×
×
Các loại tiền điện tử:  7,818Các thị trường giao dịch:  33,559Vốn hóa thị trường:  $576,339,709,582Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $195,957,418,515BTC Chiếm Ưu Thế:  62.4%

Nominex

$49,091,784 USD
2,537 BTC

Thông tin về Nominex

Launched on 28.08.2019, Nominex is a centralized exchange based in Seychelles (Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.). It claims to be licensed by the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU).

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,585,723
$19,456.40
31.75%
897
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,518,972
$608.27
19.39%
850
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,740,011
$0.648883
15.77%
567
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,095,362
$606.98
6.31%
848
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,924,665
$86.63
3.92%
465
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,649,265
$14.21
3.36%
526
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,605,094
$0.647350
3.27%
153
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,243,464
$314.24
2.53%
456
Spot
Percentage
Gần đây
9
$991,205
$26,575.50
2.02%
399
Spot
Percentage
Gần đây
10
$597,219
$19,469.61
1.22%
413
Spot
Percentage
Gần đây
11
$574,318
$0.032766
1.17%
149
Spot
Percentage
Gần đây
12
$507,804
$86.44
1.03%
158
Spot
Percentage
Gần đây
13
$425,739
$113.42
0.87%
168
Spot
Percentage
Gần đây
14
$381,067
$75.98
0.78%
154
Spot
Percentage
Gần đây
15
$353,644
$3.76
0.72%
396
Spot
Percentage
Gần đây
16
$311,830
$14.18
0.64%
365
Spot
Percentage
Gần đây
17
$284,736
$313.60
0.58%
436
Spot
Percentage
Gần đây
18
$278,531
$26,470.28
0.57%
322
Spot
Percentage
Gần đây
19
$265,188
$77.94
0.54%
367
Spot
Percentage
Gần đây
20
$194,940
$0.011661
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$168,634
$3.94
0.34%
338
Spot
Percentage
Gần đây
22
$138,672
$608.40
0.28%
330
Spot
Percentage
Gần đây
23
$135,429
$127.32
0.28%
459
Spot
Percentage
Gần đây
24
$108,200
$0.648384
0.22%
199
Spot
Percentage
Gần đây
25
$101,543
$6.29
0.21%
286
Spot
Percentage
Gần đây
26
$101,193
$75.76
0.21%
93
Spot
Percentage
Gần đây
27
$91,837
$0.032814
0.19%
37
Spot
Percentage
Gần đây
28
$89,474
$127.06
0.18%
342
Spot
Percentage
Gần đây
29
$81,792
$113.39
0.17%
120
Spot
Percentage
Gần đây
30
$60,561
$0.649951
0.12%
186
Spot
Percentage
Gần đây
31
$56,933
$0.242341
0.12%
113
Spot
Percentage
Gần đây
32
$38,686
$3.76
0.08%
263
Spot
Percentage
Gần đây
33
$35,218
$0.003555
0.07%
150
Spot
Percentage
Gần đây
34
$34,119
$77.78
0.07%
113
Spot
Percentage
Gần đây
35
$32,623
$113.50
0.07%
156
Spot
Percentage
Gần đây
36
$32,446
$0.427073
0.07%
124
Spot
Percentage
Gần đây
37
$30,372
$86.47
0.06%
229
Spot
Percentage
Gần đây
38
$28,788
$6.29
0.06%
127
Spot
Percentage
Gần đây
39
$27,804
$14.23
0.06%
215
Spot
Percentage
Gần đây
40
$25,580
$3.93
0.05%
98
Spot
Percentage
Gần đây
41
$23,092
$0.241931
0.05%
87
Spot
Percentage
Gần đây
42
$19,824
$14.20
0.04%
220
Spot
Percentage
Gần đây
43
$16,845
$0.032726
0.03%
133
Spot
Percentage
Gần đây
44
$14,861
$86.57
0.03%
126
Spot
Percentage
Gần đây
45
$13,180
$76.45
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
46
$11,441
$0.032361
0.02%
104
Spot
Percentage
Gần đây
47
$8,337
$0.003689
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
48
$7,438
$112.91
0.02%
113
Spot
Percentage
Gần đây
49
$6,945
$113.42
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
50
$6,617
$0.426389
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
51
$5,102
$127.30
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,124
$3.93
0.01%
113
Spot
Percentage
Gần đây
53
$2,130
$0.002368
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,763
$78.03
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,012
$0.000900
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
56
$793
$77.36
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
57
$488
$0.002330
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
58
$481
$0.425327
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...