×
×
Các loại tiền điện tử:  7,188Các thị trường giao dịch:  30,236Vốn hóa thị trường:  $349,948,248,760Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,392,668,417BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $349,948,248,760Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,392,668,417BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,188Các thị trường giao dịch:  30,236

BTC-Alpha

$59,911,501 USD
5,483 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$17,220,237
$359.23
28.74%
139
Spot
Percentage
Gần đây
2
$16,699,877
$10,933.89
27.87%
129
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,525,478
$359.01
12.56%
128
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,772,892
$10,914.47
11.30%
120
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,749,887
$358.58
7.93%
130
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,046,071
$46.88
3.42%
104
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,542,341
$46.83
2.57%
100
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,285,399
$0.245531
2.15%
98
Spot
Percentage
Gần đây
9
$882,086
$46.78
1.47%
75
Spot
Percentage
Gần đây
10
$220,858
$0.085668
0.37%
48
Spot
Percentage
Gần đây
11
$195,405
$10.05
0.33%
20
Spot
Percentage
Gần đây
12
$187,028
$0.260465
0.31%
130
Spot
Percentage
Gần đây
13
$175,020
$0.084050
0.29%
26
Spot
Percentage
Gần đây
14
$69,249
$0.005682
0.12%
7
Spot
Percentage
Gần đây
15
$49,401
$0.010589
0.08%
78
Spot
Percentage
Gần đây
16
$48,761
$10,943.64
0.08%
124
Spot
Percentage
Gần đây
17
$29,550
$0.009300
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
18
$21,507
$4.00
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
19
$13,993
$4.02
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
20
$9,651
$0.001858
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
21
$6,908
$10.18
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,331
$0.051200
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,755
$0.048188
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,281
$0.219792
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,126
$0.009179
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,017
$0.010318
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,987
$0.028500
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,410
$0.003169
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,399
$0.003200
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,376
$0.003824
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,138
$0.003300
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
32
$372
$0.028629
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
33
$321
$0.001093
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
34
$268
$0.006338
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
35
$175
$0.240000
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
36
$133
$0.071135
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
37
$109
$0.000109
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$57
$0.002732
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
39
$15
$0.000328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$12
$0.003500
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
41
$11
$0.026225
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
42
$8
$0.000100
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$7
$0.120198
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
44
$0.023041
$3.01
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $0.002622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$5.22
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.002404
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.002800
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.001202
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.000800
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.000109
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.000109
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.004262
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
*** $?
*** $0.000109
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.023150
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.003278
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.011000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.003000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.027000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.052450
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.025679
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.003278
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.249100
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
68
*** $?
*** $0.124241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.001639
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.004418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$115.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.527541
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
73
*** $?
*** $0.001093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
*** $?
*** $0.003278
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...