×
×
Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,782Vốn hóa thị trường:  $396,614,397,958Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,712,628,735BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%
Vốn hóa thị trường:  $396,614,397,958Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,712,628,735BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,782

TradeOgre

$169,051 USD
12.46523911 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$57,855
$1.84
34.22%
48
Spot
Percentage
Gần đây
2
$38,252
$123.39
22.63%
73
Spot
Percentage
Gần đây
3
$19,788
$381.20
11.71%
61
Spot
Percentage
Gần đây
4
$9,208
$0.080272
5.45%
42
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,079
$54.50
5.37%
54
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,711
$0.122852
3.97%
32
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,715
$0.499554
2.79%
22
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,812
$0.002712
1.66%
34
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,267
$5.77
1.34%
21
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,858
$0.011131
1.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,761
$0.000136
1.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,589
$0.038417
0.94%
33
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,505
$0.407245
0.89%
21
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,243
$0.012475
0.74%
9
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,109
$0.000009
0.66%
11
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,015
$0.004475
0.60%
15
Spot
Percentage
Gần đây
17
$953
$0.004068
0.56%
9
Spot
Percentage
Gần đây
18
$911
$0.001357
0.54%
13
Spot
Percentage
Gần đây
19
$787
$71.87
0.47%
16
Spot
Percentage
Gần đây
20
$771
$0.238238
0.46%
16
Spot
Percentage
Gần đây
21
$762
$0.000048
0.45%
11
Spot
Percentage
Gần đây
22
$680
$0.027150
0.40%
6
Spot
Percentage
Gần đây
23
$636
$0.414379
0.38%
18
Spot
Percentage
Gần đây
24
$522
$0.006102
0.31%
8
Spot
Percentage
Gần đây
25
$328
$0.010996
0.19%
9
Spot
Percentage
Gần đây
26
$309
$0.039458
0.18%
13
Spot
Percentage
Gần đây
27
$264
$0.503330
0.16%
39
Spot
Percentage
Gần đây
28
$244
$0.023322
0.14%
9
Spot
Percentage
Gần đây
29
$135
$0.002441
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
30
$111
$0.264953
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
31
$108
$0.007059
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$99
$0.051255
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
33
$96
$0.077968
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
34
$89
$0.014102
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
35
$85
$0.036381
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
36
$83
$0.014915
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
37
$74
$0.015729
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
38
$58
$0.000271
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
39
$53
$0.000136
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$35
$0.000814
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
41
$23
$0.015865
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
42
$22
$0.000271
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
43
$15
$0.001765
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
44
$14
$0.000179
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$13
$0.000136
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$12
$0.002036
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
47
$8
$0.103324
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4
$0.005158
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3
$0.003801
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2
$1.78
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2
$0.001356
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.000814
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.156246
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.000271
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.002308
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000019
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.000542
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.012068
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...