×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $237,726,191,798Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,387,487,646BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $237,726,191,798Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,387,487,646BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

YoBit

$26,417,826 USD
3,044 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,369,200
$184.07
35.47%
$16,112
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,202,453
$69.68
27.26%
$5,973
Spot
Percentage
Gần đây
3
$5,552,329
$36.15
21.02%
$3,218
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,206,792
$277.41
8.35%
$3,172
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,528,925
$60.14
5.79%
$7,855
Spot
Percentage
Gần đây
6
$218,138
$4.77
0.83%
$1,971
Spot
Percentage
Gần đây
7
$54,718
$0.007716
0.21%
$32,026
Spot
Percentage
Gần đây
8
$54,281
$8,990.04
0.21%
$20,259
Spot
Percentage
Gần đây
9
$46,271
$1,127.03
0.18%
$15,101
Spot
Percentage
Gần đây
10
$27,584
$191.05
0.10%
$16,579
Spot
Percentage
Gần đây
11
$26,901
$0.018639
0.10%
$10,561
Spot
Percentage
Gần đây
12
$10,572
$0.285200
0.04%
$3,041
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,149
$0.267627
0.03%
$6,722
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,426
$0.004335
0.03%
$2,675
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,178
$62.30
0.03%
$1,411
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,577
$0.002688
0.02%
$10,038
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,201
$59.85
0.02%
$1,715
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,151
$0.004075
0.02%
$1,394
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,593
$2.75
0.02%
$2,271
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,539
$0.270756
0.01%
$689
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,489
$0.027656
0.01%
$4,754
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,487
$0.017642
0.01%
$1,293
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,420
$0.002780
0.01%
$1,191
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,322
$0.028455
0.01%
$118
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,307
$0.772018
0.01%
$2,055
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,174
$2.64
0.01%
$1,439
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,883
$0.700957
0.01%
$695
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,828
$0.019246
0.01%
$2,558
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,531
$0.020113
0.01%
$271
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,312
$0.000018
0.00%
$708
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,086
$0.728237
0.00%
$870
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,066
$72.53
0.00%
$541
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,065
$0.020807
0.00%
$359
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,053
$0.000433
0.00%
$1,228
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,048
$0.049416
0.00%
$2,263
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,002
$0.000006
0.00%
$40
Spot
Percentage
Gần đây
37
$914
$4.93
0.00%
$925
Spot
Percentage
Gần đây
38
$889
$0.019971
0.00%
$797
Spot
Percentage
Gần đây
39
$724
$0.022466
0.00%
$254
Spot
Percentage
Gần đây
40
$696
$2.56
0.00%
$336
Spot
Percentage
Gần đây
41
$674
$0.750586
0.00%
$291
Spot
Percentage
Gần đây
42
$604
$0.818703
0.00%
$2,029
Spot
Percentage
Gần đây
43
$575
$0.008000
0.00%
$1,844
Spot
Percentage
Gần đây
44
$513
$0.615533
0.00%
$1,201
Spot
Percentage
Gần đây
45
$484
$0.108369
0.00%
$1,598
Spot
Percentage
Gần đây
46
$464
$0.006936
0.00%
$1,689
Spot
Percentage
Gần đây
47
$446
$1,116.88
0.00%
$412
Spot
Percentage
Gần đây
48
$421
$1,167.00
0.00%
$1,823
Spot
Percentage
Gần đây
49
$418
$0.171776
0.00%
$1,559
Spot
Percentage
Gần đây
50
$393
$0.031817
0.00%
$605
Spot
Percentage
Gần đây
51
$380
$0.002642
0.00%
$1,002
Spot
Percentage
Gần đây
52
$343
$0.069096
0.00%
$2,588
Spot
Percentage
Gần đây
53
$325
$0.004250
0.00%
$328
Spot
Percentage
Gần đây
54
$312
$7.80
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$303
$0.089092
0.00%
$1,016
Spot
Percentage
Gần đây
56
$291
$0.006415
0.00%
$1,018
Spot
Percentage
Gần đây
57
$284
$0.012578
0.00%
$326
Spot
Percentage
Gần đây
58
$284
$0.000018
0.00%
$717
Spot
Percentage
Gần đây
59
$266
$3.53
0.00%
$1,296
Spot
Percentage
Gần đây
60
$244
$0.001300
0.00%
$288
Spot
Percentage
Gần đây
61
$243
$272.35
0.00%
$1,868
Spot
Percentage
Gần đây
62
$235
$0.000433
0.00%
$3,558
Spot
Percentage
Gần đây
63
$231
$0.539069
0.00%
$1,414
Spot
Percentage
Gần đây
64
$199
$37.23
0.00%
$2,530
Spot
Percentage
Gần đây
65
$176
$0.600000
0.00%
$1,009
Spot
Percentage
Gần đây
66
$167
$0.004848
0.00%
$204
Spot
Percentage
Gần đây
67
$164
$0.029650
0.00%
$737
Spot
Percentage
Gần đây
68
$141
$0.019509
0.00%
$363
Spot
Percentage
Gần đây
69
$139
$0.000017
0.00%
$1,192
Spot
Percentage
Gần đây
70
$134
$268.93
0.00%
$754
Spot
Percentage
Gần đây
71
$123
$0.184833
0.00%
$271
Spot
Percentage
Gần đây
72
$107
$0.000260
0.00%
$222
Spot
Percentage
Gần đây
73
$105
$0.000087
0.00%
$183
Spot
Percentage
Gần đây
74
$96
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$93
$0.000024
0.00%
$236
Spot
Percentage
Gần đây
76
$86
$24,273.52
0.00%
$804
Spot
Percentage
Gần đây
77
$84
$0.000008
0.00%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
78
$74
$0.649951
0.00%
$1,073
Spot
Percentage
Gần đây
79
$65
$0.175124
0.00%
$1,535
Spot
Percentage
Gần đây
80
$64
$0.071523
0.00%
$1,134
Spot
Percentage
Gần đây
81
$62
$0.676307
0.00%
$350
Spot
Percentage
Gần đây
82
$62
$0.006245
0.00%
$198
Spot
Percentage
Gần đây
83
$58
$0.001647
0.00%
$299
Spot
Percentage
Gần đây
84
$56
$1,129.03
0.00%
$224
Spot
Percentage
Gần đây
85
$56
$0.020807
0.00%
$518
Spot
Percentage
Gần đây
86
$55
$0.025142
0.00%
$1,507
Spot
Percentage
Gần đây
87
$54
$0.000260
0.00%
$457
Spot
Percentage
Gần đây
88
$53
$0.000173
0.00%
$540
Spot
Percentage
Gần đây
89
$49
$0.061553
0.00%
$336
Spot
Percentage
Gần đây
90
$48
$3.36
0.00%
$1,241
Spot
Percentage
Gần đây
91
$44
$0.032857
0.00%
$1,286
Spot
Percentage
Gần đây
92
$43
$0.000867
0.00%
$2,426
Spot
Percentage
Gần đây
93
$39
$0.064934
0.00%
$787
Spot
Percentage
Gần đây
94
$38
$0.007513
0.00%
$244
Spot
Percentage
Gần đây
95
$37
$0.000347
0.00%
$538
Spot
Percentage
Gần đây
96
$35
$0.011097
0.00%
$401
Spot
Percentage
Gần đây
97
$34
$0.138712
0.00%
$457
Spot
Percentage
Gần đây
98
$33
$0.007100
0.00%
$204
Spot
Percentage
Gần đây
99
$31
$0.000173
0.00%
$549
Spot
Percentage
Gần đây
100
$30
$0.000087
0.00%
$30
Spot
Percentage
Gần đây
101
$29
$0.210000
0.00%
$1,008
Spot
Percentage
Gần đây
102
$27
$0.003468
0.00%
$353
Spot
Percentage
Gần đây
103
$23
$0.004675
0.00%
$210
Spot
Percentage
Gần đây
104
$21
$0.030500
0.00%
$356
Spot
Percentage
Gần đây
105
$21
$0.398796
0.00%
$753
Spot
Percentage
Gần đây
106
$21
$0.000173
0.00%
$212
Spot
Percentage
Gần đây
107
$20
$0.046382
0.00%
$552
Spot
Percentage
Gần đây
108
$20
$0.000173
0.00%
$616
Spot
Percentage
Gần đây
109
$19
$34.90
0.00%
$844
Spot
Percentage
Gần đây
110
$18
$0.008236
0.00%
$519
Spot
Percentage
Gần đây
111
$15
$0.006155
0.00%
$352
Spot
Percentage
Gần đây
112
$13
$0.029408
0.00%
$676
Spot
Percentage
Gần đây
113
$13
$0.000966
0.00%
$97
Spot
Percentage
Gần đây
114
$13
$0.014651
0.00%
$828
Spot
Percentage
Gần đây
115
$13
$0.000016
0.00%
$145
Spot
Percentage
Gần đây
116
$12
$0.696661
0.00%
$353
Spot
Percentage
Gần đây
117
$11
$0.000347
0.00%
$394
Spot
Percentage
Gần đây
118
$11
$0.007456
0.00%
$1,633
Spot
Percentage
Gần đây
119
$11
$0.037636
0.00%
$285
Spot
Percentage
Gần đây
120
$11
$0.001279
0.00%
$123
Spot
Percentage
Gần đây
121
$10
$0.010490
0.00%
$375
Spot
Percentage
Gần đây
122
$10
$3.90
0.00%
$756
Spot
Percentage
Gần đây
123
$10
$0.343398
0.00%
$410
Spot
Percentage
Gần đây
124
$10
$0.173390
0.00%
$234
Spot
Percentage
Gần đây
125
$9
$0.003815
0.00%
$1,247
Spot
Percentage
Gần đây
126
$9
$0.108369
0.00%
$328
Spot
Percentage
Gần đây
127
$9
$0.001734
0.00%
$867
Spot
Percentage
Gần đây
128
$9
$0.002427
0.00%
$390
Spot
Percentage
Gần đây
129
$8
$0.051063
0.00%
$1,430
Spot
Percentage
Gần đây
130
$8
$0.009710
0.00%
$313
Spot
Percentage
Gần đây
131
$8
$0.006502
0.00%
$826
Spot
Percentage
Gần đây
132
$8
$0.000004
0.00%
$306
Spot
Percentage
Gần đây
133
$7
$0.202432
0.00%
$1,943
Spot
Percentage
Gần đây
134
$7
$0.045168
0.00%
$217
Spot
Percentage
Gần đây
135
$7
$0.000348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$7
$0.000316
0.00%
$43
Spot
Percentage
Gần đây
137
$7
$0.000004
0.00%
$1,887
Spot
Percentage
Gần đây
138
$6
$0.007263
0.00%
$217
Spot
Percentage
Gần đây
139
$6
$0.000005
0.00%
$999
Spot
Percentage
Gần đây
140
$6
$0.009276
0.00%
$292
Spot
Percentage
Gần đây
141
$6
$0.250982
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$6
$0.003910
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
143
$5
$0.097532
0.00%
$245
Spot
Percentage
Gần đây
144
$5
$0.002254
0.00%
$394
Spot
Percentage
Gần đây
145
$5
$0.022281
0.00%
$573
Spot
Percentage
Gần đây
146
$5
$0.031407
0.00%
$75
Spot
Percentage
Gần đây
147
$5
$0.034591
0.00%
$307
Spot
Percentage
Gần đây
148
$5
$0.009623
0.00%
$473
Spot
Percentage
Gần đây
149
$4
$0.044648
0.00%
$375
Spot
Percentage
Gần đây
150
$4
$1.71
0.00%
$538
Spot
Percentage
Gần đây
151
$4
$0.042480
0.00%
$1,537
Spot
Percentage
Gần đây
152
$4
$0.432867
0.00%
$663
Spot
Percentage
Gần đây
153
$3
$0.000410
0.00%
$179
Spot
Percentage
Gần đây
154
$3
$0.002688
0.00%
$890
Spot
Percentage
Gần đây
155
$3
$0.023754
0.00%
$671
Spot
Percentage
Gần đây
156
$3
$2.00
0.00%
$185
Spot
Percentage
Gần đây
157
$3
$0.000300
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
158
$3
$0.006329
0.00%
$319
Spot
Percentage
Gần đây
159
$3
$0.000173
0.00%
$952
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2
$5.81
0.00%
$399
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2
$0.000138
0.00%
$38
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2
$0.011448
0.00%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2
$0.011704
0.00%
$464
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2
$0.016299
0.00%
$479
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2
$0.018553
0.00%
$538
Spot
Percentage
Gần đây
166
$2
$0.003381
0.00%
$167
Spot
Percentage
Gần đây
167
$2
$0.004595
0.00%
$298
Spot
Percentage
Gần đây
168
$2
$0.028956
0.00%
$523
Spot
Percentage
Gần đây
169
$2
$0.015345
0.00%
$294
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1
$0.005375
0.00%
$249
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1
$0.000232
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1
$0.000002
0.00%
$178
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1
$0.006242
0.00%
$667
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1
$0.000347
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1
$2.20
0.00%
$72
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1
$0.000173
0.00%
$824
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1
$0.000433
0.00%
$299
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1
$0.004248
0.00%
$443
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1
$0.000520
0.00%
$441
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1
$0.004682
0.00%
$272
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1
$0.020893
0.00%
$266
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1
$0.008570
0.00%
$56
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1
$0.502088
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1
$0.022062
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1
$0.000013
0.00%
$162
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1
$0.009623
0.00%
$478
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1
$0.091636
0.00%
$391
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1
$0.007803
0.00%
$199
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1
$0.000080
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
191
$0.903447
$0.009970
0.00%
$284
Spot
Percentage
Gần đây
192
$0.883074
$0.001907
0.00%
$341
Spot
Percentage
Gần đây
193
$0.882727
$0.156398
0.00%
$962
Spot
Percentage
Gần đây
194
$0.878046
$0.002081
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$0.873884
$0.016559
0.00%
$373
Spot
Percentage
Gần đây
196
$0.789570
$0.007072
0.00%
$66
Spot
Percentage
Gần đây
197
$0.754683
$0.000012
0.00%
$557
Spot
Percentage
Gần đây
198
$0.622003
$0.000158
0.00%
$66
Spot
Percentage
Gần đây
199
$0.609804
$0.007557
0.00%
$101
Spot
Percentage
Gần đây
200
$0.583431
$0.000002
0.00%
$225
Spot
Percentage
Gần đây
201
$0.549876
$0.000360
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$0.460326
$0.004620
0.00%
$140
Spot
Percentage
Gần đây
203
$0.437887
$0.000175
0.00%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
204
$0.405208
$0.033069
0.00%
$247
Spot
Percentage
Gần đây
205
$0.393376
$0.000050
0.00%
$23
Spot
Percentage
Gần đây
206
$0.328054
$8.80e-7
0.00%
$32
Spot
Percentage
Gần đây
207
$0.303254
$0.022680
0.00%
$20
Spot
Percentage
Gần đây
208
$0.220253
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$0.213824
$0.001069
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
210
$0.198254
$0.000057
0.00%
$115
Spot
Percentage
Gần đây
211
$0.137250
$0.009185
0.00%
$101
Spot
Percentage
Gần đây
212
$0.055925
$8.48e-7
0.00%
$82
Spot
Percentage
Gần đây
213
$0.051634
$0.000378
0.00%
$124
Spot
Percentage
Gần đây
214
$0.019555
$0.003911
0.00%
$66
Spot
Percentage
Gần đây
215
$0.000223
$0.990000
0.00%
$184
Spot
Percentage
Gần đây
216
$0.000058
$0.014502
0.00%
$22
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.006209
0.00%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.017232
0.00%
$30
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.000260
0.00%
$891
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.001139
0.00%
$15
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.001040
0.00%
$266
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.000966
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.001994
0.00%
$135
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.025315
0.00%
$820
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000260
0.00%
$591
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.000173
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.004855
0.00%
$322
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.000173
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.000260
0.00%
$328
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000433
0.00%
$499
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.000780
0.00%
$292
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.000433
0.00%
$644
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.000347
0.00%
$384
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.005375
0.00%
$453
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.014543
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.012571
0.00%
$205
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.438636
0.00%
$97
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.012571
0.00%
$262
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$7.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.001994
0.00%
$224
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.000366
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$4.43
0.00%
$307
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.013096
0.00%
$190
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.008412
0.00%
$104
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.000173
0.00%
$450
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.000173
0.00%
$386
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.000607
0.00%
$695
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.005500
0.00%
$74
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.000260
0.00%
$425
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.000090
0.00%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.069595
0.00%
$48
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.000347
0.00%
$254
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.000040
0.00%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.000208
0.00%
$53
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.000250
0.00%
$45
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$1.00
0.00%
$134
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.000954
0.00%
$401
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$3.37
0.00%
$67
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.001214
0.00%
$317
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.005548
0.00%
$900
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.000260
0.00%
$461
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.012831
0.00%
$514
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.001474
0.00%
$480
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$0.001127
0.00%
$283
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.007196
0.00%
$422
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$0.662029
0.00%
$65
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$8.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.000035
0.00%
$18
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.001214
0.00%
$387
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000549
0.00%
$39
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$0.000173
0.00%
$1,314
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$1.41
0.00%
$165
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$3.23
0.00%
$419
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.000087
0.00%
$215
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.000260
0.00%
$2,264
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.008409
0.00%
$529
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.003641
0.00%
$1,102
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.004905
0.00%
$571
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.000002
0.00%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.589872
0.00%
$527
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.002167
0.00%
$389
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.242836
0.00%
$92
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.002366
0.00%
$28
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$1.02
0.00%
$136
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000122
0.00%
$50
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.000520
0.00%
$694
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$1.45
0.00%
$287
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.201392
0.00%
$405
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.005809
0.00%
$303
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.001214
0.00%
$426
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.994823
0.00%
$374
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.005895
0.00%
$280
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.000347
0.00%
$413
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.005130
0.00%
$507
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.019160
0.00%
$142
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.944150
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000505
0.00%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.995517
0.00%
$171
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.000366
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.015345
0.00%
$560
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.015248
0.00%
$77
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.001907
0.00%
$203
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.003000
0.00%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.866428
0.00%
$140
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.001907
0.00%
$329
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000433
0.00%
$193
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.094757
0.00%
$969
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.007976
0.00%
$573
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.003988
0.00%
$212
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.000173
0.00%
$311
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.000260
0.00%
$706
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.000433
0.00%
$384
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.000568
0.00%
$26
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.440910
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.000012
0.00%
$22
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.068662
0.00%
$242
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.111821
0.00%
$71
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.000260
0.00%
$417
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.000347
0.00%
$867
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.000607
0.00%
$321
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.000694
0.00%
$272
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.000087
0.00%
$1,234
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.002427
0.00%
$424
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.000173
0.00%
$349
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000433
0.00%
$410
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.000478
0.00%
$90
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.000607
0.00%
$674
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.595334
0.00%
$365
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.000856
0.00%
$620
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.150762
0.00%
$273
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.008800
0.00%
$46
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.851547
0.00%
$15
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.105854
0.00%
$125
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.005028
0.00%
$198
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.020893
0.00%
$493
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.060686
0.00%
$939
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.000260
0.00%
$174
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.018033
0.00%
$379
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.017426
0.00%
$1,073
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.003381
0.00%
$275
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.002774
0.00%
$510
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.042154
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.000217
0.00%
$32
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.007813
0.00%
$97
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.000433
0.00%
$314
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.000532
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.167275
0.00%
$89
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.095191
0.00%
$338
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.017946
0.00%
$211
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.050370
0.00%
$325
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.036845
0.00%
$627
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.003800
0.00%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.006936
0.00%
$150
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.000173
0.00%
$726
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.000173
0.00%
$371
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.000867
0.00%
$306
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.001040
0.00%
$516
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.000173
0.00%
$637
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.004161
0.00%
$305
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.804516
0.00%
$307
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.004161
0.00%
$4,873
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.878937
0.00%
$22
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$74.49
0.00%
$369
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.005000
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.000955
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.000087
0.00%
$866
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.049804
0.00%
$173
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.007022
0.00%
$205
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.000173
0.00%
$1,605
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.464958
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$0.001214
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.000173
0.00%
$579
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.000260
0.00%
$603
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.000173
0.00%
$827
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.000433
0.00%
$402
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.000260
0.00%
$2,639
Spot
Percentage
Gần đây
390