Fatbtc

$246,870,556 USD
3,932 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$63,301.78
$88,506,087
35.85%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,469.81
$25,789,181
10.45%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,401.86
$25,266,940
10.23%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.02015
$21,100,302
8.55%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$283.64
$19,890,262
8.06%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,437.94
$8,493,279
3.44%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$263.17
$5,493,039
2.23%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.647
$4,506,977
1.83%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$63,540.70
$4,473,647
1.81%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$62,243.76
$4,391,640
1.78%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$308.57
$4,322,746
1.75%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$61,275.28
$4,262,701
1.73%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.02023
$4,237,323
1.72%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1.75
$2,463,023
1.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.79
$2,435,425
0.99%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.1343
$2,347,581
0.95%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$318.67
$2,205,789
0.89%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.1427
$1,986,409
0.80%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.1342
$1,885,346
0.76%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.06102
$1,279,287
0.52%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$358.68
$1,248,920
0.51%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$42.77
$1,207,312
0.49%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$7.58
$1,073,006
0.43%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.1529
$1,064,279
0.43%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.06527
$912,743
0.37%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.64
$897,419
0.36%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.0693
$721,518
0.29%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.1131
$630,186
0.26%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.72
$600,105
0.24%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1.25
$456,026
0.18%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$2,757.58
$385,644
0.16%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$2.36
$329,516
0.13%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$7.99
$279,939
0.11%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.6621
$276,009
0.11%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$25.24
$263,327
0.11%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.09161
$194,077
0.08%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.00008024
$173,609
0.07%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.0003329
$118,438
0.05%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$10.52
$79,686
0.03%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$2.16
$75,613
0.03%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.3628
$50,968
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.3398
$47,217
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.0003103
$43,883
0.02%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1.20
$42,659
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.2909
$35,687
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.142
$34,542
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.8285
$29,504
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$216,990.83
$6,944
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$5.65
$5,728
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.3305
$4,600
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$1.35
$4,579
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.0004118
$3,839
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.92
$2,821
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
54
$5.90
$2,408
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
175 giờ trước
55
$5.65
$2,215
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.2477
$1,751
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.1061
$1,324
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
567 giờ trước
58
$0.02196
$1,041
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
59
$0.00001825
$628
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.0007965
$310
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.5015
$247
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.00592
$184
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.000007398
$125
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.0074
$88
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.0005179
$51
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.05025
$45
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.2507
$14
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.005116
$13
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.006282
$7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.446
$4
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.007538
$0.595494
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.00007891
$0.235876
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.00006282
$0.024812
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.0008385
$0.007546
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.02199
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.001209
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.00002244
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.00007398
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.01233
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
*** $0.02466
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.000148
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.01131
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.0002466
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$339.21
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
829 giờ trước
85
$2.51
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.5672
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.0201
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
855 giờ trước
88
$0.0006282
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.0001726
$?
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.02094
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
517 giờ trước
91
$2.16
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.1906
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.09027
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.03206
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
703 giờ trước
95
$0.5672
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
704 giờ trước
96
$45.29
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
84 ngày trước
97
$1.95
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
112 ngày trước
98
*** $43.13
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.3643
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
121 ngày trước
100
$18.41
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$2.55
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$40.22
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$1.15
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
114 ngày trước
104
$1.57
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...