×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $268,726,217,135Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,235,185,508BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $268,726,217,135Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,235,185,508BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

NovaDAX

$2,184,448 USD
229.67592991 BTC

Thông tin về NovaDAX

Launched in Oct 2018, NovaDAX is a centralized exchange (supported by Abakus Group) based in Brazil. It supports BRL fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,184,776
$9,580.93
54.24%
181
Spot
Percentage
Gần đây
2
$143,687
$0.076991
6.58%
102
Spot
Percentage
Gần đây
3
$134,936
$241.22
6.18%
107
Spot
Percentage
Gần đây
4
$129,273
$9,503.60
5.92%
133
Spot
Percentage
Gần đây
5
$116,151
$0.185587
5.32%
26
Spot
Percentage
Gần đây
6
$111,018
$0.184757
5.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
7
$67,458
$0.332902
3.09%
60
Spot
Percentage
Gần đây
8
$57,337
$1.57
2.62%
114
Spot
Percentage
Gần đây
9
$49,388
$0.076663
2.26%
66
Spot
Percentage
Gần đây
10
$24,208
$4.13
1.11%
85
Spot
Percentage
Gần đây
11
$21,366
$199.55
0.98%
96
Spot
Percentage
Gần đây
12
$16,262
$238.43
0.74%
79
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,758
$2.89
0.54%
99
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,606
$1.55
0.49%
108
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,441
$0.211700
0.48%
59
Spot
Percentage
Gần đây
16
$9,469
$78.30
0.43%
87
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,669
$46.99
0.35%
86
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,655
$0.329706
0.30%
50
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,266
$2.84
0.29%
97
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,011
$0.016476
0.28%
65
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,563
$237.77
0.25%
95
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,531
$248.18
0.25%
91
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,596
$0.000305
0.21%
67
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,374
$0.075820
0.20%
57
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,846
$0.075602
0.18%
41
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,491
$17.36
0.16%
43
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,841
$0.204531
0.13%
63
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,791
$0.204495
0.13%
55
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,542
$2.73
0.12%
76
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,537
$17.60
0.12%
91
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,340
$7.38
0.11%
102
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,990
$0.331178
0.09%
46
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,783
$0.016195
0.08%
60
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,744
$0.002614
0.08%
51
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,085
$0.000303
0.05%
67
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,061
$0.187351
0.05%
40
Spot
Percentage
Gần đây
37
$976
$4.06
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
38
$964
$0.203242
0.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
39
$960
$196.97
0.04%
94
Spot
Percentage
Gần đây
40
$948
$0.071960
0.04%
56
Spot
Percentage
Gần đây
41
$745
$7.38
0.03%
99
Spot
Percentage
Gần đây
42
$665
$7.29
0.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
43
$564
$0.210040
0.03%
51
Spot
Percentage
Gần đây
44
$501
$0.068966
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
45
$496
$77.34
0.02%
76
Spot
Percentage
Gần đây
46
$493
$0.333172
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
47
$481
$246.80
0.02%
90
Spot
Percentage
Gần đây
48
$407
$46.70
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
49
$384
$4.11
0.02%
77
Spot
Percentage
Gần đây
50
$373
$4.20
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
51
$367
$0.189839
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
52
$329
$0.002569
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
53
$303
$245.62
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
54
$301
$77.77
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
55
$255
$0.016431
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
56
$244
$0.002612
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
57
$240
$0.071455
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
58
$145
$17.35
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
59
$110
$195.01
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
60
$108
$2.90
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
61
$78
$47.18
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
62
$59
$0.000300
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
63
$38
$2.69
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
64
$23
$0.002582
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
65
$21
$0.072281
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
66
$12
$0.016017
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
67
$5
$7.27
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.000303
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$2.69
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$17.52
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.212972
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.210948
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$2.71
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$2.86
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...