Vốn Hóa Thị Trường:

Lykke Exchange Lykke Exchange

$48,637 USD
13.43 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/EUR $16,792 $3585.84 34.53% Spot No Fees Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $15,033 $120.10 30.91% Spot No Fees Gần đây
3 Bitcoin BTC/CHF $11,085 $3591.11 22.79% Spot No Fees Gần đây
4 Bitcoin BTC/USD $2,485 $3599.25 5.11% Spot No Fees Gần đây
5 Ethereum ETH/CHF $1,173 $119.56 2.41% Spot No Fees Gần đây
6 Litecoin LTC/USD $787 $41.71 1.62% Spot No Fees Gần đây
7 Ethereum ETH/EUR $329 $120.47 0.68% Spot No Fees Gần đây
8 SolarCoin SLR/BTC $248 $0.027568 0.51% Spot No Fees Gần đây
9 SolarCoin SLR/EUR $228 $0.027112 0.47% Spot No Fees Gần đây
10 Lykke LKK/USD $152 $0.021000 0.31% Spot No Fees Gần đây
11 Bitcoin Cash BCH/BTC $138 $122.41 0.28% Spot No Fees Gần đây
12 Ethereum ETH/BTC $115 $123.13 0.24% Spot No Fees Gần đây
13 Litecoin LTC/BTC $30 $42.29 0.06% Spot No Fees Gần đây
14 Lykke LKK/EUR $20 $0.022480 0.04% Spot No Fees Gần đây
15 Lykke LKK/GBP $9 $0.022692 0.02% Spot No Fees Gần đây
16 Bitcoin BTC/GBP $9 $3598.91 0.02% Spot No Fees Gần đây
17 Lykke LKK/CHF $4 $0.022479 0.01% Spot No Fees Gần đây
18 Bitcoin Cash BCH/USD $1 $121.25 0.00% Spot No Fees Gần đây
19 Chronobank TIME/CHF $0 $2.00 0.00% Spot No Fees Gần đây
20 SolarCoin SLR/USD $0 $0.028900 0.00% Spot No Fees Gần đây
21 Dent DENT/BTC $0 $0.001014 0.00% Spot No Fees Gần đây
22 Chronobank TIME/BTC $0 $2.01 0.00% Spot No Fees Gần đây
23 Ethereum ETH/GBP $0 $121.95 0.00% Spot No Fees Gần đây
24 Vetri VLD/BTC $0 $0.003623 0.00% Spot No Fees Gần đây
25 Bitcoin BTC/JPY $0 $3579.22 0.00% Spot No Fees Gần đây
26 Vetri VLD/ETH $0 $0.004137 0.00% Spot No Fees Gần đây
27 SolarCoin SLR/CHF $0 $0.027690 0.00% Spot No Fees Gần đây
28 Chronobank TIME/USD $0 $2.41 0.00% Spot No Fees Gần đây
29 CanYaCoin CAN/ETH $0 $0.011396 0.00% Spot No Fees Gần đây
30 Dent DENT/ETH $0 $0.001273 0.00% Spot No Fees Gần đây