×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569Vốn Hóa Thị Trường:  $248,865,638,188Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,212,351,341BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $248,865,638,188Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,212,351,341BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569

BTC-Alpha

$50,524,734 USD
5,695 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$22,021,154
$8,855.57
43.58%
124
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,597,755
$8,838.01
19.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,130,633
$202.06
16.09%
123
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,396,891
$202.31
6.72%
117
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,832,315
$201.57
5.61%
125
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,442,037
$0.194986
2.85%
100
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,125,307
$42.55
2.23%
96
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,034,645
$42.49
2.05%
105
Spot
Percentage
Gần đây
9
$434,707
$42.39
0.86%
74
Spot
Percentage
Gần đây
10
$159,271
$0.260764
0.32%
31
Spot
Percentage
Gần đây
11
$92,967
$2.51
0.18%
19
Spot
Percentage
Gần đây
12
$78,603
$0.012231
0.16%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
$63,775
$0.023600
0.13%
34
Spot
Percentage
Gần đây
14
$44,676
$0.056457
0.09%
64
Spot
Percentage
Gần đây
15
$34,899
$0.059400
0.07%
27
Spot
Percentage
Gần đây
16
$9,442
$0.012700
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,766
$0.022955
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,047
$0.004077
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,430
$0.031464
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $1,630
*** $0.007400
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,536
$0.002570
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,245
$0.013900
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
23
$979
$0.002038
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$904
$0.603068
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$869
$0.002000
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$725
$0.546669
0.00%
-
Spot
Percentage
7 giờ trước
27
$616
$0.002482
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
28
$323
$0.151734
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
29
$260
$0.000532
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
30
$193
$0.029085
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$147
$0.010015
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
32
$113
$0.002307
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$113
$0.005584
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
34
$102
$0.191690
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
35
$93
$0.002748
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
36
$30
$0.005052
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
37
$25
$0.021360
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
38
$25
$0.001064
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
39
$24
$0.000266
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
40
$20
$0.000200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$18
$0.010000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$16
$0.015400
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
43
$14
$0.014269
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$10
$0.013649
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$7
$0.005015
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5
$0.000177
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.001152
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.005141
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.000301
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.000089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.000177
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$55.15
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$6.03
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.009040
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000886
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.063200
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.022069
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.019499
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.062041
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.010581
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.030088
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.000177
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.036427
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000177
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.001805
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.004343
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.003600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.000886
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.001241
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.008686
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$2.83
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$5.32
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$74.33
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.190732
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.012300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.008952
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.000355
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.142000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.017726
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$1.25
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$8.86
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.000400
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.000089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.007888
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.011800
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.001400
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.000200
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.005229
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.001861
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$230.44
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$46.95
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.003600
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000300
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.002500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000532
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...