933

$212,637

12,925,084 DCR

1168-price-graph

94

0.12%
0.42%

$1,160,787,669

$108,378,904

$108,548,087

1,162,599,701 PAX

3330-price-graph

96

0.11%
0.14%

$1,123,740,344

$191,053,824

$191,356,952

1,125,523,285 TUSD

2563-price-graph
Reserve RightsRSR$0.08
ThoreCoinTHR$9808.19
sUSDSUSD$1.02
Gemini DollarGUSD$1.00
PIVXPIVX$1.59
Digix Gold TokenDGX$66.12
Bitcoin PlusXBC$28.08
bitCNYBITCNY$0.15
42-coin42$101167.55
CryptoFrancXCHF$1.13
Stably USDUSDS$1.01
CryptonCRP$0.16
SpeedCashSCS$0.02
1irstGold1GOLD$60.27
Diamond Platform TokenDPT$3.00
Karatgold CoinKBC$0.00
Infinity ProtocolINFINITY$0.01
bitUSDBITUSD$0.82
bitBTCBITBTC$1690.50
Single Collateral DAI SAI$1.29
ConstantCONST$99.50

Hiển thị 1 - 31 trong số 31

Hiển thị hàng

100