BTC-Alpha

$553,724,010 USD
15,185 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$197,579,291
$1,408.44
35.68%
133
Spot
Percentage
Gần đây
2
$105,896,342
$36,443.11
19.12%
131
Spot
Percentage
Gần đây
3
$93,420,552
$36,419.02
16.87%
139
Spot
Percentage
Gần đây
4
$77,475,260
$1,407.87
13.99%
136
Spot
Percentage
Gần đây
5
$31,080,514
$1,412.45
5.61%
162
Spot
Percentage
Gần đây
6
$15,417,277
$158.59
2.78%
28
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,825,162
$158.49
2.14%
97
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,413,035
$158.90
1.34%
135
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,490,657
$36,588.39
0.63%
155
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,978,087
$0.01166
0.54%
86
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,231,676
$0.3036
0.40%
52
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,846,189
$193.28
0.33%
116
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,248,990
$0.2600
0.23%
97
Spot
Percentage
Gần đây
14
$745,778
$0.07563
0.13%
38
Spot
Percentage
Gần đây
15
$553,557
$0.6582
0.10%
98
Spot
Percentage
Gần đây
16
$141,870
$218.83
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
17
$137,768
$0.1611
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
18
$122,075
$0.1491
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$24,373
$10.20
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $16,341
*** $0.002923
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
21
$15,020
$0.002800
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$14,708
$0.07000
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
23
$10,817
$2.68
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
24
$9,171
$2.62
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5,887
$0.005480
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$5,747
$0.1138
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
27
$4,970
$0.005045
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$4,699
$9.95
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
29
$4,300
$0.2000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,937
$0.006576
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,192
$0.01501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,671
$0.01094
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,430
$0.3000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,289
$0.01823
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,247
$0.02940
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,246
$0.02959
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,170
$0.005103
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,096
$0.002300
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
39
$795
$0.01690
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$698
$0.1355
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
41
$491
$0.005115
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$434
$0.1429
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
43
$283
$0.03199
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
44
$247
$0.005104
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
45
$164
$0.08207
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
46
$132
$0.01023
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
47
$101
$2.53
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
48
$50
$0.004010
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$47
$0.008007
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
50
$19
$0.005103
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
51
$8
$0.002000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.01060
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$10.02
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.006926
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.001827
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.003000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.001823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.002916
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.002500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.0005000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.0003654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.0001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.2923
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.0003654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.0003645
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.002100
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.004750
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.01000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.0003646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.002187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.0001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
*** $?
*** $0.002700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
*** $?
*** $0.04500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.03135
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.01312
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.03654
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.002192
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.1640
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.001823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$120.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.6205
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.003645
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.5851
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...