Các loại tiền điện tử:  21,110Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $910,830,830,858.019Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,734,890,371.15Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.2% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  14 Gwei
YFLUSD

YF Link USDYFLUSD

Xếp hạng -
Token
On 30 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

YFLUSD Dữ liệu về giá theo thời gian thực

What is YFLUSD?

YF Link's agorithmic stablecoin dynamically adjusts the money supply to meet changes in money demand.

How does YFLUSD supply get adjusted?

When demand is rising, the blockchain will create more stablecoin. The expanded supply is designed to bring the price down. When demand is falling, the blockchain will buy back stablecoin. The contracted supply is designed to restore the price. Algorithmic stablecoins are designed to expand and contract supply similarly to the way central banks buy and sell fiscal debt to stabilize purchasing power. For this reason, we refer to Basis as having an algorithmic central bank.