Please note that YoBit has listed a non-existent asset, Toilet Paper Token [TPT], which is not affiliated with CoinMarketCap in any way.

YoBit

$47,577,767 USD
782.44670150 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$280.73
$26,195,346
55.06%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$343.00
$12,832,359
26.97%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
*** $1,752.92
*** $12,439,245
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,297.77
$3,194,376
6.71%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$240.75
$1,856,593
3.90%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$31.00
$1,398,531
2.94%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$330.01
$556,707
1.17%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$16.16
$423,601
0.89%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.61
$366,024
0.77%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$247.24
$350,178
0.74%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.296
$278,595
0.59%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$278.19
$80,851
0.17%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $9.64
*** $63,781
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $11.40
*** $45,094
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
*** $26.00
*** $33,632
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$4.92
$16,787
0.04%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$15.80
$11,474
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.15
$9,331
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$30.12
$5,161
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.4155
$3,784
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
*** $1.60
*** $3,096
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$2,286.02
$2,227
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$3.62
$847
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$277.96
$835
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
*** $25.72
*** $256
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$141,805.85
$154
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.01222
$117
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2,199.23
$101
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.65
$83
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.2857
$78
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.0042
$59
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
115 ngày trước
32
*** $0.3521
*** $57
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.03902
$50
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.01412
$33
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$242.79
$18
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$2.52
$13
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.3048
$12
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.04426
$10
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$1.58
$8
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.00003261
$7
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.1489
$7
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1.51
$5
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$2.53
$5
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
*** $17.15
*** $3
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$346.79
$3
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.004119
$2
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.04371
$2
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.1637
$2
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$347.96
$1
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$4.85
$1
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.0169
$0.961743
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.01385
$0.847106
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.05499
$0.459873
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.01664
$0.388942
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.001047
$0.371191
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.1477
$0.317015
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
*** $4.75
*** $0.223257
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
*** $11.11
*** $0.192603
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.00187
$0.140078
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.002822
$0.118359
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.01
$0.112212
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.0000284
$0.106591
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.01679
$0.100517
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.003534
$0.082404
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.0006722
$0.074365
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.4133
$0.054187
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.3939
$0.051785
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
*** $24.31
*** $0.046886
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.06433
$0.043091
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$3.02
$0.042874
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.03535
$0.038081
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.000135
$0.030998
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.09483
$0.030553
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
*** $1.45
*** $0.019071
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1.49
$0.015326
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.0008222
$0.013158
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$3.34
$0.009645
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.01222
$0.006889
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1.53
$0.006278
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.07477
$0.005843
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
*** $1.34
*** $0.005159
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.01641
$0.005004
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.00003905
$0.004115
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.007902
$0.004033
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$1.22
$0.003950
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.00002022
$0.003074
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.2358
$0.002815
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.2699
$0.002599
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.5525
$0.002350
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.07198
$0.002303
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.01216
$0.002228
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.00002876
$0.002070
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.01107
$0.001932
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.01763
$0.001866
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$2.31
$0.001725
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.05106
$0.001578
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.005453
$0.001566
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
*** $1.41
*** $0.001536
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.000008765
$0.001174
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.1805
$0.001115
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.04437
$0.000978
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$1.15
$0.000973
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.02918
$0.000836
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.1514
$0.000817
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
*** $3.21
*** $0.000773
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.000004412
$0.000761
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.1483
$0.000679
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.03282
$0.000505
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.2748
$0.000493
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.006079
$0.000488
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.0131
$0.000417
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.1945
$0.000386
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.001263
$0.000377
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
*** $0.9081
*** $0.000366
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.01216
$0.000319
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.42
$0.000312
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$1.26
$0.000305
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
*** $0.2614
*** $0.000304
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.08632
$0.000302
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.02978
$0.000230
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.09665
$0.000230
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.9793
$0.000226
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$0.1052
$0.000201
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.004263
$0.000192
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$0.02619
$0.000184
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.05471
$0.000168
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.2741
$0.000167
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.09118
$0.000164
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$0.0231
$0.000153
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
*** $0.0693
*** $0.000133
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.07294
$0.000122
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$0.00001572
$0.000115
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.09665
$0.000107
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.01276
$0.000090
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.003647
$0.000088
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$0.02431
$0.000081
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$0.2024
$0.000068
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$0.04255
$0.000062
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.01763
$0.000060
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.0462
$0.000059
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
389 giờ trước
141
$0.004863
$0.000056
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.01276
$0.000055
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.004255
$0.000052
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.01337
$0.000050
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.001216
$0.000050
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.00000891
$0.000048
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$0.00002381
$0.000046
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.1884
$0.000044
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.02127
$0.000042
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$0.0158
$0.000039
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.2341
$0.000036
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.1074
$0.000035
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.01641
$0.000034
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$0.01641
$0.000030
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$0.002431
$0.000029
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.031
$0.000029
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0.02249
$0.000028
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$0.09057
$0.000027
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.01945
$0.000024
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.05592
$0.000022
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$0.1082
$0.000022
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$0.007294
$0.000022
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$0.01191
$0.000020
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
*** $0.03769
*** $0.000019
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.005471
$0.000018
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.01884
$0.000017
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
43 ngày trước
167
$0.001824
$0.000016
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.007294
$0.000015
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$0.004255
$0.000015
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.001824
$0.000014
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.01824
$0.000014
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$0.01824
$0.000012
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$0.01033
$0.000012
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.004255
$0.000012
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$0.001824
$0.000011
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.001405
$0.000011
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.006079
$0.000011
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$0.09361
$0.000010
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.001215
$0.000008
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.01094
$0.000008
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$0.003039
$0.000008
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.001881
$0.000007
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$0.01155
$0.000007
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.03039
$0.000007
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.001024
$0.000007
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.01033
$0.000007
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.002431
$0.000007
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.05775
$0.000007
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$0.004863
$0.000006
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$0.01094
$0.000006
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.003039
$0.000006
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.009118
$0.000005
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.04559
$0.000005
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.001216
$0.000005
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$0.01337
$0.000005
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.003647
$0.000004
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$0.02918
$0.000004
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.004863
$0.000004
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.0158
$0.000004
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$0.031
$0.000004
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$0.01094
$0.000003
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.01216
$0.000003
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$0.003039
$0.000003
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.02978
$0.000003
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$0.004255
$0.000003
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$0.01337
$0.000003
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$0.003039
$0.000003
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$0.001824
$0.000003
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$0.002431
$0.000003
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.003647
$0.000002
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.0003572
$0.000002
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.001824
$0.000002
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$0.01459
$0.000002
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$0.005471
$0.000002
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$0.0006079
$0.000001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.001216
$0.000001
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.0004764
$0.000001
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.01094
$0.000001
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.002431
$0.000001
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.0006079
$0.000001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.01033
$0.000001
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.0006079
$0.000001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$0.001216
$0.000001
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.002431
$9.40e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.004255
$9.30e-7
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.003647
$9.20e-7
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.0006079
$8.40e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.004863
$8.30e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$0.001824
$7.80e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.003039
$6.20e-7
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$0.005471
$5.60e-7
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.0006079
$4.50e-7
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.003647
$4.40e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.001216
$4.10e-7
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$0.001824
$4.10e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$0.0006079
$3.90e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.003647
$3.70e-7
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$0.0006079
$3.40e-7
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.0006079
$2.90e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.0006079
$2.20e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.0006079
$2.10e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$0.0006079
$2.00e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$0.0006079
$1.80e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.00002381
$1.50e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.00004764
$1.00e-7
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.004863
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.01216
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$0.004863
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.0006079
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.3349
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$0.001216
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.1204
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$0.001216
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.05045
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$0.0006079
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$37.08
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.007902
$?
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$1.36
$?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$0.01094
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$0.04133
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.001824
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$3.34
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$0.003647
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$0.001216
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.00851
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$0.09969
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.001824
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.003039
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$0.0021
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
130 ngày trước
278
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.0006079
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$0.004863
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.007902
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.001216
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.001824
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.006079
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.001824
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.002431
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$0.01033
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.01702
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$1.17
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.007294
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.006079
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.4036
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.1362
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$0.004255
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$0.001824
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.02918
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.0015
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$1.24
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.006079
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$1.51
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
313
$0.6024
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$0.004863
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$0.007294
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$3.58
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$0.004255
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$10.94
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.09057
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$8.30
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
*** $0.1398
*** $?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$17.00
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.03675
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.0002382
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.009763
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.001216
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.004255
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$0.09777
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
*** $0.1477
*** $?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$0.0007622
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.01708
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$0.0004287
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.5597
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
*** $24.07
*** $?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$0.001643
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$0.01429
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$0.0001905
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.01945
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.1635
$?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$0.2355
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$0.003039
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$0.003286
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.0008575
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$0.005548
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
*** $0.008347
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.002431
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$0.00004764
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$0.001216
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$0.001381
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.07416
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$0.001714
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$3.73
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$0.00851
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$0.01615
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$0.00544
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$0.00002382
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$0.003239
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$0.004255
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$0.001216
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$0.002976
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$0.001405
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$0.00004762
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$0.1854
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$0.02735
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$0.001216
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$0.0006079
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$0.0001191
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$0.1669
$?
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$0.11
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
115 ngày trước
386
$0.00002381
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$0.007294
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$0.004255
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$0.00002381
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$0.1467
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$38,903.36
$?
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...