TradeOgre

TradeOgre

Khối lượng(24 giờ)

$2,796,152.80

71 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Pirate Chain

$4.29

--

$1,290,906

46.17%

0

Gần đây

2

Monero

$261.36

--

$293,845

10.51%

0

Gần đây

3

Bitcoin

$39,486.65

--

$179,818

6.43%

0

Gần đây

4

Litecash

$0.01642

--

$142,926

5.11%

0

Gần đây

5

Litecoin

$167.23

--

$107,363

3.84%

0

Gần đây

6

Conceal

$0.3355

--

$80,646

2.88%

0

Gần đây

7

Haven Protocol

$11.22

--

$73,086

2.61%

0

Gần đây

8

Scala

$0.000391

--

$64,215

2.30%

0

Gần đây

9

Ergo

$9.12

--

$56,248

2.01%

0

Gần đây

10

Equilibria

$0.1889

--

$55,926

2.00%

0

Gần đây

11

Ethereum

$2,463.83

--

$55,363

1.98%

0

Gần đây

12

Wownero

$0.4005

--

$53,828

1.93%

0

Gần đây

13

Dero

$3.78

--

$50,510

1.81%

0

Gần đây

14

XRP

$0.8689

--

$38,625

1.38%

0

Gần đây

15

Dogecoin

$0.3203

--

$32,338

1.16%

0

Gần đây

16

Grin

$0.3832

--

$30,082

1.08%

0

Gần đây

17

PluraCoin

$0.001173

--

$24,016

0.86%

0

Gần đây

18

Beam

$0.6617

--

$16,186

0.58%

0

Gần đây

19

Scala

$0.0003936

--

$14,308

0.51%

0

Gần đây

20

TurtleCoin

$0.0001134

--

$13,037

0.47%

0

Gần đây

21

Flux

$0.2258

--

$12,314

0.44%

0

Gần đây

22

Garlicoin

$0.1287

--

$12,307

0.44%

0

Gần đây

23

Nerva

$0.04771

--

$8,644

0.31%

0

Gần đây

24

Lethean

$0.001955

--

$8,352

0.30%

0

Gần đây

25

Ravencoin

$0.07626

--

$6,895

0.25%

0

Gần đây

26

Aeon

$1.08

--

$6,839

0.24%

0

Gần đây

27

Oxen

$1.06

--

$5,123

0.18%

0

Gần đây

28

MimbleWimbleCoin

$6.65

--

$4,672

0.17%

0

Gần đây

29

Zano

$2.43

--

$4,179

0.15%

0

Gần đây

30

Verge

$0.03011

--

$3,691

0.13%

0

Gần đây

31

Sumokoin

$0.1047

--

$3,683

0.13%

0

Gần đây

32

Lethean

$0.002118

--

$3,325

0.12%

0

Gần đây

33

Ryo Currency

$0.04653

--

$3,095

0.11%

0

Gần đây

34

BitTube

$0.007039

--

$3,084

0.11%

0

Gần đây

35

PluraCoin

$0.0008373

--

$2,799

0.10%

0

Gần đây

36

Electroneum

$0.007821

--

$2,562

0.09%

0

Gần đây

37

Arqma

$0.01838

--

$2,497

0.09%

0

Gần đây

38

Monero Classic

$0.3668

--

$2,469

0.09%

0

Gần đây

39

MoneroV

$0.07352

--

$2,272

0.08%

0

Gần đây

40

Dash

$172.48

--

$2,210

0.08%

0

Gần đây

41

Masari

$0.0633

--

$1,822

0.07%

0

Gần đây

42

Veil

$0.02424

--

$1,773

0.06%

0

Gần đây

43

PotCoin

$0.02346

--

$1,364

0.05%

0

Gần đây

44

Graft

$0.0007821

--

$1,242

0.04%

0

Gần đây

45

Ghost

$0.3461

--

$1,048

0.04%

0

Gần đây

46

SkyHub Coin

$0.1087

--

$793.78

0.03%

0

Gần đây

47

Bitcoin Private

$1.60

--

$779.53

0.03%

0

Gần đây

48

Karbo

$0.1443

--

$583.04

0.02%

0

Gần đây

49

SINOVATE

$0.004302

--

$434.60

0.02%

0

Gần đây

50

Italo

$0.001564

--

$420.26

0.02%

0

Gần đây

51

Swap

$0.03754

--

$417.12

0.01%

0

Gần đây

52

Grimm

$0.001955

--

$384.31

0.01%

0

Gần đây

53

LUXCoin

$0.08759

--

$242.38

0.01%

0

Gần đây

54

CUTcoin

$0.1602

--

$231.89

0.01%

0

Gần đây

55

Qtum

$9.15

--

$218.13

0.01%

0

Gần đây

56

uPlexa

$0.0003436

--

$196.60

0.01%

0

Gần đây

57

Quantis Network

$0.0003911

--

$195.48

0.01%

0

Gần đây

58

Bytecoin

$0.0003911

--

$169.92

0.01%

0

Gần đây

59

Niobio

$0.2405

--

$132.39

0.00%

0

Gần đây

60

Denarius

$0.3723

--

$108.39

0.00%

0

Gần đây

61

BLOC.MONEY

$0.006257

--

$99.07

0.00%

0

Gần đây

62

BitCash

$0.01095

--

$96.17

0.00%

0

Gần đây

63

Actinium

$0.0309

--

$90.80

0.00%

0

Gần đây

64

Iridium

$0.005475

--

$69.60

0.00%

0

Gần đây

65

BitCoal

$0.005475

--

$35.02

0.00%

0

Gần đây

66

TurtleCoin

$0.000391

--

$23.03

0.00%

0

Gần đây

67

DeepOnion

$0.3504

--

$13.66

0.00%

0

Gần đây

68

Electronero Pulse

$0.00001168

--

$10.67

0.00%

0

Gần đây

69

PeepCoin

$0.000391

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

70

BBSCoin

$0.000001668

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

71

GenesisX

$0.005866

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

72

Civitas

$0.01838

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

73

Gold Poker

$0.003128

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

74

Electronero

$0.000391

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

75

Electronero Pulse

$0.000391

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

76

Defis

$0.0007821

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

77

Uniswap

$23.50

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây