×
×
Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,980Vốn hóa thị trường:  $339,424,873,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,389,316,116BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%
Vốn hóa thị trường:  $339,424,873,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,389,316,116BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,980

NovaDAX

$1,984,999 USD
191.14017055 BTC

Thông tin về NovaDAX

Launched in Oct 2018, NovaDAX is a centralized exchange (supported by Abakus Group) based in Brazil. It supports BRL fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,283,431
$10,683.84
64.66%
201
Spot
Percentage
Gần đây
2
$169,829
$10.84
8.56%
74
Spot
Percentage
Gần đây
3
$99,893
$10,638.13
5.03%
197
Spot
Percentage
Gần đây
4
$42,060
$348.21
2.12%
131
Spot
Percentage
Gần đây
5
$35,748
$3.19
1.80%
116
Spot
Percentage
Gần đây
6
$34,374
$0.097250
1.73%
106
Spot
Percentage
Gần đây
7
$27,564
$10.69
1.39%
70
Spot
Percentage
Gần đây
8
$24,661
$0.096084
1.24%
70
Spot
Percentage
Gần đây
9
$23,154
$0.024832
1.17%
98
Spot
Percentage
Gần đây
10
$22,943
$10.67
1.16%
82
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16,072
$46.20
0.81%
87
Spot
Percentage
Gần đây
12
$15,199
$0.241208
0.77%
76
Spot
Percentage
Gần đây
13
$14,138
$2.21
0.71%
89
Spot
Percentage
Gần đây
14
$13,292
$0.254595
0.67%
82
Spot
Percentage
Gần đây
15
$13,104
$10.01
0.66%
85
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10,818
$215.84
0.54%
94
Spot
Percentage
Gần đây
17
$10,361
$24.52
0.52%
96
Spot
Percentage
Gần đây
18
$10,217
$0.256124
0.51%
57
Spot
Percentage
Gần đây
19
$9,642
$2.55
0.49%
77
Spot
Percentage
Gần đây
20
$8,018
$2.23
0.40%
83
Spot
Percentage
Gần đây
21
$7,760
$2.38
0.39%
86
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,548
$0.239871
0.38%
66
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7,214
$0.073452
0.36%
74
Spot
Percentage
Gần đây
24
$6,907
$347.66
0.35%
128
Spot
Percentage
Gần đây
25
$6,062
$0.179080
0.31%
39
Spot
Percentage
Gần đây
26
$5,537
$68.26
0.28%
79
Spot
Percentage
Gần đây
27
$4,521
$11.84
0.23%
83
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,887
$0.179623
0.20%
27
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,847
$0.026663
0.19%
70
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,732
$0.173352
0.19%
27
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,647
$2.38
0.18%
105
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,247
$3.19
0.16%
113
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3,127
$0.179798
0.16%
25
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,842
$24.29
0.14%
92
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,330
$5.03
0.12%
103
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,920
$156.33
0.10%
92
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,794
$0.024892
0.09%
100
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,788
$0.093989
0.09%
42
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,785
$0.095886
0.09%
58
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,735
$0.002666
0.09%
46
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,640
$343.54
0.08%
100
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,495
$0.000310
0.08%
50
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,256
$2.38
0.06%
86
Spot
Percentage
Gần đây
44
$970
$92.27
0.05%
131
Spot
Percentage
Gần đây
45
$784
$91.41
0.04%
115
Spot
Percentage
Gần đây
46
$666
$46.22
0.03%
87
Spot
Percentage
Gần đây
47
$639
$2.37
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
48
$624
$0.072197
0.03%
56
Spot
Percentage
Gần đây
49
$506
$0.240729
0.03%
62
Spot
Percentage
Gần đây
50
$481
$0.026786
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
51
$479
$0.073168
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
52
$426
$0.002678
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
53
$284
$0.253314
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
54
$197
$2.55
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
55
$186
$0.026784
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
56
$172
$214.89
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
57
$128
$0.000300
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
58
$117
$45.91
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
59
$112
$214.43
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
60
$68
$0.002663
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
61
$53
$0.258727
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
62
$41
$155.12
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
63
$36
$2.14
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
64
$31
$2.52
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
65
$25
$0.255724
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
66
$25
$24.25
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10
$11.68
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10
$5.01
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
69
$5
$68.01
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.256408
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.256903
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000313
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000307
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$2.55
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.073451
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.253770
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$68.79
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$2.22
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...