×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045Vốn hóa thị trường:  $341,461,712,150Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $104,110,271,618BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $341,461,712,150Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $104,110,271,618BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045

Fatbtc

$30,138,007 USD
2,902 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,782,474
$10,719.29
39.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,953,981
$351.23
6.48%
20
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,809,280
$219.43
6.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,472,705
$347.44
4.89%
9
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,246,677
$45.14
4.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,007,797
$2.60
3.34%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
$967,641
$8.79
3.21%
12
Spot
Percentage
Gần đây
8
$918,708
$338.72
3.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
9
$756,629
$69.03
2.51%
6
Spot
Percentage
Gần đây
10
$593,384
$10,481.94
1.97%
5
Spot
Percentage
Gần đây
11
$583,878
$10,790.32
1.94%
5
Spot
Percentage
Gần đây
12
$513,495
$47.05
1.70%
2
Spot
Percentage
Gần đây
13
$501,632
$46.55
1.66%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$448,235
$0.000544
1.49%
2
Spot
Percentage
Gần đây
15
$424,466
$155.51
1.41%
6
Spot
Percentage
Gần đây
16
$404,364
$0.073358
1.34%
4
Spot
Percentage
Gần đây
17
$382,077
$69.61
1.27%
1
Spot
Percentage
Gần đây
18
$307,291
$0.018520
1.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
19
$298,123
$10,583.23
0.99%
4
Spot
Percentage
Gần đây
20
$273,603
$0.000487
0.91%
0
Spot
Percentage
Gần đây
21
$273,543
$2.56
0.91%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$268,910
$0.375600
0.89%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$261,511
$0.245692
0.87%
4
Spot
Percentage
Gần đây
24
$259,989
$0.237934
0.86%
7
Spot
Percentage
Gần đây
25
$242,905
$4.43
0.81%
2
Spot
Percentage
Gần đây
26
$223,087
$0.020264
0.74%
14
Spot
Percentage
Gần đây
27
$190,861
$0.232371
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$175,259
$0.010747
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$158,318
$0.028465
0.53%
3
Spot
Percentage
Gần đây
30
$138,323
$0.024974
0.46%
1
Spot
Percentage
Gần đây
31
$122,479
$220.69
0.41%
2
Spot
Percentage
Gần đây
32
$87,614
$0.122015
0.29%
20
Spot
Percentage
Gần đây
33
$80,662
$0.073477
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$74,904
$0.071329
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$74,117
$0.000524
0.25%
1
Spot
Percentage
Gần đây
36
$71,130
$2.62
0.24%
1
Spot
Percentage
Gần đây
37
$63,373
$0.241199
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$62,036
$565.51
0.21%
2
Spot
Percentage
Gần đây
39
$50,318
$0.150260
0.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$41,946
$5.00
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
41
$40,095
$0.002897
0.13%
1
Spot
Percentage
Gần đây
42
$36,486
$0.227754
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$29,218
$0.002651
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$28,081
$2.53
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$27,421
$2.56
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
46
$26,831
$0.002491
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
47
$26,573
$0.009823
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$26,427
$0.245711
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
$23,044
$0.212740
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$20,557
$3.42
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
51
$20,475
$0.012261
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$20,224
$623.51
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $18,809
*** $1.90
0.06%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
54
$17,149
$0.486561
0.06%
18
Spot
Percentage
Gần đây
55
$13,742
$0.254056
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$13,497
$0.253304
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$12,627
$0.038924
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$11,439
$0.102063
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$10,995
$0.002641
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$10,444
$0.009230
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
61
$10,336
$0.090928
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$9,355
$0.000008
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$9,184
$0.084635
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$8,194
$0.075420
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$7,703
$0.074963
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
66
$7,137
$0.064697
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
67
$6,935
$11.52
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$6,833
$0.062299
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$6,821
$0.615634
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$6,393
$0.225636
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$6,291
$0.001148
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$5,764
$0.203224
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$5,260
$0.051257
0.02%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
74
$4,510
$1.60
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,342
$0.261139
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,208
$15.11
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$4,208
$1.48
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$4,196
$0.029514
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,824
$6.34
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$3,715
$0.887167
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
81
$3,632
$2.18
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$3,474
$1.24
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$3,441
$0.614982
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3,262
$0.115919
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,829
$0.020784
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,587
$0.067608
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$2,564
$0.018229
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,423
$0.024800
0.01%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
89
*** $2,258
*** $0.467646
0.01%
-
Spot
Percentage
223 giờ trước
90
*** $2,245
*** $0.911455
0.01%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
91
$1,937
$0.011442
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,545
$0.016957
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,525
$0.015728
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,505
$3.21
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$989
$0.000600
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
96
$960
$0.000009
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
97
$931
$0.329526
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$846
$0.075481
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$675
$0.000126
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$655
$0.016026
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$647
$0.228844
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$320
$0.019231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$272
$0.000049
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
104
$209
$0.139222
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$198
$0.014394
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
*** $1
*** $0.053468
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
*** $1
*** $0.000096
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
108
*** $?
*** $0.000067
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.045448
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.641619
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.010567
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
*** $?
*** $0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.029835
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$3.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
*** $?
*** $0.001229
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
*** $?
*** $0.026857
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
*** $?
*** $7.72e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
*** $?
*** $0.000263
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $?
*** $0.001053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
*** $?
*** $0.010694
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
*** $?
*** $0.129898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.000116
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
*** $?
*** $0.003208
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.000035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$1,667.61
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$1,598.70
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
*** $?
*** $0.213873
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
*** $?
*** $2.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.003422
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
*** $?
*** $1.58
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.070671
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$4.23
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
*** $?
*** $0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000007
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
*** $?
*** $0.018229
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$12.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.030048
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.550879
0.00%
-
Spot
Percentage
535 giờ trước
141
$?
$0.110176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.020032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.024719
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.016927
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.011819
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.188878
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$2.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$43.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $?
*** $0.005308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.801279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.834105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.014043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.545376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
155
$?
$0.245954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.150240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
*** $?
*** $0.014022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$3.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$43.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$1.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$3.10
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
162
$?
$0.674064
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
163
$?
$0.141225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.042668
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.102865
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
166
*** $?
*** $2.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.031250
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.100160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.035108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.214342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.091110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.181590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
*** $?
*** $0.034655
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
174
$?
$0.028546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
*** $?
*** $0.114451
0.00%
-
Spot
Percentage
630 giờ trước
176
*** $?
*** $0.083033
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
177
*** $?
*** $0.076622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.473756
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.133760
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
180
$?
$40.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.350560
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
577 giờ trước
183
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
184
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
185
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
186
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
187
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
188
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
189
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
190
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
191
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
49 giờ trước
192
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
193
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
577 giờ trước
194
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
577 giờ trước
195
$?
$0.920469
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
196
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
534 giờ trước
197
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
198
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
199
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
200
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
201
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
202
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
557 giờ trước
203
*** $?
*** $17.03
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.113782
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...