×
×
Các loại tiền điện tử:  7,800Các thị trường giao dịch:  33,539Vốn hóa thị trường:  $529,738,960,073Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $148,190,845,557BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%
Please note that YoBit has listed a non-existent asset, Toilet Paper Token [TPT], which is not affiliated with CoinMarketCap in any way.

YoBit

$58,057,707 USD
3,286 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$27,597,937
$436.59
47.54%
102
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,750,751
$3.02
13.35%
33
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,284,363
$289.97
10.82%
20
Spot
Percentage
Gần đây
4
$564,664
$7.82
0.97%
38
Spot
Percentage
Gần đây
5
$197,084
$105.88
0.34%
41
Spot
Percentage
Gần đây
6
$120,213
$75.96
0.21%
26
Spot
Percentage
3 giờ trước
7
$79,620
$1,188.55
0.14%
57
Spot
Percentage
Gần đây
8
$74,743
$10,481.50
0.13%
121
Spot
Percentage
Gần đây
9
$50,420
$353.03
0.09%
86
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $40,164
*** $0.044164
0.07%
78
Spot
Percentage
Gần đây
11
$30,371
$0.003118
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
12
$22,976
$73.01
0.04%
47
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,223
$0.003507
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,399
$0.035100
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,323
$49.92
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,816
$0.139508
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,719
$0.310060
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,182
$0.002862
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,778
$61.32
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,771
$0.000390
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $1,971
*** $0.041635
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,919
$0.251000
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,728
$6.36
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,643
$1.28
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,620
$1.52
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,581
$1.54
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,577
$0.000399
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,525
$2.41
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
29
*** $1,460
*** $0.107944
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,121
$0.072611
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,118
$0.000320
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $696
*** $0.002858
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $640
*** $0.000025
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
34
$630
$75.65
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
35
$614
$940.00
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
36
$574
$73.15
0.00%
28
Spot
Percentage
18 giờ trước
37
$441
$0.107959
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$438
$0.292688
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
39
$391
$0.118731
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$330
$0.902643
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
41
$222
$0.162371
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
42
$214
$0.072540
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
43
$206
$0.000303
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
44
$194
$0.682212
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
45
$166
$4.30
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
46
$138
$0.032604
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$132
$266.67
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
48
$105
$0.000520
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
49
$86
$0.062000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
50
$79
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
51
$78
$0.022068
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
52
$76
$2.84
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $75
*** $0.050399
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$74
$0.041696
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $64
*** $852.14
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
56
$59
$0.004200
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
57
$58
$0.142107
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
58
$55
$0.004552
0.00%
1
Spot
Percentage
342 giờ trước
59
$55
$0.002598
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$49
$1,123.49
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$47
$0.031565
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
62
$43
$0.000909
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$36
$0.004287
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
64
*** $35
*** $0.002078
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
65
$30
$0.005456
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
66
$29
$0.005715
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
67
$23
$84.18
0.00%
6
Spot
Percentage
342 giờ trước
68
*** $23
*** $0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
69
$18
$0.082095
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
70
$17
$0.007534
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $16
*** $0.011691
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
72
$14
$0.010392
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
73
*** $13
*** $32,064.17
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
74
$10
$234.15
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
75
$8
$0.004027
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
76
$8
$0.001429
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$8
$0.004287
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$6
$0.083523
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$6
$0.008183
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5
$0.002786
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
81
*** $5
*** $0.430087
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
82
*** $5
*** $0.390817
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
83
$4
$0.000390
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
84
$4
$0.000260
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
85
$4
$0.000005
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
86
$4
$0.032558
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
87
$2
$0.005406
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
88
$2
$206.84
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1
$0.003072
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1
$0.011950
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1
$0.000520
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
92
$0.955100
$0.334302
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
93
$0.879900
$0.000630
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
94
$0.297700
$0.004000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$0.249135
$0.002662
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
96
$0.207612
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
97
$0.089815
$0.000006
0.00%
1
Spot
Percentage
342 giờ trước
98
$0.067416
$2.69
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
99
$0.028600
$0.990000
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
100
*** $0.014606
*** $0.663211
0.00%
-
Spot
Percentage
342 giờ trước
101
$0.013920
$13.95
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
102
$0.007423
$2.78
0.00%
2
Spot
Percentage
342 giờ trước
103
$0.004371
$0.022262
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
104
$0.002275
$0.003391
0.00%
18
Spot
Percentage
18 giờ trước
105
$0.001482
$0.003534
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
106
$0.000354
$0.322275
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
107
$0.000345
$0.001236
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
108
$0.000243
$0.114805
0.00%
8
Spot
Percentage
18 giờ trước
109
$0.000217
$0.005475
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
110
$0.000207
$0.079304
0.00%
6
Spot
Percentage
18 giờ trước
111
$0.000204
$0.020728
0.00%
1
Spot
Percentage
70 giờ trước
112
$0.000099
$0.335526
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
113
$0.000052
$0.004884
0.00%
2
Spot
Percentage
18 giờ trước
114
$0.000012
$0.072088
0.00%
3
Spot
Percentage
8 giờ trước
115
$0.000007
$0.029507
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
116
$0.000006
$0.003709
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
117
$0.000004
$0.097177
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
118
$0.000003
$0.014312
0.00%
4
Spot
Percentage
1 giờ trước
119
$0.000001
$0.007065
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
120
$0.000001
$0.013605
0.00%
2
Spot
Percentage
8 giờ trước
121
$0.000001
$0.008831
0.00%
2
Spot
Percentage
3 giờ trước
122
$9.80e-7
$0.003180
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$6.80e-7
$0.006007
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$6.80e-7
$0.000530
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$6.40e-7
$0.003003
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
126
$4.60e-7
$0.004417
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1.50e-7
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
342 giờ trước
128
$2.00e-8
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
8 giờ trước
129
$?
$0.001413
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.341003
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.002649
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.006358
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000353
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.004945
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.005829
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.003356
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.002473
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.003356
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.001236
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.110036
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.046099
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000530
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.001060
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.082689
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.002650
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.000353
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.000530
0.00%
-
Spot
Percentage
8 giờ trước
150
*** $?
*** $0.041874
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.001590
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.000353
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.002119
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$1.77
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.003534
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000353
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000177
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$1.06
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000883
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.025796
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.000353
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$14.81
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000883
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.002296
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.002120
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.129641
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.006358
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.004771
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.007595
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.000177
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.017132
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.001413
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.033394
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.004416
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.004240
0.00%
1
Spot
Percentage
1 giờ trước
178
$?
$0.000530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.000353
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.001944
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.049631
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$1.13
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.001413
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.014130
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000353
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000883
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.157957
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.004771
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.029849
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.022439
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.000177
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.000177
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.000530
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.000707
0.00%
3
Spot
Percentage
1 giờ trước
197
$?
$0.071532
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.000707
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.030743
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.000707
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.014836
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.001767
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.000706
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.008658
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.000883
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.040138
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.001039
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.010778
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.001236
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.002119
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.000883
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.016255
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.001943
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.005652
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.002100
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
219
*** $?
*** $0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
220
$?
$0.000530
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.000706
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.006712
0.00%
2
Spot
Percentage
3 giờ trước
223
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
224
$?
$0.003003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.001590
0.00%
2
Spot
Percentage
3 giờ trước
226
$?
$0.003179
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.000530
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.000353
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.003532
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.000353
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
234
$?
$0.000706
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.001943
0.00%
1
Spot
Percentage
3 giờ trước
236
$?
$0.003179
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
238
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
239
$?
$0.007771
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
241
$?
$0.001236
0.00%
1
Spot
Percentage
8 giờ trước
242
$?
$0.161256
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$24,018.91
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000353
0.00%
3
Spot
Percentage
3 giờ trước
245
$?
$0.007597
0.00%
1
Spot
Percentage
17 giờ trước
246
$?
$0.015977
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.002474
0.00%
4
Spot
Percentage
8 giờ trước
248
$?
$0.000177
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.065078
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
250
*** $?
*** $4.91
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$1.38
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.000353
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.003357
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.000353
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.011657
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
256
*** $?
*** $0.000177
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.001559
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
258
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
18 giờ trước
259
$?
$0.000353
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.182275
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.033382
0.00%
5
Spot
Percentage
18 giờ trước
262
$?
$0.001060
0.00%
2
Spot
Percentage
18 giờ trước
263
$?
$0.001060
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.000353
0.00%
-
Spot
Percentage
18 giờ trước
265
$?
$0.003532
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
267
$?
$0.005280
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
268
*** $?
*** $0.631426
0.00%
1
Spot
Percentage
18 giờ trước
269
$?
$0.004157
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
271
$?
$0.003637
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.003044
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
274
$?
$0.000002
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $?
*** $0.000001
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$0.972876
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
277
$?
$0.001039
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
278
*** $?
*** $0.250438
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
280
$?
$0.003247
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
282
$?
$5.59
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$5.21
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$3.59
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.007534
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.000005
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.001429
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
288
$?
$0.007924
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
290
$?
$0.001169
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.006495
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
292
$?
$0.000721
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
293
*** $?
*** $1.11
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.028317
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
295
*** $?
*** $1.30
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$1.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
298
*** $?
*** $1.85
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.000156
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
300
*** $?
*** $0.126389
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.068455
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.000130
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.000108
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
304
*** $?
*** $0.805358
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000260
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
306
*** $?
*** $0.000121
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
307
$?
$3.27
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.000399
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
309
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
18 giờ trước
310
$?
$0.344875
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$6.00
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
312
*** $?
*** $0.122103
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.082230
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
314
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
315
$?
$0.000112
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
316
$?
$0.000069
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
317
$?
$0.100058
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
318
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
319
*** $?
*** $0.000390
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
320
*** $?
*** $0.401640
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
322
$?
$0.000282
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
323
$?
$0.000390
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
325
$?
$0.002800
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
326
$?
$0.000950
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
328
$?
$0.185102
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.002208
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
330
*** $?
*** $0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
331
$?
$0.142886
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
333
$?
$0.079545
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.180426
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
345 giờ trước
336
$?
$0.000056
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
337
*** $?
*** $0.012453
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.000154
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
339
$?
$0.003784
0.00%
-
Spot
Percentage
226 giờ trước
340
$?
$0.017293
0.00%
-
Spot
Percentage
342 giờ trước
341
$?
$0.003218
0.00%
-
Spot
Percentage
342 giờ trước
342
$?
$0.112606
0.00%
0
Spot
Percentage
342 giờ trước
343
$?
$0.001213
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.001127
0.00%
-
Spot
Percentage
78 giờ trước
345
*** $?
*** $0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
346
*** $?
*** $0.000050
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
347
$?
$0.000033
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.003185
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
349
$?
$0.000457
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
350
$?
$0.000909
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
351
*** $?
*** $0.000723
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
352
$?
$0.003647
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
353
$?
$0.000018
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000104
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
355
$?
$0.005326
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000017
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
357
*** $?
*** $0.004546
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
358
*** $?
*** $4.16
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
359
$?
$0.067300
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
360
$?
$0.054200
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
361
$?
$0.079551
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
362
$?
$0.013639
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
363
*** $?
*** $0.014143
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
364
*** $?
*** $0.045204
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
365
*** $?
*** $0.033501
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
366
*** $?
*** $0.032463
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
367
*** $?
*** $0.001299
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.001474
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
369
*** $?
*** $0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
370
$?
$0.000390
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
371
*** $?
*** $0.000120
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
372
$?
$0.002471
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
373
*** $?
*** $0.000824
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
374
$?
$0.000680
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
375
$?
$0.000097
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
376
*** $?
*** $0.001689
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
377
*** $?
*** $0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
378
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
379
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
380
$?
$0.000133
0.00%
-
Spot
Percentage
346 giờ trước
381
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
382
*** $?
*** $0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
383
$?
$0.000390
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
384
$?
$0.000340
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
385
$?
$0.000325
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
386
$?
$0.003767
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.020524
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.019470
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
389
$?
$1.06
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
391
$?
$0.015068
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$0.012457
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
393
*** $?
*** $0.012340
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.011817
0.00%
-
Spot
Percentage
30 giờ trước
395
$?
$0.012900
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
396
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
397
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
398
$?
$0.001690
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
399
$?
$0.001429
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...