YoBit

YoBit

Khối lượng giao dịch (24h)

₫1,297,557,216,841.32

764 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Zcash

₫611,935.64

----

₫705,646,215,077

54.35%

Gần đây

2

Litecoin

₫2,020,312.54

₫65,635,891.52₫45,094,648.22

₫322,166,339,241

24.82%

Gần đây

3

Dash

₫678,787.47

₫7,872,831.91--

₫270,390,128,997

20.83%

Gần đây

4

Dogecoin

₫3,587.42

₫9,189,264.92₫6,213,877.44

₫32,511,726

<0.01%

Gần đây

5

TRON

₫2,958.35

₫7,734,365.27--

₫8,547,154

<0.01%

Gần đây

6

Litecoin

₫1,992,741.24

--₫7,389,689.06

₫7,541,733

<0.01%

Gần đây

7

Dogecoin

₫3,589.70

----

₫4,970,199

<0.01%

Gần đây

8

Yobit Token

₫18,351,081.52

----

₫4,846,184

<0.01%

Gần đây

9

Waves

₫32,303.78

----

₫3,557,540

<0.01%

Gần đây

10

HEX

₫34.00

----

₫775,270

<0.01%

Gần đây

11

Agrello

₫17.00

----

₫627,387

<0.01%

Gần đây

12

TRON

₫2,987.29

----

₫435,862

<0.01%

Gần đây

13

XRP

₫12,360.45

₫7,092,992.23₫9,503,235.10

₫433,944

<0.01%

Gần đây

14

Neumark

₫170.02

----

₫263,459

<0.01%

Gần đây

15

Namecoin

₫8,518.00

----

₫239,277

<0.01%

Gần đây

16

SaluS

₫136,015.92

----

₫226,548

<0.01%

Gần đây

17

EDRCoin

₫153.02

----

₫225,562

<0.01%

Gần đây

18

TransferCoin

₫2,550.30

----

₫201,210

<0.01%

Gần đây

19

PetroDollar

₫238.03

----

₫47,125

<0.01%

Gần đây

20

Ixcoin

₫340.04

----

₫36,996

<0.01%

Gần đây

21

Loopring

₫5,100.60

----

₫34,889

<0.01%

Gần đây

22

Rubycoin

₫2,040.24

----

₫24,590

<0.01%

Gần đây

23

FLOKI

₫5.6537

----

₫10,044

<0.01%

Gần đây

24

Startcoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

25

PayCoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

26

Kobocoin

₫476.06

----

₫0.00

-

Gần đây

27

Bean Cash

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

28

CannabisCoin

₫68.01

----

₫0.00

-

Gần đây

29

Californium

₫136.02

----

₫0.00

-

Gần đây

30

Bubble

₫51.01

----

₫0.00

-

Gần đây

31

Universal Currency

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

32

ParkByte

₫34.00

----

₫0.00

-

Gần đây

33

ARbit

₫34.00

----

₫0.00

-

Gần đây

34

Bata

₫6,647.78

----

₫0.00

-

Gần đây

35

Synergy

₫255.03

----

₫0.00

-

Gần đây

36

Ratecoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

37

Axiom

₫51.01

----

₫0.00

-

Gần đây

38

GuccioneCoin

₫34.00

----

₫0.00

-

Gần đây

39

AmsterdamCoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

40

Rimbit

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

41

VectorAI

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

42

Vertcoin

₫1,785.21

----

₫0.00

-

Gần đây

43

ReddCoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

44

SIBCoin

₫2,312.27

----

₫0.00

-

Gần đây

45

Swing

₫374.04

----

₫0.00

-

Gần đây

46

Save and Gain

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

47

BowsCoin

₫51.01

----

₫0.00

-

Gần đây

48

Clams

₫5,865.69

----

₫0.00

-

Gần đây

49

Pakcoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

50

PLNcoin

₫17.00

----

₫0.00

-

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.