BTC-Alpha

$717,685,724 USD
13,101 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,112.37
$158,639,788
22.10%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,111.19
$151,620,869
21.13%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.30
$131,593,685
18.34%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$54,880.03
$98,599,268
13.74%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$54,881.63
$90,534,922
12.61%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$255.89
$25,345,218
3.53%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$255.73
$18,030,789
2.51%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,109.35
$13,716,930
1.91%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$255.79
$6,831,322
0.95%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$55,072.93
$5,965,558
0.83%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.35
$5,300,771
0.74%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.30
$1,847,810
0.26%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$29.96
$1,788,598
0.25%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$47,973.31
$1,677,848
0.23%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$347.90
$1,612,469
0.22%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.3744
$917,265
0.13%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$3,313.55
$716,932
0.10%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.5422
$476,792
0.07%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.8586
$426,683
0.06%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$53.57
$424,028
0.06%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$447.44
$389,689
0.05%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.59
$382,768
0.05%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$16.01
$304,056
0.04%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.01289
$158,639
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.05319
$69,845
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.05386
$65,400
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.001645
$56,956
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.5126
$42,811
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$10.21
$26,792
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.4995
$25,154
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.68
$11,815
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.008773
$9,027
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.1146
$7,865
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.009197
$7,560
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.008501
$7,343
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1194
$6,776
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1.77
$6,679
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1.70
$6,352
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.007128
$6,324
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1.76
$5,755
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.05867
$4,877
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1.31
$4,814
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.357
$4,489
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$10.25
$3,362
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.1305
$2,209
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.003514
$1,587
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.00916
$1,439
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.00002593
$976
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.015
$938
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.002742
$889
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.0312
$744
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.1321
$563
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.01097
$332
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.0143
$299
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.0024
$37
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.1
$26
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
80 ngày trước
57
$0.0375
$24
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.04332
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$37.14
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.01042
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.0058
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.0005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.006032
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.0005
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.0005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.00034
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.1815
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
*** $0.658
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.001097
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.0005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.0011
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
*** $0.007128
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.01
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.0005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.00329
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.3411
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.0125
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.12
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.02303
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.00658
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.00329
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.004387
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
*** $0.01042
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$6.60
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.002193
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$296.97
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.62
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.005483
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
*** $0.02742
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.001
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
*** $9.32
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...