Top các token Art hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Art. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

135

1.52%17.46%

₫5.17T₫5,173,957,900,098

₫291,205,766,719

14,284,556 RNDR

253,798,860 RNDR

render-token-7d-price-graph

136

0.60%7.47%

₫5.17T₫5,168,888,402,172

₫2,089,637,819,824

112,015,965,037,067 NFT

277,080,562,500,000 NFT

apenft-7d-price-graph

1522

6.86%2.51%

₫23.85B₫23,852,768,440

₫35,272,227

40,961 URQA

27,700,089 URQA

ureeqa-7d-price-graph

1726

9.12%8.04%

₫12.96B₫12,962,168,260

₫16,761,071

45,589,846,000,003 SPORE

35,256,891,513,279,596 SPORE

spore-7d-price-graph

2143

3.25%0.25%

₫3.60B₫3,598,780,393

₫1,452,345,280

21,652,282 JADE

53,652,398 JADE

jade-currency-7d-price-graph

2284

16.18%14.54%

₫2.31B₫2,312,421,158

₫954,934

28,444 ART

68,879,107 ART

maecenas-7d-price-graph

2319

0.71%10.07%

₫1.96B₫1,964,323,349

₫885,559,924

5,131,819 PRARE

11,383,253 PRARE

polkarare-7d-price-graph

2998

1.04%3.57%
--

₫42,846,048,446

249,661,203 RUSH

0 RUSH

rush-coin-7d-price-graph

4118

0.86%5.19%
--

₫1,840,996,484

15,744,753 AART

0 AART

all-art-protocol-7d-price-graph

6525

9.04%13.29%
--

₫26,553,908

64,880 STREETH

--
streeth-7d-price-graph
ArtfinityAT$0.00
AlgoPainterALGOP$0.02

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100