Các loại tiền điện tử:  22,421Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,075,194,218,438.87Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,865,847,628Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.9% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  29 Gwei

Top các token Polygon Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polygon Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1799

2.46%8.26%11.72%

₫7.56B₫7,564,235,182

₫29,468,092

769,020 $ANRX

197,401,604 $ANRX

anrkey-x-7d-price-graph

1802

1.05%0.33%4.91%

₫7.44B₫7,443,761,123

₫15,016,261

134,089 APY

66,469,950 APY

apy-finance-7d-price-graph

1816

0.68%0.58%1.89%

₫7.25B₫7,251,561,852

₫697,561

55 VNLA

567,165 VNLA

vanilla-network-7d-price-graph

1840

0.24%2.83%40.70%

₫6.76B₫6,763,494,716

₫335,921,217

1,636,559 OIN

32,950,759 OIN

oin-finance-7d-price-graph

1885

0.16%2.55%5.18%

₫5.57B₫5,568,033,020

₫1,254,382,072

3,669,010 IDEA

16,286,241 IDEA

ideaology-7d-price-graph

1906

0.23%0.48%8.65%

₫5.30B₫5,297,422,292

₫3,106,469,022

507,378,557 TIDAL

865,226,229 TIDAL

tidal-finance-7d-price-graph

1916

0.45%5.20%9.56%

₫5.11B₫5,113,041,364

₫2,261,622,075

3,963,016 ORARE

8,959,527 ORARE

onerare-7d-price-graph

1922

1.04%2.96%10.91%

₫5.05B₫5,047,026,207

₫1,052,739,722

19,698,916 NIOX

94,440,196 NIOX

autonio-7d-price-graph

2019

0.19%3.58%14.76%

₫3.48B₫3,480,746,266

₫413,175,153

18,441,940 DINO

155,361,987 DINO

dinoswap-7d-price-graph

2132

0.69%4.34%9.36%

₫2.10B₫2,096,682,001

₫2,389,022,354

8,820,126 KNIGHT

7,740,823 KNIGHT

forest-knight-7d-price-graph
Gains NetworkGNS$6.18
StepWatchSWP$0.00
Animal ConcertsANML$0.00
WiseAvaxWISE$0.13
ISLAMICOINISLAMI$0.00
Bullieverse$BULL$0.00
RealmREALM$0.01
Faith TribeFTRB$0.01
SX NetworkSX$0.14
Stader MaticXMATICX$1.25
VEROXVRX$56.38
GeniuXIUX$0.05
GemieGEM$0.02
Atlas DEXATS$0.01
Alpaca CityALPA$0.02
EDDASwapEDDA$79.32
DAO InvestVEST$0.00
Chain GamesCHAIN$0.03
Elk FinanceELK$0.15
ArtmetaMART$0.02
RadioShackRADIO$0.00
Rebel BotsRBLS$0.10
Trace Network LabsTRACE$0.03
MemecoinMEM$0.02
PegaxyPGX$0.00
Croatian FF Fan TokenVATRENI$0.53
Gains FarmGFARM2$6161.99
SpintopSPIN$0.01
Torah NetworkVP$7.21
Crypto RaidersRAIDER$0.10
DDAO HuntersDDAO$0.13
CargoXCXO$0.18
dForce USDUSX$0.99
TryHardsTRY$0.00
AllbridgeABR$0.20
VigorusVIS$0.00
SpiceUSDUSDS$0.20
Wolf Works DAOWLD$0.01
FoodChain GlobalFOOD$0.11
HanzoHANZO$0.00
StarterSTART$0.14
PolylauncherANGEL$0.01
EcowattEWT$0.02
ScaleswapSCA$0.02
UMIUMI$0.01
Endless BattlefieldEB$0.00
ZelaaNFTNFTZ$0.00
Energy8E8$0.00
FitmintFITT$0.00
BTU ProtocolBTU$0.24
xDollarXDO$0.00
Paw V2PAW$0.00
CuboCUBO$0.00
mStable USDMUSD$0.99
JustLiquidityJUL$45.31
Bonded FinanceBOND$0.02
BoringDAOBOR$24.10
Benchmark ProtocolMARK$1.06
Decentral Games [Old]DG$318.24
B21 InvestB21$0.00
StakeHound Staked EtherSTETH$973.81
Bitberry TokenBBR$0.21
MeroeChainMRC$0.00
KrillKRILL$0.02
ShibaMaskSHBMA$0.00
AutoMatic NetworkAUMI$0.00
dHEDGE Stablecoin YieldDUSD$0.00
ETHBTC 2x Long (Polygon)MRATIOMOON$79.93
VESQVSQ$6.85
Oort DigitalOORT$0.00
mKittyMKITTY$0.05
mCatMCAT$0.08
SMOKE TokenSMOKE$0.05
IDOL$IDOL$0.00
CHRONOFiCFC$0.00
MetavorzMETA$0.00
Malt Stablecoin V2MALT$0.00
Inflation Adjusted USDSIUSDS$0.40
ZephyrDAOZEPH$0.00
Chickey ChikCHIKY$0.00
Intelligent MonstersIMON$0.00
UnoFarmUNF$0.00

Hiển thị 101 - 192 trong số 192

Hiển thị hàng

100