×
×
Các loại tiền điện tử:  6,435Các thị trường giao dịch:  25,972Vốn hóa thị trường:  $357,778,539,665Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,976,301,698BTC Chiếm Ưu Thế:  59.6%
Vốn hóa thị trường:  $357,778,539,665Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,976,301,698BTC Chiếm Ưu Thế:  59.6%Các loại tiền điện tử:  6,435Các thị trường giao dịch:  25,972

Nominex

$1,410,869 USD
122.12051653 BTC

Thông tin về Nominex

Launched on 28.08.2019, Nominex is a centralized exchange based in Seychelles (Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.). It claims to be licensed by the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU).

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$462,918
$11,660.39
32.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$289,644
$16.85
20.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$219,794
$395.53
15.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$110,679
$391.95
7.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$106,756
$16.70
7.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$58,622
$0.285502
4.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$34,399
$288.33
2.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$28,175
$55.10
2.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$24,687
$83.13
1.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,760
$0.282602
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,512
$285.61
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,179
$91.39
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$5,943
$0.460024
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,254
$0.270781
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,231
$82.32
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,162
$54.54
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,537
$90.43
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,403
$0.003531
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,390
$89.41
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,109
$0.268160
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,991
$0.453826
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,840
$0.003582
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,688
$90.59
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,506
$1.69
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,143
$1.67
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$907
$0.283903
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$633
$82.89
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$284
$55.16
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$173
$90.09
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$130
$91.69
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$96
$1.69
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.017677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...