×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,950,648,097Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,020,753,732BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,950,648,097Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,020,753,732BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Coinsbit

$459,524,363 USD
47,797 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$186,200,772
$9,617.42
40.52%
213
Spot
Percentage
Gần đây
2
$47,791,375
$9,703.00
10.40%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$32,933,855
$242.59
7.17%
151
Spot
Percentage
Gần đây
4
$24,282,479
$242.55
5.28%
146
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,192,301
$9,680.89
4.61%
52
Spot
Percentage
Gần đây
6
$21,097,279
$9,621.04
4.59%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$17,841,568
$242.42
3.88%
49
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,043,586
$9,655.07
3.06%
141
Spot
Percentage
Gần đây
9
$13,248,130
$245.35
2.88%
48
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,441,944
$6.93
2.27%
131
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,834,152
$47.26
2.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,313,690
$47.27
1.37%
140
Spot
Percentage
Gần đây
13
$5,884,301
$1.00
1.28%
65
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,578,794
$242.69
1.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,127,232
$47.22
1.12%
128
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,022,500
$243.41
1.09%
135
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,734,361
$47.19
1.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,356,504
$1.00
0.95%
67
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,742,714
$252.65
0.60%
47
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,115,493
$17.51
0.46%
141
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,115,439
$17.49
0.46%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,964,317
$0.002585
0.43%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,795,085
$0.002596
0.39%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,438,618
$9.27
0.31%
96
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,422,308
$0.606200
0.31%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,366,000
$6.93
0.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,201,268
$17.52
0.26%
142
Spot
Percentage
Gần đây
28
$887,874
$6.92
0.19%
46
Spot
Percentage
Gần đây
29
$659,735
$0.606798
0.14%
66
Spot
Percentage
Gần đây
30
$628,937
$2.69
0.14%
146
Spot
Percentage
Gần đây
31
$600,984
$253.04
0.13%
145
Spot
Percentage
Gần đây
32
$496,134
$48.03
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$457,256
$1.12
0.10%
84
Spot
Percentage
Gần đây
34
$417,964
$2.69
0.09%
135
Spot
Percentage
Gần đây
35
$291,040
$17.49
0.06%
131
Spot
Percentage
Gần đây
36
$273,270
$47.28
0.06%
122
Spot
Percentage
Gần đây
37
$242,080
$1.11
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
38
$209,001
$5.62
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$189,270
$47.55
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$179,839
$2.69
0.04%
138
Spot
Percentage
Gần đây
41
$94,559
$0.000481
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$93,621
$5.54
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$85,436
$0.082124
0.02%
93
Spot
Percentage
Gần đây
44
$84,047
$5.55
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$70,849
$1.11
0.02%
92
Spot
Percentage
Gần đây
46
$68,257
$5.56
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$67,615
$5.57
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$67,279
$9,479.63
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
49
$61,309
$0.204638
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
50
$57,770
$240.07
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
51
$56,172
$964.91
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$54,866
$9,642.75
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
53
$54,260
$1.13
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
54
$53,018
$0.016815
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$51,775
$9,548.00
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
56
$44,193
$9,619.53
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
57
$42,882
$2.11
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$42,763
$243.34
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
59
$42,689
$0.990210
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
60
$42,313
$0.606137
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
61
$41,089
$4.68
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
62
$40,242
$241.80
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
63
$36,150
$243.62
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
64
$35,849
$0.004201
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
65
$33,033
$2.69
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$32,434
$4.80
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
67
$30,058
$0.008270
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
68
$28,312
$0.190213
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$26,980
$0.449879
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
70
$25,115
$0.008699
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$24,841
$0.997351
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
72
$23,007
$46.90
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
73
$22,954
$0.427227
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
74
$22,734
$0.438221
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
75
$22,476
$2.70
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
76
$19,416
$0.113485
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$18,165
$0.111764
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$17,342
$0.125879
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$16,481
$0.109435
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
80
$16,207
$1.11
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
81
$15,810
$4.70
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
82
$14,068
$47.13
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
83
$13,921
$1.11
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
84
$12,410
$1.00
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
85
$12,213
$1.13
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
86
$10,688
$2.36
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
87
$9,996
$48.02
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
88
$8,989
$0.013399
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$8,797
$2.43
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
90
$8,759
$1.01
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$8,569
$2.20
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$7,853
$0.013367
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
93
$7,586
$0.245401
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$7,110
$0.255728
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
95
$6,474
$0.616370
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
96
$5,818
$0.002674
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
97
$5,634
$0.602085
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
98
$5,616
$0.000470
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
99
$5,160
$0.152742
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
100
$4,940
$0.992510
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
101
$4,840
$0.002693
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$4,609
$0.616465
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
103
$3,870
$0.000498
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
104
$3,837
$0.221178
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
105
$3,360
$0.014713
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2,866
$0.013264
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,669
$984.76
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,430
$1,204.98
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,332
$0.040966
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$2,097
$0.009810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2,091
$0.014345
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2,041
$0.280185
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,842
$0.002019
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,793
$0.002013
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,338
$0.007405
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,245
$0.278011
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
117
$969
$0.000017
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
118
$904
$0.040389
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
119
$474
$0.002019
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
$428
$0.000022
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
121
$332
$0.014834
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$324
$2.40
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
123
$171
$0.116647
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
124
$103
$0.000070
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$75
$0.014905
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
126
$26
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$11
$2.84
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$10
$0.000962
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$6
$6.00e-8
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
130
$3
$0.001852
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.655747
$0.029556
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
132
$0.614043
$0.040059
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$0.335874
$1.15
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$0.234834
$0.000192
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$0.060294
$0.140000
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
138
$?
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
139
$?
$0.150000
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
140
$?
$7.04
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.000144
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
142
$?
$0.000010
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.679594
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.001635
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000095
0.00%
0
Spot
Percentage
45 giờ trước
146
$?
$0.000096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.002288
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
148
$?
$0.003000
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
149
$?
$0.000385
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.030680
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
151
$?
$0.000481
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.067000
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
153
$?
$0.026692
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
154
$?
$0.000020
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
155
$?
$0.007054
0.00%
0
Spot
Percentage
45 giờ trước
156
$?
$0.050524
0.00%
0
Spot
Percentage
45 giờ trước
157
$?
$0.000480
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.001501
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
159
$?
$0.968220
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000528
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$3.08
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
164
$?
$0.009462
0.00%
0
Spot
Percentage
45 giờ trước
165
$?
$0.999053
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000269
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000026
0.00%
0
Spot
Percentage
45 giờ trước
168
$?
$0.002860
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
169
$?
$0.000025
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
170
$?
$0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
171
$?
$0.143753
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.017117
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.118397
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...