TradeOgre

TradeOgre

Khối lượng giao dịch (24h)

₫38,596,381,838.63

23 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Monero

₫4,330,293.13

₫549,539,011.68₫569,821,870.61

₫17,494,872,858

45.47%

Gần đây

2

Monero

₫4,352,896.70

₫408,124,253.04₫48,855,624.97

₫6,443,009,556

16.75%

Gần đây

3

Bitcoin

₫1,648,419,516.58

₫432,392,099.75₫24,718,826.58

₫5,709,747,024

14.84%

Gần đây

4

Ethereum

₫89,623,337.72

₫325,970,645.39₫456,377,886.63

₫3,300,558,639

8.58%

Gần đây

5

Qubic

₫0.07585

₫50,804,588.10₫35,093,221.25

₫2,734,876,424

7.11%

Gần đây

6

Ethereum

₫90,902,147.17

₫131,848,361.21₫62,883,934.95

₫567,999,591

1.48%

Gần đây

7

Pirate Chain

₫5,315.87

--₫10,409,958.54

₫398,401,397

1.04%

Gần đây

8

XRP

₫12,721.19

₫4,446,498.82--

₫381,214,583

0.99%

Gần đây

9

Haven Protocol

₫1,704.12

----

₫281,864,400

0.73%

Gần đây

10

BNB

₫15,394,881.01

--₫13,476,985.30

₫162,037,540

0.42%

Gần đây

11

Solana

₫3,790,073.04

----

₫152,195,818

0.40%

Gần đây

12

Wownero

₫2,192.73

----

₫142,425,252

0.37%

Gần đây

13

Wownero

₫2,124.04

----

₫132,169,262

0.34%

Gần đây

14

Dash

₫600,016.33

₫66,803,503.54--

₫92,291,147

0.24%

Gần đây

15

Flux

₫15,966.44

----

₫67,521,473

0.18%

Gần đây

16

XRP

₫12,661.77

₫4,029,497.51₫115,530,776.95

₫65,699,247

0.17%

Gần đây

17

Clore.ai

₫3,055.16

₫6,454,049.08--

₫58,459,996

0.15%

Gần đây

18

Dogecoin

₫3,185.90

----

₫56,592,683

0.15%

Gần đây

19

Karlsen

₫57.76

₫4,210,654.14--

₫54,242,135

0.14%

Gần đây

20

SedraCoin

₫4.8048

----

₫33,211,359

0.09%

Gần đây

21

Neurai

₫28.77

----

₫21,528,098

0.06%

Gần đây

22

ScPrime

₫3,693.02

----

₫20,300,193

0.05%

Gần đây

23

Ghost

₫1,731.10

----

₫18,637,229

0.05%

Gần đây

24

Ethereum Classic

₫579,987.11

----

₫18,247,194

0.05%

Gần đây

25

SedraCoin

₫4.7142

----

₫18,111,113

0.05%

Gần đây

26

ScPrime

₫3,691.86

----

₫13,100,864

0.03%

Gần đây

27

Firo

₫31,543.66

----

₫10,200,870

0.03%

Gần đây

28

Bittensor

₫7,122,763.01

----

₫6,393,782

0.02%

Gần đây

29

BLOCX.

₫1,709.95

----

₫6,124,047

0.02%

Gần đây

30

Gamepass Network

₫4.1229

----

₫3,467,376

<0.01%

Gần đây

31

FACT0RN

₫549,343.10

----

₫2,417,176

<0.01%

Gần đây

32

Shiba Inu

₫0.5042

----

₫1,524,980

<0.01%

Gần đây

33

Grin

₫814.03

----

₫1,418,745

<0.01%

Gần đây

34

Vertcoin

₫1,539.03

----

₫948,763

<0.01%

Gần đây

35

Avalanche

₫643,845.74

----

₫753,354

<0.01%

Gần đây

36

Andromeda

₫2,977.57

----

₫599,639

<0.01%

Gần đây

37

Cronos

₫2,289.46

----

₫296,338

<0.01%

Gần đây

38

Dingocoin

₫0.2604

----

₫140,549

<0.01%

Gần đây

39

Polkadot

₫129,992.95

----

₫48,164

<0.01%

Gần đây

40

CateCoin

₫0.01145

----

₫45,707

<0.01%

Gần đây

41

ReddCoin

₫1.2718

----

₫25,686

<0.01%

Gần đây

42

Osmosis

₫14,754.29

----

₫0.00

-

Gần đây

43

Cosmos

₫168,148.08

----

₫0.00

-

Gần đây

44

Fantom

₫12,809.40

----

₫0.00

-

Gần đây

45

PRivaCY Coin

₫142.53

----

₫0.00

-

Gần đây

46

Canxium

₫63,596.10

----

₫0.00

-

Gần đây

47

PYRIN

₫743.95

----

₫122,661,584

-

Gần đây

48

Kusama

*** ₫890,345.38

----

*** ₫1,257,406,689

-

Gần đây

49

Optical Bitcoin

*** ₫329.73

----

*** ₫5,612,849

-

Gần đây

50

XDC Network

*** ₫1,503.67

----

*** ₫2,063,074

-

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện