Mercatox

Mercatox

Khối lượng(24 giờ)

₫321,014,688,246.85

587 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫42,688,641.12

₫130,843,170.29₫185,057,974.45

₫131,567,406,069

40.98%

172

Gần đây

2

Energi

₫9,958.28

-₫3,169,258.98

₫1,285,663,043

0.40%

1

Gần đây

3

Enigma

₫235.15

--

₫1,118,488,568

0.35%

5

Gần đây

4

MicroMoney

₫104.99

--

₫2,403,153,404

0.75%

2

Gần đây

5

Civic

₫4,165.33

--

₫997,899,721

0.31%

1

Gần đây

6

BOMB

₫7,677.03

--

₫2,317,309,283

0.72%

3

Gần đây

7

Elysian

₫10.76

-₫10,543,774.77

₫1,679,548,612

0.52%

22

Gần đây

8

Chimpion

₫31,914.62

₫4,535,587.40-

₫1,549,522,005

0.48%

2

Gần đây

9

Golden Token

₫201.38

₫2,980,431.44-

₫1,209,387,755

0.38%

2

Gần đây

10

district0x

*** ₫1,544.79

--

*** ₫2,508,738,188

0.00%

58

Gần đây

11

TRON

₫1,553.08

₫12,447,975.16-

₫1,421,393,187

0.44%

20

Gần đây

12

Friendz

₫11.19

-₫3,669,271.17

₫1,251,158,600

0.39%

2

Gần đây

13

Chimpion

₫30,522.23

--

₫1,136,454,466

0.35%

1

Gần đây

14

Bitcoin

₫589,696,171.46

₫21,170,152.12-

₫5,023,270,708

1.56%

4

Gần đây

15

YoloCash

₫10.33

--

₫884,099,344

0.28%

4

Gần đây

16

EOS

₫32,942.72

₫6,105,175.97₫10,212,183.75

₫6,167,354,602

1.92%

111

Gần đây

17

Xuez

₫120.31

--

₫766,202,675

0.24%

1

Gần đây

18

BitWhite

₫28.83

--

₫719,787,489

0.22%

3

Gần đây

19

Ethereum

₫42,337,208.16

₫3,802,015.33₫4,001,060.63

₫882,614,913

0.27%

35

Gần đây

20

TRON

₫1,539.62

-₫8,866,983.85

₫22,771,918,847

7.09%

19

Gần đây

21

Crystal Token

₫65.84

--

₫2,747,235,683

0.86%

1

Gần đây

22

Monetha

₫191.40

--

₫1,524,858,711

0.48%

87

Gần đây

23

BOMB

₫6,556.83

--

₫896,628,297

0.28%

1

Gần đây

24

OMG Network

*** ₫62,987.71

-₫2,592,847.49

*** ₫4,449,597,736

0.00%

136

Gần đây

25

BitWhite

₫27.34

--

₫982,594,367

0.31%

3

Gần đây

26

Ethereum

₫41,752,720.92

-₫3,779,293.42

₫5,930,808,696

1.85%

4

Gần đây

27

0xBitcoin

₫8,035.90

--

₫2,240,778,174

0.70%

44

Gần đây

28

Revain

*** ₫38.28

--

*** ₫690,298,792

0.00%

0

Gần đây

29

Populous

₫4,817.82

--

₫1,159,229,485

0.36%

1

Gần đây

30

0x

₫8,554.85

--

₫4,065,009,873

1.27%

35

Gần đây

31

XDC Network

₫737.11

₫15,805,857.00₫3,510,338.55

₫13,106,904,467

4.08%

99

Gần đây

32

Streamr

₫972.48

--

₫2,947,147,006

0.92%

58

Gần đây

33

Thore Cash

₫1.72

--

₫1,579,425,110

0.49%

6

Gần đây

34

EvenCoin

₫18.50

--

₫2,318,256,077

0.72%

4

Gần đây

35

Litecoin

₫1,419,003.11

₫29,102,196.53₫22,046,700.33

₫34,280,720,327

10.68%

12

Gần đây

36

FUZE Token

₫627,596.53

₫4,170,455.54-

₫708,133,312

0.22%

2

Gần đây

37

Basic Attention Token

₫9,887.19

--

₫621,668,119

0.19%

13

Gần đây

38

Jetcoin

₫218.74

--

₫1,011,195,037

0.31%

7

Gần đây

39

Request

₫3,118.40

--

₫2,294,500,146

0.71%

1

Gần đây

40

Dash

₫1,227,723.18

₫18,219,782.76-

₫2,387,527,129

0.74%

7

Gần đây

41

Nano

₫23,547.70

-₫5,309,052.68

₫3,803,779,851

1.18%

1

Gần đây

42

Internxt

₫31,799.78

₫22,830,063.74₫17,717,262.70

₫5,026,280,801

1.57%

27

Gần đây

43

Nano

₫20,654.53

--

₫1,441,283,512

0.45%

28

Gần đây

44

Bitcoin

₫576,371,679.53

-₫5,813,286.43

₫5,699,382,295

1.78%

55

Gần đây

45

Nexo

₫20,813.41

-₫20,348,783.58

₫2,094,903,439

0.65%

109

Gần đây

46

Etho Protocol

₫879.97

--

₫554,472,893

0.17%

2

Gần đây

47

Civic

₫4,232.68

--

₫948,743,859

0.30%

76

Gần đây

48

district0x

*** ₫1,842.91

--

*** ₫545,053,320

0.00%

7

Gần đây

49

EOS

₫33,805.87

--

₫10,418,662,678

3.25%

1

Gần đây

50

Crystal Token

₫54.69

--

₫546,748,580

0.17%

4

Gần đây

51

Dynamite

₫262.91

--

₫586,805,920

0.18%

8

Gần đây

52

Bitcoin

₫536,052,004.11

--

₫574,918,722

0.18%

55

Gần đây

53

Decentraland

₫20,567.32

₫4,242,567.00-

₫875,957,066

0.27%

11

Gần đây

54

Parachute

₫15.06

--

₫1,525,961,355

0.48%

4

Gần đây

55

Chainlink

*** ₫248,183.98

--

*** ₫4,445,771,826

0.00%

10

Gần đây

56

Monetha

₫139.85

₫17,097,353.08₫9,604,588.76

₫1,236,474,681

0.39%

1

Gần đây

57

Ethereum

₫46,665,515.56

-₫4,960,302.20

₫1,432,839,678

0.45%

11

Gần đây

58

Chainlink

₫174,715.61

₫3,775,581.67-

₫905,870,196

0.28%

2

Gần đây

59

Decentraland

*** ₫27,336.27

₫2,522,899.66-

*** ₫1,654,505,902

0.00%

55

Gần đây

60

Playkey

₫99.83

-₫3,043,459.30

₫802,128,472

0.25%

6

Gần đây

61

SkinCoin

₫16.35

--

₫510,119,882

0.16%

4

Gần đây

62

Ethereum

₫42,512,453.48

₫5,076,470.80-

₫1,505,781,010

0.47%

70

Gần đây

63

Enigma

₫393.30

--

₫1,826,658,935

0.57%

4

Gần đây

64

Aditus

₫4.30

--

₫1,378,369,028

0.43%

2

Gần đây

65

Populous

₫4,875.33

--

₫2,325,869,164

0.72%

1

Gần đây

66

0x

₫8,252.08

-₫12,281,428.30

₫1,789,428,588

0.56%

115

Gần đây

67

0xBitcoin

₫6,753.69

--

₫330,138,145

0.10%

1

Gần đây

68

Humaniq

₫109.37

--

₫480,195,967

0.15%

6

Gần đây

69

Playkey

₫109.37

--

₫490,422,211

0.15%

7

Gần đây

70

OMG Network

₫58,645.03

-₫2,378,779.20

₫412,768,382

0.13%

4

Gần đây

71

Auxilium

₫12.48

--

₫251,008,091

0.08%

3

Gần đây

72

Etho Protocol

₫820.29

₫3,938,260.82-

₫443,556,484

0.14%

1

Gần đây

73

TrueDeck

₫29.26

--

₫418,263,616

0.13%

3

Gần đây

74

Veritaseum

₫783,103.63

₫282,325,312.94-

₫194,923,437

0.06%

169

Gần đây

75

ELTCOIN

₫10.76

--

₫386,959,152

0.12%

2

Gần đây

76

Agrello

₫21.87

--

₫231,977,143

0.07%

8

Gần đây

77

Xaurum

₫639.82

--

₫502,015,599

0.16%

21

Gần đây

78

Potentiam

₫306.24

₫6,993,906.87-

₫317,997,899

0.10%

57

Gần đây

79

Augur

₫225,912.44

--

₫371,152,491

0.12%

1

Gần đây

80

Dynamite

₫311.71

--

₫270,311,885

0.08%

1

Gần đây

81

EventChain

₫32.81

--

₫179,424,094

0.06%

8

Gần đây

82

Banano

₫159.35

₫11,048,657.95-

₫65,373,888

0.02%

48

Gần đây

83

Everex

₫246.09

--

₫91,926,822

0.03%

13

Gần đây

84

Aditus

₫5.47

--

₫145,245,472

0.05%

0

Gần đây

85

Nasdacoin

₫30.12

--

₫86,618,772

0.03%

3

Gần đây

86

Bali Coin

₫92.97

--

₫175,924,203

0.05%

2

Gần đây

87

Joint Ventures

₫1.72

--

₫168,757,485

0.05%

3

Gần đây

88

StreamCoin

*** ₫1,279.65

--

*** ₫65,513,583

0.00%

0

Gần đây

89

Humaniq

₫175.13

--

₫46,302,547

0.01%

5

Gần đây

90

GoHelpFund

₫10.94

--

₫151,807,767

0.05%

0

Gần đây

91

MicroMoney

₫71.09

--

₫160,393,437

0.05%

8

Gần đây

92

Nexo

₫18,975.49

₫14,511,342.03-

₫167,031,737

0.05%

4

Gần đây

93

Golden Token

₫153.12

--

₫142,128,382

0.04%

3

Gần đây

94

EventChain

₫39.16

--

₫77,899,656

0.02%

4

Gần đây

95

XcelToken Plus

₫0.139

--

₫39,869,396

0.01%

3

Gần đây

96

Ambrosus

*** ₫590.61

--

*** ₫164,768,301

0.00%

1

Gần đây

97

Veritaseum

₫656,229.40

₫131,172,560.17-

₫117,847,888

0.04%

207

Gần đây

98

RealTract

₫0.8606

--

₫52,121,029

0.02%

0

Gần đây

99

FUZE Token

₫411,428.49

--

₫96,520,428

0.03%

3

Gần đây

100

OTCBTC Token

₫49.22

--

₫150,878,109

0.05%

4

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện