ASTRAFER

Astrafer giá 
ASTRAFER

₫8,729.69  

8.99% (1n)

biểu đồ Astrafer sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Astrafer
Vốn hóa thị trường
 

8.99%

₫1,365,472,123,053
#604
Khối lượng (24 giờ)
 

1293.45%

₫75,703,913
#5256
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.01%
Lượng cung lưu hành
 
156,417,090 ASTRAFER
17.61%
Tổng cung
 
888,077,888 ASTRAFER
Nguồn cung tối đa
 
888,077,888 ASTRAFER
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫7,752,641,345,846
công cụ chuyển đổi ASTRAFER sang VND
ASTRAFER
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫7,465.79
Cao
₫9,592.81
Cao nhất mọi thời đại
Sep 16, 2022 (2 years ago)
₫102,654.97
-91.5%
Thấp nhất mọi thời đại
Aug 17, 2022 (2 years ago)
 
Không Có Dữ Liệu
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi13,189x
1846th / 9.7K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Astrafer community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Astrafer markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Astrafer%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Astrafer

Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe.. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!