YoBit

YoBit

Khối lượng(24 giờ)

₫1,180,964,607,459.12

2,172 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

SaluS

₫116,703.34

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

2

Zcash

₫1,716,973.34

₫3,115,468.04₫6,533,896.40

₫476,881,477,057

40.38%

151

Gần đây

3

Dash

₫1,265,616.39

₫7,800,114.63₫6,696,816.65

₫541,032,726,345

45.81%

34

Gần đây

4

Lina Network

₫229.48

₫2,397,611.61-

₫219,368,022

0.02%

3

Gần đây

5

Ethereum Classic

₫897,141.32

₫84,597,268.70₫19,654,737.71

₫65,008,991,240

5.50%

216

Gần đây

6

Lina Network

₫195.72

--

₫128,682,170

0.01%

5

Gần đây

7

iEthereum

₫1,660.64

₫27,242,113.96-

₫39,788,026

0.00%

58

Gần đây

8

XRP

₫8,796.52

₫7,597,780.53₫17,011,260.80

₫30,925,464

0.00%

196

Gần đây

9

Litecoin

₫1,439,083.90

₫47,513,663.85₫61,112,824.73

₫97,360,827,799

8.24%

229

Gần đây

10

Dogecoin

₫1,631.00

₫43,106,583.19₫34,430,635.72

₫46,996,103

0.00%

165

Gần đây

11

Eurocoin

₫48.93

--

₫123,448

0.00%

7

Gần đây

12

Rubycoin

₫1,886.52

--

₫109,068

0.00%

1

Gần đây

13

FuzzBalls

₫97.86

--

₫0.00

0.00%

7

Gần đây

14

Waves

₫142,984.16

₫3,466,835.73₫66,141,348.80

₫34,444,400

0.00%

220

Gần đây

15

LanaCoin

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

16

XRP

₫8,781.33

--

₫24,777,409

0.00%

41

Gần đây

17

Californium

₫38.06

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

18

Yobit Token

₫24,298,542.88

₫2,979,240.86₫21,302,632.38

₫15,413,964

0.00%

193

Gần đây

19

Universal Currency

₫38.06

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

20

ARbit

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

21

iEthereum

₫1,522.26

₫3,647,764.31-

₫12,622,558

0.00%

44

Gần đây

22

ParkByte

₫48.93

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

23

Bata

₫8,133.24

--

₫0.00

0.00%

8

Gần đây

24

Synergy

₫282.71

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

25

Ratecoin

₫5.44

₫6,298,836.84-

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

26

TRON

₫1,671.82

-₫12,758,274.43

₫3,111,054

0.00%

4

Gần đây

27

DMarket

₫103.30

--

₫7,717,118

0.00%

7

Gần đây

28

Axiom

₫32.62

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

29

Rimbit

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

30

Dogecoin

₫1,640.29

-₫3,681,711.12

₫12,075,272

0.00%

19

Gần đây

31

TransferCoin

₫5,034.35

-₫6,790,416.99

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

32

Litecoin

₫1,475,204.64

--

₫18,556,287

0.00%

29

Gần đây

33

VectorAI

₫5.44

₫4,923,585.66-

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

34

ROOBEE

₫21.75

₫9,491,675.36₫8,267,118.67

₫1,000,379

0.00%

17

Gần đây

35

EOS

*** ₫20,469.02

₫2,477,069.83₫4,922,782.18

*** ₫1,708,370

0.00%

1

Gần đây

36

Rubies

₫260.96

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

37

Bitvolt

₫5.44

--

₫2,261,527

0.00%

0

Gần đây

38

Acoin

₫179.41

--

₫543,470

0.00%

6

Gần đây

39

NevaCoin

₫92.42

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

40

PostCoin

₫21.75

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

41

SongCoin

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

42

Nexo

*** ₫20,659.31

--

*** ₫59,797

0.00%

1

Gần đây

43

Verge

*** ₫51.88

--

*** ₫105,272

0.00%

1

Gần đây

44

AquariusCoin

₫1,022.09

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

45

EOS

*** ₫20,807.31

--

*** ₫407,529

0.00%

1

Gần đây

46

Bitcoin 21

₫652.40

--

₫0.00

0.00%

7

Gần đây

47

Loopring

₫9,970.83

--

₫99,701

0.00%

1

Gần đây

48

Lisk

*** ₫5,512.77

₫10,906,368.31₫11,601,301.55

*** ₫90,535

0.00%

1

Gần đây

49

Startcoin

₫16.31

-₫2,449,851.75

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

50

Yobit Token

₫25,800,839.89

--

₫37,844

0.00%

1

Gần đây

51

PayCoin

₫43.49

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

52

Peercoin

*** ₫2,854.25

--

*** ₫0.00

0.00%

1

Gần đây

53

X-Coin

₫16.31

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

54

Kobocoin

₫146.79

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

55

Namecoin

₫9,280.38

--

₫57,111

0.00%

1

Gần đây

56

DigiByte

*** ₫222.90

--

*** ₫54,904

0.00%

4

Gần đây

57

Bean Cash

₫10.87

₫3,737,449.26-

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

58

GuccioneCoin

₫27.18

--

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

59

Bubble

₫59.80

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

60

CannabisCoin

₫108.73

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

61

ReddCoin

₫16.31

₫39,143,633.25₫54,192,330.29

₫0.00

0.00%

15

Gần đây

62

PLNcoin

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

63

Adzcoin

₫10.87

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

64

Clams

₫21,692.27

-₫7,015,244.54

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

65

Vertcoin

*** ₫1,467.90

--

*** ₫0.00

0.00%

4

Gần đây

66

Deutsche eMark

₫38.06

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

67

Swing

₫494.74

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

68

BowsCoin

₫27.18

--

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

69

AmsterdamCoin

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

70

Global Currency Reserve

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

71

Prime-XI

₫5.44

₫4,726,290.48-

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

72

Verge

*** ₫54.37

₫11,086,613.90-

*** ₫0.00

0.00%

17

Gần đây

73

AvatarCoin

₫685.02

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

74

CrevaCoin

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

75

Pakcoin

₫10.87

₫57,103,209.51₫5,722,717.61

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

76

SIBCoin

₫2,767.26

--

₫0.00

0.00%

13

Gần đây

77

Litecred

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

78

Ixcoin

₫250.09

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

79

Wild Beast Block

₫239.21

-₫4,582,541.89

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

80

Zetacoin

₫21.75

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

81

EDRCoin

₫81.55

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

82

PIVX

₫3,262.00

₫8,053,857.09₫2,505,038.44

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

83

PosEx

₫141.35

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

84

Motocoin

₫375.13

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

85

Evil Coin

₫65.24

--

₫0.00

0.00%

7

Gần đây

86

Dreamcoin

₫97.86

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

87

GlobalBoost-Y

₫380.57

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

88

Francs

₫48.93

--

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

89

BERNcash

₫16.31

₫6,492,670.94-

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

90

Expanse

₫34,925.10

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

91

Independent Money System

₫27.18

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

92

Decred

*** ₫362,717.64

₫6,622,703.05-

*** ₫0.00

0.00%

6

Gần đây

93

CloakCoin

₫7,132.90

--

₫0.00

0.00%

5

Gần đây

94

MojoCoin

₫163.10

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

95

AudioCoin

₫5.44

-₫15,864,781.51

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

96

PlatinumBAR

₫10.87

₫4,999,917.48-

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

97

2GIVE

₫5.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

98

BlueCoin

₫5.44

₫14,549,002.25₫2,462,346.78

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

99

TRON

₫1,647.31

₫7,250,119.17₫31,756,517.95

₫53,735,524

0.00%

199

Gần đây

100

Save and Gain

₫10.87

--

₫0.00

0.00%

4

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện