Nominex

$65,971,358 USD
1,092 BTC

Thông tin về Nominex

Launched on 28.08.2019, Nominex is a centralized exchange based in Seychelles (Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.). It claims to be licensed by the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU).

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.44
$16,701,284
25.32%
479
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$60,332.32
$13,033,549
19.76%
914
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$463.15
$7,432,841
11.27%
617
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,147.77
$5,381,313
8.16%
799
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.44
$4,886,477
7.41%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$463.57
$2,298,469
3.48%
474
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$251.18
$2,302,463
3.49%
322
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,151.11
$1,925,472
2.92%
685
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.1217
$1,701,064
2.58%
278
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.06596
$1,244,028
1.89%
399
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$711.60
$729,597
1.11%
331
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.01291
$712,361
1.08%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$251.37
$703,474
1.07%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$32.32
$495,075
0.75%
465
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.1214
$485,204
0.74%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$60,335.46
$407,913
0.62%
598
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$230.88
$405,905
0.62%
260
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$297.64
$353,344
0.54%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1.49
$341,541
0.52%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$463.41
$324,956
0.49%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.44
$323,039
0.49%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$10.13
$315,779
0.48%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$711.46
$271,103
0.41%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$297.58
$270,024
0.41%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.0667
$258,259
0.39%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$293.41
$257,544
0.39%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2.12
$244,949
0.37%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$29.71
$224,369
0.34%
424
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$32.33
$194,230
0.29%
365
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$372.20
$185,834
0.28%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1.48
$157,139
0.24%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$16.81
$131,924
0.20%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$230.95
$127,814
0.19%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$45,180.62
$124,274
0.19%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$2,147.85
$108,022
0.16%
380
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$10.15
$105,525
0.16%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1.43
$88,708
0.13%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$445.87
$87,461
0.13%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$292.81
$75,080
0.11%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$2.11
$67,571
0.10%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.1218
$60,012
0.09%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$251.38
$57,209
0.09%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$372.55
$56,035
0.08%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$29.67
$54,070
0.08%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$45,251.92
$48,673
0.07%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$32.36
$35,123
0.05%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$446.38
$30,238
0.05%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$16.83
$27,585
0.04%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$250.55
$23,936
0.04%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$298.72
$18,302
0.03%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$10.06
$8,795
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$2.11
$8,672
0.01%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.1215
$6,919
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$230.87
$6,101
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$293.11
$5,520
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$32.40
$4,450
0.01%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$371.58
$4,332
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$230.16
$1,186
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...