×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $249,379,543,441Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,372,569,093BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,379,543,441Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,372,569,093BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

Mercatox

$16,259,939 USD
1,830 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,040,412
$203.92
24.85%
52
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,360,928
$38.04
8.37%
18
Spot
Percentage
Gần đây
3
$938,174
$0.042316
5.77%
53
Spot
Percentage
Gần đây
4
$805,565
$0.125261
4.95%
16
Spot
Percentage
Gần đây
5
$746,003
$0.014575
4.59%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$606,678
$0.882800
3.73%
16
Spot
Percentage
Gần đây
7
$437,172
$8,791.35
2.69%
12
Spot
Percentage
Gần đây
8
$398,421
$205.30
2.45%
22
Spot
Percentage
Gần đây
9
$391,910
$220.95
2.41%
24
Spot
Percentage
Gần đây
10
$391,602
$0.009414
2.41%
10
Spot
Percentage
Gần đây
11
$382,738
$8,999.81
2.35%
9
Spot
Percentage
Gần đây
12
$340,356
$199.02
2.09%
12
Spot
Percentage
Gần đây
13
$307,058
$0.003799
1.89%
18
Spot
Percentage
Gần đây
14
$285,523
$0.039966
1.76%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$278,429
$3.00
1.71%
7
Spot
Percentage
Gần đây
16
$269,518
$0.021937
1.66%
7
Spot
Percentage
Gần đây
17
$262,379
$0.366175
1.61%
9
Spot
Percentage
Gần đây
18
$195,006
$2.82
1.20%
8
Spot
Percentage
Gần đây
19
$180,589
$0.014565
1.11%
18
Spot
Percentage
Gần đây
20
$179,676
$0.344505
1.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
21
$175,636
$75.49
1.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
22
$166,548
$0.009729
1.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
23
$157,308
$0.117943
0.97%
14
Spot
Percentage
Gần đây
24
$148,861
$4.13
0.92%
7
Spot
Percentage
Gần đây
25
$147,843
$0.386122
0.91%
6
Spot
Percentage
Gần đây
26
$131,222
$0.019602
0.81%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
$126,630
$217.52
0.78%
13
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $125,171
*** $4.71
0.77%
10
Spot
Percentage
Gần đây
29
$114,388
$0.314194
0.70%
9
Spot
Percentage
Gần đây
30
$105,267
$0.127891
0.65%
9
Spot
Percentage
Gần đây
31
$86,909
$0.047097
0.53%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$85,461
$178.26
0.53%
7
Spot
Percentage
Gần đây
33
$81,705
$0.004352
0.50%
5
Spot
Percentage
Gần đây
34
$76,781
$0.069452
0.47%
10
Spot
Percentage
Gần đây
35
$74,991
$2.80
0.46%
3
Spot
Percentage
Gần đây
36
$66,697
$0.000725
0.41%
2
Spot
Percentage
Gần đây
37
$63,228
$2.79
0.39%
2
Spot
Percentage
Gần đây
38
$58,172
$0.003553
0.36%
2
Spot
Percentage
Gần đây
39
$57,969
$0.024690
0.36%
6
Spot
Percentage
Gần đây
40
$57,295
$201.14
0.35%
11
Spot
Percentage
Gần đây
41
$54,758
$0.893457
0.34%
11
Spot
Percentage
Gần đây
42
$51,507
$0.000229
0.32%
8
Spot
Percentage
Gần đây
43
$49,663
$0.303118
0.31%
8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$46,837
$0.000606
0.29%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$42,851
$0.196099
0.26%
3
Spot
Percentage
Gần đây
46
$41,998
$0.345649
0.26%
4
Spot
Percentage
Gần đây
47
$35,232
$0.003908
0.22%
13
Spot
Percentage
Gần đây
48
$33,665
$0.000029
0.21%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
$30,313
$0.014299
0.19%
3
Spot
Percentage
Gần đây
50
$29,997
$0.000530
0.18%
4
Spot
Percentage
Gần đây
51
$29,296
$0.021137
0.18%
11
Spot
Percentage
Gần đây
52
$28,925
$0.017230
0.18%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$27,426
$1.37
0.17%
13
Spot
Percentage
Gần đây
54
$26,897
$0.006116
0.17%
3
Spot
Percentage
Gần đây
55
$25,534
$0.003108
0.16%
5
Spot
Percentage
Gần đây
56
$25,096
$0.003641
0.15%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$23,858
$0.005506
0.15%
1
Spot
Percentage
Gần đây
58
$23,862
$0.423726
0.15%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$23,570
$0.000799
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
60
$22,678
$2.26
0.14%
9
Spot
Percentage
Gần đây
61
$22,540
$1.17
0.14%
17
Spot
Percentage
Gần đây
62
$22,506
$8,853.73
0.14%
13
Spot
Percentage
Gần đây
63
$21,889
$0.077622
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$21,723
$0.655084
0.13%
5
Spot
Percentage
Gần đây
65
$21,362
$11.94
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
66
$18,079
$0.316529
0.11%
2
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,696
$0.000444
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$17,226
$0.004263
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$17,223
$0.005213
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
70
$16,920
$0.054087
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
71
$16,904
$0.690452
0.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
72
$15,931
$0.033050
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$15,470
$1.49
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
74
$14,419
$0.002827
0.09%
8
Spot
Percentage
Gần đây
75
$14,118
$0.039699
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
76
$13,822
$0.018524
0.09%
4
Spot
Percentage
Gần đây
77
$13,702
$0.506504
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$13,678
$1.33
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
79
$13,494
$0.006483
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$13,427
$0.003553
0.08%
12
Spot
Percentage
Gần đây
81
$13,285
$0.004049
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
82
$13,150
$0.097161
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$13,136
$0.000160
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$12,968
$2.33
0.08%
5
Spot
Percentage
Gần đây
85
$12,531
$0.026821
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
86
$12,350
$0.074687
0.08%
7
Spot
Percentage
Gần đây
87
$12,118
$0.004085
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
88
$11,769
$0.012167
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$11,109
$0.012902
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
90
$10,352
$0.000711
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
91
$10,040
$0.005329
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
92
$9,291
$0.000471
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$8,842
$0.000215
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
94
$8,645
$0.057342
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
95
$8,410
$0.090071
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
96
$7,997
$0.000424
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
97
$7,755
$1.70
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
98
$7,586
$0.000266
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
99
$7,528
$0.044495
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
100
$7,478
$0.976853
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7,353
$0.271689
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$7,212
$0.004439
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
103
$7,095
$0.007126
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$7,069
$0.001755
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
105
$6,803
$0.005595
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$6,690
$0.044453
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
107
$6,385
$0.005240
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
108
$6,267
$0.020516
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$6,209
$0.041831
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$6,043
$0.003949
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
111
$5,632
$0.002931
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
112
$5,518
$0.122651
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
113
$5,203
$1.35
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$5,072
$0.023520
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$4,929
$0.337489
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
116
$4,804
$0.003656
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
117
$4,695
$0.939432
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
118
*** $4,616
*** $1.58
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4,383
$0.386738
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
120
$4,358
$0.000645
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$4,256
$0.000961
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$4,102
$0.034371
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$4,101
$0.001084
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$4,033
$0.003108
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,949
$0.001776
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,894
$0.016519
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,598
$0.005997
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,576
$0.321947
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,430
$71.27
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
130
$3,327
$0.004352
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
$3,285
$0.002220
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
132
$3,276
$0.000711
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
133
$3,148
$0.002398
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3,016
$0.000008
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
135
$3,008
$6.50
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,973
$0.008171
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,725
$0.000014
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,611
$0.004796
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,602
$0.139347
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,580
$0.000607
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,577
$0.010746
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$2,500
$0.000082
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
143
$2,364
$0.000434
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$2,192
$0.001954
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$2,190
$0.165725
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,176
$0.366543
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,102
$0.004796
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,073
$0.000355
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,053
$65.64
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,856
$6.99e-8
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,819
$0.000444
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,764
$0.007105
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,573
$0.236775
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,504
$0.000266
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,494
$0.001734
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,381
$0.005940
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,298
$0.001094
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,267
$0.005106
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,240
$0.002576
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,104
$0.034806
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,078
$0.000186
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,075
$0.000246
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,063
$0.003920
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
164
$998
$0.002842
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
$994
$0.000178
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
166
$917
$0.000076
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
167
$839
$0.005803
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
168
$741
$0.001787
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
169
$713
$0.004191
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
170
$686
$0.113167
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
171
$625
$0.004135
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
172
$591
$0.119453
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
173
$529
$0.279849
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
174
$509
$0.073715
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$380
$0.004254
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
176
$377
$0.000178
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
177
$332
$0.410987
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
178
$290
$0.001243
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
179
$288
$0.000178
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
180
$277
$0.000145
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
181
$273
$6.61
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
182
$246
$0.000006
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
183
$228
$0.000131
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
184
$226
$0.011812
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
185
$224
$0.005595
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
186
$216
$0.005549
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
187
$210
$0.000002
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
188
$206
$0.002753
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
189
$201
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$200
$0.000355
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
191
$193
$0.004503
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
192
$189
$0.002043
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
193
$158
$0.001114
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
194
$122
$0.021689
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
195
$107
$0.000035
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
196
$102
$0.110128
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
197
$102
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
*** $72
*** $0.000888
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$68
$0.018436
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
200
$67
$0.000533
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
201
$53
$0.000178
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
202
$48
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$47
$0.000533
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
204
$38
$0.000007
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
205
$37
$0.386425
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
206
$34
$0.403706
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
207
$32
$0.000711
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
208
$28
$0.062169
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
209
$27
$0.018651
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
210
$15
$0.000199
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
211
$14
$0.000014
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
212
$12
$0.000018
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
213
$10
$0.028864
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
214
$9
$0.004621
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
$5
$0.000977
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
216
$5
$0.002132
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
217
$5
$9.98e-9
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$4
$0.001421
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
219
$4
$0.000164
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
220
$4
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$3
$0.032114
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
222
$2
$0.071688
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
223
$2
$0.002048
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
224
$2
$0.139280
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
225
*** $2
*** $259.76
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
226
*** $2
*** $0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$0.888129
$0.006661
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
228
$0.888129
$0.000355
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
229
$0.888129
$0.024956
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
230
$0.839774
$0.023698
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
231
$0.409646
$0.001438
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
232
$0.143376
$0.003718
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
233
$0.061447
$0.005121
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
234
$0.050424
$0.010085
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
235
$0.040965
$0.000240
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.000178
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.001891
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.020482
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$0.010264
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.005090
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.000006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.000020
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.159762
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.720987
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.010241
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.001776
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$1.07
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.000340
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.013766
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$2.45
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.007947
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
17 giờ trước
265
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.002132
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.000408
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.015986
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.000010
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.002132
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$22.03
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.001155
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.001776
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.000888
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.000178
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.614468
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.000178
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
8 giờ trước
294
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.002048
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.002931
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$2.20
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.013500
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.000266
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.000089
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.001546
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
8 giờ trước
306
$?
$0.000444
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.000178
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.001066
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.000225
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.000266
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.002046
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.002048
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000089
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.001155
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.001434
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.000622
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.000004
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.069894
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.000055
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.082167
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.000012
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.002048
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.002842
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$319.73
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.005940
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.004974
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.001421
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.000444
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.000029
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.003689
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.043518
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000210
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.286740
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.001687
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.020482
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.006145
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.155423
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000178
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.017018
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.000006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.000027
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.001616
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.000622
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.000266
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây