Top các token Art hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Art. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

41

1.91%4.69%31.47%

₫60.24T₫60,244,454,887,563

₫5,969,029,658,274

37,466,796 RNDR

378,146,336 RNDR

render-7d-price-graph

141

0.48%0.20%1.17%

₫10.96T₫10,958,779,611,547

₫941,790,137,843

85,089,015,438,713 NFT

990,105,682,877,398 NFT

apenft-7d-price-graph

194

2.47%12.63%75.69%

₫6.94T₫6,943,265,606,060

₫5,660,243,474,341

59,007,226 RLC

72,382,548 RLC

rlc-7d-price-graph

1405

3.03%0.83%19.81%

₫57.89B₫57,892,597,482

₫2,673,490,961

75,748,621 AART

1,640,283,998 AART

all-art-protocol-7d-price-graph

1553

0.17%6.26%8.24%

₫31.08B₫31,076,975,568

₫20,261,255

20,817,021,710,302 SPORE

31,929,417,855,934,012 SPORE

spore-7d-price-graph

1984

0.61%0.61%13.96%

₫4.59B₫4,585,815,801

₫176,868,341

61,102,245 RUSH

1,584,249,827 RUSH

rush-coin-7d-price-graph

2150

0.17%0.88%9.00%

₫1.37B₫1,368,236,047

₫341,762

13,401 JADE

53,652,398 JADE

jade-currency-7d-price-graph

2202

0.23%6.53%12.66%

₫876.95M₫876,950,799

₫754,071,410

9,788,218 PRARE

11,383,253 PRARE

polkarare-7d-price-graph

2579

0.20%15.60%17.75%

₫4.66B₫4,657,880,549

₫26,627,234,178

294,785,933 SOLAV

51,566,665 SOLAV

solav-token-7d-price-graph

2603

7.84%17.83%17.59%

₫241.21B₫241,206,131,728

₫24,790,049,326

102,775,370 MPIX

1,000,000,000 MPIX

megapix-7d-price-graph
Talis ProtocolTALIS$0.03
STREETHSTREETH$0.00
Glint CoinGLINT$0.09
MaecenasART$--
ArtfinityAT$--
UREEQAURQA$--
AlgoPainterALGOP$--
McPepe'sPEPES$--
Fake Market CapCAP$--
Hiển thị 1 - 19 trong số 19
Hiển thị hàng
100