×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $278,104,585,664Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,149,345,490BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,104,585,664Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,149,345,490BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

TradeOgre

$145,887 USD
14.85853262 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$22,507
$0.002260
15.43%
25
Spot
Percentage
Gần đây
2
$18,172
$0.014344
12.46%
29
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,071
$0.550277
12.39%
27
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,298
$47.85
7.74%
75
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,382
$13.39
7.12%
24
Spot
Percentage
Gần đây
6
$8,146
$0.019551
5.58%
16
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,131
$242.58
4.89%
53
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,438
$0.077614
4.41%
18
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,713
$0.088422
3.92%
18
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,063
$0.028393
3.47%
28
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,379
$0.446332
2.32%
30
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,239
$0.573266
2.22%
21
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,118
$0.416662
2.14%
23
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,820
$0.384732
1.93%
36
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,368
$0.008547
1.62%
26
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,194
$0.019944
1.50%
25
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,063
$69.02
1.41%
50
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,928
$0.007860
1.32%
20
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,726
$0.039004
1.18%
13
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,709
$0.002653
1.17%
41
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,620
$0.523849
1.11%
16
Spot
Percentage
Gần đây
22
$772
$0.029376
0.53%
19
Spot
Percentage
Gần đây
23
$716
$0.012674
0.49%
9
Spot
Percentage
Gần đây
24
$648
$0.004028
0.44%
10
Spot
Percentage
Gần đây
25
$481
$0.001375
0.33%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
$467
$0.000038
0.32%
11
Spot
Percentage
Gần đây
27
$444
$0.005600
0.30%
12
Spot
Percentage
Gần đây
28
$438
$0.000098
0.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$412
$0.000016
0.28%
14
Spot
Percentage
Gần đây
30
$374
$0.347104
0.26%
11
Spot
Percentage
Gần đây
31
$359
$0.007958
0.25%
10
Spot
Percentage
Gần đây
32
$313
$0.110330
0.21%
7
Spot
Percentage
Gần đây
33
$235
$77.86
0.16%
12
Spot
Percentage
Gần đây
34
$234
$0.044407
0.16%
3
Spot
Percentage
Gần đây
35
$182
$0.000196
0.12%
8
Spot
Percentage
Gần đây
36
$159
$0.019551
0.11%
9
Spot
Percentage
Gần đây
37
$153
$0.004519
0.10%
10
Spot
Percentage
Gần đây
38
$132
$0.011593
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
39
$98
$0.002063
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
40
$96
$0.008646
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
41
$72
$0.000295
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
42
$35
$0.157194
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
43
$30
$0.004618
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
44
$29
$0.038513
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
45
$27
$0.000098
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
46
$10
$0.002554
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$5
$0.002947
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2
$4.77e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.000022
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000393
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.026133
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$4.77e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$4.77e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.088225
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.186570
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.015032
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.001081
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$1.87
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.000098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...