×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,674,762,638Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,118,080,869BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,674,762,638Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,118,080,869BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

BtcTurk | Pro

$29,029,231 USD
3,023 BTC

Thông tin về BtcTurk | Pro

Launched in 2013, BTCTurk is a centralized exchange based in Istanbul, Turkey. It claims to be Turkey’s first and the world’s fourth cryptocurrency exchange platform. BtcTurk claims to serve more than 700.000 registered users and allows 24/7 Turkish Lira deposit and withdrawals through its integration with 5 Turkish banks. BtcTurk currently offers Turkish Lira, USDT and BTC pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,798,601
$9,609.77
23.42%
277
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,555,143
$9,611.71
19.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,087,105
$241.72
10.63%
244
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,277,879
$1.00
7.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,783,728
$0.082257
6.14%
177
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,625,818
$12.37
5.60%
175
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,429,930
$241.37
4.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$852,963
$46.99
2.94%
196
Spot
Percentage
Gần đây
9
$824,868
$0.203711
2.84%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$708,013
$3.06
2.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$693,336
$12.36
2.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$634,338
$4.53
2.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$584,235
$2.90
2.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$498,120
$2.69
1.72%
164
Spot
Percentage
Gần đây
15
$419,160
$78.49
1.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$367,161
$0.082601
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$251,166
$0.203565
0.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$174,059
$47.07
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$93,079
$78.17
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$87,340
$4.54
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$78,167
$3.07
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$69,958
$241.85
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$61,341
$2.69
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$26,845
$0.082249
0.09%
50
Spot
Percentage
Gần đây
25
$22,748
$2.90
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$18,645
$46.85
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$10,998
$4.49
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,232
$12.42
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,847
$78.12
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$4,939
$3.06
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
31
$4,583
$2.89
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,138
$0.202408
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
33
$517
$2.71
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...