Mercatox

$31,655,617 USD
999.42434113 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,758,021
$1,324.31
30.83%
37
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,081,688
$0.004697
12.89%
16
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,940,252
$123.75
12.45%
26
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,342,526
$0.03031
10.56%
20
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,573,148
$0.3407
4.97%
12
Spot
Percentage
Gần đây
6
$976,264
$0.006153
3.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
7
$560,628
$2.79
1.77%
5
Spot
Percentage
Gần đây
8
$480,817
$3.18
1.52%
23
Spot
Percentage
Gần đây
9
$473,173
$22.88
1.49%
11
Spot
Percentage
Gần đây
10
$392,269
$2.05
1.24%
5
Spot
Percentage
Gần đây
11
$354,114
$3.51
1.12%
8
Spot
Percentage
Gần đây
12
$309,094
$2.20
0.98%
7
Spot
Percentage
Gần đây
13
$253,311
$1,327.67
0.80%
12
Spot
Percentage
Gần đây
14
$243,565
$33,069.70
0.77%
20
Spot
Percentage
Gần đây
15
$229,864
$28,808.38
0.73%
7
Spot
Percentage
Gần đây
16
$203,868
$0.009179
0.64%
4
Spot
Percentage
Gần đây
17
$195,819
$3.14
0.62%
10
Spot
Percentage
Gần đây
18
$189,997
$21.56
0.60%
12
Spot
Percentage
Gần đây
19
$177,709
$0.03070
0.56%
12
Spot
Percentage
Gần đây
20
$146,751
$0.002885
0.46%
5
Spot
Percentage
Gần đây
21
$140,982
$103.02
0.45%
11
Spot
Percentage
Gần đây
22
$132,328
$0.1010
0.42%
3
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $132,308
*** $3.99
0.42%
7
Spot
Percentage
Gần đây
24
$130,923
$1,521.96
0.41%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$112,838
$1.42
0.36%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$110,059
$0.007275
0.35%
4
Spot
Percentage
Gần đây
27
$113,418
$0.4879
0.36%
3
Spot
Percentage
Gần đây
28
$109,236
$0.6898
0.35%
13
Spot
Percentage
Gần đây
29
$106,136
$1.34
0.34%
12
Spot
Percentage
Gần đây
30
$100,302
$0.0003972
0.32%
8
Spot
Percentage
Gần đây
31
$99,747
$0.009070
0.32%
4
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $84,531
*** $0.5630
0.27%
5
Spot
Percentage
Gần đây
33
$85,066
$1.53
0.27%
5
Spot
Percentage
Gần đây
34
*** $70,902
*** $0.06067
0.22%
4
Spot
Percentage
Gần đây
35
$71,383
$0.03195
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$68,985
$0.009489
0.22%
3
Spot
Percentage
Gần đây
37
$68,236
$0.8926
0.22%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$67,621
$0.8072
0.21%
9
Spot
Percentage
Gần đây
39
$66,457
$0.007772
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
40
$65,402
$4.60
0.21%
13
Spot
Percentage
Gần đây
41
$69,646
$0.01191
0.22%
2
Spot
Percentage
Gần đây
42
$65,209
$0.001265
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$65,568
$0.002542
0.21%
2
Spot
Percentage
Gần đây
44
$63,311
$0.2919
0.20%
7
Spot
Percentage
Gần đây
45
$63,791
$0.1185
0.20%
4
Spot
Percentage
Gần đây
46
$63,274
$0.02824
0.20%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$61,104
$0.1307
0.19%
2
Spot
Percentage
Gần đây
48
$60,978
$1,328.43
0.19%
9
Spot
Percentage
Gần đây
49
$58,679
$0.0003705
0.19%
2
Spot
Percentage
Gần đây
50
$58,253
$0.2111
0.18%
2
Spot
Percentage
Gần đây
51
$56,299
$0.007907
0.18%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$56,008
$1.02
0.18%
6
Spot
Percentage
Gần đây
53
$55,312
$0.005465
0.17%
8
Spot
Percentage
Gần đây
54
$52,485
$0.0002646
0.17%
3
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $50,697
*** $0.1753
0.16%
3
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $49,992
*** $0.1527
0.16%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$49,219
$0.005381
0.16%
2
Spot
Percentage
Gần đây
58
$48,740
$0.7433
0.15%
8
Spot
Percentage
Gần đây
59
$46,326
$0.01171
0.15%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
$45,242
$0.005504
0.14%
2
Spot
Percentage
Gần đây
61
$41,759
$0.004428
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$41,130
$0.009064
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$40,839
$0.01307
0.13%
4
Spot
Percentage
Gần đây
64
$40,010
$0.01114
0.13%
3
Spot
Percentage
Gần đây
65
$37,300
$0.006867
0.12%
3
Spot
Percentage
Gần đây
66
*** $37,056
*** $0.01298
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$36,148
$0.0006330
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$35,503
$1,226.72
0.11%
15
Spot
Percentage
Gần đây
69
$35,318
$0.05919
0.11%
13
Spot
Percentage
Gần đây
70
$34,868
$0.2935
0.11%
6
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $35,185
*** $0.2722
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
72
$33,071
$0.006018
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
73
$32,644
$0.3127
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
74
$31,534
$0.1449
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$28,447
$0.01234
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
76
$28,412
$0.004428
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
77
$26,805
$31,654.15
0.08%
22
Spot
Percentage
Gần đây
78
$26,117
$0.0002516
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
79
$25,073
$0.001813
0.08%
5
Spot
Percentage
Gần đây
80
$23,953
$0.04083
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
81
$23,954
$0.004843
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
82
$23,481
$0.1069
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
83
$22,584
$55.74
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
84
$22,105
$0.03005
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
85
$21,916
$3.59
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
86
*** $20,790
*** $0.02941
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
87
$20,227
$18.42
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
88
$20,164
$0.04941
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
89
$18,867
$1.23
0.06%
7
Spot
Percentage
Gần đây
90
$18,902
$0.0001192
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
91
$18,674
$0.08229
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
92
$16,849
$0.1991
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
93
$16,714
$0.001266
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
94
$16,024
$0.002361
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
95
$16,056
$0.001266
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$15,084
$0.00003972
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
97
$14,772
$0.001826
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
98
$14,327
$2.91
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
99
$13,955
$0.002217
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13,330
$0.0007145
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
101
$13,284
$0.0002913
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
102
$13,115
$0.02891
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
103
$12,305
$0.01710
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$10,938
$0.1488
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
105
$10,570
$0.006652
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$10,001
$0.009495
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9,862
$0.006014
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
108
$9,406
$0.006330
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$8,492
$0.003930
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8,358
$0.001268
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,223
$0.02277
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
112
$8,198
$0.001581
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
113
$8,239
$56.06
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
114
$7,251
$0.006417
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7,071
$0.001266
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$7,066
$0.04218
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
117
*** $4,861
*** $0.3380
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$4,465
$0.001469
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4,097
$0.5942
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3,222
$0.02176
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
121
$2,742
$0.01020
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
122
$2,505
$0.0003163
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2,062
$0.0008071
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,026
$0.008546
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
125
*** $1,917
*** $1.41
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
126
*** $1,800
*** $2.18
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,509
$0.006326
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,436
$0.01071
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,278
$0.008442
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,099
$0.00005296
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,025
$0.01012
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
132
$863
$18.02
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
133
$709
$0.005697
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
134
$531
$0.04143
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$517
$0.05694
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
136
$461
$3.00
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$380
$0.0003167
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$359
$0.00001323
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
$241
$0.001266
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
140
$198
$0.0000000300
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
141
$185
$0.0000003201
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
142
$180
$0.005061
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
143
$139
$0.00003970
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
144
$132
$16.09
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
145
$119
$0.006001
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
146
$98
$0.03637
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
147
$82
$0.0002646
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
148
$76
$0.0003167
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
149
$54
$0.005624
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
150
$52
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$29
$0.00003972
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
152
$24
$0.01944
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
153
$22
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$20
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
*** $19
*** $0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
*** $16
*** $1,139.40
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
157
$14
$0.002911
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
158
*** $6
*** $0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$6
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$4
$0.2646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$3
$0.001363
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
162
$3
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$0.527522
$0.05743
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
164
$0.397231
$0.0007150
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
165
$0.132410
$0.00002648
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$0.108233
$0.00001352
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$5.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
*** $?
*** $31.81
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.6343
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$1.06
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.0006326
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$345.05
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
*** $?
*** $0.7913
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
175
*** $?
*** $0.2646
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
176
*** $?
*** $225.46
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
177
*** $?
*** $0.005377
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.0006330
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.007952
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.4366
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.0006335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.0006885
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.1583
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.0006330
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.002849
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.8319
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.02534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.001324
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.00004053
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.001267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.00002638
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.2160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.5740
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.0003163
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.0003970
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.003801
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.0006326
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.00001324
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.01588
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.001583
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.00003970
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.005697
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.0009495
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.0005954
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.008869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.003165
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.0009495
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.0006326
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.005283
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.00001323
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.002214
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.00005296
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.0007013
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.00002648
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.0006335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.004591
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.0006335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.001584
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.0009495
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.00009262
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.0006223
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.00002648
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.002849
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.0009502
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.006018
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.01582
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$2.21
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$0.003801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.00002648
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.06616
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $?
*** $0.05001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
*** $?
*** $0.01044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.0001457
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.0003165
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.0006330
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.0006484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.003165
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.01139
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.01878
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.3705
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.001629
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.00001324
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.0002779
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.00005293
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
*** $?
*** $0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.01519
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.006907
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.002289
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
*** $?
*** $569.31
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.00006621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.004744
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.06102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.2931
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.003414
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.004909
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.002847
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.01834
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.0003705
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.00001319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.007913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.00001319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.002530
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.01000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.00002646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.03795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.002532
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.008587
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$1.20
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.9097
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.003163
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.0006326
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.001059
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.0006330
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.002387
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.3160
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.002216
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.0008601
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.005693
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.03310
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.05416
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.3165
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.2646
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.002347
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.03163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.01978
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.0004370
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.01108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.004600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.02530
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.0003308
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.0003163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.01335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.01392
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.05061
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.05348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
384
*** $?
*** $0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.02532
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.005240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.5293
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.00003970
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.01123
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.01961
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
391
$?
$0.4558
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$0.0001323
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$0.0003000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.00001324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.0003165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.0003167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$0.001581
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
398
$?
$0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$0.004118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
400
*** $?
*** $0.00001323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...