×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,245,190,876Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,372,213,982BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,245,190,876Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,372,213,982BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Mercatox

$22,364,209 USD
2,043 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,826,640
$380.55
21.58%
77
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,764,446
$0.034778
7.89%
23
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,724,001
$47.78
7.71%
55
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,507,290
$0.028986
6.74%
17
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,415,670
$0.095372
6.33%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$760,517
$0.831854
3.40%
15
Spot
Percentage
Gần đây
7
$507,408
$253.32
2.27%
13
Spot
Percentage
Gần đây
8
$468,606
$0.003833
2.10%
8
Spot
Percentage
Gần đây
9
$461,737
$2.87
2.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
10
$439,071
$10,978.06
1.96%
18
Spot
Percentage
Gần đây
11
$428,400
$0.005640
1.92%
14
Spot
Percentage
Gần đây
12
$407,240
$382.98
1.82%
17
Spot
Percentage
Gần đây
13
$394,802
$10,983.88
1.77%
9
Spot
Percentage
Gần đây
14
$363,874
$346.39
1.63%
4
Spot
Percentage
Gần đây
15
$333,766
$0.775017
1.49%
8
Spot
Percentage
Gần đây
16
$323,868
$2.69
1.45%
7
Spot
Percentage
Gần đây
17
$293,281
$0.003330
1.31%
3
Spot
Percentage
Gần đây
18
$291,558
$0.047528
1.30%
13
Spot
Percentage
Gần đây
19
$262,370
$0.029130
1.17%
17
Spot
Percentage
Gần đây
20
$256,192
$0.034058
1.15%
24
Spot
Percentage
Gần đây
21
$250,764
$0.431916
1.12%
9
Spot
Percentage
Gần đây
22
$250,066
$0.925614
1.12%
6
Spot
Percentage
Gần đây
23
$243,099
$11.88
1.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
24
$208,308
$0.041129
0.93%
7
Spot
Percentage
Gần đây
25
$207,344
$0.777019
0.93%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$204,078
$10.93
0.91%
15
Spot
Percentage
Gần đây
27
$194,282
$0.292219
0.87%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$192,726
$75.13
0.86%
10
Spot
Percentage
Gần đây
29
$165,535
$0.123420
0.74%
14
Spot
Percentage
Gần đây
30
$153,463
$0.094071
0.69%
5
Spot
Percentage
Gần đây
31
$149,374
$396.65
0.67%
10
Spot
Percentage
Gần đây
32
$115,048
$0.003395
0.51%
18
Spot
Percentage
Gần đây
33
$112,673
$0.000681
0.50%
6
Spot
Percentage
Gần đây
34
$101,147
$4.00
0.45%
5
Spot
Percentage
Gần đây
35
$100,724
$0.000567
0.45%
5
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $99,608
*** $0.000202
0.45%
7
Spot
Percentage
Gần đây
37
$94,074
$3.74
0.42%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$93,833
$0.019244
0.42%
3
Spot
Percentage
Gần đây
39
$83,670
$0.442979
0.37%
6
Spot
Percentage
Gần đây
40
$75,108
$0.126486
0.34%
10
Spot
Percentage
Gần đây
41
$75,052
$0.010951
0.34%
3
Spot
Percentage
Gần đây
42
$69,278
$0.003833
0.31%
6
Spot
Percentage
Gần đây
43
$66,544
$0.309153
0.30%
6
Spot
Percentage
Gần đây
44
$65,515
$0.000049
0.29%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$63,624
$3.50
0.28%
11
Spot
Percentage
Gần đây
46
$62,980
$0.030116
0.28%
7
Spot
Percentage
Gần đây
47
$58,636
$0.239722
0.26%
10
Spot
Percentage
Gần đây
48
$55,328
$0.000657
0.25%
4
Spot
Percentage
Gần đây
49
$54,729
$0.003863
0.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
50
$48,017
$0.743684
0.21%
11
Spot
Percentage
Gần đây
51
$46,385
$0.014735
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
52
$43,355
$0.043695
0.19%
5
Spot
Percentage
Gần đây
53
$42,359
$383.69
0.19%
6
Spot
Percentage
Gần đây
54
$41,445
$0.014346
0.19%
3
Spot
Percentage
Gần đây
55
$41,345
$0.001205
0.18%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
$39,155
$0.001990
0.18%
10
Spot
Percentage
Gần đây
57
$39,072
$0.010617
0.17%
4
Spot
Percentage
Gần đây
58
$36,818
$0.001643
0.16%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$36,022
$0.024553
0.16%
5
Spot
Percentage
Gần đây
60
$34,791
$0.002044
0.16%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$34,620
$0.977326
0.15%
3
Spot
Percentage
Gần đây
62
$31,555
$0.004819
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$29,750
$0.008213
0.13%
4
Spot
Percentage
Gần đây
64
$26,913
$18.53
0.12%
3
Spot
Percentage
Gần đây
65
$26,838
$0.001862
0.12%
4
Spot
Percentage
Gần đây
66
$26,516
$10,450.91
0.12%
17
Spot
Percentage
Gần đây
67
$25,551
$1.54
0.11%
13
Spot
Percentage
Gần đây
68
$25,496
$0.002081
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$25,011
$0.007337
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
70
$24,582
$0.708543
0.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
71
$23,812
$2.48
0.11%
15
Spot
Percentage
Gần đây
72
$23,719
$1.13
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$23,656
$0.301687
0.11%
9
Spot
Percentage
Gần đây
74
$23,055
$0.007234
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$22,808
$0.054490
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
76
$22,757
$0.072826
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
77
$21,732
$1.92
0.10%
4
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $21,141
*** $0.230304
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
79
$20,408
$0.008432
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
80
$19,872
$0.857151
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
81
$18,742
$0.027806
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$18,708
$0.668458
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
83
$18,623
$0.015441
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
84
$17,673
$0.002628
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
85
$17,639
$0.132619
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
86
$16,978
$0.006352
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
87
$16,140
$0.006260
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
88
$15,263
$0.000350
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
89
$14,080
$0.000894
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
90
$13,680
$0.000103
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
91
$12,872
$0.007877
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
92
$12,377
$0.012594
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$12,169
$0.133533
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
94
$11,681
$0.075230
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
95
$11,609
$0.009167
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
96
*** $11,547
*** $0.151565
0.05%
0
Spot
Percentage
552 giờ trước
97
$10,725
$0.002847
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
98
$10,367
$0.034363
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
99
$10,097
$0.010513
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
100
$9,593
$0.004600
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
101
$9,516
$0.012444
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
102
$9,424
$0.026392
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
103
$8,687
$0.001971
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$8,616
$0.001941
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$8,498
$0.252644
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$8,458
$0.000263
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
107
$8,359
$0.053989
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
108
$8,199
$0.009776
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
109
$8,188
$0.025735
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
*** $8,074
*** $1.69
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
111
$7,638
$0.033511
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
112
$7,575
$0.000438
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$7,493
$0.002081
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
114
$7,275
$0.013360
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
115
$6,607
$0.006268
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,215
$0.002300
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,152
$0.000329
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
118
$5,692
$0.000657
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
119
$5,531
$27.49
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
120
$5,459
$0.005259
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,454
$0.223952
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,423
$0.000167
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
123
$4,879
$0.000057
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$4,859
$0.000636
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$4,796
$0.051690
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
126
$4,560
$0.001862
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
127
$4,559
$0.833327
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
128
$4,311
$0.195580
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
129
*** $4,252
*** $0.001313
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
130
$4,194
$0.013251
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
131
$3,948
$2.18
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
132
$3,780
$0.012922
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
133
$3,751
$0.008980
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3,210
$0.003504
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,947
$0.011608
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,524
$0.000301
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,504
$0.001030
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,387
$0.060013
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,190
$31.19
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,025
$0.012904
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,844
$0.006571
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $1,827
*** $0.006465
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
143
*** $1,819
*** $0.000346
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,726
$0.000329
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,637
$0.008079
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,546
$0.001195
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
147
$1,519
$0.487110
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
148
$1,473
$0.000110
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,369
$0.007344
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,239
$0.001205
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,231
$0.015770
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,116
$0.021683
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,112
$0.106884
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
*** $1,084
*** $0.038930
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,024
$0.008041
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
156
$871
$0.005585
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
157
$868
$0.000219
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
158
$853
$0.153195
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
159
*** $703
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$648
$0.022888
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
161
$646
$2.57
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
162
*** $571
*** $0.123749
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
163
$527
$0.748989
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$521
$0.001205
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
165
$505
$0.001735
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
166
$475
$0.000061
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$437
$0.002847
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
168
$437
$0.021360
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
169
$428
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$423
$2.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$256
$2.49
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
172
$216
$0.000015
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
173
$185
$0.000422
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$135
$0.000008
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
175
$116
$0.023107
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
176
$108
$0.000011
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
*** $96
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$94
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$84
$0.003250
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
180
*** $77
*** $0.486781
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
181
$71
$0.000202
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
182
*** $60
*** $0.064941
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$57
$0.001862
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
184
*** $51
*** $0.675464
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$50
$0.001971
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
186
*** $38
*** $0.035810
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
187
$35
$0.005804
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
188
$34
$0.000019
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
189
$33
$0.000008
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
190
$26
$0.000034
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
191
$22
$0.000219
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
192
$19
$0.000004
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
193
$17
$0.005678
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
194
*** $16
*** $0.000179
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
195
$15
$0.000011
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
196
$11
$1.00e-7
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
197
$9
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$9
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
*** $5
*** $0.000548
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
200
$5
$0.000657
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
201
$4
$0.000008
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
202
$3
$0.000145
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
203
*** $3
*** $0.238220
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$2
$0.039643
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$2
$0.041936
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
206
$2
$0.019027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$1
$0.082791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$0.646923
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
*** $?
*** $1.78
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
210
*** $?
*** $394.25
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$43.80
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$2.08
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$1.26
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.000548
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
*** $?
*** $0.273780
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.121774
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
218
*** $?
*** $320.65
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
219
*** $?
*** $0.004490
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
220
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.054756
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
*** $?
*** $0.026830
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$7.68
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
*** $?
*** $0.825264
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.595089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.009966
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.001903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000010
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
231
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.000023
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
233
*** $?
*** $0.074797
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
*** $?
*** $0.165076
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.000438
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
236
*** $?
*** $0.002190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.022836
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
238
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.000015
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
240
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
*** $?
*** $0.002093
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.002628
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.009506
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.005147
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.000876
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.002081
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
251
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
*** $?
*** $0.003044
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
255
*** $?
*** $0.000030
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.001862
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.000004
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
261
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.000219
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
*** $?
*** $0.079914
0.00%
-
Spot
Percentage
552 giờ trước
265
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
*** $?
*** $0.003504
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.000046
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
*** $?
*** $0.007611
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
277
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$0.001095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
283
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.023764
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
*** $?
*** $0.334851
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
*** $?
*** $0.004380
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
*** $?
*** $0.000008
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
294
*** $?
*** $0.019712
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
*** $?
*** $0.003002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.000219
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000110
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
298
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.000219
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.001983
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.000761
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.000061
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.034249
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
311
*** $?
*** $0.004567
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
312
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
*** $?
*** $0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.001522
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
*** $?
*** $0.000072
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.019165
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
329
*** $?
*** $0.045665
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
330
*** $?
*** $0.015199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.000219
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$197.12
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
*** $?
*** $0.000657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
*** $?
*** $0.069744
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.015222
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
342
*** $?
*** $0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
*** $?
*** $0.007188
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.002738
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
345
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.016646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
347
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
*** $?
*** $0.001907
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.005328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$1.00e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.070020
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.072142
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
358
*** $?
*** $0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
*** $?
*** $0.000767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
*** $?
*** $0.002626
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.005804
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
362
*** $?
*** $0.000219
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
363
*** $?
*** $0.362022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
364
*** $?
*** $0.038329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
*** $?
*** $0.014373
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.005147
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
368
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.027175
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.043805
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
371
*** $?
*** $1.75
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.000034
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
373
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
375
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
376
*** $?
*** $0.000460
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
377
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
*** $?
*** $0.048185
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.019902
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
380
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.000011
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.000381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
383
*** $?
*** $0.001314
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$0.010951
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
385
*** $?
*** $0.001301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.019027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
387
*** $?
*** $0.001138
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.000767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
389
*** $?
*** $0.003840
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
390
*** $?
*** $0.004819
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
391
*** $?
*** $0.017522
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
392
*** $?
*** $0.015431
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
393
*** $?
*** $0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
394
*** $?
*** $0.004161
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
395
*** $?
*** $0.001507
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.616480
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
397
*** $?
*** $0.000034
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
398
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$0.003805
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$0.005476
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...