×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658Vốn Hóa Thị Trường:  $275,674,864,840Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,174,527,553BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,674,864,840Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,174,527,553BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658

Fatbtc

$23,912,672 USD
2,466 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,453,815
$245.45
14.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,336,368
$9,732.36
5.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,168,744
$252.53
4.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,126,779
$241.80
4.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,118,531
$243.30
4.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,070,192
$46.28
4.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$958,579
$0.206480
4.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$931,550
$2.80
3.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$914,167
$9,742.43
3.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$755,439
$80.17
3.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$712,032
$7.56
2.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$665,848
$46.90
2.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$652,666
$0.470073
2.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$649,935
$2.80
2.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$637,941
$2.77
2.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$478,372
$0.204483
2.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$467,352
$0.000665
1.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$459,730
$9,675.40
1.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$456,798
$47.71
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$456,659
$194.45
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$435,104
$6.82
1.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$381,830
$0.080750
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$366,027
$78.97
1.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$357,494
$255.81
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$285,938
$0.204681
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$277,215
$0.322050
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$263,034
$2.83
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$260,394
$0.000562
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$226,868
$9,669.67
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$175,614
$0.875359
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$159,177
$0.020357
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$152,875
$0.032065
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$123,170
$0.002639
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$111,927
$0.079393
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$101,124
$0.027429
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$83,461
$0.017846
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$79,552
$0.016843
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$74,197
$0.106633
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$74,168
$0.079632
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$73,915
$0.013942
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$71,692
$0.027895
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
*** $70,035
*** $2.96
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$68,852
$0.000611
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$63,091
$2.72
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$51,890
$5.54
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$51,018
$5.45
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$47,605
$505.65
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$46,861
$0.012582
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$42,276
$0.101786
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$41,635
$0.444260
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$41,480
$1.75
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$38,869
$0.823528
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$32,528
$0.003453
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$29,144
$0.013959
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$29,059
$0.002536
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$28,875
$0.308572
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$28,206
$0.015292
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$26,120
$0.055127
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$26,017
$0.002795
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$22,528
$47.88
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$21,852
$4.64
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$20,834
$4.06
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$20,613
$0.437660
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$20,499
$22.08
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$19,922
$0.211933
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$18,851
$0.204153
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,880
$0.003815
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$15,334
$0.003272
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$14,179
$0.006052
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$13,879
$0.014622
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$13,400
$0.269942
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$13,364
$0.095395
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$11,600
$0.040653
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$11,138
$0.235898
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$11,033
$0.022503
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$10,587
$0.113128
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$10,405
$0.023126
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$10,379
$0.022041
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$9,387
$3.99
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$9,191
$0.002598
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$9,075
$0.096515
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$8,545
$35.86
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8,335
$305.23
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$7,502
$0.051816
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7,378
$0.000381
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$6,719
$0.588369
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6,658
$0.014192
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$6,440
$0.026962
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$6,418
$0.138025
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,357
$0.135788
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,136
$0.006541
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$5,665
$2.37
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5,679
$0.606345
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$5,566
$0.000006
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$5,540
$0.038776
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$5,254
$2.19
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$5,100
$0.000007
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$4,973
$0.210833
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$4,808
$0.001702
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$4,622
$0.019766
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$4,423
$0.313349
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$4,334
$0.000910
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$4,291
$0.112517
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$4,094
$0.014345
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$3,924
$2.72
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$3,856
$0.406363
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$3,494
$0.147487
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$3,442
$1.21
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$3,440
$0.035468
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$3,425
$0.145021
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$3,414
$0.029205
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$3,346
$0.142922
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3,320
$0.000908
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$3,296
$0.000697
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3,242
$0.031405
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$3,248
$0.057657
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$3,139
$0.111480
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$3,151
$0.033597
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$3,122
$0.003384
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3,057
$0.326975
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$2,972
$0.158025
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$2,941
$1.23
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2,919
$0.024235
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,791
$0.040606
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$2,764
$1.16
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$2,757
$0.028504
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$2,701
$0.141922
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2,674
$0.094415
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$2,660
$0.056279
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2,647
$0.035383
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$2,628
$0.046696
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2,569
$1.06
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,543
$1.83
0.01%
-
Spot
Percentage
48 giờ trước
134
$2,530
$0.176914
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,517
$0.257040
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,422
$0.102716
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,401
$0.084213
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,392
$0.084143
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,369
$0.103216
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,351
$0.984153
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,346
$0.005475
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$2,276
$0.009494
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$2,247
$0.009421
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$2,228
$0.925144
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$2,213
$0.092747
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,172
$0.914135
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,133
$0.011217
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,125
$0.892919
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,902
$0.131120
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,900
$0.079412
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,899
$0.080362
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,886
$1.32
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,830
$0.194930
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,504
$0.633098
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,456
$0.310048
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,417
$0.027574
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,325
$0.556430
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,295
$0.132182
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,291
$0.547230
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,221
$0.266976
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,195
$0.025317
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,171
$0.008001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,139
$0.794523
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,063
$0.000769
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,041
$0.004357
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$951
$0.066943
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$840
$0.086413
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$682
$0.000289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$605
$0.022333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$563
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$528
$0.000448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$396
$0.000085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$337
$0.024104
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$269
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$219
$0.002240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$196
$0.013902
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$172
$0.000182
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$138
$0.001427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$5
$0.010857
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$5
$0.006786
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$2
$0.000049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1
$4.38e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1
$0.004869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1
$0.000682
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$0.766122
$0.000974
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.154624
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.008001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$2.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.047107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.034605
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.041506
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$5.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$222.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.018203
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.157012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$241.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$4.38e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.008501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.015677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.141022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$1.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.581634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.115018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.018014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.082913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$6.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.092202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.000097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.030672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.031505
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.009694
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$1.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.005429
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.239778
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.467385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.014202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.001461
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.017403
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.007755
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.028004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.616532
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.029105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$1.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.000015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...