Mercatox

$28,306,934 USD
579.73564596 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,140.57
$11,890,497
42.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$223.38
$3,293,216
11.63%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.1138
$1,103,321
3.90%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.0124
$987,177
3.49%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.07379
$744,617
2.63%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$4.67
$637,942
2.25%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$5.47
$552,271
1.95%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.6495
$431,846
1.53%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$4.21
$413,426
1.46%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$6.60
$365,124
1.29%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.0008766
$273,664
0.97%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,166.13
$265,538
0.94%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,124.86
$253,071
0.89%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$49,773.07
$246,924
0.87%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
*** $8.96
*** $243,890
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$51,155.50
$235,749
0.83%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
*** $0.3309
*** $227,760
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
*** $11.20
*** $198,834
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$28.48
$192,993
0.68%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.65
$181,135
0.64%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$267.39
$175,417
0.62%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$2.87
$168,688
0.60%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$2.92
$165,975
0.59%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$13.57
$162,211
0.57%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$3.61
$158,193
0.56%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1.47
$148,599
0.52%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.003879
$145,642
0.51%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$16.64
$137,970
0.49%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.09947
$135,074
0.48%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.4703
$133,259
0.47%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
*** $5.35
*** $132,610
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
*** $0.2012
*** $128,856
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$3.66
$128,525
0.45%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$3.28
$122,226
0.43%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.1725
$120,016
0.42%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1182
$116,747
0.41%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.01442
$114,961
0.41%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.07252
$113,606
0.40%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.1005
$111,695
0.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.02514
$107,234
0.38%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.01061
$104,996
0.37%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.003923
$102,066
0.36%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$30.49
$101,905
0.36%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$4.69
$100,699
0.36%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.0006794
$100,560
0.36%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.04312
$99,636
0.35%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.1701
$99,548
0.35%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.02444
$87,642
0.31%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$4.13
$87,126
0.31%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.00588
$86,925
0.31%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$1.19
$84,372
0.30%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.04557
$83,950
0.30%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.4621
$83,382
0.29%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$1.10
$82,142
0.29%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.0003068
$80,026
0.28%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.03626
$80,025
0.28%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.007298
$78,325
0.28%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.4949
$75,786
0.27%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.00196
$70,279
0.25%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$2,315.33
$69,905
0.25%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.06013
$68,995
0.24%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.001183
$68,712
0.24%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.01274
$68,059
0.24%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.0001315
$66,385
0.23%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.04111
$65,988
0.23%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$7.20
$65,784
0.23%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.005873
$63,165
0.22%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$1.06
$58,548
0.21%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.09434
$56,578
0.20%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.08113
$52,801
0.19%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.01421
$51,967
0.18%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.0008985
$50,635
0.18%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.08183
$50,051
0.18%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.5125
$50,037
0.18%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.01813
$50,021
0.18%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.4861
$46,385
0.16%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$2,237.19
$46,090
0.16%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.002443
$44,604
0.16%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.000009043
$44,244
0.16%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.00833
$42,034
0.15%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.27
$41,970
0.15%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.01519
$40,343
0.14%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.5833
$38,214
0.13%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1465
$37,594
0.13%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.002498
$35,355
0.12%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$32.37
$35,066
0.12%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.0001534
$33,396
0.12%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.6042
$32,856
0.12%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.03185
$32,567
0.12%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.2146
$30,481
0.11%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$48,645.84
$29,941
0.11%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$7.68
$29,940
0.11%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$2.48
$29,450
0.10%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$71.74
$29,320
0.10%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.1784
$29,117
0.10%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.002455
$28,683
0.10%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.005457
$27,042
0.10%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.07889
$25,937
0.09%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.0004164
$25,524
0.09%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.03577
$25,368
0.09%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
*** $0.06891
*** $23,946
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.5601
$22,353
0.08%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.01361
$21,732
0.08%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.002257
$19,500
0.07%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.02205
$18,978
0.07%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.00294
$18,533
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
*** $0.1192
*** $18,321
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.003421
$17,500
0.06%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.01662
$15,868
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.01512
$15,615
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.00144
$15,384
0.05%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.00196
$14,980
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.02646
$13,201
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.01127
$13,059
0.05%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.05278
$11,372
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.01764
$10,256
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$19.23
$10,016
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.393
$9,444
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.9745
$8,098
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.008481
$7,976
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$69.55
$7,546
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.001929
$7,123
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$0.04304
$6,181
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$2.64
$6,102
0.02%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$0.008284
$5,336
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.00098
$4,288
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.0001732
$3,595
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
*** $0.01251
*** $3,364
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$15.58
$3,234
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.01964
$2,767
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.002051
$2,709
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$0.002038
$2,452
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.00008766
$1,748
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.002932
$1,593
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.00006546
$1,375
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$0.00002192
$1,320
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$0.00196
$1,107
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$0.00196
$990
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.08428
$946
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.00049
$818
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.00098
$809
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.06597
$714
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.08771
$657
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.0004887
$591
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$4.40
$526
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.00735
$490
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$6.37
$368
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.00049
$363
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.00049
$314
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$0.2538
$314
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.0001534
$296
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.00002192
$251
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.0009774
$244
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$12.80
$239
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
*** $2.20
*** $230
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.00004383
$226
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0.00002192
$219
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$0.00002192
$219
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.00049
$206
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.003801
$198
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$0.00049
$196
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$0.00049
$196
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$0.00049
$196
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$0.00006575
$182
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
*** $3.38
*** $147
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.00882
$142
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$0.0001753
$140
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.00004364
$132
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$0.00002192
$119
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.001955
$112
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.00049
$108
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$0.00049
$93
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$0.002182
$86
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.00049
$74
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
*** $0.00002192
*** $72
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.00005502
$61
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.00002192
$56
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$0.00002192
$50
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.07423
$48
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.00008766
$45
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$0.0001534
$38
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.00002192
$30
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$3.92
$29
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.00147
$25
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.00049
$25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.0007451
$21
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.00392
$20
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.00098
$20
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$0.01026
$20
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$0.0001534
$18
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.000263
$17
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.00245
$15
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.00049
$15
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.01324
$12
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$0.00196
$10
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.0006794
$7
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$0.001162
$6
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.00588
$5
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.00098
$5
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$0.00049
$5
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$0.00006546
$3
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.03053
$0.876609
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$0.00008766
$0.219152
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.0006398
$0.000100
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$7.94
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
*** $1,764.07
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
*** $52.44
*** $?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$0.982
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$1.14
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$534.58
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
*** $1.23
*** $?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
*** $0.4383
*** $?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
*** $784.12
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$0.0049
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.04416
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.0009774
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.01271
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.2443
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.0004887
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$9.64
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.0004887
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$0.0171
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.001876
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.00098
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.0004887
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.002932
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$0.006596
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.00588
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.00008727
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.0004887
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.00343
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.00004383
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$0.00245
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.00049
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$0.00004383
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.00147
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.00002192
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$0.00008766
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$0.00103
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.0049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$0.00002192
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$0.00294
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.0343
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
*** $0.3835
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.539
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$0.00245
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$0.1534
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.1392
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.005238
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.0007855
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$0.0004887
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.00098
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$0.009445
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.00539
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.0098
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$0.01008
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.03561
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.000767
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.00002192
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.001687
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.00784
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.01078
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$0.00735
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.002476
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$0.003769
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$882.03
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
689 giờ trước
320
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$0.00686
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.00004383
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$0.005654
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.003726
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.00294
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$0.07448
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.0007232
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.00006575
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$0.00098
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$0.01556
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.00000012
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.00098
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.003419
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$0.01775
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
*** $0.00778
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$0.00006575
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$0.0539
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.00343
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
64 giờ trước
348
$0.01422
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
64 giờ trước
349
$0.00294
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$0.000526
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.00098
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.03476
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$0.1632
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.02891
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$0.00002182
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.01067
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$0.196
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
402 giờ trước
360
$0.03743
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
402 giờ trước
361
$0.00004383
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.00002182
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$0.001745
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$0.04263
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$0.03506
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
*** $0.0004146
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$0.001466
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$0.00441
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$0.004599
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$0.01029
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$0.01015
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$0.0008547
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.00098
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$0.02211
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$0.02156
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$0.0784
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$0.08887
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$0.0392
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
689 giờ trước
382
$0.008678
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
689 giờ trước
383
$59.10
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$0.00006575
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$0.007539
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$0.0049
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$0.4297
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$0.001534
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$0.003898
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$0.00004383
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$0.2192
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$0.0004887
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
*** $0.0004887
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$0.08998
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$0.001955
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$0.00098
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$0.263
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$0.00002192
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$0.00049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...