×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818Vốn Hóa Thị Trường:  $204,587,028,829Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,874,147,152BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $204,587,028,829Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,874,147,152BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818

BTC-Alpha

$16,787,306 USD
2,225 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,245,677
$7,534.89
72.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,905,549
$7,517.67
17.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$257,309
$0.260880
1.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$239,055
$150.89
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$236,207
$45.55
1.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$226,773
$150.49
1.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$143,936
$0.330000
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$132,386
$2.76
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$128,390
$45.72
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$128,357
$0.229834
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$62,586
$0.005582
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$20,621
$0.031900
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8,726
$0.041608
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,671
$0.069923
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,647
$0.000287
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,407
$7,489.74
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,928
$0.002942
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,916
$0.051217
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,751
$0.999888
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,646
$0.003000
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,183
$0.005808
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,130
$0.332267
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,704
$149.83
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,567
$0.004299
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,419
$0.002942
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,408
$0.004149
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,062
$0.011900
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$798
$0.000830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$533
$0.000600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$522
$155.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$486
$0.230960
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$423
$0.002263
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$321
$0.050000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$160
$0.004311
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$138
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$131
$0.000679
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$105
$0.001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$93
$0.006789
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$75
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$69
$0.000226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$65
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$52
$0.041486
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$47
$222.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$43
$0.000301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$41
$0.014370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$36
$3.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$32
$0.360000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$28
$0.005735
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$27
$0.014558
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$25
$0.007468
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$19
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$10
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$6
$0.002433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4
$0.009300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$4
$0.000528
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$4
$0.009353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2
$0.001735
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$0.852630
$0.001282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$0.471186
$0.001207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$0.111080
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$0.014301
$0.143014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$0.003777
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.040105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.011314
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.000226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.005959
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.437645
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.508169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.003700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.052801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.013049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.007244
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.000225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.041486
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.001003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.004903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.001207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.008521
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.040000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.028588
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.001358
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$3.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.009826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.000754
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.031002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.001200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$2.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000302
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.001207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$60.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000453
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.004299
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.045274
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$31.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.041199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.004903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.004829
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$30.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.007100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000453
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.030021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$27.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$30.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.005129
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.000226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.037715
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$25.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.015091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.045274
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...