Các loại tiền điện tử:  11,085Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,539,734,135,042Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,841,948,573Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,085Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,539,734,135,042Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,841,948,573Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
BTC-Alpha

BTC-Alpha

Khối lượng(24 giờ)

$323,325,008.63

8,169 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

$2,287.82

$26,067.05$43,703.82

$84,899,628

26.26%

139

Gần đây

2

Ethereum

$2,288.03

$32,766.24$33,711.69

$79,739,508

24.66%

141

Gần đây

3

Bitcoin

$39,720.38

$32,620.55$32,101.15

$50,521,094

15.63%

136

Gần đây

4

Bitcoin

$39,724.01

$25,855.64$44,986.76

$45,548,800

14.09%

133

Gần đây

5

XRP

$0.7092

$4,670.47$2,371.54

$26,339,583

8.15%

85

Gần đây

6

Ethereum

$2,285.16

$35,068.39$24,861.03

$12,501,381

3.87%

130

Gần đây

7

Bitcoin

$40,020.84

$5,956.38$6,120.78

$5,498,244

1.70%

100

Gần đây

8

Chainlink

$19.07

$1,821.77$2,188.06

$5,177,009

1.60%

62

Gần đây

9

ALP Coin

$0.7834

$4,409.21$5,956.07

$3,863,345

1.19%

104

Gần đây

10

Litecoin

$137.42

$2,690.82$4,358.16

$3,061,609

0.95%

82

Gần đây

11

XRP

$0.7073

$4,233.40$3,102.66

$2,864,197

0.89%

73

Gần đây

12

Litecoin

$137.38

$4,249.68$5,337.97

$2,565,659

0.79%

100

Gần đây

13

SushiSwap

$8.28

$1,841.19$2,276.26

$2,013,427

0.62%

58

Gần đây

14

Aave

$297.89

$4,318.26$2,411.40

$1,428,105

0.44%

78

Gần đây

15

Litecoin

$137.25

$5,840.51$4,479.10

$1,352,926

0.42%

84

Gần đây

16

Swipe

$1.82

$778.12$640.67

$1,179,629

0.36%

38

Gần đây

17

Uniswap

$18.82

$5,429.94$6,830.24

$645,568

0.20%

95

Gần đây

18

The Graph

$0.5576

$1,112.71$798.16

$584,003

0.18%

48

Gần đây

19

1inch

$2.17

$1,168.47$934.50

$492,027

0.15%

51

Gần đây

20

Compound

$388.45

$2,510.50$2,670.12

$411,924

0.13%

74

Gần đây

21

yearn.finance

$29,832.64

$4,825.60$4,207.49

$314,705

0.10%

87

Gần đây

22

Synthetix

$9.13

$1,921.70$1,760.24

$290,221

0.09%

63

Gần đây

23

0x

$0.705

$2,283.76$2,270.19

$151,298

0.05%

65

Gần đây

24

Maker

$2,674.24

$3,657.28$6,050.26

$147,898

0.05%

91

Gần đây

25

Revain

$0.00647

$13,109.25$2,021.04

$135,232

0.04%

44

Gần đây

26

Loopring

$0.2324

$1,506.81$1,231.76

$84,655

0.03%

55

Gần đây

27

Balancer

$19.80

$954.82$1,160.71

$83,870

0.03%

52

Gần đây

28

Ren

$0.353

$1,123.01$1,280.76

$62,172

0.02%

51

Gần đây

29

Dogecoin

$0.2059

$1,056.85$1,054.00

$33,337

0.01%

68

Gần đây

30

Beldex

$0.08991

$153.76-

$14,243

0.00%

16

Gần đây

31

Beldex

$0.09034

$702.81$1,393.19

$13,491

0.00%

27

Gần đây

32

PRIZM

$0.0088

$1,929.82$526.31

$12,729

0.00%

25

Gần đây

33

Gera Coin

$0.8603

$104.40$103.84

$10,705

0.00%

18

Gần đây

34

Gera Coin

$0.8628

--

$10,137

0.00%

15

Gần đây

35

Q DAO Governance token v1.0

$11.12

--

$9,122

0.00%

2

Gần đây

36

Vexanium

$0.007903

--

$8,181

0.00%

10

Gần đây

37

Vexanium

$0.007924

--

$7,521

0.00%

7

Gần đây

38

Homeros

$0.05085

--

$6,880

0.00%

3

Gần đây

39

Homeros

$0.05072

-$235.94

$6,511

0.00%

7

Gần đây

40

Jewel

$0.3066

--

$5,286

0.00%

7

Gần đây

41

OptiToken

$0.006347

$842.43-

$4,354

0.00%

10

Gần đây

42

PRIZM

$0.009301

-$336.29

$3,679

0.00%

13

Gần đây

43

Web Coin Pay

$0.2211

-$205.02

$3,046

0.00%

3

Gần đây

44

Web Coin Pay

$0.2239

--

$2,923

0.00%

3

Gần đây

45

Web Coin Pay

$0.2216

--

$2,914

0.00%

4

Gần đây

46

UMI

$0.357

$221.08$407.76

$2,848

0.00%

19

Gần đây

47

Largo Coin

$0.2601

--

$2,087

0.00%

5

Gần đây

48

ThreeFold

$0.03209

$225.91-

$1,160

0.00%

6

Gần đây

49

Dinastycoin

$0.001983

$5,687.24$1,368.53

$635.40

0.00%

15

Gần đây

50

XRP

$0.7416

$196.48$164.04

$533.61

0.00%

7

Gần đây

51

Ouroboros

$0.002526

$142.40$209.01

$518.39

0.00%

7

Gần đây

52

TTCRYPTO

$0.2

-$768.09

$463.02

0.00%

2

Gần đây

53

ThreeFold

$0.03905

$124.04-

$310.73

0.00%

6

Gần đây

54

TRON

$0.06199

$205.17-

$137.60

0.00%

10

Gần đây

55

TRON

$0.06855

$137.88-

$63.09

0.00%

9

Gần đây

56

VestChain

$0.001587

--

$12.67

0.00%

6

Gần đây

57

Agrolot

$0.00000022

$127.22-

$9.88

0.00%

1

Gần đây

58

BitShares

$0.0367

$143.94-

$0.00

0.00%

0

Gần đây

59

Dogecoin

$0.1969

--

$0.00

0.00%

7

Gần đây

60

Jewel

$0.3281

--

$0.00

0.00%

1

Gần đây

61

Largo Coin

$0.4358

$244.19-

$0.00

0.00%

3

Gần đây

62

QOOBER

$0.03

-$191.78

$0.00

0.00%

2

Gần đây

63

Beer Money

$0.01981

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

64

Beer Money

$0.015

--

$0.00

0.00%

2

Gần đây