×
×
Các loại tiền điện tử:  6,128Các thị trường giao dịch:  24,917Vốn hóa thị trường:  $359,134,101,525Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,349,779,533BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $359,134,101,525Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,349,779,533BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  6,128Các thị trường giao dịch:  24,917
Please note that YoBit has listed a non-existent asset, Toilet Paper Token [TPT], which is not affiliated with CoinMarketCap in any way.

YoBit

$74,722,828 USD
6,299 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$25,013,464
$395.45
33.47%
98
Spot
Percentage
Gần đây
2
$18,734,531
$102.84
25.07%
92
Spot
Percentage
Gần đây
3
$15,167,603
$99.12
20.30%
45
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,459,729
$1.72
8.64%
34
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,761,675
$318.07
6.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,145,327
$60.05
4.21%
57
Spot
Percentage
Gần đây
7
$522,473
$0.003678
0.70%
51
Spot
Percentage
Gần đây
8
$507,042
$7.20
0.68%
27
Spot
Percentage
Gần đây
9
$158,880
$11,790.10
0.21%
76
Spot
Percentage
Gần đây
10
$53,461
$395.38
0.07%
65
Spot
Percentage
Gần đây
11
$29,126
$0.061693
0.04%
110
Spot
Percentage
Gần đây
12
$23,210
$3.13
0.03%
353
Spot
Percentage
Gần đây
13
$19,732
$0.020406
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,420
$0.004983
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
15
$15,247
$763.93
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
16
$11,980
$62.20
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
17
$11,914
$0.309771
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,340
$59.34
0.02%
54
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,787
$1.29
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,258
$99.96
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,958
$1.31
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,747
$0.310900
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,033
$0.003567
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,783
$1.28
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,217
$0.020378
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,053
$0.001424
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,697
$0.026575
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,562
$0.000350
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,427
$0.000119
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,362
$0.027000
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,241
$0.000360
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,136
$102.25
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,054
$1.71
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,041
$0.149843
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,002
$7.20
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
36
$960
$0.045083
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
37
$913
$0.079608
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
38
$782
$97.70
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
39
$768
$774.68
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
40
$728
$0.003599
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
41
$587
$0.001341
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
42
$502
$313.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$497
$0.195045
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
44
$485
$0.000356
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
45
$427
$0.001668
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$368
$0.311280
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
47
$353
$0.000356
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
48
$309
$2.98
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
49
$304
$0.019943
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
50
$213
$0.083998
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$211
$0.004271
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
52
$203
$224.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$199
$0.000356
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$197
$0.000314
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
55
$143
$1.59
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
56
$120
$0.077354
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
57
$116
$0.002729
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
58
$114
$0.003915
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$111
$0.004700
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
60
$98
$0.013406
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
61
$97
$0.108087
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
62
$85
$0.000237
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$81
$0.003203
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$64
$0.000593
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
65
$63
$291.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$58
$0.000195
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$58
$0.061446
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
68
$57
$725.55
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
69
$53
$0.002966
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
70
$50
$0.072964
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
71
$44
$0.003678
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
72
$44
$4.30
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
73
$41
$0.004864
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
74
$41
$0.006525
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
75
$41
$0.004864
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
76
$36
$0.004983
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
77
$32
$0.001186
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$32
$0.009491
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
79
$30
$0.001424
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
80
$30
$0.005932
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
81
$30
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$29
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$24
$790.48
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
84
$24
$0.009111
0.00%
4
Spot
Percentage
156 giờ trước
85
$24
$0.012101
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
86
$23
$0.004075
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
87
$22
$0.082238
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
88
$22
$0.031558
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
89
$21
$0.000356
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
90
$20
$0.017873
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
91
$19
$0.002700
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$17
$0.061574
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
93
$17
$0.000004
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
94
$16
$0.000020
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$15
$0.003915
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
96
$14
$2.88
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
97
$14
$0.091556
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
98
$14
$0.039745
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
99
$13
$0.017559
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13
$0.022304
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$10
$0.000475
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
103
$10
$0.001378
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
104
$10
$0.026613
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9
$0.009254
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
106
$9
$14.24
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9
$236.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$9
$0.000007
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
109
$8
$0.005017
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8
$0.003441
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
$7
$0.021593
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
112
$6
$0.395429
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
113
$6
$0.021949
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
114
$6
$0.000006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$5
$2.87
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
116
$5
$0.000593
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
117
$5
$0.000356
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
118
$5
$4.34
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4
$0.000381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$4
$0.210587
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$4
$4.38
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
122
$4
$0.023491
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3
$0.003441
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3
$0.009729
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3
$0.038202
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3
$0.002373
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3
$0.058846
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3
$0.001898
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2
$0.033575
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
131
$2
$0.004864
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2
$0.017084
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2
$0.217350
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$2
$0.000493
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2
$0.077354
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2
$0.306923
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1
$0.009017
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1
$0.000949
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1
$0.000356
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1
$0.130386
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1
$0.001068
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1
$0.000356
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
144
$0.848651
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$0.665539
$0.002430
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$0.517523
$0.002129
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$0.486308
$0.001424
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
148
$0.359878
$0.001091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$0.357342
$0.000013
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
150
$0.355899
$0.004651
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
151
$0.320626
$0.061906
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$0.301493
$0.004898
0.00%
0
Spot
Percentage
156 giờ trước
153
$0.286725
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$0.194002
$0.004373
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
155
$0.159014
$0.000032
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
156
$0.110257
$0.002419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$0.110100
$0.001076
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
158
$0.109926
$0.003932
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$0.108968
$0.003898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$0.082425
$0.009483
0.00%
1
Spot
Percentage
156 giờ trước
161
$0.073299
$0.000372
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
162
$0.072570
$0.000001
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
163
$0.071720
$0.000052
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
164
$0.050549
$0.000004
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.121000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$6.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.005434
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.738200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.000119
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$5.95
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.000430
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.397191
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.003915
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.003796
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.001186
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.000237
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.000356
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.001780
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000712
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.026457
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.017084
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$23.36
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.002729
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.102093
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$5.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.001661
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.053626
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000356
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.290669
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.006881
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$1.19
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.006881
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.002847
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.001305
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.000949
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.003441
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.106183
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.085421
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.000389
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$5.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.000237
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.065178
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.000350
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.000237
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.001305
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$3.79
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.052558
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$4.50
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.000237
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.001305
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.005576
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.087438
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.001186
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.004983
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.009847
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.000002
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.237281
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000830
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.000712
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.000356
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.114844
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.479608
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.000036
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.946942
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.044444
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.269369
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.003678
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.000232
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$2.48
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000119
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.006881
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.031914
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.002136
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.010796
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.059913
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.429872
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.000008
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.969649
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.024224
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.000020
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.005437
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.727763
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$1.42
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.026220
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.000237
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.002847
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.021355
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.000237
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$0.000593
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.002780
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.401231
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.000284
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.001926
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$3.03
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$0.104878
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.000114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$0.951023
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.001530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.001305
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.002136
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.001424
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.000356
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.000356
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.000593
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.009729
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.000475
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.406937
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.001986
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.025019
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.000119
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.001898
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.007000
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.001068
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.000237
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.020762
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.000949
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.005220
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.555475
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.001542
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.004508
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.017322
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$1.05
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.000330
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.000351
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000020
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.012457
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.003082
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.048493
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.830484
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.004152
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.002136
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.000712
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.000949
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.721335
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.003203
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.051727
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.001780
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.000949
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.000237
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.970000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.000475
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.012337
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.002966
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.111467
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.005298
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.154470
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.000248
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.000153
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000356
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.010440
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.000119
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.000830
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.982344
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.003796
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.000119
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.001068
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.436360
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.000827
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000139
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.002825
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000016
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.008423
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.000266
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.090000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.003460
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.000147
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.000238
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.000119
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.001068
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.002729
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.003559
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.000798
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.003134
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.004390
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.002701
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.001424
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.000680
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.012416
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.003599
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.000356
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.008186
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.053388
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.719792
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$0.000237
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.003915
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.004864
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.036541
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.000949
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.002254
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
391
$?
$0.000119
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$0.017559
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.072292
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.000993
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.000526
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$0.000354
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
398
$?
$0.067522
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$0.000035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$0.047812
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...